www.ikmaakmezorgen.nl
Provinciale Zeeuwse Courant - woensdag 20 juni 2005

Kramer heeft weinig hoop op alternatief ontpoldering

door Ernst-Jan Rozendaal

MIDDELBURG - De kans op een alternatief voor ontpoldering is klein. Gedeputeerde M. Kramer (PvdA) wil er wel naar kijken, maar waarschuwt voor ’valse verwachtingen’. De aanpak van de Westerschelde loopt door het zoeken naar een alternatief voor ontpoldering geen vertraging op.

De Statencommissie ecologie en water besprak gisteren de voortgang van de vrijwillige grondverwerving voor ontpoldering. Vorige week maakte Kramer bekend dat van de zeshonderd hectare die nodig zijn op het ogenblik negentien hectare in het bezit is van de Dienst Landelijk Gebied (DLG). Gisteren zei hij dat een ’tiental’ grondeigenaren inmiddels heeft gereageerd op een brief waarin ze gevraagd wordt te verkopen. Met hen wordt onderhandeld.

Provinciale Staten hopen nog steeds dat een alternatief kan worden gevonden voor ontpoldering, hoewel met name G. Roeland (SGP) en J. Luijt-Verheij (PvdA) aangaven niet te veel verwachtingen te koesteren. Ze kregen bijval van Kramer. ,,De kans is niet groot, maar we moeten het debat in Zeeland wel de ruimte geven. We moeten ook niet stoppen met nadenken.’’

Het inpassen van eventuele alternatieven veroorzaakt geen vertraging, aldus Kramer. Hij benadrukte echter weinig mogelijkheden te zien om onder de ontpoldering van zeshonderd hectare landbouwgrond uit te komen. Minder dan zeshonderd hectare zal het ook niet worden. ,,Minister Veerman is echt aan de onderkant gaan zitten van wat zijn adviseurs hebben voorgesteld.“

Eén eigenaar

De grondverwerving verloopt uiterst moeizaam, maar Kramer verwacht niet in tijdnood te komen. Eind 2007 moet de grond van de Hedwigepolder (295 hectare) en het Zwin (10 hectare) in bezit zijn. Voor het verwerven van de grond in de overige vijf polders in Zeeuws-Vlaanderen en op Zuid-Beveland heeft de provincie tot 2010 de tijd.

Overigens gaat Vlaanderen voor de provincie proberen de grond in de Hedwigepolder te verkrijgen. De hele polder is in bezit van één eigenaar, een Belg. ,,Het wel of niet verwerven van die polder is een Vlaamse aangelegenheid“, aldus Kramer. Van de Vlaamse minister Peeters heeft hij de verzekering gekregen dat er hard aan wordt gewerkt.

Pas als een eigenaar besluit afstand te doen van zijn grond, kan de provincie afspraken maken over pachters.

Flevoland

Rondom de polders waar de natuurmaatregelen moeten worden genomen beschikt de DLG over voldoende grond om te ruilen.

Kramer gaf aan dat boeren hun grond ook kunnen ruilen voor grond buiten Zeeland, bijvoorbeeld in Flevoland.


Commentaar van de web-redacteur:
Met digitale camera de vergadering bijgewoond. De Louise de Collignyzaal is een kleine zaal met ruimte voor een 20 tal bezoekers. Alle bezoekersstoelen waren bezet en het grootte aantal bezoekers noopte de voorzitter en de statenleden tot voorzichtigheid. Men wilde vooral geen "verwachtingen" wekken. De statenleden die meldden dat er uit Den Haag geruchten kwamen dat de 600 hectare niet meer noodzakelijk zou zijn kregen van de voorzitter en Wiersma (GL) de wind van voren. Kramer stuurde goed door geirriteert te stellen dat hij met geruchten niets kan, maar wel met een concrete vraag als bijvoorbeeld: Zijn de 600 hectare in strijd met de instandhoudingsdoelstellingen van Natura 2000? Dat bleken de geruchten te zijn. Het antwoord was natuurlijk "Nee!" en dat zal u niet verbazen.

Alhoewel het over de voortgang van de grondverwerving ging, waar, gezien de vertrouwelijkheid ook weer niet zo veel over gezegd kan worden, werd veel gesproken over de alternatieven, die weer weinig kans gegeven worden. Alternatieven zullen in de MER meegenomen worden, aldus Kramer.

De Partij voor Zeeland was het meest rigoreus in zijn reactie. Nederland moet terug naar de vergadertafel en ook bij de EU aan de bel trekken. "Met een land dat onder water staat kan geen mens wat verdienen". De Gedeputeerde noch statenleden zijn hierop ingegaan.publiek
Het publiek: Boeren, burgers en DLG-medewerkers.


Hupkens
Hupkens betoogde tijdens het spreekrecht dat ontpolderen niet alleen een Zeeuws maar ook een nationaal belang is.

kramer en van overloop
De aandachtig luisterende Kramer en zijn procesmanager Van Overloop onder toezicht van een kuntswerk in de Louise de Collignyzaal

Wiersma en Heijning
De eeuwig hun degens kruisende Wiersma (GL) en Heijning (VVD)