Enquête vertrouwen Zeeland
in Haagse politiek

In opdracht van Omroep Zeeland heeft het bureau
Interview/NSS de afgelopen week onderzoek gedaan naar
de mening van de inwoners van Zeeland over een aantal
Zeeuwse kwesties en de bemoeienis van de landelijke
politiek daarmee.

Belangrijkste conclusie is dat inwoners van
Zeeland veel mínder vertrouwen in de huidige
regering hebben dan overige Nederlanders.

Twee op de drie Zeeuwen heeft weinig of héél weinig
vertrouwen in het kabinet Balkenende.
Landelijk is dat ruim één op de drie.

Voorts vinden Zeeuwen dat de regering veel meer op de
randstad gericht is dan op zaken die in Zeeland aan de
orde zijn. Zo zou het kabinet zich meer moeten inzetten
voor de mosselsector en de ziekenhuiskwestie, vinden de
ondervraagden.

.
5
4
3
1
2De afbeelding “http://www.omroepzeeland.nl/EQ20080407/GRAFIEK_080407_kaart07e.jpg” kan niet worden weergegeven, omdat hij fouten bevat.kop
www.ikmaakmezorgen.nl

Zeeuwen hebben Den Haag door
Kommentaar van de webredacteur:


Zierikzee, 8 april 2008.
Het oordeel van de Zeeuw over de politiek is niet mis. De SP-er Luijben formuleert het goed: ,,Hier blijkt hoe slim en clever de Zeeuwen zijn. Die hebben het door.''

66% heeft geen vertrouwein in "Den Haag". Dat is een harder oordeel dan ik dacht. Vergelijk het eens met het vertrouwen van de amerikanen in president Bush. Dat daalde van bijna 90% op 9/11 naar 30% eind 2007. (zie grafiek)

En natuurlijk weten de dames en heren in Den Haag en Middelburg, op Fons Luijben na, ( zie PZC 8/4) niet hoe dit komt. Het interview van Peter Joosse met Carla Peijs en Chris Rutten van de Kamer van Koophandel ZW Nederland op Omroep Zeeland was teleurstellend. In plaats van écht in te gaan op de mossel- of ontpolderproblematiek, want daar heeft het waarschijnlijk alles mee te maken, kwam Peter Joosse met wethouders die het niet met elkaar eens waren en rollebollend over straat gingen. Daar kan Cara Peijs wel een interview mee vullen.


Merkwaardige vragen


De vraagstelling over ontpolderen is niet gerelateerd aan de Haagse politiek, terwijl de enquête toch over de Haagse politiek gaat.
Den Haag heeft de belofte over vrijwillige grondverwerving niet waar gemaakt. De Middelburgse politici verstoppen zich steeds achter "de grote beslissingen worden in Den Haag genomen". Daar had een goede vraag over gesteld kunnen, of beter, moeten worden.

De vragen over de komende fusie van ziekenhuizen en het onderhoud aan het spoor zijn vreemd omdat dat soort zaken een gevolg zijn van de privatiseren. De vraag had kunnen zijn heeft het kabinet er goed aan gedaan om ook voor een provincie als Zeeland te privatiseren?


Ontpoldering

In de vele enquêtes die er over ontpolderen gehouden zijn is het aantal voorstanders redelijk constant. Het hangt natuurlijk af van de vraagstelling en de actualiteit, maar ik kan me geen enquête herinneren waarin de voorstanders van ontpolderen meer dan 25% bedraagd. De categorie geen mening schommelt het meest.


Mosselvisserij

Het was een goed idee van Omroep Zeeland om deze enquête te houden kort na de vergadering van de Tweede Kamer over de mosselsector. Want de Tweede kamer had minister Verburg middels een motie kunnen opdragen om vergunningen voor Mosselzaad te verstrekken. Zij is daar immers volgens de uitspraak van de Raad van State toe gemachtigd. In plaats daarvan wordt de mosselsector met de milieubeweging rond de tafel gezet met een bemiddelaar. Noch Gerda Verburg, noch de Tweede kamer heeft de beslissing genomen die ze konden nemen. De vergelijking met 3 en 10 december 2007 toen de Tweede kamer debatteerde over ontpoldering. Ook toen heeft men braaf de Scheldeverdragen zonder één amendement van der Staaij aan te nemen, goedgekeurd. Ja wel een commissie Nijpels voor de bühne benoemd met een opdracht van niks. Zeewuen hebben dat door. Ik heb me zwaar gestoord aan hoe de Tweede kamerleden met een zorgelijk gezicht voor Omroep Zeealnd zeggen: "We moeten dat signaal uit Zeeland wel serieus nemen" Flikker toch op, zegt Joup van 't Hek dan.


Onderzoek gewenst

In plaats van te bagatelliseren (Carla Peijs) of de onschuld uit te hangen (Blom en Koppejan) zou het verstandig zijn om goed onderzoek te doen naar de oorzaak van dit gebrek aan vertrouwen. Een betrokken bestuurder zal juist willen weten waarom de regering in Zeeland minder vertrouwen heeft. Je zou willen weten hoe het met het vertrouwen in de kleinste provincie Drenthe en Groningen en Friesland zit. Speelt de historie een rol? Maar, wellicht zijn er al sociologische en politieke analyses van dit lage vertrouwen bekend.