Tweede kamerKamerstukken, Tweede Kamer, Debatten in het kort.
30 juni 2011.

Meerderheid voor alternatief ontpoldering Hedwigepolder

30 juni, debat - Afspraak is afspraak. Is dat nog wel de lijfspreuk van staatssecretaris Bleker (Landbouw)? Van Veldhoven (D66) vraagt het zich af, omdat het alternatief voor de ontpoldering van de Hedwigepolder in haar ogen strijdig is met het Scheldeverdrag. Met haar kritiek trotseert zij wel de meerderheid van de Kamer, want die steunt Bleker.

In het Scheldeverdrag hebben Nederland en België afgesproken om Antwerpen beter bereikbaar te maken door de Westerschelde te verdiepen. Die verdieping is slecht voor de natuur en daarom staat in het verdrag dat Nederland als natuurcompensatie de Hedwigepolder zal ontpolderen. Na protesten uit Zeeland komt Bleker met een alternatief: twee polders bij Vlissingen ontpolderen. Maar dit alternatief stuit weer op heftige protesten uit Vlaanderen. "Wij voldoen aan onze internationale natuurherstelverplichtingen, maar wel op onze manier", aldus Bleker.

Zeuren
Bleker moet zijn tanden laten zien als Vlaanderen blijft zeuren, aldus De Mos (PVV). Hij ziet namelijk helemaal niets in ontpolderen. Ook Van Gerven (SP), Dijkgraaf (SGP) en Wiegman (ChristenUnie) willen de Hedwigepolder behouden. VVD-woordvoerster Lodders benadrukt dat haar fractie tegen het Scheldeverdrag heeft gestemd. Zij is dan ook blij met het alternatief. Goed dat Nederland op zijn schreden terugkeert, aldus Koppejan (CDA), want het plan voor ontpoldering is een "symbool van doorgeschoten natuurbeleid van tekentafelbiologen".

Geloofwaardig
"De geloofwaardigheid van Nederland staat op het spel", aldus Van Tongeren (GroenLinks). Ouwehand (PvdD) is het daarmee eens. Zij is bovendien bang dat de milieuorganisaties de zwarte piet toegespeeld krijgen als het Bleker niet lukt om België en Europa te overtuigen van zijn alternatief. Volgens Jacobi (PvdA) maakt het alternatief geen einde aan de onzekerheid voor de Zeeuwen. En hoe kan de staatssecretaris de meerkosten van zijn alternatief verantwoorden in deze tijden van bezuinigingen?

De Kamer stemt op 30 juni over de moties die bij dit debat zijn ingediend.


Terug naar Startpagina
Terug naar Krantenartikelen
Terug naar Ikmaakmezorgen-artikelen

 

Van de Webredacteur

Een 'Slip of the pen',
kort voor het zomerreses.

Zierikzee, 1 juli 2011. De griffie van de Tweede Kamer gaat wat al te snel door de bocht met deze samenvatting van het debat van gisteren over het alternatief voor de Hedwige.

Het ontpolderen van de Hedwige is niet bedoeld als natuurcompensatie voor schade aan de natuur door de verdieping van de Westerschelde. De schrijver van deze samenvatting volgt de Staatssecretaris Bleker die zijn brief van 17 juni jl. de kop gaf: "Westerschelde alternatief natuurcompensatie".
Vreemd genoeg is de pdf-titel van het document van Bleker wel goed: "Kamerbrief invulling natuurherstel Westerschelde". Dat is goed, want het gaat om natuurherstel en niet om natuurcompensatie. Het is voor schade aan de natuur uit het verleden toen natuurmaatregelen nog niet verplicht waren, zoals bijvoorbeeld het inpoldering van het Sloegebied.
De brief van Bleker had dezelfde titel moeten krijgen als het pdf-document. Jammer, ook op ministeries worden foutjes gemaakt.
Gerda Verburg moest vroeger herhaaldelijk kamerleden corrigeren als ze in het dossier derde verdieping over natuurcompensatie spraken. Zij was daar altijd fel op.

Ik val over deze 'slip of de pen' omdat de media en journalisten ontpolderen van de Hedwige bijna altijd 'natuurcompensatie' voor de verdieping van de Westerschelde noemen. De linkse oppostie heeft hier ook vaak verkeerd woordgebruik toegepast.

Natuurcompensatie is verplicht en natuurherstel niet. Bij herstel moet je een uitgebreid verhaal houden over robuste natuur of natuur die tegen een stootje kan.

Inmiddels heeft de stemming over de, tijdens het debat ingebrachte, moties plaats gevonden. Geen verrassingen. De moties van de oppositie zijn verworpen of ingetrokken en de moties van de coaltitie-partijen zijn aangehouden of goedgekeurd.