www.ikmaakmezorgen.nl

PZC, 30 maart 2006.

ZLTO is grote organisator van acties
Emotie over ontpolderen komt los
door Rinus Antonisse

BROUWERSHAVEN - Nu de plannen voor aanleg van getijdennatuur langs
de Westerschelde handen en voeten krijgen, tonen boeren zich getergd.
Ze gaven daar eergisteren in Terneuzen blijk van en doen dat vanavond in
Heinkenszand opnieuw. Land- en tuinbouw-organisatie ZLTO is grote
organisator achter de acties.

Eind januari tekenden gedeputeerde A. Poppelaars (CDA, landbouw) namens de
provincie en voorzitter P. de Koeijer namens de ZLTO Zeeland nog een akkoord
over de landbouwsteun die gegeven wordt vanwege ontpoldering. Er was zelfs
champagne. Tijdens voorlichting aan eigenaren en bewoners van de vijf
ontpolder-polders (drie in de Zak van Zuid-Beveland en twee in
Oost-Zeeuws-Vlaanderen) overheersten vooral gevoelens van onmacht: het is
slikken of stikken. Ineens lijkt het tij te keren en lopen boeren en burgers te
hoop. Met hartelijke steun van de ZLTO.

Een overeenkomst ondertekenen en vervolgens actievoerder worden. Is de
ZLTO nog een betrouwbare gesprekspartner?
Voorzitter De Koeijer: „De oproep om in Terneuzen te protesteren is gedaan door
de ZLTO-afdeling, op verzoek van de boeren in de polders die in aanmerking
komen voor ontpoldering. Dat is niet onkies. Er wordt wel steeds benadrukt dat
wij een akkoord hebben getekend, maar over ontpolderen zijn we het nooit eens
geweest; we waren, zijn en blijven ertegen."

Is het dan verstandig een overeenkomst aan te gaan?
„We hebben gezegd: als de ontpoldering toch door moet gaan, dan zijn er
maatregelen voor de landbouw nodig. Schouder aan schouder zijn we met de
provincie naar de ministers Veerman en Peijs gegaan. We hebben geprobeerd er
het beste uit te halen. Je wilt altijd meer, maar het houdt een keer op. We
wilden bijvoorbeeld een hogere vergoeding dan de agrarische waarde. Voor
glastuinbouw, woningbouw, en dergelijke wordt veel meer gegeven. Dat wilden
we voor dit natuurpakket ook. Want wat er eigenlijk gebeurt is de aankleding van
het industriegebied van Antwerpen."

Er is toch een bonus van 10.000 euro per hectare beschikbaar. Dat is mooi
meegenomen.
„Het is een onderdeel van een aantal maatregelen. Ik heb steeds gezegd: als het
mij zou treffen op mijn boerderij, dan zou ik er niet voor verhuizen. Helaas
hebben sommigen geen keus. En het hangt er ook nog vanaf of je hele of een
deel van je bedrijf moet verdwijnen."

Waarom zijn de protesten niet eerder, voordat er besluiten genomen werden,
aangemoedigd?
„Inderdaad komen onze leden wat laat in het geweer. Ze zaten heus niet in winterslaap. Het kon niet veel eerder. Pas nu er polders zijn aangewezen krijgt
ontpoldering een eigen gezicht en een plaats. Nu begrijpen de mensen wat er
kan gebeuren en ontstaat de reactie: dit kan gewoon niet."

De ZLTO nam in de achterkamertjes deel aan allerlei besloten overleg. Bent u
naar uw leden voldoende open geweest?'
„Ik heb de indruk van wel. We hebben meegedaan aan overleg om hét
landbouwbelang te bewaken. Het was trouwens niet ónze taak polders te
kiezen. Ik proef dat er vragen zijn over onze opstelling. Je kunt je afvragen:
hadden we duidelijker moeten communiceren? Ontpolderen is anoniem zolang het
maar een begrip is. Er volgt pas emotie op als de namen van de polders bekend
zijn."

Werkt u ondanks de protesten mee aan uitvoering van het landbouwpakket?
„Het draaiboek ligt klaar. We moeten maar even rustig afwachten. De grond moet
op vrijwillige basis verworven worden. Uit huiskamerbezoeken zal de vrijwilligheid
blijken. Is daar geen sprake van, dan heeft minister Veerman beloofd dat hij
teruggaat naar de Tweede Kamer. In een enkel geval kan misschien sprake zijn
van onteigening, maar als het om een groter percentage gaat, ontstaat er een
andere situatie."
Je hoort dat de protesten bedoeld zijn om de grondprijs op te drijven.
„Nee, dat is niet de reden. De regels liggen immers vast. Dit protest is pure
emotie."

Je hoort ook dat boeren al vrijwillig hun grond hebben aangeboden.
„Dat weet ik niet, het zijn allemaal geruchten. Daar hebben wij als ZLTO geen
beeld van. Dat er gesprekken zijn en er belangstellend wordt geïnformeerd - dat
kan best. Maar er is nog lang geen sprake van zaken doen."

 

Retour Startpagina
Retour Krantenartikelen
Retour Ikmaakmezorgen-artikelen