open e-mail aan: christenunie@tweedekamer.nll

cc: A.Slob@tweedekamer.nl

van: leendert@ikmaakmezorgen.nl

 

Zierikzee, 4 november 2004.
 
Geachte Tweede Kamer-fractie van de ChristenUnie!
 
Op 10 oktober j.l. heeft de Tweede Kamer de motie Van der Staaij aangenomen.
 
Toch zijn wij niet gerust met deze kameruitspraak, want in het debat in de Tweede Kamer op 5 okt n.a.v. het algemeen overleg in de cie. LNV op 21 september over de motie Van der Staaij c.s. betreffende het Natuurpakket Westerschelde is minister Veerman heel duidelijk: "In de motie Van der Staaij staat dat blijvend en onverkort moet gelden dat er geen sprake mag zijn van onvrijwillige grondverwerving ten behoeve van de ontpoldering. Daarmee is de rijksprojectenprocedure in feite van tafel geveegd. Ik vind dat niet wenselijk en naar mijn idee is dat niet de bedoeling van de Kamer."
Vreemd genoeg wordt in het debat niet op die uitspraak ingegaan.
Als ondertekenaar van de motie Van der Staaij vindt de ChistenUnie dat blijvend en onverkort moet gelden dat er geen sprake mag zijn van onvrijwillige grondverwerving ten behoeve van de ontpoldering, is de ChristenUnie dus voor het opheffen van de Rijksprojectenprocedure voor het Natuurpakket Westerschelde.
 
Mag ik van u in verband met de komende verkiezingen voor 22 november een standpunt vragen over de Rijksprojectenprocedure voor het Natuurpakket Westerschelde? Bent u ook van mening dat de Rijksprojectenprocedure voor dit project opgeheven moet worden?
 
In afwachting van uw bericht,
 
met vriendelijke groet,
 
Leendert van Melle

platform www.ikmaakmezorgen.nl

 

terug naar e-mails en brieven
terug naar startpagina