Over deze site
Weblog
Lezers schrijven de PZC
Ikmaakmezorgen artikelen
Krantenartikelen
Google
www www.ikmaakmezorgen.nl

Lezers schrijven de PZC

De PZC plaatst nagenoeg alle ingezonden brieven. Een enkele keer weigert de PZC een ingezonden brief, soms schrapt de redactie een gedeelte van een brief en soms wordt een andere kop geplaatst. Van brieven waarvan dit bekend is wordt dat in rood aangegeven.
De namen van de ingezonden brieven zijn wel en de adressen zijn niet uit de PZC overgenomen. Hier en daar kommentaar van de web-redacteur.
Indien een brief naar andere kranten gezonden zijn, wordt dat specifiek vermeld.
________________________________________________________________________

14-01-2012, Jaap Schijve. In het verdrag met Vlanderen staat dat gerezen meningsverschillen in onderling overleg tot een andere uitvoering van het verdrag besloten kan worden.

11-01-2012, Guus Langeraert. Naar aanleiding van het jaar van het water.

06-01-2012, Leendert van Melle. Reactie op de krantenberichten dat Bleker steeds meer in het nauw komt.

05-03-2011, Leendert van Melle. Het kabinet wil de openbaarheid van bestuur (WOB) beperken. Thermphos laat zien hoe belangrijke de WOB is.

07-02-2011, Leendert van Melle. Over promotie Marije Schaafsma. Niet geplaatst door PZC

25-01-2011, T.W. Rosmolen. Het wordt hoog tijd dat de waterschapsbelastingen eens goed worden bekeken.

22-01-2011, Hans Pollemans. Uitdaging aan promovenda Marije Schaafsma om met reële cijfers te komen

20-1-2011, NRC. Kees de Pater van Vogelbescherming Nederland. De Hedwigepolder moet worden ontpolderd. De Westerschelde heeft ruimte nodig voor herstel, op basis van het rapport Nijpels.
Ir W.B.P.M. Lases reageert hierop met een tweede ingezonden brief.

29-12-2010, C.W. Scheele Het provinciaal bestuur van Zeeland weigert rapporten in overweging te nemen die het risico van schade aan milieu en natuur aantonen als gevolg van ontpolderen in de Westerschelde.

28-12-2010, Joop Dees. Een jachthaven als economische impuls erbij in Breskens mag niet van de politici. Een modderbak van 250 hectare wel!

22-12-2010, Jaap Schijve. Statenvergadering van 17 december: Het is het verraad van Waterdunen.

13-12-2010, J. Buijs, Voor welke dieren is de Partij voor de Dieren eigenlijk?

12-12-2010, Leendert van Melle, Het wordt tijd dat Esther Ouwehand de politiek werkelijkheid over ontpolderen onder ogen gaat zien.

12-12-2010, Wim J. Deijnen, Het redactionele commentaar in de krant van 9 december zou zo maar vanuit de abdij van Middelburg geschreven kunnen zijn.

10-12-2010, Johan Robesin. Nijpels frustreert de pogingen van Bleker om eindelijk uit te ontpolderproblematiek te komen.

2-12-2010, C.J de Broekert. Advies aan het CDA is: toon vóór en na 2 maart 2011 ruggengraat, zodat je niet verder onderuit gaat, want men gaat toch geen goeie landbouwgrond verraden voor zilverlingen?

18-11-2010, Guus Langeraert De heer P. Clijsen van GroenLinks Terneuzen slaat de plank in de krant van 13 november volledig mis.

18-11-2010, Huib Stevense, Fietsers genieten veel van het enige kleinschalige echte natuurgebiedje dat Bruinisse rijk is.

17-11-2010, Leendert van Melle. Goed nieuw door het niet ontpolderen van 5 HA bij Bruinisse.

12-11-2010, Gert-Jan Minderhoud, De stelling dat de zoektocht naar een uitweg uit de ontpolderingsvalkuil alleen de commotie voedt is niet juist.

30-10-2010, Prof. Jaap Schijve, Ingezonden brief naar de NRC: Ontpolderen van Hedwige is fatale fout. Reactie op "Ontpoldering gaat door als België dat wil"

28-10-2010, Jaap Schijve en Cor Scheele. Hedwigepolder Ontpolderen van de Hedwigepolder leidt tot vervuiling in de Hedwigepolder. Dit is destijds in de MER niet voorzien. Er is een goed alternatief.

23-10-2010, Guus Langeraert. Golf op niveau Over de absurditeit van het project Perkpolder.

20-10-2010, L.J. Bensink. Polder Verbasing over natuurherstel in 700 jaar oude polder

14-10-2010, Johan Robesin, Haagse keuzes Reactie op dat alternatief een softe keuze zou zijn.

7-10-2010, Guus Langeraert Waterdunen 'Waterdunen Ja', maar dan in de Westerscheldemonding; zandbanken te over, stevige dijken én een camping: prima.

7-10-2010, J.J. de Vos, Hedwigepolder In plaats van het rapport van het Grontmij-consortium kan men beter een ander rapport bestuderen, namelijk 'De Westerschelde natuurlijk?' door Lases & De Kraker.

27-9-2010, Hans Cornelis, Waterdunen Het recht van eigendom van de bewoners van de te ontpolderen Oud-Breskens polder wordt ernstig geschaad

27-9-2010, Jaap Flikweert, Waterdunen Er wordt recht gepraat wat krom is.

25-9-2010, Hans Pollemans Groene economie Reactie op artikel 'Groen is pure winst' in de PZC.

25-9-2010, W.A. Verberkmoes-Ekkenbus Waterdunen Gedeputeerde Marten Wiersma wilde nog niet kwijt hoeveel geld de grond de provincie opbrengt. Mogen we in Zeeuws-Vlaanderen wel alles eten, maar niet alles weten?

25-9-2010, Guus Langeraert Waterdunen De provincie toont gee nrespect te hebben voor de bewoners van west Zeeuws-Vlaanderen

22-9-2010, J.I. Cappon, Waterdunen. Te vroeg zegt gedeputeerde Wiersma dat dat het tijd si om de verdeelde historie om te zetten in gedeelde toekomstvisie.

23-7-2010 Gert-Jan Minderhout. Polders Havenschepen Mark van Peelj begrijpt niet dat het onder water zetten van Zeeuwse polders niet wordt geaccepteerd.

23-7-2010. W. A. Verberkmoes-Ekkenbus Waterdunen Contract recreatiepark Waterdunen is getekend: Soms wordt de erfenis al verdeeld als de overledene nog niet ligt opgebaard. Dat riekt niet, dat stinkt.

19-6-2010, Leendert van Melle Ontpolderen De Eerste Kamer heeft een duidelijk signaal aan de nieuw te vormen regering afgegeven.

16-6-2010, François Babijn. Ontpoldering Waarom zoveel PVV-stemmers in Zeeuws-Vlaanderen?

29-5-2010, Johan Robesin. Verkiezingen 2 Reactie op intervieuw door PZC met Femke Halsema.

26-5-2010, Leendert van Melle. Hedwigepolder Reactie op intervieuw door PZC met Femke Halsema. Deze brief is geweigerd door de redactie van de PZC

7-5-2010, Johan Robesin. Draaitol. CDA en PvdA draaien in ontpolderdossier.

19-3-2010, Kees Bierens. Ontpolderen Stemadvies

18-3-2010, Leendert van Melle. Ontpolderen Windmolens struisvogens en ontpoldering.

11-3-2010, J. Schijve. Ontpolderen Uit recent onderzoek van dr. Scheele blijkt dat vervuiling van het Scheldewater onvolledig in het milieu-onderzoek is meegenomen.

16-2-2010, Herman Bijl. Baggeraars zorgen voor alternatief voor ontpolderen.
Deze brief is geweigerd door de redactie van de PZC

13-2-2010, Leendert van Melle Ontpolderen Minister Gerda Verburg heeft de tweede Kamer verkeerd ingelicht.

12-2-2010, Hester van Rees. Zeespiegelrijzing De pas aangestelde Deltacommisaris zal er van doordrongen moeten zijn wat een aanhoudende westerlijke storm voor de Westerschelde betekend.

12-2-2010, Johan Robesin. Waterschap Reactie op de partij 'Water Natuurlijk'

5-1-2010, Herman Bijl Hulst 2 Het Scheldeverdrag is geratificeerd voordat het rapport Nijpels gepresenteerd werd.

5-1-2010, B. Verpoorte Hulst 1 De werkelijk getroffenen in de Hedwigepolder worden door de politiek opnieuw voor de gek gehouden.

30-1-2010, Herman Bijl. Natura 2000 Twijfels over Natura 2000

27-1-2010, L.J. Bensink. Hulst het verlies aan vogelvoedselgebieden is gedurende de Westerscheldeverdieping niet te controleren.

26-1-2010, Leendert van Melle. Ontpolderen Over draagvlak en de ministers Gerda Verburg en Camiel Eurlings.

9-1-2010, A. de Feijter. ZMF 4 Vele bestuurders durven niet in het openbaar iets negatiefs te zeggen over de ZMF.

9-1-2010, Jaap Huisman. ZMF 3 Het is interessant dat de werkgevers in Zeeland (Luteijn) de Zeeuwse Milieufederatie steunen.

8-1-2010, Herman Bijl. Ontpolderen Ontpolderen is in strijd met de Deltawet.

8-1-2010, Gert-Jan Minderhout. ZMF 2 Het zou de Zeeuwse werkgevers, gezien hun waardering voor de ZMF, sieren als ze per direct de 350.000 euro per jaar sponsoring van de provincie overnemen.

8-1-2010, Sjoerd Heijning. ZMF Hhet voeren van procedures om delen van Zeeland te ontpolderen hoort niet met subsidiegeld te gebeuren.

28-12-2009, Johan Robesin. Ontpolderen 10 De PvZ is voorstander van een WCT, maar zou liever zien dat de natuurcompensatie op een andere manier wordt ingevuld.

29-12-2009, J.W. Minderhout. Ontpolderen 9 Ontpolderen is zinloos zolang het Scheldewater vervuild is.

9-12-2009, Andries Jumelet. Ontpolderen 4 Steun voor Koppejan

8-12-2009, R. Snoep. Ontpolderen 3 Politic zijn allemaal kortjakjes

2-12-2009, Leendert van Melle. Ontpolderen 2 Eurlings stopt met de kilometerheffing als er geen draagvlak is. Wat een verschil met Verburg. Zij drijft ontpolderen door, terwijl daar geen draagvlak voor is.

2-12-2009, Jaap Schijve. Ontpolderen Het Scheldeverdrag staat toe dat bedenktijd gevraagd wordt voor het evalueren van alternatieve oplossingen. En alternatieven zijn er genoeg. Schudt onze volksvertegenwoordigers wakker!

27-11-2009, S. van der Zee. WCT Ook voor de WCT zal ontpolderd moeten worden.

26-11-2009, Herman Bijl. Westerschelde Waar water staat kunnengeen mensen wonen. Ontpolderen verhoogt de bevolkingskrimp.

14-11-2010, Herman Bijl. Westerschelde 113 Over de nieuwe Deltacommisaris

13-11-2009, Leendert van Melle. Westerschelde 112 De plannen voor natuurherstel in de Grevelingen worden bekend. Velen hebben dit als alternatief voor ontpolderen voorgesteld.

27-10-2009, C.C. Steketee. WCT (2) De WCT impliceert ontpolderen van Schorerpolder en Welzingepolder.

24-10-2009, A. Hermans. Westerschelde 110 Antwerpen levert nu zelf, indirect, het bewijs dat de Westerschelde uitdiepen eigenlijk niet nodig is.

24-10-2009, P. Dieleman. Zeeweringen Dijkversterking wordt aangrepen om buitendijkse recreatie onmogelijk te maken.

23-10-2009, C.M. Jansen. Westerschelde 109 Waarom wordt het omzagen van 6000 bomen in de Hedwigepolder 'natuurcompensatie' genoemd?

21-10-2009, Chris Jansen. Westerschelde 108 Karla Peijs is enkel en alleen CvdK in Zeeland geworden om er op toe te zien dat het door haar ondertekende plan in 2005 uitgevoerd wordt.

21-10-2009, P.Dieleman. Westerschelde 107 Willen bestuurders respect en vertrouwen terugwinnen, dan is de enige weg de plannen Perkpolder en Waterdunen stopzetten.

21-10-2009, Herman Bijl. Westerschelde 106 Op grond van reacties uit de politiek, van maatschappelijke organisaties en particulieren moet het rapport Nijpels aan een onderzoek onderworpen worden.

20-10-2009, Gerike. Westerschelde 105 Zeeuws-Vlaanderen wordt misbruikt als achtertuin van de provincie en Den Haag.

20-10-2009, M. van de Linde. Westerschelde 104 Ontpolderen is een duivels woord.

20-10-2009, Johan Robesin. Westerschelde 103 De PZC van 16/10 zat er helemaal naast. Er had moeten staan dat Provinciale Staten geen verdere ontpoldering in Zeeland willen.

20-10-2009, Jan Wolfert. Westerschelde 102 Jammer om vast te stellen dat hebzucht van havenbaronnen, witte boordencriminelen (politici) en de groene leugen de dienst uit maken.

17-10-2009, C. de Broekert. Westerschelde 101 Advies hoe de provincie de relatie met de Zeeuwenkan verbeteren.

17-10-2009, Jan Ottens. Westerschelde 100 Wij kregen een keurig pamflet in de bus van de ontwikkelaar van het plan Perkpolder

16-10-2009, A. Rosendaal. Westerschelde 99 Het CDA draait en gaat akkoord met ontpoldering.

16-10-2009, Sjoerd Heijning Zeeuws Landschap 2 Ook het Zeeuws Landschap zat aan tafel bij de Raad van State.

15-10-2009, Peter H. de Dreu. Zeeuws Landschap Het Zeeuws Landschap is niet met de ZMF en Vogelbescherming naar de Raad van State gestapt.

15-10-2009, Cees Freeke. Westerschelde 98 De commissies Maljers en Nijpels met de impliciete opdracht 'zoekt en gij zult -niet vinden' waren afleidingsmanoeuvres.

14-10-2009, Andries Jumelet. Westerschelde 98 Landbouwgrond terug geven aan de zee is misdaad tegen de mensheid.

14-10-2009, Herman Bijl. Westerschelde 97 'Een volk dat voor tirannen zwicht/ Zal meer dan lijf en goed verliezen/ Dan dooft het licht'.

14-10-2009, A. de Waele. Westerschelde 96 Het milieu wordt bepaald vanuit de stad en niet door mensen die op het platteland geboren zijn.

14-10-2009, Jan Ottens. Westerschelde 95 Wat een dom besluit om toch te ontpolderen om een burenruzie te voorkomen!

14-10-2009, Hans Bensink. Westerschelde 94 De poltiek neemt klakkeloos over va nde milieubeweging.

14-10-2009, Johan Robesin. Kamer van Koophandel Mag de KvK zich wel uitspreken voor ontpoldering?

13-10-2009, Cor Quinten. Monument 6 De bevolking is er tegen, maar door manipulatie van de gedeputeerde is het er toch gekomen.

12-10-2009, Joost Boogaard. Westerschelde 93 / Monument 5 Het monument voor de verdronken dorpen moet met een andere tekst bij het informatiecentrum van het Zeeuws Landschap bij Emmadorp geplaatst worden.

12-10-2009, J. Ko Poppe. Westerschelde 92 / Monument 4 Het meest aansprekende monument en overblijfsel uit de strijd tegen het water is voor mij de Plompe Toren op Schouwen

12-10-2009, Johan de Reu. Westerschelde 91 De voorstanders van ontpolderen hebben geen enkele rationele reden waarom de kustlijn verlengd moet worden.

12-10-2009, Sjaak de Klerk. Westerschelde 90 De provincie had gewoon sneller en doortastender moeten optreden, maar ja we hadden onvoldoende tijd (?).

12-10-2009, J.L de Keyzer. Westerschelde 89 Waarom heeft de ZMF niettegen de staalslakken in de Oosterschelde geprotesteer?

12-10-2009, Wout van den Berg Westerschelde 88 Balkenende is gebogen voor de juridische houdgreep waar alleen de ZMF en Vogelbescherming hem uit kunnen bevrijden

12-10-2009, Herman Bijl. Westerschelde 87 De Raad van State is door de natuurorganisaties betrokken is geraakt bij het chanteren van het kabinet.

12-10-2009, Joep Vergroesen Westerschelde 86 Rapport van Commissie Nijpels was vooraf bekokstoofd.

12-10-2009, Monique Sturm Westerschelde 85 Ontpolderen is schieten in eigen voet.

12-10-2009, Guus Langeraert Westerschelde 84 Vrijdag 09.10/09 Een zwarte dag voor 'ons-eigen-landje'

10-10-2009, J.C. de Vos. Westerschelde 83 Schrijver begrijpt de eigenaar va nde Hedwigepodler helemaal.

10-10-2009, T. Pieters. Westerschelde 82 Verdedigt de gang naar de Raad van State van de ZMF en de Vogelbescherming

10-10-2009, Piet Karman. Monument 3 Zet het spul maar op de bodem van de Oosterschelde of bij de heer Van Waveren op zolder.

10-10-2009, Harry MZ Boer. Monument 2 Een wanproduct. Hoe verzint iemand het? En noemt men de maker een kunstenaar?

10-10-2009, Thijs Schipper. Monument Ik ben falikant tegen vandalisme. Maar wat mij betreft mogen ze hier hun gang gaan.

9-10-2009, Dr. C.W. Scheele. Houd natuur en milieu in Zeeuws Vlaanderen gezond.
Een door Trouw niet geplaatste brief n.a.v. een oproep van Willem Breedveld van Trouw om te reageren op: "Waarom maken die Zeeuwen zo'n drukte om dat stomme Hedwigepoldertje?"

9-10-2009, Leendert van Melle, Inundatie Hedwigepolder. Een door Trouw niet geplaatste brief n.a.v. een oproep van Willem Breedveld van Trouw om te reageren op: "Waarom maken die Zeeuwen zo'n drukte om dat stomme Hedwigepoldertje?"

9-10-2009, Wim van Gilst, Westerschelde 81 Door ontpolderen verdwijnen meer planten en dieren dan er op de moddervlakte bijkomen.

9-10-2009, Johan Robesin, Westerschelde 80 onze Zuiderburen hebben een dubbele agenda

9-10-2009, J.J. Duin, Westerschelde 79 Wat moeten we nog met dit soort bestuurders? Provincie opheffen?

8-10-2009, Eef Misilje, Westerschelde 78 Het is een geldkwestie

7-10-2009, Hester van Rees, Westerschelde 77 Men heeft geen zicht op de dynamische gevolgen door de verdiepingen

7-10-2009, Reinier Scheele, Westerschelde 76 Niet meebetalen aan een nieuwe zeesluis?

7-10-2009, C.J. Freeke, Westerschelde 75 Nederland wordt fors schadeplichtig wanneer de regering tractaatbreuk pleegt.

7-10-2009, L.E. Boom, Westerschelde 74 Mediation is een goed, logisch en niet duur spoor

7-10-2009, Suze de Hullu, Westerschelde 73 Asl bedrijf in Zeeland bezwaar tegen de KvK brief aan de minister van LNV

6-10-2009, J. Brekelmans, Westerschelde 72 Wordt er wel voldoende overleg gevoerd met de milieuverenigingen die dwars zijn gaan liggen?

6-10-2009, Doeke D. Roos sr., Westerschelde 71 verdiep de Schelde voor de derde en laatste keer, maar ontpolderen, nee dus. Over onze Zeeuwse lijken.

3-10-2009, Piet Allaart, Westerschelde 70 Als Zeeuwen zouden we ons moeten schamen dat een stuk landbouwgrond belangrijker is dan de veiligheid van Antwerpen bij een stormvloed.

1-10-2009, Jan Ottens, Westerschelde 69 Betekent het dat België gewoon zijn haven zal uitbreiden naar of met de Hedwigepolder?

1-10-2009, Herman Bijl, Westerschelde 68 Hoe integer zijn de deskundigen?

30-9-2009, Ab Blok, Westerschelde 67 Er zijn voldoende redenen om te twijfelen aan de beslissing om de grootste containerschepen op de Westerschelde toe te laten.

30-9-2009, Herman Bijl, Westerschelde 66 Deze regering is te vergelijken met een club wadlopers, die bij opkomend tij in dichte mist is verzeild geraakt

30-9-2009, J.F. de Feijter, Westerschelde 65 Onderzoeken hebben een ding gemeen namelijk een vrijwel altijd gunstig resultaat voor de opdrachtgever.

29-9-2009 Leendert van Melle Westerschelde 63 De commissie voor de MER heeft vastgesteld dat voor het besluit over de verdieping van de Westerschelde het wel of niet ontpolderen van de Hedwigepolder niet relevant is.

24-9-2009 P. van der Maas Westerschelde 62 De Hedwigepolder zal net als Perkpolder dichtslibben. Bezint eer ge begint!

24-9-2009 Piet Blok Westerschelde 61 De natuur heeft de mens niet nodig, de mens de natuur des te meer.

22-9-2009 P. van der Maas Westerschelde 60 Wilde de top van LNV wel het alternatief van de Zeeuwse Waterschappen?

22-9-2009 Leendert Fremouw Westerschelde 59 Schrijver vindt steun bij VVD-er David Luteyn.

17-9-2009 A. Goeman, Schorren en slikken Bestuurders willen de prachtige natuur in onze polder vernietigen voor schorren en slikken.

17-9-2009 C. de Fouw, ZMF Het lijkt alsof de ZMF een nieuwe bestuurslaag geworden is.

17-9-2009 J. Koeman, Westerschelde 56 Het voorland bij de Dow in Terneuzen ophogen zodat het volwaardig natuurgebied wordt is een goed idee. Is al eerder voorgesteld.

12-9-2009 B. Verpoorte, Zeeuws-Vlaamse belangen spreekt niet namens alle Zeeuws-Vlamingen.

12-9-2009 J.W. Minderhout, Westerschelde 55 Onduidelijkheid over veiligheids-procedures op de Westerschelde

11-9-2009 Zaky Verner van der Spil, Westerschelde 54 Antwerpen, ga eens met Zeebrugge praten / samenwerken.

10-9-2009 J. de Putter Natuurcompensatie Waarom moet die geul voor hoog water in de IJssel niet gecompenseerd worden?

10-9-2009 A. Salomé Waterdunen Het gebied eventueel bestemd voor Waterdunen bestaat uit goed verkavelde jonge zeeklei met een prima kalk- en mineralengehalte.

10-9-2009 J.W. Huijbregtse Westerschelde 53 We hier het beste gediend met samenwerking met Gent en Antwerpen.

10-9-2009 Chr. Huisse Westerschelde 52 Het is hoog tijd dat er paal en perk gesteld wordt aan het varen met grote schepen op deWesterschelde.

10-9-2009 E. Mast Westerschelde 51 Het is amusant om de discussies over herstel van de natuur in de Westerschelde te volgen.

9-9-2009 A. Broekmans Westerschelde 50 De ontpoldering van de Hedwigepolder heeft niets te maken met natuurcompensatie.

9-9-2009 C.J. Freeke Westerschelde 49 Reactie op Westerschelde 44

9-9-2009 Frits de Kaart Westerschelde 48 De column van Maikel Harte over de ontpoldering is een verademing. (Kommentaar: Maikel heeft van grappen maken meer verstand dan van ontpolderen)

9-9-2009 Henk Gijs Westerschelde 47 Alternatief natuurherstel: Begraaf de gifgranaten uit de eerste wereldoorlog onder een groot eiland en maak hier een natuurgebied.

8-9-2009 Marry Allaart van der Lelie Westerschelde 46 In een Belgische bus naar Den Haag

8-9-2009 J. Liek Westerschelde 45 Plannen voor getijdennatuur ingediend bij de cie. Maljers en Nijpels genegeerd.

8-9-2009 J.P. Dieleman Westerschelde 44 Laat bestuurders in Zeeland het plan overnemen en alles zelf regelen.

8-9-2009 A. Blok Westerschelde 43 Natuurorganisaties willen de Hedwigepolder ontpolderen op basis van veelal abstracte niet wetenschappelijk onderbouwde argumenten

8-9-2009 Andries Jumelet Westerschelde 42 Politici in de Tweede Kamer tonen geen of weinig ruggengraat.

5-9-2009 Ing. A.L. Boonman Westerschelde 41 Het 'probleem' van de Westerschelde is op te lossen door in de monding van de Westerschelde een fors eiland op te spuiten.

3-9-2009 mr A.J.Sauer Westerschelde 40 Zeeland gebruikt vele hectares landbouwgrond voor bouwen en wegen, en waarom dan niet ook voor de natuur?

3-9-2009 P. van der Maas Westerschelde 39 Het is te hopen dat de Kamer in meerderheid eensgezind, vaststelt dat de verdieping moet aanvangen, dat dit de allerlaatste is en dat aan 'Europa' wordt bericht dat hier 'alles wel' is.

3-9-2009 L. Eekman-Lampio Westerschelde 38 De vlaamse regering weigert de bijdrage van €300 miljoen voor het uitdiepen van de Westerschelde. Geweldig toch.

3-9-2009 A. de Waele Westerschelde 37 Beloftes worden door politici gedaan, maar zelden nagekomen.

3-9-2009 drs. R.D. Boschloo Westerschelde 36 Innovatie door in de Westerschelde een getijdecentrale te plaatsen

3-9-2009 R. Bleijenberg Westerschelde 35 Als de ramp van 1953 zich herhaalt, zijn de gevolgen voor Antwepren en België niet te overzien.

2-9-2009 J.Koeman Westerschelde Ophouden met verdiepen.

2-9-2009 Piet Alderliefste Waterdunen Schande en nog eens schande, dat goede kleigrond onder water wordt gezet.

2-9-2009 C J. de Broekert Vogelbescherming Vogelbescherming, geen toontje maar vele tonen lager want de vogelgriep ligt op de loer.

1-9-2009 J.Buijs Westerschelde 33 Dit moet de laatste verdieping zijn!

28-8-2009 A. de Waele Westerschelde 31 Nog even en in Zeeuws-Vlaanderen vind je enkel natuurgebied, flats, hier en daar nog een vrijstaande woning en vooral veel water

28-8-2009 Hans Pollemans Westerschelde 30 Zeeuws-Vlaanderen in de tang van Vlaamse havenstedenstrijd

28-8-2009 J.C. de Vos Westerschelde 29 De Westerschelde is een zeearm, waar de zee stroomt.

28-8-2009 Jan van Berlo Westerschelde 28 Door WCT zwwarst belade nschepe nniet verder da nVlissingen-Oost

27-8-2009 A. de Graaf-Stadig Westerschelde 27 Dit wordt de laatste verdieping.

27-8-2009 F.J. Orlebeke Westerschelde 26 JP Blkendende rijdt op de dag des Heeren in een Ferrari!

27-8-2009 Hester M.van Rees Westerschelde 25 Door vorige verdieping zijn stroomsnelheden in de Westerschelde toegenomen, waardoor grotere veiligheidsrisico's ontstaan.

26-8-2009 Gert-Jan Minderhoud Westerschelde 24 Er is genoeg natuur in Zeeland en we zitten niet te wachten op kunstmatig aangelegde malariapoelen en distelvelden.

26-8-2009 Dick L.W. Balt Westerschelde 23 Het wordt tijd dat Nijpels zwijgt.

25-8-2009 Wout van den Berg Westerschelde 22 De democratie moet wijken voor een bizar machtsspel tussen regering en Raad van State waarvan de milieubeweging geraffineerd gebruikmaakt.

25-8-2009 Jan Ottens Westerschelde 21 Als de monniken die hier de afgelopen duizend jaar de polders voor bouwland drooggemalen hebben ook zulke ideeën gehad zouden hebben, was dit hele gebied nog Schelde geweest!

25-8-2009 A van Wezel Westerschelde 20 Waarom J.P. Balkenende niet op de barricade staat.

22-8-2009 Jaap Liek Westerschelde 19 Er ontstaat verwarring door totaal verschillende uitspraken van juristen over natuurherstel en Europese regelgeving.

22-8-2009 P. Dieleman Westerschelde 18 Gebruik de verworden rietvelden op Saefting voor natuurherstel.

22-8-2009 Thijs Schipper Westerschelde 17 Ee nbeschrijving van de Eerste Nederlands-Belgische Oorlog!

22-8-2009 L Cloet Westerschelde 16 Het zijn de hoge hotemetoten die de boel verpesten en de milieurakkers voor hun karretje spannen.

22-8-2009 Johan Robesin Westerschelde 15 Over het komende debat in de Tweede Kamer

21-8-2009 Wim van Gilst Westerschelde 14 J.P. Balkenende zou op de barricaden moeten.

21-8-2009 Gerard Geelhoed Westerschelde 13 Krijgen we nog een echte oorlog met België misschien

20-8-2009 Leendert van MelIe Westerschelde 12 Marc van Peel schaart zich net als Ed Nijpels onder diegenen die de uitspraak van de Raad van State verkeerd interpreteren.

20-8-2009 Tjerk Westerterp Westerschelde 11 Waarom toch al die haast en commotie over de verdieping?

20-8-2009 L. Bensink Westerschelde 10 Over toenemende zoutconcentratie in Waterdunen

20-8-2009 Ir. J. Liek Westerschelde 9 Repliek op de heer Jacobs

20-8-2009 Gerard Geelhoed Westerschelde 8 De grens vande verdieping is bereikt.

19-8-2009 A. Rosendaal Westerschelde 7 De Raad van State heeft een verstandig besluit genomen.

19-8-2009 Herman Bijl Westerschelde 6 Via stille diplomatie zou alsnog ontpolderen van de Hedwige bewerkstelligd kunnen worden

18-8-2009 Jan Ottens Westerschelde 5 De twee begrippen, ontpolderen en verdiepen zijn door deze stommiteiten aan elkaar verbonden maar ze hebben niets met elkaar te maken!

18-8-2009 Reinier Scheele Westerschelde 4 Een noodwet is namelijk eveneens gewoon onderworpen aan ons wettelijk bestel.

18-8-2009 N. Jacobs Westerschelde 3 Met belangengroepen de verdieping doorzetten, en vervolgens de ontpoldering alsnog uitvoeren.

15-8-2009 Wim van Gilst Westerschelde Het verdrag met België uit 1839 is het probleem.

15-8-2009 Lex Hoogstrate Westerschelde D'r wordt nog even niks verdiept, zeker en vast niet, zunne!

14-8-2009 Ir. J. Liek Ontpoldering Achter de waterloopkundige deskundigheid van Nijpels en zijn commissieleden zet ik dus een groot vraagteken.

13-8-2009 Ir. J. Liek Ontpoldering Er wordt tegenwoordig door sommigen lichtvaardig omgesprongen met ontpolderingen.

13-8-2009 C.M. Jansen Ontpoldering Zie ontpoldering in relatie tot de EHS

8-8-2009 Jaap Blaakmeer Verplassen De concurrentie voor de grootste containerhaven lijkt wel een wedstijdje verpissen voor kleine jongetjes.

6-8-2009 Theo Mahu Westerschelde Als Nederland zijn buur België zijn zin blijft geven met het almaar verdiepen van de Westerschelde, leidt dat tot verzwakking van onze zeedijken.

2-8-2009 A.L. Blok Dijkverwaring Oosterschelde veroorzaakt veel meer schade aan de natuur dan de verdieping van de Westerschelde. Merkwaardig dat de natuurorganisaties hiervoor niet naar de bestuursrechter stappen.

1-8-2009 E. den Heijer Westerschelde Een paar zandbanken afvlakken oké, maar verdere verdieping maakt van Antwerpen ons New Orleans

29-4-2009 Hester van Rees Ontpolderen 11 De oorzaak van de achteruitgang van de natuur in de Westerschelde ligt voorbij bij de twee uitgevoerde verdiepingen.

29-4-2009 Leendert van Melle Ontpolderen 10 Reactie op PZC artikel. Door het kabinetsbesluit wordt de kwaliteit van de estuariene natuur wel degelijk verbeterd.

29-4-2009 John Huige Ontpolderen 9 Schrijver heeft zich gestoord aan Lia Roefs.

28-4-2009 Herman Bijl Waterveiligheid Het is nodig dat politici en beleidsambtenaren zich in het werkbaarheidsdenken van kustwaterbouwers inleven

28-4-2009 P. van der Maas Kabinetsbesluit Verbazing en verontwaardiging over het artikel 'Kabinetsbesluit tast Westerschelde aan'

25-4-2009 A.M. D'Hont Waterdunen De West Zeeuws-Vlaamse bevolking en veel toeristen houden van de polders zoals ze nu zijn!

25-4-2009 Nout en Magda de Feijter Ontpolderen 7 Dankbetuiging van acticomité Red onze polders

25-4-2009 René Beijersbergen Ontpolderen 6 De brave, naïeve en goedgelovige natuurbeschermers hebben zich laten intimideren en het kaas van het brood laten eten.

25-4-2009 A.L Blok Ontpolderen 5 De heer Clijsen stigmatiseert zelf de tegenstanders van ontpoldering door te beweren dat deze 'club' de natuur geen goed hart zou toedragen.

24-4-2009 Hans Pollemans Waterdunen Hoe hoogdravender de beloften en schone schijn, hoe meer het unieke karakter van de regio verdwijnt.

24-4-2009 Peter H. de Dreu Ontpolderen 6 Minister Gerda Verburg heeft de Zeeuws-Vlamingen opgezadeld met een dode mus.

24-4-2009 Johan Robesin Ontpolderen 5 Oplossingen mogen in de brede Delta worden gezocht. Zo ziet de EU dat ook.

23-4-2009 P. Clijsen Ontpolderen 4 De selectieve hysterie over de ontpoldering loopt nu wel erg op.

23-4-2009 Jan Schuurman Hess Ontpolderen 3 Stoppen met de ontpoldering van de Hertogin Hedwigepolder is goed nieuws voor de natuur, voor de burgers en de democratie.

22-4-2009 A. de Waele Ontpolderen 2 Oplossing voor het gat in financiering van de Sloe/Tractaatweg.

22-4-2009 Renske Postma Ontpolderen 1 Het afgraven van Saeftinge, de wilde parel van Zeeland, is zo onverantwoord dat geen rechter het zal goedkeuren.

21-4-2009 L Bensink Natuurgebied Vogels hebben een eigen wil en vrijheid om te vliegen. De kans van succes wordt dan wel heel klein.

21-4-2009 Reinier Scheele Ontpolderbesluit Door kennis in te huren kan natuuront-wikkeling binnen het estuarium wel eens veel goedkoper zijn dan nu wordt gesuggereerd.

12-3-2009 Herman Bijl Ontpoldering 2

11-3-2009 Leendert van Melle Scheldeverdrag Het is nu aan de Tweede Kamer om het zinloos onder water zetten van de Hedwigepolder uit het Scheldeverdrag te halen.

10-3-2009 P. Dieleman Ontpoldering Eventueel ontpoldere nschaadt het vertrouwen in de democratie.

5-3-2009 LM. Sinke Ontpoldering De overheid moet in grote projecten investeren, die leiden tot een duurzaam natuurgebied: eiland(en) in de monding van de Westerschelde en getij in de Grevelingen.

27-2-2009 J. Koolen Ontpoldering Een EU jurist stelde dat er discussieruimte is in Brussel voor alternatieven.

18-2-2009 A. Rosendaal Waterdunen Opoffering van landbouwgrond voor natuur strookt niet met het feit dat de groeiende wereldbevolking moet worden gevoed.

11-2-2009 K. Jansen Ontpoldering De PZC is geen krant voor Zeeuwen.

11-2-2009 P. Dieleman Waterdunen 3 De mening van de meerderheid van de Sluise gemeenteraad en de Zeeuws-Vlaamse bevolking is voor gedeputeerde Wiersma geen signaal.

27-1-2009 A. Blok Ontpoldering Uit de uitlatingen van Haventopman Eddy Bruyninckx blijkt dat er al lang besloten is de verdieping van de Westerschelde uit te voeren.

27-1-2009 J. Buijs Verdieping Westerschelde Verdieping is slecht voor natuur

24-1-2009 Peter H. de Dreu Ontpoldering Niet eens met Sjoerd Heijning

24-1-2009 M. Risseeuw Landschap Door ontpoldering gaan oude polders nog een soort openluchtmuseum worden.

22-1-2009 A. Rosendaal Waterdunen Het 'maken' van natuur is allesbehalve natuur- en milieuvriendelijk.

21-1-2009 Sjoerd Heijning Ontpoldering Vóór de WCT en tegen ontpoldering kan niet volgens GroenLinks. Volgens Heijning wel degelijk.

7-1-2009 A. vd Hoeven Seaftinge 5 De Europese regelgeving is met grove onrechtvaardigheden in de Nederlandse wetten opgenomen

7-1-2009 Rein Scheele Seaftinge 4 Het afgraven van Saeftinge wordt door HZL ontraden vanwege de aanwas van natuurwaarden op Saeftinge. Hiermee valt ook de grond onder het ontpolderen weg.

7-1-2009 J. Koeman Seaftinge 3 In de jaren 50 werd het Schors van Waarde afgeplagd. Dat is nu weer aangeslibt.

6-1-2009 Johan Robesin Seaftinge 2 Als in de Hedwigepolder na ontpolderen straks een troosteloos stinkend maanlandschap achterblijft, rest natuurijveraars als Hemminga slechts zich diep te schamen.

6-1-2009 P. van der Maas Seaftinge 1 Door de bedijking van de Hedwige is klei uit Saeftinge gebruikt, waardoor weer ruimte ontstond voor schor.

3-1-2009 Gert-Jan Minderhoud Seaftinge 4 In plaats van ontpolderen is het beter onderhoud te plegen aan de bestaande natuur en om zo snel mogelijk de chemische vuilnisbelt Saeftinge te saneren.

3-1-2009 Herman Bijl Seaftinge 3 Ik zou alle dijken dicht houden voor het baggerslib dat door de verruimingen van de waterwegen in België naar ons toekomt.

3-1-2009 Leendert van Melle Seaftinge 2 Hemminga gebruikt wetenschappelijk onderzoek selectief en dat is verwijtbaar en misleidend.

2-1-2009 P. Dieleman Saeftinge Men laat nu in Saeftinge de natuur zijn gang maar gaan, waardoor het areaal estuariene natuur in Saeftinge nog verder afneemt.

18-12-2008 A. Rosendaal Waterdunen kan een ramp betekenen voor Breskens en omstreken!

11-12-2008 J Koeman Nieuwe natuur Een voorstander van Waterdunen.

10-12-2008 P. Dieleman Ontpoldering Wat moeten we denken van CDA-vertegenwoordigers in gemeenteraden en provinciale staten, die zodra ze op hun stoel zitten de afspraken van het verkiezingsprogramma aan hun laars lappen?

5-12-2008 P. van der Maas Ontpoldering In de jaren '60 werden schorren deskundig afgegraven voor grond voor de dijken. Bij het zoeken naar een alternatief voor ontpoldering van de Hedwigepolder zou men hier weer eens naar moeten kijken.

5-12-2008 Reggie de Cronckel Ontpoldering 2 Stop met geld verkwisten aan ontpoldering en besteed het aan meer door de Nederlandse en vooral Zeeuwse samenleving gedragen doelen.

29-10-2008 P. van der Maas Ontpoldering 11 Schrijver voelt zich diep bedrogen.

29-10-2008 Leendert van Melle Ontpoldering 10 Zeeuwse politici zittenklem tussen hun kiezers en het rijk.

28-10-2008 J. Verhage Walhout Ontpoldering 9 Schrijver hoopt op een wonder.

28-10-2008 Herman Bijl Ontpoldering 8 Nederland heeft zich tot niets verplicht, omdat de ratificatie tot op heden niet heeft plaatsgevonden

25-10-2008 Jaap Liek Ontpoldering 7 Het ontpolderen kan, hier en elders langs de Westerschelde, onmogelijk een duurzame natuurcompensatie opleveren

25-10-2008 Jacco Kromkamp Ontpoldering 6 Schrijver heeftk moeite om die emotionele anti-ontpoldering houding te begrijpen.

25-10-2008 Johan Schrier Ontpoldering 5 Vlamingen hebben geduld, zie maar naar Doel!

25-10-2008 F.J. Repko Ontpoldering 4 Er schijnen nog ergens in België een paar gedateerde tractaten te liggen, waarop de Belgen zich steeds beroepen.

25-10-2008 Wim van Gilst Ontpoldering 3 Luctor et emergo wordt Luctor et submergo.

25-10-2008 Ab Blok Ontpoldering 2 Schrijver is benieuwd hoe de Haagse politiek hier verder mee om zal gaan, welke beloften men nog zal nakomen.

25-10-2008 B.J. Meijs Ontpoldering Knots zijn ze in Den Haag. Breidt de Hofvijver uit of zet Wassenaar onder water.

2-9-2008 Leendert van Melle Vogelbescherming Waarom er naast de Groene Leugen in de mosselsector ook bij het natuurherstel rond de Westerschelde sprake is van een Groene Leugen.

14-8-2008 Herman Bijl Ontpoldering De waterschappen geven geen informatie over de gevolgen van ontpolderen.

9-8-2008 A. Blok Westerschelde De provincie Zeeland is nog bezig met het ontpolderingsvraagstuk of er komt al een nieuw plan van de provincie om haar inwoners nog meer vrijheid te ontnemen.

8-8-2008 Johan Robesin Commissie Nijpels 2 Beoogt de Commissie Nijpels ons met het intervieuw op het verkeerde been te zetten?

6-8-2008 Leendert van Melle Commissie Nijpels Het zijn de deskundigen in de commissie Nijpels en niet de Zeeuwen die met alternatieven voor ontpoldering moeten komen.

30-7-2008 P van der Maas Mosselcrisis 4 Acht het ZMF-bestuur het geen tijd om zich eens opnieuw op zijn doelstellingen te beraden?

26-7-2008 A. Blok Vogelbescherming 4 Verbazing over de vogelbescherming.

25-7-2008 Gert-Jan Minderhoud Vogelbescherming 3 De duidelijkheid bij de vogelbescherming is niet aanwezig bij het provinciebestuur.

24-7-2008 Jaqueline van Burg Vogelbescherming 2 De vogels vliegen vrij rond en de burger wordt gekooid door natuur en milieuorganisaties en hun politieke aanhangers, en die kooi die wordt alsmaar kleiner.

24-7-2008 Wim van Gilst Vogelbescherming Zij die alleen maar vogels zien, gedragen zich als blinde vinken.

17-7-2008 Herman Bijl Ontpoldering Vindt ontpolderen wel plaats binnen de waterstaatswetgeving?

11-7-2008 A. Blok Ontpoldering 3 Waar Blok een week geleden bang voor was is gebeurd.

4-7-2008 A. Blok Ontpoldering 2 Op GL na, vonden alle politieke partijen dat de Hedwigepolder niet ontpolderd mag worden. Nu maar afwachten of zij zich op de stemming op 8 juli aan hun belofte houden

13 juni 2008 Leendert van Melle Ontpoldering De commissie Nijpels is een doekje voor het bloeden van het ongwijzigd goedkeuren van de Scheldeverdragen. (In rood is aangegeven welke zin door de redactie van de PZC geschrapt is!)

4-2-2008 Herman Bijl Ontpoldering Over het spoorboekje van het provinciebestuur met de ontpolder-spooktrein, die langs de rode stoplichten van de Zeeuwse bevolking voort dendert.

30-1-2008 Johan Robesin Ontpolderen 7 Het jarenlange bedrieglijke politieke gehakketak over het natuurherstel in en langs de Westerschelde is "maatschappelijke ontpoldering"

28-1-2008 Herman Bijl Boeren Herinnering aan de hongerwinter: "Een boer,nooit wegdoen!"

26-1-2008 A. Blok Ontpolderen 6 Emoties tegen ontpolderen zijn terecht. Zonder emotie leven is zonder geweten leven.

26-1-2008 A. Goeman Ontpolderen 5 Door nieuwe natuur vernietigt men prachtige flora en fauna in de grond, in sloten en greppels, talrijke zoogdieren, insecten en vogels welke men doodt of verjaagt.

25-1-2008 A. Cappon Natuur Zeeland is een polderlandschap, laat dat aub zo blijven!

24-1-2008 Jim van Belzen Ontpolderen 2 'Nieuwe natuur' zal in veel gevallen zelfs als beter alternatief voor landbouw naar voren komen.

22-1-2008 B.J. Meijs Ontpolderen 3 Laten we het Haagse Binnenhof eens ontpolderen

21-1-2008 P. Dieleman Ontpolderen 2 Nu de Zeeuwse politieke partijen weer de macht hebbe, heeft men lak aan de mening va nde Zeewuse bevolking.

18-1-2008 M. Poissonnier-Dekker Nummer Een Kritiek op de werkwijze van het Zeeuws Landschap

14-1-2008 P Dieleman Nieuwe natuur PD is het niet eens met N. Hylkema over nieuwe natuur.

10-1-2008 François Babijn Natuurherstel Zeeuwen zijn tegen ontpoldering! Is het niet uitermate onverantwoord om 'in zee te gaan' met project 'Waterdunen'?

10-1-2008 Ineke van Dijke-van de Vate Prunje Waarom het noodlot tarten en de veiligheid prijsgeven door het getij in de Schouwse prunje te gaan bespreken?

7-1-2008 Herman Bijl Ontpoldering Geeft gij de zee, de natuurbeweging en de Vlamingen toe? Bekijk het maar!

2-1-2008 P. Korteknie Ontpoldering Kritiek op artikel "te gast" van ir. Van der Hoofd

31-12-2007 Cees Freeke Dooie mus 2 Commissie voor alternatieven voor ontpolderen heeft een "mission impossible"

31-12-2007 P. Dieleman Dooie mus Het is gebleken, dat de uitkomsten van deskundige onderzoeken van te voren bepaald kunnen worden.

27-12-2007 ir. A.J. van de Sande Verdieping 1 Wordt het geen tijd de serviele Haagse houding inzake het scheidingsverdrag van 1839 aan te pakken?

27-12-2007 Herman Bijl Verdieping 2 Ontpoldering zal niet als een in dank aanvaarde erflating van de beschaving de geschiedenis ingaan.

27-12-2007 Albert Goeman Verdieping 3 Ondanks het ontbreken van een maatschappelijk draagvlak zal de zogenoemde ontpoldering wel doorgaan.

27-12-2007 C.J. de Broekert Verdieping 4 Hoe kunnen de bewoners in die polders en vele tienduizenden sympathisanten tegen ontpoldering nu zingen van vrede op aarde?

14-12-2007 Leendert van Melle Scheldeverdragen Volg het voorbeeld van de ZMF: Houdt de verdieping tegen en ontpolderen hoeft niet meer!

3-12-2007 Leo van der Vliet Natuurherstel Als de provincie de vele constructieve ideeën die eerder zijn ontwikkeld en sindsdien nog steeds worden aangedragen, positief en creatief had benaderd, zou het vereiste natuurherstel waarschijnlijk al een eind op streek zijn.

1-12-2007 A.Blok Ontpoldering Door economische druk wordt het Zeeuwse land de dupe

30-11-2007 P. Dieleman Ontpoldering Het zal de projectmakers in de Westerschelde een zorg zijn waar ons voedsel straks vandaan moet komen.

28-11-2007 M. Poissonnier-Dekker Natuurherstel Bij ontpolderen gaan waarden verloren die het meer dan waard zijn om behouden te worden.

27-11-2007 A.M. Dek Ontpoldering 4 (98) Correctie van een fout in de PZC

24-11-2007 P. Dieleman Ontpoldering (97) Kritiek op 'Buitengebied' verhaal over ontpolderen in Engeland

24-11-2007 Herman Bijl Ontpoldering 2 (96) Geen twijfel over de bedoeling van de milieubeweging

24-11-2007 A. Blok Ontpoldering 3 (95) Het onder water zetten van de Hedwige- en Prosperpolder valt niet te verkroppen.

17-11-2007 P. van der Maas Ontpoldering (94) Schrijver voelt zich belogen en bedrogen.

9-11-2007 Herman Bijl Waterkeringen Verbazing over de nieuwe gedeputeerde voor Ruimte, Ecologie en Water Hamelink.

9-11-2007 Leendert van Melle Ontpoldering 2 (93) Niet eens met ingezonden brief van Piet Roskam

6-11-2007 Piet Roskam Ontpolderen 5 (92) Met een nieuwe vinding op kachelgebied zouden minder bossen gekapt moten worden voor vuurtjes en kan Zeeland naar hartelust ontpolderen.

3-11-2007 Huub Evertsdijk Ontpolderen 4 (91) Voor voedselproduktie voor ons wordt in derde wereld ontbost.

24-10-2007 J.P. de Witte Ontpolderen (90) Bouw tarwe en stuur het meel naar die gebieden waar mensen sterven van de honger i.p.v. te ontpolderen.

24-10-2007 J. Meliefste Ontpolderen (89) De heer Blok (lezers schrijven 20/10) vergeet het algemeen belang waar die polders voor bedoeld zijn: het zorgen van voedsel voor duizenden mensen. En laat Belgie eerst eens stoppen met het lozen van vervuild afvalwater.

20-10-2007 Piet Blok Ontpolderen (88) Maak een belangenafweging tussen individuele belangen en algemeen belang: het redden van de natuur in de Westerschelde.

2-10-2007 P.van der Maas Ontpolderen (87) Omdat de politiek steeds compromissen heeft gezocht en geen nadrukkelijke afwijzing heeft getoond is de ontpoldering binnengeslopen.

28-9-2007 Herman Bijl Ontpoldering (86) Ontpolderaars zijn ezels.

25-9-2007 Cees Freeke Ontpoldering (85) Voorkom dat het doek valt!

20-9-2007 Herman Bijl Ontpoldering (84) Door natuurherstel ontstaat schade aan de habitats van mens en dier elders.

19-9-2007 M. Poissonnier Natuurbeleid Kritiek op het artikel 'Waarde van Saeftinghe' van het Zeeuwse Landschap in de PZC.

13-9-2007 Herman Bijl Ontpoldering 3 (83) Opmerkelijke afstudeerscriptie van Gedeputeerde Toine Poppelaars over falend beleid bij natuurherstel.

13-9-2007 P Dieleman Ontpoldering 2 (82) Er is geen reden om een zo diep ingrijpend en onomkeerbaar middel als ontpolderen in te zetten.

11-9-2007 P Dieleman Natuurcompensatie

28-8-2007 J. Trompert Peute Ontpoldering (81) Wij kunnen de landbouw niet missen en we moeten geen goede grond prijsgeven aan het water.

23-8-2007 Herman Bijl Ontpoldering (80) Het is 'van de gekke' dat via EU-natuurregels aan onze dijken wordt geknaagd.

22-8-2007 François Babijn Veiligheid zeewering Het is dan ook onbegrijpelijk dat men in Zeeland wil experimenteren met onze kustveiligheid

21-8-2007 P. Dieleman Natuurherstel Doelstellingen Natura 2000 gebieden zijn voor de Westerschelde niet haalbaar

18-8-2007 Leendert van Melle Ontpoldering 5 (79) Waarschuwing!

18-8-2007 Herman Bijl Ontpoldering 4 (78) Het zou bijzonder zinvol zijn, indien de Zeeuwen door middel van een symposium op technisch-wetenschappelijk niveau inzicht krijgen, welke mogelijkheden de civiele techniek heeft om aan de onbetrouwbaarheid van de zee weerstand te bieden.

17-8-2007 K Jansen Ontpoldering (77) Er is een groot verschil tussen uitspraken van CDA-ers voor en na de verkiezingen

17-8-2007 Hans de Vos Ontpoldering 2 (76) De tijdens de verkiezingstijd gedane beloften lijken snel gebroken te worden.

17-8-2007 Gert-Jan Minderhoud Ontpoldering 3 (75) De benadering door minister Verburg van het ontpolderingsprobleem getuigt niet van enig inzicht in de situatie in Zeeland.

1-8-2007 Herman Bijl Symphonie Fantastique Stel dat men in Duitsland de wijnbouw moet verdwijnen voor natuurherstel.....

31-7-2007 M. Poissonnier Grondstoffen Onbegrijpelijk dat de minister van landbouw in het licht van het tekort aan grondstoffen voor voedsel en energie nog steeds wil ontpolderen.

27-7-2007 P. Dieleman Nieuwe Natuur (2) In het kader van steigende voedselprijzen is het van belang dat ons provinciebestuur tegenover de minister van LNV een standpunt tegen ontpolderen inneemt.

21-7-2007 Cor Jansen Ontpoldering (74) Als ontpolderd wordt sterven in die polder miljoenen ongewervelde en gewone dieren. Dood aan de natuur, leve de nieuwe natuur!

18-7-2007 Herman Bijl Onrechtmatig 2 De regering treedt met voeten de rechtszekerheid van haar burgers als het om zeedijken gaat.

15-7-2007 Leendert van Melle Onrechtmatig Het is onrechtmatig als minister Verburg al over onteigenen sprekt als de Scheldeverdragen nog niet door de Tweede kamer goedgekeurd zijn.

7-7-2007 P. Hupkens Voedsel nodig

7-7-2007 Herman Bijl Ontpolderen (73) Andries Vierlingh (1507-1579) dijkgraaf maakte zich al zorgen over ontpoldering.

29-6-2007 Leo van Vliet Haagse Lobby als het om natuurcompensatie gaat heeft Zuid Holland in Den Haag een veel beter net werk dan Zeeland. De nieuwe Commissarid van de Koningin zou haar netwerk moeten gebruiken om te zorgen dat Zeeland een gelijke behndeling krijgt.

28-6-2007 Huib Eversdijk Baggeraar Het volk wordt door de PZC telkens weer op het verkeerde been gezet, belazerd dus!

20-6-2007 M. Poissonnier Natuurherstel Ronduit teleurstellend is de houding van CDA, SGP en CU in het niet steunen van de motie van de VVD

16-6-2007 C. de Broekert Eerlijk Karla Peijs zal een helicopter nodig heben om Verburg en Peters te overtuigen dat voedselrijke polders nodif zijn voor de winter voorraden

16-6-2007 Leendert van Melle Ontpolderen (72) De staten van Zeeland moeten hun collega´s in Den Haag te informeren van uitslag van de laatste enquete over draagvlak voor ontpolderen: Een royle meerderheid is er tegen.

14-6-2007 E. den Heijer Verdieping Oude verdragen met Belgie over de Westerschelde dienen voor de veiligheid herzien te worden.

13-6-2007 F. de Ronde Ontpolderen (71) Pleidooi voor het afgraven van het land van Saeftinghe.

12-6-2007 Herman Bijl Waterveiligheid Een rampje is nodig om écht aandacht voor klimaatverandering bij overheden en burgers te krijgen.

2-6-2007 Herman Bijl Sociale erosie van de waterkeringen verzwakt de dijken.

1-6-2007 P. Dieleman Verkiezingsbeloftes Het is onthutsend hoe schaamteloos de meeste partijen omgaan met hun verkiezingsbeloftes.

26-5-2007 A. Goeman Ontpolderakkoord De minister heeft niet goed geluisterd in de eerste 100 dagen.

26-5-2007 A. Averijen-Roelse Ontpolderen? 3 (70) 'Natuur heeft baat bij ontpoldering' is gebaseerd op de bevindingen van één persoon uit Philippine.

26-5-2007 M. Poissonnier Ontpolderen? 2 69) Zolang er in de wereld nog voedselschaarste is, is het onverantwoord om goede grond onbruikbaar te maken voor voedselproductie of het nu door ontpolderen is of op een andere manier.

24-5-2007 J. de Vos Belangrijke vogels Over "poldervogels", polderfiguren en de gewone Zeeuw.

12-5-2007 Herman Bijl Brood uit het water Het is niet te begrijpen dat in Nederland een boer geen boer meer mag zijn, omdat hun land, waar brood en andere spijzen vandaan moeten komen, onder water moet worden gezet.

10-4-2007 Jaap Flikweert Ontpolderen 4 (68) Ontpolderen van de baan, maar het "verknoeien" van Zeeland gaat door!

10-4-2007 J. Koeman Ontpolderen 3 (67) Maak van schorren broedgebieden

8-4-2007 Peter Fraanje Zeeuws Landschap De stichting Het Zeeuwse Landschap moet weer gaan doen waarvoor ze ruim 70 jaar geleden is opgericht: behoud en ontwikkeling van het Zeeuwse landschap in al haar variëteit en rijkdom.

7-4-2007 Marieke Dijksman Zeeuwse Delta Nederland en de provincie Zeeland mogen kijken of er alternatieven zijn voor de ontpoldering van landbouwgrond in Zeeland.

7-4-2007 J. Minderhout Ontpolderen (66) Twee vragen over ontpolderen

4-4-2007 Hans de Vos Ontpoldering (65) Er wordt ontpolderd omdat de milieubeweging dat wil.

30-3-2007 J. Liek Getijdenatuur Een plan met een goed alternatief ligt klaar

30-3-2007 P. Dieleman Ontpolderen 2 (64) Zeeuwen weten al lang dat ontpolderen vernietiging is van de natuur

30-3-2007 J Vos Ontpolderen (63) De visie en gedragslijn van de natuur-en milieuorganisaties staan vér buiten het mandaat dat ontleend mag worden aan de opvattingen zoals die door de bevolking kenbaar zijn gemaakt.

29-3-2007 Jan Joris Midavaine Dijkflora Projectbureau Zeeweringen houdt vooral rekening met plantengroei aan de dijk, maar helaas niet met kustflora en -fauna.

27-3-2007 Wim Boogaart Ontpolderen (62) Ontpolderverdragen zijn niet rechtsgeldig

26-3-2007 H Bijl Bouwkunde (2) Vervolg op het kaartenhuis van de scheldeverdragen.

24-3-2007 J liek Stormvloed Stormvloedberging op de (Nederlandse) Westerschelde zorgt voor lagere stormvloedstanden stroom- opwaarts (in België). En daar is geen speld tussen te krijgen.

22-3-2007 H Bijl Bouwkunde Verbijstering over hoe in de politiek een bouwwerk in elkaar wordt getimmerd en welke moeite men doet om het overeind te houden.

21-3-2007 Cees Freeke Ontpolderen 2 (61) Pessimisme over de formatie

21-3-2007 P. Dieleman Ontpolderen (60) Het woord is aan het nieuwe kabinet. Hopelijk houden zij rekening met de Zeeuwse belangen.

5-3--2007 Herman Bijl Biddag Kun je bidden voor gewas en arbeid, als je eerst meewerkt om vruchtbare polders onder water te zetten?

5-3-2007 Leo Dalebout WCT Straks raast elke 5 seconden een containerwagen door Zeeland en de bewoners aan het spoor van Eindewege tot voorbij Tilburg trillen 's nachts uit hun bed.

5-3-2007 M. Verweijen Ontpolderen (59) Tegen ontpoldering elders in de delta

3-3-2007 A Broekman Jachthaven Met de opbrengst van de tunnel een veer Perkpoder financieren i.p.v. een jachthaven bouwen.

3-3-2007 Leendert van Melle Westerscheldedossier Alle overheden hebben zich aan het Westerscheldedossier vertilt.

1-3--2007 Hans de Vos Belgische getijdenatuur Vanaf de stad Gent tot aan de Nederlandse grens zal er in België zeker en vast enige ruimte bestaan voor het aanleggen van nieuwe getijdenatuur.

23-2-2007 ing. H. Bijl Veiligheid (2)

29-1-2007 ing. H. Bijl Veiligheid? Met het oog op de veiligheid tegen overstromingen is het gewenst is de waterkeringen op orde te brengen en geen landbouwgronden aan de zee prijs te geven.

29-1-2007 P. Dieleman Gersttekort Moeten we goede landbouwgrond, uitstekend geschikt voor de produktie van voedsel, verloren laten gaan voor natuur?

29-1-2007 Cees Boogaart Klimaat De beste oplossing voor burgers, milieu, natuur en klimaatverandering is het aanleggen van een wal op 25 km uit de kust.

19-1-2007 Johan Robesin Een Referendum is bedoeld om in bepaalde kwesties hoog oplopende spanningen tussen het maatschappelijk draagvlak en de politiek te overbruggen.

28-12-2006 Jaap Flikweert Maljers Cynische reactie op rapport van de cie. Maljers

19-12-2006 Leendert van Melle Alternatieven 2 Door cie. Maljers is een politiek probleem ontstaan

14-12-2006 P. Hupkens Alternatieven De ingediende alternatieven kunnen gebruikt worden in een nieuwe alternatieve studie.

5-12-2006 Leendert van Melle Palmolie 3 Zeeuwse landbouwgrond dient beschikbaar te blijven voor productie van voedsel of bio-gewassen.

23-11-2006 P. Hupkens Inunderen Er wordt in Zeeland afstand genomen va nde plannen tot inunderen

23-11-2006 A.F.M. Broekmans Palmolie 2 Twijfels over de argumentatie van Arjen Brinkman over palmolie. Bovendien is het onethisch om landbouwgrond in de tropen voor ons energieprobleem in te zetten.

18-11-2006 Arjen Brinkman Palmolie Vanwege klimaatverandering door verbranding van fossiele brandstoffen zijn brandstoffen uit biomassa een goed alternatief om uitstoot van broeikasgassen te verminderen.

24-10-2006 G. R. Heerebout ZMF (11) Verdediging van subsidie aan ZMF, want de ZMF levert een belangrijke bijdrage aan een afgewogen totstandkoming van provinciaal beleid.

20-10-2006 A.M. de Schipper Verdieping 2 F. de Ronde (lezers schrijven 18/10) vergeet het belang van Antwerpen. De verdieping moet los gekoppeld worden van ontpoldering.

19-10-2006 Aldo de Spirt Van Gelder Verwijt aan de CvdK Van Gelder dat voor hem bij ontpolderen en de plaats van het stadhuis op Schouwen-Duiveland de mening van de overgrote meerderheid van de bevolking niet ter zake doet.

18-10-2006 F. de Ronde Verdieping Schepen met grote diepgang naar Zeebrugge sturen

18-10-2006 B.G. van Woerden Pieren Door meer pieren in de vaargeul kunnen natuurgebieden ontstaan.

9-10-2006 J.J.Duin ZMF-subsidie 2 Tenslotte kan het niet zo zijn dat een kleine belangengroep zoals de ZMF met maar 1200 leden de rest van Zeeland de wet voorschrijven.

6-10-2006 Cees Freeke ZMF-subsidie Freeke acht de ZMF hoog als 'procesbewaker', anders maakt de provincie er helemaal een potje van.

3-10-2006 François Babijn Dijken Vragen bij Zeeland als proeftuin voor veiligheid

3-10-2006 J. Janse ZMF (10) Enige kanttekeningen bij de discussie over de ZMF-subsidie van de Provincie. Met weer kanttekeningen op de kanttekeningen van de web-redacteur

29-9-2006 J.J.H.Fortuin ZMF 4 (9) Kritiek op CDA voorstel om voorwaarden aan de subsidie aan de ZMF te stellen.

29-9-2006 Leendert van Melle ZMF 3 (8) Reactie op Thom van Riet van 26-9-2006

27-9-2006 Dr. Sabine Euler ZMF 2 (7) De ZMF is hard nodig om negatieve effecten van gewin op korte termijn aan de kaak te stellen.

26-9-2006 George Calon Ontpolderen 4 (58) Cynische reactie over economisch belang van Antwerpen en het project Waterdunen.

26-9-2006 Hans van Dam Ontpolderen 3 (57) We maken een doorsteek bij Bath en we laten de Westerscheldemonding verzanden. De natuur en recreatie krijgen hun kans in het nationaal park Westerschelde en ontpolderen langs de Westerschelde is van de baan.

26-9-2006 Thom van Riet ZMF (6) Bestuurslid Van Riet verdedigt de ZMF tegen de ingezonden brieven van de laatste tijd en de aantijgingen van Robesin (PvZ)

23-9-2006 J. J. Duin ZMF 3 (5) De ZMF gebruikt milieusubsidie op een wijze die niet de bedoeling kan zijn.

22-9-2006 A. G. Vluggen ZMF 2 (4) Ver boven het gemene volk verheven weet de ZMF wat goed is voor Zeeland.

22-9-2006 Joh. den Herder Ontpolderen 3 (56) We zullen beschikbare landbouwgronden moeten gebruiken voor de teelten van biologische olie.

21-9-2006 J. Nieuwenhuijse Ontpolderen 2 (55) De opstelling van de huidige Provinciale Staten en GS is zeer teleurstellend. Laat de ons beschermende dijken intact en daarmee de mooie Zeeuwse polders.

20-9-2006 Jan Anderiesse Ontpolderen (54) Wat een verademing, het artikel 'Zeeland natuurlijk doodgeknuffeld'

20-9-2006 Peter H. de Dreu ZMF (3) Wees blij met het kritische geluid van de ZMF en Antonisse is een zeer deskundig en integer journalist

19-9-2006 J. H. Visser Enquête 5 Een alternatief voor ontpolderen ter hoogte van de Deurloo in de Westerschelde

19-9-2006 S. Janse Enquête 4 Van de volksvertegenwoordigers, die zijn aangesteld door de Zeeuwen wordt dan ook verwacht dat zij op basis van een meerderheid beslissen.

19-9-2006 J. Liek Dijkverzwaring Ook bij het inschakelen van natuur zullen dijkverzwaringen gewoon nodig blijven.

16-9-2006 L.N. Hanse Nieuwe Natuur Graag onafhankelijker nieuws van de PZC.

14-9-2006 Willem Willemse ZMF & WCT De ZMF is een organisatie die de Zeeuwse economie te gronde richt. We hebben de WCT nodig om onze havens optimaal te benutten.

14-9-2006 P. van der Maas Ontpoldering (53a) N.a.v de NIPO enquête dienen de Staten van Zeeland hun eerdere beslissing te heroverwegen en daarmee de gevoelens van de meerderheid te honoreren.

12-9-2006 Prof. dr. J. de Vries Zwin Hoe verhouden de natuurplannen voor het Zwin en de jachthavenplannen van Sluis zich tot elkaar?

12-9-2006 A. Dirkzwager Natuur Verwijt aan de PZC dat ze eenzijdig bijlage over natuur en veiligheid uitgaf. Het is onverantwoordelijkheid om 600 hectare vruchtbare akkerbouwgrond aan de wereldvoedselproductie te onttrekken.

12-9-2006 Hans de Vos Enquête 3 hoe is het mogelijk dat de PZC steeds weer dezelfde journalist de kans geeft het onzalig plan om te ontpolderen te promoten?

12-9-2006 Jaap Schijve Enquête 2 Je zou toch denken dat Provinciale Staten als gekozen vertegenwoordigers van de Zeeuwse bevolking wel weten wat er onder het kiezersvolk leeft.

12-9-2006 Daan Viergever Enquête Als Zeeuw krijg je alweer het gevoel dat je voor de gek wordt gehouden wordt. Hoe eerlijk is een enquête? En hoe eerlijk zijn de bedoelingen erachter om zo'n enquête uit te laten voeren?

11-9-2006 Jaap Liek Langere dijken Met lichtzinnigheid wordt in het Zwin een zeedijk met een factor 3,5 verlengd.

7-9-2006 P. Hupkens Zeeuws ja of nee ook de burgers hebben zeggenschap over al of niet ontpolderen.

5-9-2006 P. Dieleman Afplaggen van de schorren van Saeftinghe zou natuurherstel geven en een proef voor de kustveiligheid kost 200 mio euro en verjaagd boeren van hun land.

4-9-2006 Leendert van Melle Saeftinghe Het Zeeuwse Landschap is inconsequent In de argumentatie dat afplaggen zinloos is

28-8-2006 J. J. Duin Ontpolderen 3 (53) Om in de toekomst voldoende zekerheid tegen de ontpoldering te creëren is aankoop van grond door tegenstanders van ontpoldering gewenst.

25-8-2006 P. Dieleman Ontpolderen 2 (52) Verbazing over de Eeuropese subsidie die de vogelbescherming kreeg om ontpolderen aan de onwetende burgers te verkopen

23-8-2006 J.J. Duin Ontpoldering (51) Gedeputeerde Suurmond zou naar de burgers moeten luisteren.

21-8-2006 Hans de Vos Estuarium Er dient onderscheid gemaakt te worden tussen de rivier de Schelde en de zeearm.

21-7-2006 Leendert van Melle Ontpolderen 7 (50) Verwijt aan ZMF dat zij in een persbericht de boeren in de te ontpolderen gebieden intimideert en de PZC neemt het braaf over.

21-7-2006 W.S.M.Fakkeldij Ontpolderen 6 (49) Fraaie satirische brief. 3000 ha? Heel Zuid-Beveland onder water zetten, maar dankzij de zeldzaam gestreepte hangbuikkikker kan het voorkomen worden.

19-7-2006 P. Dieleman Ontpolderen 5 (48) Kritiek op de argumenten van de ZMF

18-7-2006 J.J.Duin Ontpolderen 4 (47) Verbazing over de ZMF

18-7-2006 Wim Boogaart Ontpolderen 3 (46) Aanpak van de ZMF is amateuristisch

18-7-2006 F. de Ronde Ontpolderen 2 (45) Pleidooi voor het alternatief ontplaggen van het Land van Seaftinghe

17-7-2006 P Risseeuw Ontpolderen (44) Weerstand op de informatiemiddag in Knokke tegen ontpolderen van het Zwin in België. (ik ga door met de oude nummering i.v.m. het doorlinken) Echt weer de PZC, om met de nummering opnieuw te beginnen.

12-7-2006 Rein Scheele Alternatieven Uitgangspunten ontpolderen zijn verkeerd. De alternatieven zijn beter voor herstel van estuariene natuur dan ontpolderen.

12-7-2006 A. Goeman Draagvlak. Bij geen maatschappelijk draagvlak voor ontpolderen kan het ontpolderen niet doorgaan

6-7-2006 Henk Goedbloed Ontpoldering (43) als veiligheid tegen overstroming

6-7-2006 J. Koeman Geulen Schrijer maakt zich zorgen over de kraamkamerfunctie van de Westerschelde, die door de tweede verdieping al voor een groot deel verdwenen zou zijn.

19-6-2006 J. Hoogstrate Ontpolderen 42 Discussie rond ontpolderen en verdiepen is eindeloos. Kies voor het aan banden leggen van de grootte van de schepen

15-6-2006 Rens Oomens Ontpolderen 41a Kritiek op ZLTO voorstel betreffende Saeftinghe, wat bestaansrecht van die organisaties die zich inzetten voor het herstel en het voorkomen van schade door onverantwoordelijk ingrijpen rechtvaardigt. Waarom zou Oomens niet gewoon ZMF hebben willen geschreven? Overigens wordt door NOPSE het afgraven van schor een efficiente maatregel genoemd. Zo gek is het ZLTO plan dus niet.

12-6-2006 J. Koeman Ontpolderen 41 Verbazing over de natuurprojecten.

12-6-2006 J. Verhage-Walhout Ontpolderen 40 Ontpolderen neen. Laat de natuur voor wat zij is. Elk jaar een groot wonder.

12-6-2006 Hester M.van Rees Groenvoer Advies aan ZMF om niet alle fijnstof over een kam te scheren. Het stof veroorzaakt door bijvoorbeeld dorsen is ander stof dan roetstof.

8-6-2006 C. J. Lako Van Amerongen Ontpolderen 39. Boeren houden het landschap in stand met hart en ziel. In het landje van Cadzand bijvoorbeeld leef je heel dicht bij de natuur.

8-6-2006 Adrie van de Parel Ontpolderen 38 Gelukkig zijn er binnenkort verkiezingen, dan kan iedereen die toch voor ontpolderen is afgevoerd worden.

2-6-2006 J. Trompert-Peute Ontpolderen 37 Emotionele waarden verbonden met Zeeuws bezit zijn niet in geld uit te drukken.

1-6-2006: T.H.C. van Arenthals. Ontpolderen 36a Ernstig verwijt aan politici, van Gelder en Kramer dat zij voorbij gaan aan de opinie van alle rechtgeaarde Zeeuwen. En Bierens had van Veerman een ander ministerieel woord verdiend.

31-5-2006 P. Hupkes. Ontpolderen 36 De Zeeuwse agrariërs waren door de eeuwen heen en tot op de dag van vandaag goede rentmeesters over de rijke Zeeuwse bodemschat én de natuur ervan. Géén instantie. Niemand mag hun dit ('ons eigen landje') afnemen. Nooit. Vruchtbare kleigrond aan de zee, niet van de zee!

30-5-2006: F. de Ronde, Mosselen. ZMF maakt uitspraak van zijn voorzitter van der Doef "overleg is beter dan actie" niet waar.

30-5-2006: Piet Risseeuw, Ontpolderen 35. Peiling in Sluis: 98% is tegen ontpolderen! Oproep aan bestuurders om te luisteren naar het volk.

29-5-2006: Leendert van Melle, Ontpolderen 34. Verwijt dat de PZC selectieve berichtgeving rond ontpolderen geeft.

29-5-2005: George Calon, Ontpolderen 33. Verbazing over de rigoreuze omvormingen en wijzigingen van het beleid in de Braakman.

18-5-2006: Magda de Feijter, Ontpolderen 32. 600 hectare ontpolderen kost 100 arbeidsplaatsen direct en daarnaast de nodige indirect. Tevens levert ontpolderen geen heffing meer voor gemeenten en waterschappen op. Alles ten laste van de belastingbetaler.

17-5-2006: N.M. v.d.Have, Milieu; ZMF beschuldigd van chantage van de Zeeuwse gemeenten.

12-5-2006: Richard Snoep, Ontpolderen 31; De natuur die door ontpolderen verloren gaat moet gecompenseerd worden door asfalt te slopen.

10-05-2006; Leendert van Melle, Natuur te duur; Hoe lang kan Zeeland zich nog de luxe veroorloven om natuur te verbouwen?

10-05-2006; Leendert Fremouw, Sentimenten; Tegenstanders ontpolderen moeten niet met watersnood argument komen

4-05-2006; S. Oudkerk, Ontpolderen 30; suggestie aan de ZMF om geld over te maken naar De Levende Delta.

4-05-2006 Thom van Riet; Mosselen; goed dat er nog organisaties zijn als de ZMF

2-05-2006 Ben Gieben, Ontpolderen 29; suggestie om verstarring in debat middels de ideeën een van Prof Dronkers voor het creëren van "Hollands Vlaamse Wadden" te doorbreken.

2-05-2006 M. Mol, Ontpolderen 28; verheldering door Buijs over koehandel ZMF

28-04-2006 Mr. ir Jaap Huisman; ZMF 2; Oproep aan ZMF voor een openbare verantwoording voor het vertragen van de uitbreiding van de Sloecentrale, nadat de ZMF op alle fronten bij de Raad van State verloren heeft.

28-04-2006 J.J. Wolfert; Ontpolderen 27; advies aan Kramer: verdwijn uit onze mooie provincie

27-04-2006 Martha Blom, Ontpolderen 26; stop met Kramer pesten; zou het niet verstandiger zijn om je op een zo goed mogelijk resultaat te richten?

26-4-2006 L.N. Hanse, Ontpolderen 25; Nederland per direct uit Europa

26-4-2006 A.G. Vluggen, Ontpolderen 24; Niet onder de indruk van de eis tot ontpolderen; heel veel zeeuwen blijven tegen

25-04-2006 Cor Jansen, Ontpolderen 23: PVDA-er Boelhouwer schiet in het verkeerde keelgat.

25-04-2006 Dr. Doeke D. Roos, Ontpolderen 22; schorrenlikker Kramer wordt verzocht het gewest Zeealand te verlaten.

25-04-2006 Wim Boogaart, Ontpolderen 21; ontpolderen is onrechtmatig

24-04-2006 P. Clijsen, Landschap; een pleidooi voor landschapscampings in ontpolderde gebieden

24-04-2006 W. de Landgraaf, Ontpolderen 20; verwijt aan Antonisse dat hij in zijn analyse de akties van De Levende Delta niet noemt.

24-04-2006 ing A.M. Dek, Ontpolderen 19; oproep tot scherpe reactie van Zeeuwse bevolking

24-04-2006 R Scheele, Ontpolderen 18; lang geleden was de kust een gesloten duinenrij.

24-04-2006 C.J. Freeke, ZMF 2; zware kritiek op subsidie van GS aan ZMF

24-04-2006 A. Blok, ZMF; ZMF is verlengstuk en vasal van GS

19-04-2006 J Janse, Ontpolderen 17; suggestie voor nieuwe buitendijkse polder van 600 ha.

19-04-2006 J. Vos, Ontpolderen 16; kritiek op historische analyse van inundatie

19-04-2006 Leendert van Melle, Ontpolderen 15; er zijn wel degelijk goede argumenten tegen ontpolderen.

19-04-2006 Adri Walhout, Ontpolderen 14; oproep aan Zeeuwen om massal in opstand te komen.

19-04-2006 P van der Maas, Ontpolderen 13; gemeenteraden volg Borsele in afwijzing ontpolderen

13-04-2006 A. Maljaars, Ontpolderen; over democratie, echte natuur en gemaakte natuur

11-04-2006 J.W. Minderhout, Ontpolderen III; Een convenant tussen containerpolitici uit Antwerpen en Zeeland, gesmeerd met een buidel Belgisch geld, doet dijken verdwijnen.

11-04-2006 C.J. Freeke, Ontpolderen IV ; kritiek op de argumentatie van Kramer

11-04-2006 F. de Ronde, Ontpolderen V ; kritiek op Hemminga en Jacobsse

11-04-2006 C.W. Bos, Ontpolderen VI ; gemaakte natuur is en dat wordt nooit
echte natuur. Zie de Oostvaarderplassen waar mensen dieren laten omkomen
van de honger. Miljarden kosten en geen baten betekent jezelf te gronde
richten. Stop nieuwe natuurontwikkeling.

maart 2006 Leendert van Melle, Ontpolderen; Is het niet veel verstandiger
om op z'n Zeeuws gewoon af te wachten en nog helemaal niets aan
milieucompensatie te doen?

12-03-2006 Cees Boogaart, Ruimtelijke ordening en groene maffia, gedeeltelijk in PZC en compleet in www.degratiskrantvannederland.nl

___________________________________________________________________________

Zeeuws ja of nee

In de PZC van 30 augustus schrijft Kees van Beveren, voorzitter van de CDA-Statenfractie in Zeeland, over ontpolderen. Hij heeft het niet over de Zeeuwse burgers, wier stem over 'polders onder water zetten' óók gehoord moet worden. Immers de Zeeuwse polders zijn van alle Zeeuwen; men moet van de Zeeuwen in hun totaliteit weten of ze vóór of tegen ontpoldering zijn: neen of ja. De boeren verdedigen zich terecht. De burgers hebben nog géén kans gehad om zich te verdedigen, ja of neen te zeggen: daar hebben ze wel recht op.
P. Hupkens

Terug

Afplaggen

Als alternatief voor ontpolderen is het afplaggen van de schorren van Saeftinghe genoemd. Hierdoor zou dit gebied weer volledig onder invloed van eb en vloed komen. Dus inderdaad het zo gewenste natuurherstel. Voor de beheerder van het gebied, het Zeeuwse Landschap is dit voorstel echter onbespreekbaar. Reden om alle registers open te trekken om dit te voorkomen. 'Saeftinghe afplaggen zinloos' meldde de heer Jacobusse ons (PZC 30-8). Wij moeten blijkbaar overtuigd worden van hun gelijk. In de PZC van 2 september heeft directeur Hemminga van Het Zeeuwse Landschap positief nieuws: 'Ontpolderen dient ook de veiligheid'. Ook economisch belang zal mee kunnen liften. Dit laatste is zeer de vraag. Dat de veiligheid gediend is door ontpolderen is ook maar een veronderstelling, voor hem is het ontpolderen van de Eendragtpolder een proef. Wel een proef waarvoor een aantal boeren van hun grond moet worden verjaagd en 200 miljoen euro in zee verdwijnt. In de visie van de heer Hemminga worden alle polders die direct aan de Schelde liggen weer teruggegeven aan de zee. In onze visie bepaalt het polderlandschap het Zeeuwse landschap.
P.Dieleman|

Terug

Saeftinghe

In “Saeftinghe afplaggen zinloos” (PZC 30/8) zegt hoofd ecologie van Het Zeeuwse Landschap, C. Jacobusse: ”Alleen afplaggen van Saeftinghe – no way”. Met andere woorden, als ontpolderd wordt mag ineens wel afgeplagd worden. Vreemd!
Verderop zegt hij hoe waardevol het is dat je in Saeftinghe land uit water ziet verrijzen. HZL kan zich de luxe veroorloven om in de Schelde land te laten ontstaan, omdat men er kennelijk van uit gaat dat binnenkort toch 600 hectare getijdennatuur beschikbaar komt. Deze stichting heeft inmiddels al zo’n 8000 hectare natuur in beheer.
Volgens Jacobusse zijn de verlandingsprocessen in Saeftinghe te keren als het gebied wordt vergroot en een grote geul wordt doorgetrokken tot in de Hedwigepolder. Die geul staat niet in de startnotitie Hedwige/Prosperpolder en bij het inspraakpunt heeft HZL slechts gemeld dat het schorgedeelte naast de Hedwigepolder verlaagd moet worden naar het niveau van de Hedwigepolder. De verlanding zal na ontpolderen dus doorgaan.
Veel Zeeuwen willen dat er zonder te ontpolderen meer getijdennatuur in de Schelde komt en afplaggen is een goede methode. Vandaar dat de ZLTO met afplaggen als alternatief kwam. De ZLTO staat daarin niet alleen. Ook NOPSE (geliefd bij de milieubeweging) noemt het afgraven van schor voor de verjonging ervan als efficiënt voor het realiseren van laagdynamische ondiep water en dat is waar ecologen in de Schelde graag meer van willen zien. Ook in de startnotitie MER Hedwige/Prosperpolders wordt op twee plaatsen afplaggen als efficiënte maatregel genoemd.
Ik ben benieuwd wat straks in het milieueffectrapport hierover komt te staan.
Leendert van Melle

Terug

Ontpoldering 3 (53)
Ik heb met plezier de mening van P. Dieleman gelezen in de PZC van 25-8 over de vermeende succesvolle campagne van de vogelbescherming over de ontpoldering. Perfect! Ik zou nog willen toevoegen: hoe is het mogelijk dat een milieuorganisatie zich rond laat rijden in een door hen verfoeide, vuile, vieze, roet uitstotende autobus. Om in de toekomst voldoende zekerheid tegen de ontpoldering te creëren is aankoop van grond door tegenstanders van ontpoldering gewenst.
Vanuit een op te richten stichting moet het toch mogelijk zijn enkele honderden mensen te vinden die elk zo'n tien vierkante meter grond (een reep naast het water) van een boer willen kopen waarbij de boer wel het vruchtgebruik van het land/grond mag behouden voor een kwartje per jaar. Wel moet de stichting dan zorgen dat deze vierkante meters her en der verspreid over het land liggen.
Wie zal dan nog water over de honderden eigendommet j es kunnen laten stromen? Veel geld hoeft het dan niet te kosten maar dan moet het mogelijk om de milieuclubjes buiten de deur te houden.
Evenals de milieugroepjes zal ook deze stichting (bijvoorbeeld onder de naam: Help het Land of Help tegen het water) subsidie moeten kunnen aanvragen en ontvangen.
De doelstelling van de stichting zal zijn, de naam zegt het al: de strijd tegen (weer) het water. De subsidies moeten binnenstromen als het goed is! Want zeg nu zelf, wie wil er natte voeten krijgen?
J. J. Duin

Terug

Ontpolderen 2 (52)
In het artikel 'Scheldecampagne succesvol' in de PZC van 24 augustus laat de heer Peeters van de Vogelbescherming Nederland ons weten dat hij tevreden is en een goed gevoel heeft. Het zou verbazing moeten wekken als dat niet het geval zou zijn. Zijn organisatie mag naar eigen inzicht 300.000 euro verspillen (ons geld, dat eerst naar Brussel is gestuurd) om een politieke deal aan de onwetende burgers te verkopen. Hoe hij het besteedt en wat het oplevert wordt blijkbaar niet gecontroleerd. In zijn bus werd de boodschap 'ontpolderen is noodzakelijk vanwege de verdieping van de Schelde' als vanzelfsprekend gepresenteerd. Deze samenhang is er ook, maar anders dan men ons wil laten geloven. In de vergadering van de commissie omgeving van de gemeente Terneuzen verwoordde de heer C. Freeke wat steeds duidelijker wordt: de ZMF is met 600 ha ontpolderen afgekocht om zich niet tegen verdieping te verzetten. De ZMF, die met ons belastinggeld zwaar wordt ondersteund, gebruikt haar mogelijkheden om haar eigen stokpaardjes te bereiden en niet het Zeeuwse belang te dienen. Het is teleurstellend te moeten constateren, dat de raad van Terneuzen zich nu al meer bezorgd maakt over het te verwachten compensatiegeld, dan principieel te blijven zeggen: ontpolderen nee. Men toont geen enkel meeleven met de met ontpoldering bedreigden. Meer respect verdienen de landbouwers die nee blijven zeggen, en daarmee riskeren dat ze indien er toch ontpolderd wordt financieel zwaar getroffen zullen worden.
P. Dieleman

Terug

Ontpoldering (51)
In de PZC van 17 augustus meldt gedeputeerde J. Suurmond (VVD) dat er niets wijzigt van de circa 600 hectare getijdennatuurplannen langs de Westerschelde. De insteek van het huidige beleid verandert niet, aldus Suurmond, want verschillende gedeputeerden houden zich met het natuurpakketdossier bezig. Met andere woorden: wij spelen elkaar de bal toe als het moeilijk wordt! Ook komt er volgens Suurmond volgende maand een nieuwe startnota voor het middendeel van de Westerschelde. Vijf polders zijn in beeld. De vermelde inspraak is een keuze uit 120 of 240 hectare. Met andere woorden: links- of rechtsom, het besluit is al gevallen! Hoe durft hij? Want waarom is de nul keuze/optie niet van toepassing? Luistert deze gedeputeerde ook al niet naar de mensen? Een uitgezette agenda van Provinciale Staten en dus luisteren naar de ZMF en ambtenaren is blijkbaar ook voor hem belangrijker dan te luisteren naar de burgers. Is het niet beter de macht van de provincies op te heffen? Luisteren naar de burgers kunnen deze zetelplakkers toch niet, ondanks dat zij door hen gekozen zijn. Dit is werkelijk niet te begrijpen.
J.J. Duin

Terug

Estuarium 

Wat me opvalt in alle ontpolderingspamfletten, is dat men steeds weer aankomt (zoals ook afgelopen dinsdag in het artikel over oud-waterstaatsman, officier in de Orde van Oranje Nassau, oud-professor dr. H.L.F. Saeijs) met begrippen als “het Schelde-estuarium” en “estuariëne ecologie”. Moeilijke woorden uit de mond of pen van hoge heren maken op het volk vaak een diepe indruk, en worden daarom niet zelden gebruikt als dooddoeners; in dit geval misschien wel om met schijnargumenten een Zeeuwse ontpoldering door te drukken. Het woord “estuarium” betekent echter “wijde, trechtervormige riviermonding” en de ontpolderaars verwijzen dus feitelijk naar rivier de Schelde, en niet naar zeearm de Westerschelde. Rivier de Schelde heeft bij haar monding kennelijk meer ruimte nodig, en daarom moeten er in België (want daar ligt deze rivier) flinke stukken land onder water worden gezet. Zeearm de Westerschelde is daarentegen een “inham van de zee”, en meer ruimte geven aan de zee (b.v. wegens de te verwachten stijging van de zeespiegel) is van een heel andere orde dan het onder water zetten van enkele stukken zwaar bevochten polderland. Ik vraag me af of de ontpolderaars zich wel realiseren hoe groot de zee is.
Hans de Vos

Terug

Ontpolderen 7 (50)
De ZMF heeft een persbericht met haar argumenten vóór ontpolderen uitgegeven. Bij het afwegen van belangen vindt de ZMF dat het niet uit maakt of iemand moet wijken voor een weg, spoorlijn of voor ontpoldering. Er is natuurlijk wél een groot verschil, al was het alleen al dat de politiek vrijwillige grondverwerving als voorwaarde gesteld heeft. Bovendien verschillen wij met de ZMF van mening over de noodzaak van ontpolderen. Volgens de milieufederatie is het voor de betrokken families zuur, maar het algemeen belang gaat voor. Er zijn warme financiële regelingen met een bonus. Die vervelende emoties van de boeren zijn het grootste struikelblok. Twee families worden daarbij met hun achternaam genoemd. Toevallig net twee families die actief zijn in actiecomités. Tot twee keer toe wordt er in dit stuk op de families ingepraat. Een dergelijk persbericht is pure intimidatie. Je krijgt zelfs de indruk dat dit stuk er speciaal voor geschreven is. De Milieufederatie vindt dat er waardig gediscussieerd moet worden. Haar persbericht is met het noemen van namen onbetamelijk en allesbehalve waardig. Nu is dat persbericht van de ZMF nog te begrijpen; ze behoort tenslotte tot de milieubeweging. Maar de PZC heeft als krant een andere verantwoordelijkheid en toch heeft Rinus Anthonisse de familienamen braaf in zijn artikel overgenomen, terwijl dat de nieuwswaarde niet verhoogt. Van een krant mag bij zo'n gevoelig onderwerp als ontpolderen meer zorgvuldigheid verwacht worden als het gaat om het in krantenartikelen overnemen van informatie uit persberichten van de Milieufederatie.
Leendert van Melle

Terug

Ontpolderen 6 (49)
De ZMF stelt dat de beoogde 600 hectare grond die nu ontpolderd moet worden te weinig is, het moet minstens 3000 hectare worden! Zou het niet verstandiger zijn om vooruit lopend op de 3e, 4e, 5e en zoveelste verdieping van de Westerschelde, dan maar gelijk heel Zuid-Beveland onder water te zetten natuurlijk met uitzondering van het Sloegebied en dan gelijk zowel de spoorbaan en de A58 te verhogen, denk om de enorme voordelen van de WCT, kan die ook een kilometer of wat langer. Dan zijn de gedeputeerde van landvenietiging Kramer en zijn Antwerpse haven vriendjes tevreden en zijn oude vrienden bij de ZMF zijn helemaal gelukkig. Heel Zuid-Beveland als natuurcompensatie. Trouwens, die 200 miljoen euro waarvan 50 miljoen voor compensatie aan de landbouw; waar is de rest voor? Nog iets voor de gedupeerde burgers en een deel als subsidie aan de ZMF, die moeten er tenslotte op toezien dat de polders daadwerkelijk vernield worden. Ook een ecoloog z'n schoorsteen moet blijven roken. Ik begrijp dit standpunt van de ZMF niet. Zij wil een enorm deel van Zeeland vernietigen om er natuurcompensatie toe te passen. Wellicht is er nog hoop voor de bewoners van deze polders. Misschien woont er ergens in de polder wel een zeer zeldzame geel gestreepte hangbuikkikker. Dan gaat het allemaal niet door en blijft de natuur zo als het nu is. Heel mooi.
W.S.M.Fakkeldij

Terug


Ontpolderen 5(48)

In de PZC van 16/5/06 meldde lezersredacteur A.J. Snel ons, dat de lopende serie ingezonden brieven over het onderwerp ontpolderen binnenkort gesloten zal worden, wegens herhaling van zetten. Onder de kop 'Ontpoldering is wat krap bemeten' begint de PZC echter weer met een herhaling van de reeds bekende argumenten van de ZMF. Waarom aandacht voor het bekende standpunt van de ZMF? Is de heer Antonisse toch een voorstander van ontpolderen? De pretenties van de ZMF zijn in overeenstemming met het hun toegekende budget, echter niet met de realiteit. Zij bepalen wat er in het belang van de samenleving is, hoewel er in de samenleving (zoals ze ook inzien) slechts weinigen hun zienswijze delen. Hun visie op wat natuur is, en hoe die er uit behoort te zien is de juiste. Bij de ZMF meent men economische baten te zien bij ontpoldering. De genoemde baten zijn echter zeer twijfelachtig. Zijn stijgende huizenprijzen in het belang van de samenleving?
Een polderlandschap is aantrekkelijker voor de toeristen, dan extra (ontoegankelijk) buitendijks gebied. In hun huidige vorm hebben de polders reeds een hoge economische waarde, en deze zal in de toekomst alleen maar groter worden. Er kan in de (nabije) toekomst gebrek aan geschikte grond voor het produceren van voedsel en energiegewassen ontstaan. Artikelen in de PZC van 12/6/06 (Europa verwaarloost productie van voedsel) en 16/6/06 (Graan-tekort dreigt) zouden ons moeten aanzetten tot met beleid omgaan met onze goede landbouwgrond en het niet vernietigen door het aan de zee prijs te geven.
P. Dieleman

Terug

Ontpolderen 4 (47)

In de PZC van 17 juli wordt door de Zeeuwse Milieu Federatie de eerste 600 hectare ontpoldering als krap bemeten. 12.000 getijdennatuur waarvan 3000 hectare in Zeeland zou volgens hen nodig zijn. Hoe komt de ZMF aan deze getallen? Zelf heb ik sterk het gevoel dat zij tot de conclusie zijn gekomen dat dit voor hen betaalbaar is. Wordt het niet eens tijd om dit soort clubjes minder subsidie te verlenen? Zo langzamerhand gaan zij, bewust of onbewust, zich bemoeien met de economie. En de economie zal toch uiteindelijk hun subsidie moeten betalen. Er staan ook economische baten tegenover volgens ZMF. Zoals de visstand, natuurlijke waterzuivering, stijging van huizenprijzen en hogere toeristen-belastingen in het gebied. Mijn opmerking: een betere visstand heeft geen nut men mag er nauwelijks vissen. Nu misschien nog wel maar in de toekomst zullen zij zeker argumenten verzinnen om het vissen aldaar tegen te gaan. Stijging huizenprijzen? Bij minder veiligheid? Toeristenbelasting hoger? Voor wiens voordeel? Hooguit zouden er enkele waterzuiveringsinstallaties misschien kunnen verdwijnen. Ook zegt de ZMF, dat de veiligheid is gegarandeerd. Hebben zij wel verstand van veiligheid? Kunnen wij deze ZMF later aansprakelijk stellen voor het mislukken van de broodnodige veiligheid welke geboden is doordat de zeespiegel enkele meters zal stijgen? Mijn mening: de dijken voldoende verhogen of geschikt maken voor een hogere waterstand. Het zou de ZMF sieren als zij zich wat meer met de mensen zou bezig houden.
J.J.Duin

Terug


Ontpolderen 3 (46)

De aap is uit de mouw. De Zeeuwse Milieu Federatie wil nog veel meer nieuwe natuur (PZC 17-7). In heel Nederland 12.000 ha en in Zeeland 3000 ha. Daarmee zou de natuurwaarde verhoogd worden. Een mens met gezond verstand gelooft ziin ogen niet. Laten we de term natuurwaarde duiden. De term natuurwaarde komt niet voor in de Nederlandse wet. Wie een universitaire cursus milieukunde volgt, komt de term natuurwaarde niet tegen. Ik moet constateren, dat de ZMF zich op amateuristische milieupioniers-argumenten baseert. Ook bij de overige 'ontpolderingen' in Nederland merk ik vergelijkbare amateuristische milieupioniers argumenten op. In het project 'Ruimte voor de Rivier' gebruikt men in de adviezen termen als ruimtelijke kwaliteit. Hoe praat men bestuurders naar de mond. Men kijkt niet naar echte argumenten uit de werkelijkheid. De rivieren zijn nu al ruim bemeten om de hoeveelheid water af te voeren. Zo was de hoogste afvoer van de Rijn bij Lobith 12.600, let wel in 1926. En voor de Maas 3100 in 1993. De capaciteit is vergroot voor de Rijn naar 15.000 en voor de Maas naar 3650. Bestuurders zijn voor 'Ruimte voor de Rivier' ervan uitgegaan dat de zeespiegel in 2100 60 cm hoger zal zijn. Nog een argument dat nergens op slaat. Helaas moet ik constateren, dat bestuurders zich laten ringeloren door de amateuristische milieupioniers. Dat moet bestuurlijke consequenties hebben. De provinciebesturen kunnen worden afgeschaft. Ze hebben geen toegevoegde waarde voor de veiligheid en zekerheid van de burger.
Wim Boogaart

Terug

Ontpolderen 2 (45)

De PZC van 11 juli meldde dat de alternatieven voor ontpoldering weinig kans maken Waarom? Omdat er niet over te praten valt? Wanneer men het schorrengebied Saeftinghe vijftig centimeter zou ontplaggen, is er voldoende waterberging op de juiste plaats, namelijk achterin de Schelde en is het ontpolderen helemaal niet nodig. De voor ontpolderen aangewezen polders liggen heel hoog ten opzichte van het Amsterdams Peil en geven geen voldoende waterberging bij stormvloed. Op Schouwen en Tholen is in plan Tureluur een grote oppervlakte binnendijkse grond ontplagd om zogenaamde natuur te creëren. Dit heeft enkele miljoenen euro's gekost, betaald door het Ministerie van Landbouw. Nu verwacht ik dat onze minister van landbouw, gesteund door onze Commissaris van de Koningin en de heer Kramer, zich ook sterk zullen maken om Saeftinghe te ontplaggen. Of is buitendijkse grond ontplaggen geen natuurontwikkeling? Zeshonderd hectare ontpolderen betekent vernietiging van kapitaal en arbeidsplaatsen. Dit zijn evenveel arbeidsplaatsen als een eventuele containerterminal zal opleveren. Dan moeten alle arbeidsplaatsen meegerekend worden van de aardappelen tot ze als friet of chips op tafel liggen. Of suikerbieten als suikerklontjes bij onze koffie. Of van het vlas tot een linnenpakje voor onze vrouw of dochters, etcetera.

F. de Ronde

Terug

Ontpolderen (44)

In de PZC van 11 juli werd uitgebreid uit de doeken gedaan, dat de pas ingediende alternatieven wellicht niet in aanmerking zullen komen als plaatsvervangers van ontpoldering. Het komt er dus op neer, dat men deze reële voorstellen gewoonweg niet verder wil onderzoeken. In Knokke speelt het zelfde probleem. Zowel de burgemeester Graaf Leopold Lippens als de andere grondeigenaren zijn fel tegen verdere uitbreiding van het Zwin middels ontpoldering.
De burgemeester verkondigt zelfs, geen grond te willen afstaan ten faveure van Antwerpen. Op mijn vraag tijdens de informatiemiddag op zaterdag l juli in Knokke, waarom toch ontpolderd moet worden, was het antwoord: dat moet van de Hollanders. En bij ons moet het van de Belgen. Aan weerszijden van de grens worden we dus voor de gek gehouden. Dit is een belachelijke situatie. De Zeeuwse bevolking heeft tien jaar geleden al massaal geprotesteerd tegen polders terug geven aan de zee. De weerstand was dus bekend. Verantwoordelijken, stop met de aangerichte onrust, neem de alternatieven opnieuw in overweging en probeer die zo goed mogelijk aan te passen. Nu kan het nog.

P Risseeuw

Terug

Alternatieven
De PZC van 11 juli meldt dat de alternatieven voor ontpoldering weinig kans maken. Dat ligt niet zozeer aan de alternatieven, maar eerder aan de verkeerde uitgangspunten bij de ontpoldering. Bij het compenseren van de nadelige effecten van de verdieping gaat het om twee totaal verschillende zaken: waterloopkundig is achterin de Westerschelde enerzijds meer ruimte vereist in het geval van een stormvloed, zodat Antwerpen minder ver onder zal lopen en anderzijds is er natuurhistorisch behoefte aan herstel van een sterk gemaltraiteerd estuarium. Deze beide zijn door Minister Veerman heel ongelukkig en onnodig gekoppeld. Wetenschappelijk is daar geen gegronde reden voor te bedenken - dit is dan ook een politiek besluit. Helaas leidt dat niet tot iets goeds, integendeel. Met ontpolderen krijgen we weliswaar wat meer ruimte, maar het gemaltraiteerd gebied wordt er alleen maar groter door - we krijgen dus meer van wat we juist niet willen hebben. Het is beter om waterloopkundig eens in de zoveel jaren of eeuwen de nu goede landbouwgronden gecontroleerd te laten onderlopen, dan dat er voorgoed mooie landbouwgrond aan wordt opgeofferd voor het geval dat. Anderzijds zal het op zich al heel grote intergetijdegebied van de gemaltraiteerde Westerschelde heel doordacht aangepakt moeten worden. Dat alleen zorgt er voor dat de natuurwaarden weer hersteld worden. De huidige ontpolderingsplannen verergeren die situatie. De alternatieven mogen dan het waterloopkundig aspect hebben verwaarloosd, ze suggereren wel de natuurhistorisch juiste aanzet tot verbetering. En daar gaat het toch om?

Rein Scheele

Terug

Draagvlak

Er zijn al veel woorden gesproken en geschreven over de ontpoldering. Maar is dit al wel nodig? Ik heb minister Zalm over de voorgenomen verkoop van de Westerscheldetunnel de volgende uitspraak horen doen: 'Indien er voor een project geen maatschappelijk draagvlak bestaat, kan en mag zo een project nooit doorgaan'. Dit is duidelijke taal. De stelling hoort ook te gelden voor de ontpolderingsplannen. Hopelijk houden gedeputeerde Kramer en zijn medestanders hier ernstig rekening mee. Zo niet, dan horen zij direct een rode kaart te krijgen.

A. Goeman

Terug

Ontpoldering (43)

De emoties en spanningen rond de komende ontpolderingen langs de oevers van de Westerschelde lopen hoog op, zo bleek onlangs weer in Sint Jansteen (PZC 04-07). Maar zelfs als er daadwerkelijk ontpolderd gaat worden zullen ze in het niet vallen bij de emoties, de spanningen en het leed die eerdere 'ontpolderingen' opriepen. Vanaf het ontstaan van de eerste polder in Zeeland gaan inpolderen en ontpolderen hand in hand. Met dien verstande dat de mens inpolderde en de natuur ontpolderde. De meest recente 'ontpoldering' was de Watersnoodramp in 1953. Het klinkt cynisch, maar dankzij de 'ontpoldering' van Tholen en Schouwen Duiveland werd het grote middengebied van Zuid-Beveland gespaard. Hetzelfde geldt voor een aantal gebieden grenzend aan de Westerschelde, waar met name het onderlopen van de polders rond Kruiningen de redding betekende voor een aantal polders
in Zeeuws-Vlaanderen. Sedertdien is er veel veranderd. Dankzij een aantal al dan niet doorlaatbare dammen is de kans dat de natuur opnieuw 'ontpoldert' kleiner geworden. Met uitzondering van de polders langs de Westerschelde, waar bij extreem hoge waterstanden het water geen kant uit kan. Een situatie die nog verergerd wordt door steeds verdere uitdieping van de vaargeul. Wil men het ongecontroleerd 'ontpolderen' door de natuur tot een minimum beperken, dan zal er gezorgd moeten worden voor overloopgebieden, waarin het water gecontroleerd opgevangen kan worden. Ontpolderen onder het mom van 'nieuwe natuur maken' is voor mij niet beslist noodzakelijk, ontpolderen omwille van de veiligheid langs de Westerschelde is daarentegen noodzaak.

Henk Goedbloed

Terug

Geulen

In de courant van 28 juni 2006 staat dat de hoogleraar en Schelde-expert De Meire geen ernstige gevolgen ziet voor de natuur bij ingrepen in de Westerschelde. De Meire heeft het huiswerk van de WCT goedgekeurd. Hij heeft bij zijn beoordeling vooral gekeken of het geulenpatroon maar geen gevaar loopt. En passant, en dan komt het; het gif zit ook hier in de staart. Ook bij natuurherstellingsprojecten moet men niet in de eerste plaats kijken naar leefomstandigheden van planten of dieren, maar naar de invloed van het waterpatroon op de geulen. Op z'n Zeeuws gezegd: 'a de geule me diep genoeg bluuft'. Het kon wel een Belg wezen. Wat er met die miljoenen euros voor natuurherstel gebeurt, zal hem een rotzorg zijn. Naar zo iemand laat men hier zijn oren hangen. Ik kan er niet bij. De kraamkamerfunctie van de Westerschelde is door de vorige verdiepingen al helemaal kapot, garnalen of jonge vis zit er hoegenaamd niet meer. De Meire vindt dat niet erg, 'a de geule me diepe genoeg bluuft'.

J. Koeman


Terug

Ontpolderen 42

Het ontpolderen van gronden langs de Westerschelde kan niet verplicht worden en de discussie over de voors en tegens is eigenlijk onnodig. Men beroept zich steeds op 1830, toen de doorvaart naar Antwerpen werd gegarandeerd. Die afspraak moet men zien het in licht van de tijd waarin hij werd gemaakt. En dan is er niets mis mee. Die doorvaart is er en die zal er ook blijven. Maar met welke schepen? De schepen worden steeds groter. De problemen die daardoor ontstaan worden afgewenteld op de Zeeuwen die hun grond moeten verkopen om onder water te laten zetten. Het moet toch niet gekker worden. De Westerscheldetunnel moest ook al diep gegraven worden om de eventuele grotere schepen door te laten varen. De eenvoudigste oplossing is om voor kleinere schepen te kiezen. Dat is ook veiliger. Het ontpolderen en het uitbaggeren van de Westerschelde zal anders geld blijven kosten. Dus kies voor het aan banden leggen van de grootte van schepen. Dan blijft de afspraak van 1830 overeind en krijgen zowel België als Nederland tevreden bewoners.

J. Hooqstrate

Terug

Ontpolderen 41a

In reactie op het artikel 'ZLTO ziet alternatieven voor ontpoldering' uit uw krant van 8-6 het volgende: Binnen de discussie over de wenselijkheid van ontpoldering is het voorstel van ZLTO om in Saeftinghe de hoofdgeulen uit te diepen en de hoge schorren af te graven een opmerkelijke bijdrage. Het idee lijkt een gevolg van het standpunt van een deel van de agrarische sector dat economisch onrendabel landschap (lees natuur) geëxploiteerd moet kunnen worden. Zouden daarbij de landschap-, natuur- en milieuwaarden sneuvelen is dat jammer maar helaas. Zonder de problemen uit het oog te verliezen waar agrarische bedrijfsvoering mee worstelt, meen ik dat voorstellen van deze strekking als eerste getuigen van beperkte visie. Daarnaast bevestigt dit alternatief het bestaansrecht van die organisaties die zich inzetten voor het herstel en het voorkomen van schade door onverantwoordelijk ingrijpen. Los van de vraag of er wel of niet moet worden ontpolderd lijkt mij dat Saeftinghe ongemoeid moet blijven.

Rens Oomens

Terug

Ontpolderen 41

De ZLTO ziet buitendijks natuurgebied nu als oplossing voor ontpoldering (PZC 3-6). De schorren, dus. Dat heb ik op de allereerste vergadering over ontpolderen in Kruiningen al gepromoot. Ik had het toen over het schor van Waarde, ongeveer honderd hectare groot, en het Land van Saeftinghe, dat zo groot is dat men er laatst nog tachtig schapen kwijtraakte. Maar men denkt toch niet dat schor ontplaggen zoden aan de dijk zet voor waterberging? Ook polders onder water zetten heeft geen zin. Dat is minder dan een druppel op de gloeiende plaat. Waarom spuit men niet hier en daar zand in de schorren? Zand ligt er immers genoeg in de Schelde en men kan het hier en daar overdekken met schelpen. Binnen twee jaar zullen alle kustvogels onze schorren weten te vinden. Het randleven van kluten, kieviten en scholeksters komt dan vanzelf. Het worden plaatsen waar vogelspotters uit binnen- en buitenland op af komen.
Dijken verleggen voor komvorming is bedriegerij van het publiek, dat met veel kosten gepaard gaat. Velen met 'ir' voor hun naam denken dat zij het alleen weten en wonderlijke beslissingen worden genomen. Zo werd bij mij in de buurt een stuk dijk afgegraasd en tot verboden gebied verklaard omdat de rosse grutto er zou foerageren. Die zat in die tijd al te broeden in de Scandinavische natte toendra! Kosten: wel 20 duizend euro.
Ontplagging is hobbyisme van een enkeling bij Rijkswaterstaat. Laat men werkelijk iets ten bate van de natuur tot stand brengen.

J. Koeman

Terug

Ontpolderen 40
In de krant van 9 juni las ik een schrijven van iemand uit Aardenburg. Deze schreef hoe mooi ons Zeeuws landschap is en kan zijn. Hoe wij als mens kunnen zien hoe alles groeit en bloeit op de landerijen, velden met bloemetjes, papaver, gerst, aardappelen, uien, mais, bieten, enzovoort. Daar heeft de vakantiemens ook oog voor, zien dit schoons, kunnen de verleiding niet weerstaan om er door te lopen en wat eetbaar is te proeven. Dus nog maar een keer voor de heren Kramer enzovoort: ontpolderen neen. Laat de natuur voor wat zij is. Elk jaar een groot wonder.

J. Verhage-Walhout

Terug

Groenvoer

De ZMF heeft heel wat noten op haar zang en procedeert en eist wat af. Nu eist ze dat staatsecretaris Van Geel met een helder en te handhaven beleid komt voor groenvoerdrogerijen. De uitstoot van de Kortgeense groen-voerdrogerij zou ver boven de toegestane norm liggen van fijn-stof.
Ik zou de ZMF eens willen adviseren na te gaan of alle fijnstof over één kam geschoren kan worden. Ik weet van oude boeren dat ze in de winter op een zoldertje graan moesten dorsen met zo'n vlegel en hele dagen in het stof stonden en dat gold ook voor het dorsen van bonen. Die man verbaasde zich er achteraf over dat hij er nooit ziek van was geworden. Ik denk echter dat er een verschil is tussen de afbreekbaarheid in het lichaam van natuurlijke stoffen en roet of asbest. Ik geloof helemaal niet dat de uitstoot van die grasdrogerij schadelijk is. Het zou goed zijn als de ZMF werk maakt van deze nuance, om niet onnodig goedwillende bedrijven het leven zuur te maken.

Hester M.van Rees

Terug

Ontpolderen 39

Bij alle negatieve geluiden over de boeren wil ik iets positiefs laten horen. Deze mensen houden het landschap in stand met hart en ziel. Het zal je maar gebeuren, dat je je hofstee en je land moet verlaten door ontpolde-ring. Niet voor niets komen de toeristen naar hier om te genieten van de weidsheid en de gewassen op het land. In het landje van Cadzand bijvoorbeeld leef je heel dicht bij de natuur. Je ziet de wagens zwaar beladen langs de wegen gaan. Eerst is er dat goudgele graan, daarna komen de uien en aardappelen en het mooie vlas. In het najaar zie je langs de wegen hier en daar een hoop suikerbieten. Het land is in de lente en de zomer een bonte lappendeken van al de gewassen. Het is niet goed voorstelbaar dat dat landschap zou moeten worden opgeofferd.


C. J. Lako Van Amerongen

Terug

Ontpolderen 38

Het is nu toch wel duidelijk voor iedereen dat er geen ontpol-dering moet komen. Als iemand dat toch wil is die geen knip voor haar/zijn neus waard. Gelukkig zijn er binnenkort verkiezingen, dan kan iedereen die toch voor ontpolderen is afgevoerd worden. Er is veel mooie natuur en de uitbreiding kan binnendijks gerealiseerd worden.
Adrie van de Parel

Terug

Ontpolderen 37

Met aandacht heb ik het ingezonden stuk over ontpolderen gelezen van de heer Piet Risseeuw. Ook ik ga me nu hoe langer hoe meer verbazen over het standpunt van het dagelijks provinciebestuur. Wie gekeken heeft naar de beelden op Omroep Zeeland van onder andere de prachtige tuin en omgeving van de familie Wiskerke in Oudelande zou zich toch diep moeten schamen, alleen al bij de gedachte om zoiets moois 'prijs' te geven aan het water. Ik denk ook aan boeren die hun land zouden moeten afstaan, zogenaamd vrijwillig; land dat al in sommige gevallen honderden jaren familiebezit is. Geld wordt geboden als compensatie, maar in het leven zijn nog andere dingen belangrijk, niet te betalen met geld; emotionele waarden zijn niet in geld uit te drukken. Ongetwijfeld zijn er alternatieven te bedenken voor natuurcompensatie, maar de ene natuur opofferen voor de andere lijkt me zinloos. Haast maken met ontpoldering is helemaal onverstandig. Het spreekwoord zegt: Haastige spoed is zelden goed.

J. Trompert-Peute

Terug

Ontpolderen 36a

Het artikel in de PZC van 30 mei van professor Schijve, met de kop: 'Opponenten wensen studie naar noodzaak ontpolderen', zou ik graag zelf geschreven hebben, het is mij uit het hart gegrepen, en ik weet zeker dat heel veel Zeeuwen er een eensluidend oordeel over hebben, ondanks de woorden die minister Veerman op 20 mei, tijdens zijn rede bij het afscheid van Bram Bierens van de CZAV over diens hoofd en de hoofden van de talrijke aanwezigen bij die gelegenheid heeft uitgestort. (Een politieke ontboezeming die mijns inziens volkomen ongepast was: na zijn fantastische carrière had de heer Bierens een ander ministerieel woord verdiend). Mét u ben ik de mening toegedaan dat de Zeeuwse politici, met CdK Van Gelder en de verantwoordelijk gedeputeerde Kramer in de voorste gelederen, het ernstige verwijt moet worden gemaakt volledig voorbij te gaan aan de opinie van alle rechtgeaarde Zeeuwen, die het ontpolderen in alle toonaarden afwijzen. Bijna veertig jaar boer geweest zijnde op Noord-Beveland, de stormramp van 1953 aan den lijve meegemaakt hebbende, kan ik verzekeren dat het inunderen van het land door de zoute zee, land dat door drie generaties met veel moeite en vakmanschap is verzorgd met als doel: het verwerven van een inkomen, hoe bescheiden ook, een indruk achterlaat van: 'Dat nooit meer'. Een grotendeels emotioneel standpunt, waarbij economische motieven slechts een deelrol hebben. Dat iemand die geen opvolger heeft, besluit tot verkoop van zijn bedrijf, is een persoonlijke zaak; maar dat de overheid je tot die maatregel dwingt, is onverteerbaar.

T.H.C, van Arenthals

Terug

Ontpolderen 36

In de provinciepublicatie (mei 2005) getiteld Verdiept inzicht staat: 'dat de nieuwe generatie containerschepen groter en sneller is.' Vraag: welke grens wordt er in de toekomst gesteld aan de afmetingen en diepgang van schepen die over de zeearm, de Westerschelde, willen blijven varen. Mogen ze ook 550 meter lang zijn? Dit alles ten bate van Antwerpen. Het ministerie van LNV krijgt het in de toekomst mogelijk financieel wél moeilijk. Er staat namelijk 'mochten er tekorten ontstaan dan draagt het rijk het financiële risico onder meer voor een mogelijk bijstelling van het bedrag van 200 miljoen geraamd voor natuurprojecten. De voorlopige raming is globaal.' Sic. Ontwikkelings-schets 2010 van Proses constateert dat 'Antwerpen profiteert van de verdieping! Aanvullende infrastructurele voorzieningen moeten worden benoemd zodat ook andere Westerscheldehavens voordeel hebben.' Hebben de havenbestuurders en inwoners van Terneuzen, Hansweert, Vlissingen, Breskens al van de aanvullende voorzieningen vernomen? Proses 2010 meldt ook: 'het ontbreken van instandhoudingsdoelstellingen maakt het lastig draagvlak te vinden voor estuariene natuurontwikkeling.' Een 'Ontwikkelingsschets dient aan te geven dat bij tegenvallende effecten van de verruiming alle opties om deze tegenvallende effecten teniet te doen, open liggen, inclusief in zijn uiterste consequentie, het ongedaan maken van de verruiming.'
De Zeeuwse agrariërs waren door de eeuwen heen en tot op de dag van vandaag goede rentmeesters over de rijke Zeeuwse bodemschat én de natuur ervan. Géén instantie. Niemand mag hun dit ('ons eigen landje') afnemen. Nooit. Vruchtbare kleigrond aan de zee, niet van de zee!

P. Hupkens

Terug

Mosselen

Overleg is beter dan actie. Met die stelling ben ik het helemaal eens, maar nu de praktijk van de ZMF. Terwijl overleg met de mosselsector bezig is, een rechtszaak aanspannen om uitzaaien van Ierse mosselen voorlopig niet door te laten gaan, vind ik de ZMF onwaardig en niet in overeenstemming met het door de heer Van der Doef gestelde 'Overleg is beter dan actie'. De ZMF heeft mede door haar toedoen de kokkelvisserij al om zeep geholpen en wil dit nu kennelijk ook met de mosselsector doen. De natuurontwikkeling langs de Schelde kan ook zonder ontpoldering. Ik hoop dat de ZMF zich zal inzetten voor behoud van de Kaloot of is de subsidie van 360.000 euro die de provincie heeft verstrekt voldoende om dat niet te doen. Is de Kaloot mede voor dit bedrag soms al verkwanseld.

F. de Ronde

Terug

Ontpolderen 35

Zowel minister Veerman als het Dagelijks Provinciebestuur wil niet verder luisteren naar de Zeeuwse bevolking. De gedeputeerden leggen zelfs het advies van vier Zeeuwse gemeenten naast zich neer, zonder te onderzoeken wat de negen andere gemeenten en de Waterschappen ervan denken. Dit is echt een schoolvoorbeeld van dictatuur. Maar, als regenten niet luisteren naar hun onderdanen, moeten ze ophoepelen. Dus bestuurders, keer het tij voor het te laat is!! Er wordt steeds verkondigd dat België aandringt op ontpolde-ren, maar de Zeeuwen zijn toch nog wel baas over hun eigen culturele erfgoed, of niet soms? De beelden op Omroep Zeeland van het unieke natuurgebied bij de familie Wiskerke te Oudelande staan onuitwisbaar op ons netvlies. Als ontpolderen hier toch wordt doorgezet, heeft de familie groot gelijk dat ze Zeeland de rug toekeert. Dat gebied is niet met zout water te compenseren en dan nog maar gezwegen over de paar honderd miljoen euro's die hiermee naar de bodem van de Westerschelde zullen verdwijnen.
In de kern Sluis, die toch op afstand ligt van de bedreigde polders, zijn ruim 600 mensen benaderd en slechts tien gaven te kennen geen bezwaar te hebben. Dus 98 procent wil niet dat polders in de Schelde worden gedumpt. Het was trouwens tien jaar geleden ook al duidelijk dat de Zeeuwen gruwen van ontpolderen. Waarom moeten Thijs Kramer en consorten nu weer zoveel onrust en kwaadheid veroorzaken? Verantwoordelijke bestuurders, nogmaals wees wijs, luister naar de stem van het volk en laat alle polders in hun eigen waarde

Piet Risseeuw

Terug

Ontpolderen 34  

Als we de krantenkoppen van de PZC moeten geloven, zal het ontpolderen doorgaan. De koppen, meestal in het grootst lettertype van de pagina, als “Verzet tegen ontpolderen strandt”en “Ontpolderen is onontkoombaar” liegen er niet om. Hoe anders zou de Zeeuw zijn ochtendblad lezen als daarin krantenkoppen zouden staan als: “Meerderheid Zeeuwse gemeenten tegen ontpolderingsplannen” of “Provincie en Tweede Kamer handhaven vrijwilligheid ontpolderen” of “Provinciale Staten verwijten Kramer tactloos optreden naar boeren”. “Gedeputeerde Kramer maakt dezelfde fout als zijn voorganger” Onder die laatste kop zou de Zeeuw dan kunnen lezen hoe statenlid van der Giessen (D66) in de vergadering van 21 april jl. gedeputeerde Kramer verweet exact dezelfde fout te maken als van Zwieten 10 jaar geleden toen de ontpolderingsplannen in Zeeland strandden. In dat verslag van die statenvergadering zou ook hebben kunnen staan dat  Heijning (VVD) Kramer verweet de ZLTO zout in de wonden te wrijven.

Ontpolderen is nog niet zeker. De startnotities zijn nog niet gepubliceerd; de inspraak moet nog beginnen. De keuze van de polders is nog niet gemaakt. We staan nog maar aan het begin van de besluitvormingsprocedures. De maatschappelijke kosten en baten analyse moet nog gemaakt worden. En de rekenkamer had zware kritiek op de vorige analyse; het was te duur.

Aan de PZC kan het verwijt gemaakt worden dat het nieuws rond ontpolderen selectief gebracht wordt en dat ze met de krantenkoppen van de laatste dagen zout in de wonden van de Zeeuwen wrijft. Dat is onverstandig.

Leendert van Melle

Terug

Ontpolderen 33

In deze tijd spreken volksvertegenwoordigers over de onomkeerbaarheid van ontpolderen vanwege natuurcompensatie en de noodzaak van bosomvorming vanwege nieuwe inzichten over het begrip 'natuur'. De gesubsidieerde landbouw moet plaats maken voor de minstens even zwaar gesubsidieerde 'natuurgebieden', waar nieuwe bossen ingeplant worden als haren op een hond en bomen van 50 jaar oud gekapt worden omdat ze niet passen in de huidige visie van beleidsbepalers. Wat de Braakman betreft: in de 50 jaar dat deze polder opnieuw ingepolderd is, hebben diverse rigoureuze omvormingen plaatsgehad. Ten eerste werden de drooggevallen 'onvruchtbare' gebieden ingeplant met allerhande struiken en bomen, dan kwamen de moeilijk grijpbare natuurverschijnselen - perenvuur en iepziekte -waarbij preventief alle meidoorn en iepen gerooid werden. Toen werden 'zeldzame' planten als zonnedauw ontdekt, waarvoor het bos weer opengekapt werd en voor publiek gesloten omdat het zo kwetsbaar is en/of overgroeid raakte. Runderen werden losgelaten om de bosvorming (spontaan) tegen te gaan en de recreanten stuiten plots op afrasteringen 'gesloten ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek'. Nu hebben 'deskundigen' vastgesteld dat de westgeul meer ruimte moet krijgen voor de ontwikkeling van zijn bijzondere flora en fauna en voor dit alles worden door de provincie Zeeland, Staatsbosbeheer en DLG gezamenlijk voorlichtingsavonden gehouden om de aard, noodzaak en omvang van boskap toe te lichten. Laat duidelijk zijn dat de maatregelen onomkeerbaar zijn of het zou moeten zijn dat de zee alsnog het laaggelegen Deltagebied binnenstroomt en daarmee de uitgewerkte plannen van de deskundigen van tafel spoelt en toont wat 'spontane natuurontwikkeling' kan betekenen.

George Calon

Terug

Ontpolderen 32

In de PZC van zaterdag 13 mei wordt melding gemaakt van uitbreiding van Oiltanking op de Mosselbanken bij Terneuzen. Het bedrijf biedt nu plaats aan 30 en op termijn misschien aan 40 arbeidsplaatsen. Daar wordt in de krant een flink artikel aan gewijd. Een investering, die misschien op termijn 10 arbeidsplaatsen oplevert. Daarbij komt dat dit bedrijf op de Mosselbanken bij de Braakman is gevestigd. Volgens Vincent Klap van de ZMF komt de Braakmanpolder met stip bovenaan om te ontpolderen wat het herstel van natuurwaarden betreft. Bij het ontpolderen van de aangewezen gebieden wordt het verlies aan werkgelegenheid niet vernoemd. Uitgaande van één gemiddeld boerenbedrijf van 50 ha, is dat goed voor 7 arbeidsplaatsen volgens statistieken van LTO. Wordt er 600 ha ontpolderd, dan verdwijnen 100 arbeidsplaatsen. Denk hierbij aan toeleverings-, mechanisatie-, loonbedrijven, administratie en regelgeving. Conclusie: Om zogenaamde nieuwe natuur te creëren worden 100 arbeidsplaatsen teniet gedaan. Waterschappen en gemeenten kunnen geen heffingen meer innen over deze zogenaamde nieuwe natuur, dus zullen de belastingbetalers meer moeten opbrengen om dit te compenseren.

Magda de Feijter


Terug

Milieu


In het artikel van Rinus Antonisse van zaterdag 13 mei schrijft hij over het rapport Zeeland Vast Goed van de Milieufederatie. Het verbaast mij dat de Milieufederatie een convenant wil sluiten met gemeenten, aannemers en woningzoekenden. Iedereen moet een bepaald bedrag betalen, waarmee eindeloze procedures worden voorkomen. Hiermee willen ze meer groen en water aanleggen. Ik noem dit chantage. Stel dat mijn buurman wil bouwen en ik ga naar hem toe en zeg: ik maak geen bezwaar tegen je plannen, maar voor wat hoort wat. Ik wil in mijn tuin een waterpartij en als jij dat betaalt, hoor je mij niet. Dan pers ik mijn buren af, of is dit een convenant? Maar voor onze milieuvrienden is dit blijkbaar normaal. Politiek, spreekt u zich eens duidelijk uit, zodat we weten waar we de volgende verkiezing op moeten stemmen.
N.M. v.d.Have

Terug

Ontpolderen 31

Natuurcompensatie middels ontpoldering vanwege de verdiepingen van de Westerschelde roept veel weerstand op. Deze oorspronkelijk 3000 hectare te compenseren natuur, iedereen heeft het over 600 hectare en ik hoor niemand meer over die andere 2400 hectare, hoeft niet alleen in Zeeland gecompenseerd te worden. Dit compenseren kan nationaal (iedereen, ook boeren trouwens, heeft economisch voordeel van de verdiepingen), deels via ruimtelijke ordening en deels via ruimte voor de rivier. Ontpolderen dus. Boeren niet zeuren, de suikerbieten worden al gesubsidieerd en de landbouwgrond brengt straks flink geld op. Wat de defenitie van natuurcompensatie betreft: Het onder water zeten van polders om 'natte getijdennatuur' te creëren gaat wel ten koste van de nu al aanwezige 'droge' natuur, want in de polder groeit, bloeit, kruipt, vliegt en graaft nu al van alles. Waar en wanneer wordt deze natuur gecompenseerd? Want een andersoortig boompje en struikje in een bestaand bos zetten onder het mom van biodiversiteit of droge natuur omruilen voor natte natuur heeft niets met natuurcompensatie te maken. Bestaand asfalt slopen en daar een bos aanplanten, da's natuurcompensatie.

Richard Snoep

Terug

Te duur

'Provincie heeft 250 miljoen euro nodig; Rijk biedt slechts 60 miljoen', kopt de PZC. Die miljoenen zijn nodig voor de herinrichting van het buitengebied. Dit staat los van de 200 miljoen voor ontpolderen. Daar komen de onderhoudskosten in de toekomst nog bij. Die zullen ongetwijfeld tegenvallen, want natuur is behoorlijk weerbarstig; zij doet lang niet altijd wat milieuambtenaren en Het Zeeuws Landschap op papier uitdokteren. Zo is in Zeeuws-Vlaanderen per abuis drijfzand ontstaan, stond dezer dagen in de krant. En op het provinciehuis ligt de ene na de andere ontgronding ter inzage. Het gaat maar door. Vanouds was Zeeland een provincie die landbouwproducten verbouwde en de opbrengst was goed voor het nationaal product. Door de herinrichting van de buitengebieden gaat Zeeland natuur verbouwen. Er is wel een groot verschil, want nu moet het juist door het nationaal product betaald worden. Gaan we nu in Zeeland nog meer bezuinigen voor dure natuur? Nog minder ziekenhuizen, openbaar vervoer en dorpshuizen en alleen maar voor poeltjes, plasjes en habitat-jes? Hoe lang kunnen we ons nog die luxe permitteren? Totdat vanwege het komend tekort aan fossiele brandstoffen biobrandstoffen hard nodig zijn. Totdat we echt iets aan de wereldvoedsel- problematiek willen doen. Totdat onze bestuurders en politici gaan nadenken en de Europese vogel- en habitatricht-lijnen aangepast worden. Die regels worden overigens volgend jaar in Brussel op knelpunten geëvalueerd.
Ontpolderen even aanhouden misschien?

Leendert van Melle

Kommentaar:
Om met Top Poes te spreken; de oplettende lezetjes zullen in deze schrijver de web-redacteur herkennen. De PZC heeft een irritante wijziging toegepast. Ik had als titel "Natuur te duur" ogeschreven. Een fraaie rijm en aandachtstrekker. Wat zou de redactie bewogen hebben om "Natuur" te verwijderen?

Terug

Sentimenten

Ik erger mij eraan dat in de kwestie over het ontpolderen steeds de watersnoodramp van 1953 erbij gehaald wordt. Ik ben oud genoeg dat ik die tijd ook bewust heb meegemaakt en dat is voor velen nog een nachtmerrie. Vooral die mensen die het aan den lijve ondervonden hebben en misschien familieleden hebben verloren. Over de ontpoldering zelf zal ik geen mening geven. Ik kan begrijpen dat iemand die zijn hele leven en misschien zijn ouders en grootouders al op die grond geboerd hebben het verschrikkelijk vinden dat hun grond terug gegeven wordt aan de zee en natuurgebied wordt. Dat is een goede reden die ik best begrijp. Maar waarom moeten sommigen die tegen zijn steeds de watersnood erbij halen. Het is net of onverwacht door de instanties de dijk doorgestoken wordt en de zee weer alles meesleurend en verwoestend polder binnenstroomt. Het tegendeel is waar. De weinige mensen die er eventueel wonen, krijgen eerst een nieuwe huisvesting, er wordt een nieuwe dijk gelegd, die wat veiligheid aan de nieuwste eisen voldoet en dan wordt er water ingelaten en wordt het natuurgebied. Dus waarom de mensen steeds maar bang maken en opruien met valse sentimenten. Dat er mensen tegen zijn is hun goed recht maar ze moeten niet gaan inspelen op de angst van, meestal oudere, mensen.

Leendert Fremouw

Terug

Ontpolderen 30

In de PZC konden we lezen dat de actiegroep ZMF drie jaar achter elkaar 350.000 euro van de provincie ontvangt. Gek genoeg worden deze gelden voor een groot gedeelte gebruikt om juridische procedures aan te gaan. Niet alleen tegen de eigen subsidiegever, de provincie (denk aan nieuwe elektriciteits- centrale), maar ook worden deze gelden direct of indirect gebruikt om te ontpolderen dan wel dijken die op Deltahoogte liggen door te steken. Gekker kan het niet. Een stichting als De Levende Delta die al jaren strijdt tegen de ontpoldering en voor de Zeeuwse bevolking opkomt, moet het hoofd boven water houden door eigen initiatief en donateurs. Misschien dat er bij de ZMF wat af kan wat overgemaakt wordt naar deze stichting. De Zeeuwen hebben recht op een eerlijk en evenwichtig verhaal. 'Zo blijven wij met hart en mond, met lijf en ziel: goed Zeeuws, goed rond'.

S. Oudkerk

Terug

Mosselen

Minister Veerman wil in de zaak van de Ierse mosselen 'af van verdere juridisering'. Dat is heel verstandig. Het ministerie LNV had dit twee jaar geleden al moeten beseffen. Toen had het onderzoek naar risico's direct moeten starten. Diverse instanties, waaronder de ZMF, hebben daar destijds op aangedrongen. Echter koos LNV voor de confrontatie zonder alternatief: buigen of barsten. Bestuurlijk gezien erg onverstandig en in het nadeel van natuur én visserij. Juist van een minister mag verwacht worden dat hij over de korte-termijn belangen van een sector heenkijkt. Het voorbeeld van de Japanse oesters is ernstig en hard: Deze zijn ooit, zonder onderzoek naar effecten, in Zeeland geïmporteerd. Inmiddels zijn duizenden hectares van de Oosterschelde overwoekerd en wacht het Veer-se Meer het zelfde lot. Gevolg: fors groeiende schade aan natuur, recreatie én visserij. Willen we nóg zo'n exotische verrassing?
Verder stelde de minister dat in andere landen niemand bezwaar heeft aangetekend tegen de verleende vergunningen. Kennelijk maakt de minister zich geen zorgen en wacht maar af wat de Raad van State ervan vindt. Deze houding provoceert juist rechtszaken. Waar staat eigenlijk die N voor in LNV? Goed dat er nog organisaties zijn, zoals de ZMF, die hun nek uitsteken en knokken voor de lange-termijn belangen van natuur én duurzame visserij. Dat is in ieders belang.

Thom van Riet

Kommentaar web-redacteur:
Aannemende dat het correct is dat twee jaar geleden gewaarschuwd is door diverse instanties, dan heeft de ZMF (Thom van Riet is bestuurslid van de ZMF) hier een punt. Maar welke instanties zijn dat dan? De ingezonden brief was maar 215 woorden lang. Die "meerdere instanties" hadden genoemd kunnen worden. Dat zou nou juist die steun geven die de ZMF beweert te hebben. Net als na de uitspraak van de Raad van State over het Iers mosselzaad stond in de PZC dat ook de provincie en rijkswaterstaat achter deze uitspraak stonden. Maar het proces werd wel alleen door de ZMF gevoerd. De ZMF heeft wel tegen zich dat ze gauw naar de rechter stappen. Zoek maar eens bij op www.raadvanstate.nl naar "zeeuwse milieufederatie" en u zult schrikken, of op het internet naar "zeeuwse milieufederatie procedure" en u schrikt nog meer. Gefinancierd door de provincie.

Terug


Ontpolderen 29

Wat opvalt in de discussie is de steeds verder verstarrende houding van voor- en tegenstanders terwijl nog lang niet alle alternatieven goed in beeld zijn gebracht. Verdiepen en nieuwe natuur is nl. mogelijk zonder te Ontpolderen. In 2003 heeft Prof. ir. Job Dronkers zijn eerste vingeroefeningen laten zien van de Hollands Vlaamse Wadden. Een zeer interessante gedachte waarbij onder meer de Voordelta van de Westerschelde wordt gebruikt om ver in zee nieuwe natuur aan te leggen. Deze ideeën zijn tot op heden nooit echt verder verkend. Kansen te over: recreatie, natuur, getijde-energie etcetera. Zeeland echt op de kaart. En dat alles met behoud van de reeds op het water gewonnen polders. Misschien toch maar even doen voordat we besluiten gaan uitvoeren waar we later vreselijk veel spijt van krijgen?

Ben Gieben

Terug

Ontpolderen 28

In de rubriek Te Gast in de PZC van 26-04 schrijft het CDA Tweede Kamerlid S. Buijs een zeer verhelderend artikel over ontpoldering. Verhelderend en onthutsend! Want nu pas wordt goed duidelijk hoe het werkelijk zit. Niks geen eis van Brussel, maar gewoon handjeklap tussen gedeputeerde Kramer en de ZMF. In ruil voor het niet aangaan van juridische procedures mag de ZMF 600 hectare onder water zetten. Ze vroegen 6000 hectare en kregen 600 heactare. Koehandel van het ergste soort. Kramer, ex-medewerker ZMF, geeft zijn oude maatjes een cadeau. Maar erger is nog dat het Zeeuws College van GS, inclusief de Commissaris van de Koningin, de heer Van Gelder, daar hun steun aan gaven. Het is te hopen dat door de massale protesten van de Zeeuwse bevolking deze onredelijke ideeën in de prullebak verdwijnen. En dat de heer Buijs succes heeft in het volgend debat in de Tweede Kamer.

M. Mol

Terug


ZMF 2

Onlangs berichtte de PZC over de discussies in diverse Zeeuwse politieke organen over de subsidiëring van de Zeeuwse Milieu Federatie (ZMF). Het gaat om enkele tonnen per jaar. Onze vertegenwoordigers kiezen er voor te betalen om zich te laten bekritiseren en hun besluiten te laten bestrijden. Het is niet iedereen gegeven om dit te begrijpen. Grenzen hiervoor zijn er kennelijk niet en de maatschappelijke kosten spelen geen rol. Zo heeft de ZMF geprotesteerd tegen de milieuvergunning voor de door Delta voorgenomen bouw van de Sloecentrale. Er wordt al geruime tijd een tekort aan elektriciteitsproductie voorzien en de huidige krapte draagt ook bij aan hogere prijzen voor de consument. De ZMF stelt hierin geen belang en veroorzaakt een vertraging in dit voor Zeeland en Delta belangrijke project. Kostenstijgingen en opbrengstdervingen van miljoenen euro's zijn hiervan het gevolg. (Voor rekening van gebruikers en aandeelhouders- belastingbetalers). Daarbij verbleken de subsidiebedragen waarmee de bezwaarmakers worden gefinancierd. De Raad van State heeft de vloer aangeveegd met de ZMF bezwaren, zowel juridisch als inhoudelijk en de bezwaren niet-ontvankelijk en ongegrond verklaard (www.raadvanstate.nl). Nu is het wachten op de openbare verantwoording van de ZMF. In de kolommen van de PZC is hiervoor vast voldoende ruimte beschikbaar.

Mr. ir. Jaap Huisman

Terug

Ontpolderen 27

Hoe zou het toch komen dat de heer Kramer alle tegenspraak en de ruim 13.000 handtekeningen van belanghebbenden constant afwijst. Had deze man de volmacht van de betrokkenen, of heeft hij op eigen houtje in samenwerking met ZMF en andere natuurorganisaties gehandeld? Dat roept vragen op. Is de heer Kramer dusdanig in de watten gelegd dat terugkrabbelen niet meer mogelijk is. Tien jaar geleden werd nog overleg gepleegd op alle locaties, werd radicaal nee tegen ontpolderen uitgesproken. Ook de heer Kramer was daar aanwezig. Ik twijfel daarom aan het democratisch gehalte van deze overeenkomst. Ik schat dat in op 0,0. Ik hoop dan ook dat niemand van de betrokkenen contact met Kramer opneemt, ook de ZLTO niet. Het is nu wel duidelijk dat de heer Kramer niet in Middelburg thuishoort. Mijn advies aan Kramer is: als de provincie Zeeland u niet aanstaat, verdwijn zo snel mogelijk uit onze natuurlijke, mooie provincie en ga water pompen in de Sahara; daar is watergebrek. Als alles toch doorgedrukt wordt, moet herhaling van 1953, met alle gevolgen vandien voor de polderbewoners worden gevreesd. Misschien de eerstvolgende winter al.

J J. Wolfert

Terug

Ontpolderen 26

De discussie over de ontpoldering begint steeds meer te lijken op 'Hoe pesten wij Thijs Kramer weg'. Als rancunes en sentimenten de overhand krijgen op het verstand gebeuren er vreemde dingen. En wij zien alleen maar wat er in de krant staat en niet wat er bij Thijs Kramer in de brievenbus ligt en op zijn e-mail staat.
Denken de tegenstanders nu echt dat als Thijs Kramer zegt 'Jullie kunnen het me doen' de ontpoldering niet doorgaat. Deze beslissingen zijn reeds lang geleden genomen. Er worden nu veel mensen onder druk gezet om te tekenen tegen de ontpoldering. Zou het niet verstandiger zijn om alle energie die nu in tegen acties gestoken wordt te bundelen en te gaan overleggen om een zo goed mogelijk resultaat te bereiken.

Martha Blom

Terug

Ontpolderen 25

Zowel de heer Boelhouwer als de natuurbescherming (PZC 20 april) gebruikt weer de Europese regelgeving om de ontpoldering door te zetten. Wanneer het zo is wat beide heren beweren dan is er maar één oplossing: dat Nederland per direct uit Europa stapt. Jaren geleden is Nederlands geld met kruiwagens vol naar Italië, Spanje, Portugal (enzovoort) gereden. Nu is men weer bezig dit te doen met aanhangwagens naar de Oostbloklanden. Europa heeft de Nederlandse landbouw en visserij ka-potgemaakt, de schelpdierensec-tor is het volgende slachtoffer. Een f ijns tof regeling legt de gehele bouw stil. En een strandje als de Kaloot legt alle economische activiteiten stil. En wanneer de kaderrichtlijn water eens echt in werking treedt, worden in samenwerking met de milieubeweging alle economische activiteiten stilgelegd. Het welvaartspeil in Nederland is alleen maar naar beneden gegaan sinds ons land in Europa zit. Ook onze commissaris met vele politieke personen zijn fanatiek Europeaan. Ik denk dat ze met z'n allen bezig zijn de Nederlandse tent af te breken. De heer Nicolai (VVD) wil zo graag weten hoe de burger over Europa denkt. In deze brief kan hij het lezen. Wanneer milieu- en natuurvrienden blijvend misbruik maken van de Europese regelgeving is het einde verhaal.

L.N. Hanse

Terug

Ontpolderen 24

Op de voorpagina van de PZC van 20 april wordt gekopt met: 'Natuurbescherming eist ontpoldering'. De coördinator van een 'Schelde Natuurlijk' platform, ene B. Denneman, spreekt zich krachtig uit en maakt van zijn hart bepaald geen moordkuil. Hij toont zich een geducht man die je, als je tenminste tegen ontpoldering bent, lijnrecht tegenover je zult vinden. Hij adviseert krachtig de minister: als het niet goedschiks kan dan maar kwaadschiks. Onteigenen die gronden. In zijn fantasieën formeert hij uit zijn medestanders welhaast militante groepen die de Dwarse Boeren weleens zullen leren. Nu zijn deze nog tegen, maar als straks de grondprijzen voldoende zijn opgedreven zullen de meest fervente tegenstribbelaars wel zwichten. Daarmee bewijzend, trouwens, dat zij hun verzet slechts om hoger financieel gewin pleegden. De heer B. Denneman toont zich een machtig bureaucraat. Hij wijst op procedures en richtlijnen en concludeert dat aan het laten vollopen met zeewater van een groot deel van onze provincie niet te ontkomen is. Wie weet wint hij, maar samen met mij zijn er best nog wel een heel stel inwoners in Zeeland die tegen ontpoldering zijn en blijven, zonder ook maar de geringste vrees te voelen voor de toorn van B. Denneman.

A.G. Vluggen

Terug

Ontpolderen 23

Het betoog van de heer Boelhouwer (PvdA) over de ontpoldering in de PZC van 20
april is mij in het verkeerde keelgat geschoten. Hij wil er zelfs een fles wijn om
verwedden, dat de ontpoldering doorgaat. Alsof het om een voetbal wedstrijdje
gaat! Die luchtigheid is ergerniswek-kend en toont aan, dat Boelhouwer niets
begrepen heeft van de woede en de massale weerstand in Zeeland tegen de
plannen. Hij vindt, dat er geen weg terug is, er moet ontpolderd worden. 'Als we
een alternatief moeten zoeken, zijn we weer vijf jaar verder!'. Hij geeft dus toe,
dat er een alternatief is, maar wil er niet op wachten. Dat is ontluisterend en
rampzalig. Liever nóg een Betuwelijnfiasco? En wat gebeurt er na de volgende
uitdieping? Wordt Walcheren dan onder water gezet? Er wordt ook steeds
geschermd met het argument, dat op zorgvuldige en democratische wijze
gehandeld is. Dat is een zeer aanvechtbare voorstelling van zaken. Nederland, het
dichtst bevolkte land van de wereld, laat ondanks heersende hongersnood in de
wereld, vruchtbare polders onder water lopen. Dat is natuurlijk absurd, maar wel
gemakkelijker en waarschijnlijk voordeliger dan een kanaal graven. De Belgen
snappen dat, Boelhouwer c.s. niet.

Cor Jansen

Terug

Ontpolderen 22

Talrijk zijn de ongenoegens uitgesproken in deze rubriek waar het gaat over
ontpolderen. Sinds vele jaren weten we dat er zorgvuldig dient te worden omgegaan
met de Westerschelde en de zo hoog opgeworpen dijken langs haar oevers. Er
waren bedreigingen van velerlei soort. Er is in dit verband een fraai en toepasselijk
Zeeuws gezegde dat klinkt als: 'Opdat de waakzaamheid niet zal verslappen, want
het is niet alleen het water dat aan onze Zeeuwse eilanden knaagt'. In het koor van
lofzangen over deze roemrijke rivier is ook nu weer een dissonant. Wanklanken die
we alom beluisteren. 'Ontpolderen' wordt nu geroepen door de milieu-maniakken, om
daarna de door de oude Zeelanders zo hoog opgeworpen dijken te doorbreken en
het zilte nat toe te laten in dat fraaie Zeeuwse landschap. Ze worstelden en
ontzwommen, maar aan die worsteling leek wel een einde gekomen. Met veel
genoegen ervaren we nu dat het verzet er is en dat we niet anders willen dan een
leefbaar en vitaal Zeeland. Een levende Delta waar we genieten van het ruime
agrarische landschap. Laten we dit de ecofundamentalisten laten weten en de
schorrenslikker Kramer vriendelijk doch dringend verzoeken dit gewest te verlaten.
Wellicht ziet hij kans de Hollanders te bewegen de Haarlemmermeerpolder of de
Beemster onder water te zetten.

Dr. Doeke D. Roos

Terug

Ontpolderen 21

Het ontpolderen zou moeten volgens het 'Verdrag tussen de Vlaamse
Gemeenschap en het Vlaamse Gewest enerzijds en het Koninkrijk der Nederlanden
anderzijds betreffende de samenwerking op het gebied van het beleid en de het
beheer in het Schelde-estuarium'. Dit is echter geen Verdrag in de zin van het
Verdrag van Wenen betreffende het Verdragenrecht. In het volkenrecht is een
verdrag een overeenkomst tussen Staten en niet tussen een gewest en een staat.
Er kan dan ook niet gesproken worden over een internationaal verdrag. Het "oude"
Scheldeverdrag is wel een internationaal verdrag, gesloten tussen de Staten
Frankrijk, België en Nederland. In Nederland gaat een internationaal verdrag boven
de Grondwet en de landelijke wetten. Landelijke wetten gaan weer boven
provinciale verordeningen. Hoe nu de afspraak tussen Nederland en het Vlaamse
gewest te kenmerken? Het is geen verordening, want de Provincie was geen partij.
Het is in mijn ogen een intentie verklaring. De Provincie moet zijn uitvoerend beleid
funderen op wetgeving. Het Vlaams-Nederlands ontpolder-verdrag is geen
wetgeving, maar het kan juridisch slechts een intentieverklaring zijn. Daarmee
verliest het Provinciaal ontpolderbeleid zijn wettelijk fundament. Het Zeeuws
ontpolderen is onrechtmatig.

Wim Boogaart

Terug

Landschap

Naar aanleiding van het artikel over Landschapscamping Kruytenburg te Poortvliet
het volgende: Bij het debat over de ontpodering wordt door landbouwers steeds
gezegd dat ontpolderen geld in het water gooien is. Welnu, in dit geval is dit
bepaald geen onweerlegbare waarheid. Op de landschapscamping Kruytenburg te
Poortvliet wordt adequaat aangetoond hoe een agrarische ondernemer in de buurt
van grote natuurcomplexen met gevoel voor wat er mogelijk gevraagd wordt op die
plek een initiatief ontplooit dat hout snijdt. Vermoedelijk zal eigenaar Hans van
Nieuwenhuyzen ook geen voorstander zijn van ontpoldering, maar mocht hij hier
naast de Eendragt- of Hellegatpolder zitten, dan zou hij waarschijnlijk zeker middels
een vergelijkbaar initiatief de situatie weten te verzilveren zonder op te houden
boer te zijn. Zijn grootste probleem was dezelfde provincie die nu de voorstellen
doet zoals ze dat doen en de regeltjes die men stelt.
De geëigende reactie van de gemeenten die met ontpoldering te maken krijgen zou
dan ook moeten zijn; het goed uitonderhandelen van voorwaarden die het stichten
van bijvoorbeeld landschapscampings in de polders rond Eendragt en Hellegat,
Hedwige- en het Zwin mogelijk maken. Een goed model hiervoor levert de Stichting
Vrije Recreatie, zoals die onlangs alle raadsleden alhier een schrijven hierover zond.
Op die manier wordt er alleen maar bijgedragen aan de rijkdom van onze streek,
ook in toeristisch-recreatieve zin. Wie wil beweren dat die sector economisch
boterzacht is, moet dan maar eens bij ANWB of Recron gaan informeren. De helft
van de Zeeuwse economie drijft hier immers op.

P.Clijsen

Terug

Ontpolderen 20

In de PZC van 15 april analyseert de heer Antonisse de besluitvorming rond de ontpoldering. Terecht constateert hij dat weer de klassieke bestuursfout van de achterkamertjes werd en wordt gehanteerd. Tevens constateert hij dat de ZLTO zichzelf medeplichtig heeft gemaakt door daar aan mee te doen inplaats van naar de achterban te luisteren. Onbegrijpelijk en jammer dat Antonisse de stichting 'De Levende Delta' doodzwijgt. Voor een journalist opmerkelijk, omdat hem niet ontgaan kan zijn, dat deze club rondom Huib Eversdijk al jarenlang aan de bel trekt en bestuurders van binnen en buiten de provincie heeft verleid zich over het onderwerp 'Ontpoldering' uit te spreken. Dat gebeurde niet in achterkamertjes maar tijdens publieke bijeenkomsten. De Levende Delta bestaat niet louter uit personen die ergens tegen zijn, maar die zich ongerust maken over de vele dreigingen die op het Zeeuwse (platte-)land afkomen, waaronder het Ontpolderen. Om die grootste dreiging tegen te gaan verzamelde De Levende Delta al twee jaar geleden 3000 handtekeningen die aan gedeputeerde Kramer werden aangeboden, werd een website gestart, folders uitgedeeld etc. Tijdens een van die publieke bijeenkomsten werden vertegenwoordigers van de Staten van Zeeland nog eens stevig aan de tand gevoeld over het belang van 'vrijwilligheid' bij het beschikbaar komen van polders. Natuurlijk maken wij ons nu sterk om onze Zeeuwse politici aan hun woord te houden. De Levende Delta blijft zich actief verzetten tegen ontpolderen maar is ook bereid positief mee te werken aan het zoeken naar alternatieven.

W. de Landgraaf

Terug

Ontpolderen 19

Zeeland is ontstaan door inpolderingen en dankt haar bestaan aan de onophoudende strijd tegen het water. Bij een aantal bestuurders is dit historische besef niet sterk aanwezig. Ook is merkbaar dat ze l februari 1953 niet bewust hebben meegemaakt. 'De zee is en blijft een onberekenbare vijand'. Bij de Provincie valt de ontpoldering binnen de portefeuille van de heer Kramer (PvdA). Hij was en is een grote voorstander van ontpoldering. Aan een duidelijk standpunt van de Zeeuwse bevolking, via een referendum, heeft men op het Provinciehuis kennelijk geen behoefte of men is op voorhand bang voor de uitslag. De kosten van een ontpoldering zijn extreem hoog. Het doorsteken van een zeedijk (eerste kering) betekent dat de binnendijk eerste kering wordt. Afhankelijk van de vorm van de polder die onder water wordt gezet, neemt de lengte van de zeewering toe met een factor 1,5 a 4. Het onderhoud van deze langere kering is een blijvende kostenpost. De veiligheid wordt niet aantoonbaar groter. Het vollopen, bij hoge waterstand, van een betrekkelijk kleine polder zal op de hoogte van de water-
stand in de Schelde nagenoeg geen invloed hebben. Het argument dat de beslissing reeds genomen is, komt voorstanders goed uit. De toezegging dat verwerving op vrijwillige basis zal plaatsvinden, wordt nu al gevolgd door te dreigen met onteigening. Stap voor stap is door bestuurders in een bepaalde richting gestuurd, zonder de bevolking hierin echt te betrekken. Een scherpe reactie van de Zeeuwse bevolking is op zijn plaats.

Ing. AM. Dek

Terug

Ontpolderen 18

De PZC (15-04) stelt dat de besluitvorming rond de ontpoldering een gelopen race is - het verzet komt te laat. Dat is formeel juist. Maar stond de uitkomst al niet grotendeels bij voorbaat vast? Toen ik van zowel Hollandse als Belgische zijde gevraagd werd deel te nemen aan Proses ben ik dan ook, tegen mijn gewoonte in, niet ingegaan op die verzoeken. Heeft protest nu nog zin? Als we zien dat enerzijds een Westerscheldetunnel kennelijk uit geldgebrek zou moeten worden verkocht, terwijl anderzijds de allerduurste vorm van natuurcompensatie zou moeten worden toegepast bij de verdieping dan is dat maatschappelijk onverteerbaar. Alleen de Hedwige-ontpoldering valt te verdedigen uit waterloopkundig oogpunt, zoals ook de oostelijke Verdronken Landen in Zeeland al eeuwen voorbeelden zijn van veel grotere ontpolderingen. Het nut van natuurbouw door ontpoldering westelijker in de blijvend opgewoelde Westerschelde is echter twijfelachtig. En in de huidige staat van onze economie zelfs onmaatschappelijk te noemen na de kostenberekening van het CPB. Ook het argument 'het teruggeven van land aan de zee' is onhoudbaar. Zo'n duizend jaar geleden is de zee door de gesloten strandwal en duinenrij van Nederland gebroken in zowel het Zuidwesten als het Noorden, en heeft zich daarbij veel land toegeëigend (de Zeeuwse wateren, Waddenzee en Zuiderzee). De strijdbare bewoners hebben zich echter bij die inbraken niet neergelegd en zijn waar mogelijk gaan inpolderen. Daar hoeven we ons niet alsnog voor te schamen, integendeel.

Rein Scheele

Commentaar
Een voortreffelijk argument, wat voor mij nieuw is.

Terug

ZMF 2

De Zeeuwse Milieu Federatie kan tot en met 2009 rekenen op een provinciale bijdrage van ruim 350.000 euro per jaar. Deze nut beogende instelling heeft haar tentakels in maar liefst dertig provinciale overlegvormen. Nut, omdat het milieu iedereen ter harte gaat. Ik schrijf opzettelijk niet 'algemeen' nut beogende instelling, aangezien zij uitsluitend in haar eigen doelstellingen volhardt. Dit in de praktijk onveranderlijk met voorbij gaan aan alle economische nadelige gevolgen. Alleen de natuur telt. De mosselsector en de met ontpoldering bedreigde boeren weten er alles van. Na de door haar gewonnen procedure bij de Raad van State klonk de roep om intrekking van de subsidie. De dieper liggende oorzaak van deze roep zetelt in de eenzijdige milieubelangenbehartiging, waardoor een evenwichtige belangenbehartiging, zeg maar gerust een rationeel milieubeleid, ontbreekt. Het dagelijks bestuur, dat verondersteld wordt als hoeder van het algemeen provinciaal belang op te treden, reageert hierop met de aankondiging van een vierjarige overeenkomst met jaarlijks vast subsidiebedrag, inclusief kostenstijgingen en geldontwaarding. Als contraprestatie wordt een 'prestatie-afspraak' opgevoerd. Zoals een paard belooft te hinniken. De bekokstoofde overeenkomst verdient drie kanttekeningen. Allereerst bevestigt dit de ingroei van ZFM in GS. GS blijken niet 'onafhankelijk'. Ten tweede geeft dit rechtsongelijkheid naar alle andere gesubsidieerde instellingen. Zij zouden ook graag voor vier jaar zekerheid willen hebben. Ten derde, krijgen de Provinciale en Gedeputeerde Staten na de verkiezingen van maart 2007 geen mogelijkheid de subsidie van de eenzijdige ZMF jaarlijks te heroverwegen. Die staat immers onwrikbaar vast. GS zitten dus goed fout.

C J. Freeke

Terug

ZMF

Gedeputeerde Staten financieren de ZMF met 350.000 euro per jaar en willen dat zeker tot 2009 doen en zijn dik tevreden over deze organisatie (PZC 19-04). Begrijpen inwoners van Zeeland niet dat de ZMF een verlengstuk is van GS, dat ze door hen worden betaald van onze belastingcenten en dat dit een prachtige constructie vormt om de burger helemaal buitenspel te zetten? ZMF is een vazal van GS en op zijn beurt stuurt de ZMF de kleine natuurorganisaties aan. Hiermee pretenderen ze dat de gehele Zeeuwse bevolking achter hun plannen staat. Op deze manier ontstaat er grote verwarring, is er verkeerde en onvoldoende informatie en worden projecten uitgevoerd waar de Zeeuwse bevolking absoluut niet achter staat, zoals de ontpoldering, besluiten over de kokkelvisserij, het mosselzaad, het grote te vormen natuurgebied voor de Schouwse kust, om maar niet te praten over het helaas al gerealiseerde 'Plan tureluur' op Schouwen. Maar evenmin worden we voorgelicht over plannen van een tweede kerncentrale met alle mogelijke gevolgen, over de echte gevolgen van verdieping van de Westerschelde. Een milieuorganisatie kan alleen maar kritisch en objectief zijn wanneer ze op zichzelf staat en door de bevolking wordt gedragen en niet als ambtenaren wordt betaald. Vooral nu er hier en daar ook discussie is ontstaan binnen gemeenten of ze de ZMF nog wel willen blijven financieren, is het zeker onjuist dat GS de financiering hiervan over lange termijn wil regelen.

A.Blok

Terug

Ontpolderen 17

Nu er zoveel maatschappelijke onrust is ontstaan over het ontpolderen lijkt de tijd gekomen voor een alternatieve aanpak. We gaan niet ontpolderen maar, we maken er een nieuwe buitendijkse polder bij, ter grootte van 600 ha (6 km lang en l km breed). In deze nieuwe polder komt alleen zoute natuur. Een geschikte plaats lijkt mij ergens ten westen van Breskens. Daar is ruimte genoeg en bestaande
schorren en slikken worden niet aangetast.
Als het daar niet kan, heeft Rijkswaterstaat vast nog wel een goed idee voor een andere plaats. Ook kan Rijkswaterstaat bij deze polder verschillende nieuwe dijkvormen uitproberen. Daar is behoefte aan, en een eventuele. overstroming hier heeft geen gevolgen voor mensen en veiligheid. De Belgen moeten dan misschien wel hun eigen waterbergings-problemen oplossen. Dat is ook beter, want dan zijn ze niet afhankelijk van anderen voor hun veiligheid.

J. Janse

Terug

Ontpolderen 16

Zodra autoriteiten op het gebied van natuur en milieu als Hemminga e.n Jacobusse hun opvatting presenteren, mag men een zorgvuldige keuze van de aangevoerde feiten en afgewogen argumenten verwachten. En daar gaat het mis. Om de stelling te weerspreken dat 'ledere Zeeuw altijd tegen ontpoldering is geweest' worden een paar historische voorbeelden genoemd. Allereerst overstromingen in de Middeleeuwen (Saeftinghe) en voorts de inundatie voor landsverdediging dan wel -herovering (Walcheren). Met de suggestie dat er destijds instemming, althans geen weerstand van de bevolking was. (!) Dat is pas 'historisch onjuist'. Speciaal overtromingen bewerkstelligen een breed besef om de kustverdediging te perfectioneren en niet te verknippen. En in het kader van de ontpolderingsdiscussie is het voorbeeld van de inundatie niet ter zake, maar vooral ook ongepast en confronterend ten opzichte van de getroffenen en slachtoffers.
De schrijvers hoeven slechts hun leden/donateursbestand te raadplegen om te weten dat een grote meerderheid van de Zeeuwen belang hecht aan de natuurlijke omgeving. Maar die natuur kan ook (binnen-en bui-tendijks) worden behouden en uitgebreid zonder het bestaande landschap te bruuskeren, zonder grootschalige kapitaalvernietiging en zonder veiligheidsri-sico's.

J.Vos

Terug

Ontpolderen 15

Het Scheldeverdrag is een jaar geleden ondertekend. Zijn de protesten tegen ontpolderen dan niet te laat? Nee, want er zijn nog zeer goede argumenten tegen ontpolderen. In de Ontwikkelingsschets 2010 en de S-MER rapporten zelf staat: Er is grote onzekerheid bij de deskundigen over de effecten van vaargeulverruiming. Rijkswaterstaat spreekt zelfs van serieuze kennisleemte en onzekerheid over de ecologie in de Westerschelde. Ook het Zeeuws Landschap heeft in de inspraakprocedure op die onzekerheid en de schadelijkheid van verdieping gewezen. (Wie verweet wie ook alweer een tweeslachtige houding?)
Aangezien de Westerschelde onder de Habitatrichtlijn valt, mag er pas toestemming aan een project in dat gebied gegeven worden als er zekerheid is dat de natuurlijke kenmerken in dat gebied niet worden aangetast. Zolang die zekerheid er niet is; niet baggeren en niet ontpolderen!
De hulp voor de tegenstanders komt dit keer uit Europa. Er is alleen nog een goede advocaat nodig.
In de studies is niet uitgewerkt wat er in de Westerschelde gebeurt als men niets doet. Dit is geaccepteerd omdat de voorspellingsmodellen zo onnauwkeurig zijn en men toch bagger anders zou gaan terugstorten. In het project ligt niet vast wat er gebeurt als de vaargeul niet verdiept wordt, wat voor een milieueffectrapport een grote tekortkoming is. De commissie mer constateerde in het advies aan de minister dat de milieumaatregelen (o.a. ont-
polderen) niet goed gemotiveerd zijn en essentiële informatie voor het nemen van milieumaatregelen ontbreken. De minister is, merkwaardig genoeg, toch akkoord gegaan met het Scheldeverdrag. Waarschijnlijk speelden andere zaken mee.

Leendert van Melle

Terug

Ontpolderen 14

Elke keer opnieuw heeft het me verwonderd dat gedeputeerde Kramer in discussies en informatiebijeenkomsten naar voren brengt dat zijn standpunt voor ontpoldering is gebaseerd op democratische besluitvorming. Echter echte democratie kan naar mijn mening nooit leiden tot het ontnemen van alles wat je als rechtgeaarde Zeeuw dierbaar is. Anders gezegd: democratie kan toch niet leiden tot het verdwijnen van datgene wat je als echte Zeeuw juist het meest behoort te koesteren? Weg kokkels, weg mossels, weg energiebedrijf, weg tunnel en nu als klap op de vuurpijl weg vele hectares vruchtbare landbouwgrond, ingewisseld ten gunste van de Belgische economie voor een paar kokmeeuwen en enkel microscopisch kleine zeldzame mugjes. Daar is toch geen woord 'democratie' bij? Daar passen volgens mij heel andere woorden bij. Ofwel daar zijn geen woorden voor. Daar passen, nu Schouwen-Duiveland in het kader van natuur en milieu inmiddels al bijna half onder water staat en in Zeeuws-Vlaanderen miljoenen kruiwagens zand worden verstouwd, alleen nog daden bij.
Conform de oproep van burgemeester Lonink van Terneuzen (PZC 13-04) is het de hoogste tijd dat wij Zeeuwen, naar voorbeeld van de gemeente Borsele, unaniem en massaal in opstand komen.

Adri Walhout

Terug

Ontpolderen 13

De leden van de raad van de gemeente Borsele verklaarden zich vorige week eensgezind tegen ontpoldering (PZC 7-4). In de gevoerde discussie bleek dat de raadsleden zich terdege bewust waren dat zij door de bevolking van hun gemeente zijn gekozen en die bevolking (dienen te) vertegenwoordigen. Hoe anders stelden zich enige tijd geleden de leden van de Staten
van Zeeland op.
Wel verklaringen dat men 'tegen' was, maar zich beroepend op vaak weinig terzake geldige argumenten - zoals ministers die al besloten hadden - zich toch niet uitspreken tegen de ontpoldering. Toch wel een signaal waar velen in Zeeland naar uitzagen! Overigens was mijns inziens de hele procedure laakbaar: een minister die belangrijke sommen in het vooruitzicht stelt voor werken waarvan de uitvoering in Zeeland gewenst is, maar het beschikbaar stellen van de gelden afhankelijk stelt van Zeeuwse medewerking aan door de meerderheid van de Zeeuwen niet gewenste beschadiging van hun provincie. Het meest bedroevende van het besluit van de Staten was wel dat het aan fracties in de Tweede Kamer de legitimatie bood het daar nog levende verzet ook te staken. De Zeeuwse Staten gaven een fataal verkeerd signaal. De gedeputeerde, de heer Kramer, heeft nu kritiek op het besluit van Borsele en wijst één en andermaal op de 'democratisch' genomen besluiten. Ik heb veel meer waardering voor het democratisch gehalte van de Borselse procedure dan voor die van de Zeeuwse Staten. Met mij zullen vele Zeeuwen hopen dat vele Zeeuwse bestuurders de Borselse motie zullen ondersteunen.

P. van der Maas

Terug

Ontpolderen

De heren Hemminga en Jacobusse tonen in de PZC van 6 april weinig begrip voor hoe boeren aankijken tegen ontwikkeling van 'nieuwe natuur' en emotionele reacties van belanghebbenden. Veronderstel dat iemand een leuk huis heeft aan de rand van de stad. Hij is daar geboren. Indertijd had zijn grootvader daar een tuinderijtje, bijna één hectare. Dat is nu een prachtige tuin. Wat kippen en ganzen, eigen groente en een stuk struiken en bomen.
Die eiken zijn tachtig jaar, heeft zijn opa nog geplant en die kastanje heeft hij zelf in de grond gestopt. Helaas, juist op zijn perceel moet de aansluiting komen
op een nieuwe rondweg. Protest afgewezen. Het is democratisch besloten. De gemeente heeft nog een project waarmee ze vele miljoenen kunnen binnenhalen en de rondweg is wel een voorwaarde! Het is algemeen belang. Niet zeuren. Dat huis is oud, en die bomen en dat bosje met die vogels? Dat is geen natuur, dat is daar gewoon geplant, dat is cultuur, dat kan ook elders. Zegt men.
Zo zijn aardappels en bieten en weiland wel groen maar geen natuur. Boeren zien dat anders. Die vinden dat natuur, karakteristiek voor deze regio. Die vinden het afgraven van vruchtbare grond, vernieling van de natuur. Als men het dan vergraaft, het waterpeil regelt, ongewenste begroeiing verwijdert en laat begrazen, heet dat natuurbouw. Velen vinden dat net zoiets als landbouw, maar dan zonder het maatschappelijk product van werkgelegenheid, voedsel of energie en zuurstof. Protesteren is ook democratie.

A. Maljaars

Terug

Ontpolderen III

Het Deltaplan was het resultaat van een diepgaande studie. De berekeningen zijn uitgekomen, met uitzondering van de Oosterschelde. Hier zegevierde de waan van de dag, de zeearm bleef getijdengebied. Dit gebied evolueert nu tot een doodse watervlakte met zandhonger. De verdieping van de Westerschelde is het resultaat van de hedendaagse waan. Een convenant tussen containerpolitici uit Antwerpen en Zeeland, gesmeerd met een buidel Belgisch geld, doet dijken verdwijnen. De plaatsen waren tot 14 dagen geleden nog niet bekend dus is er geen studie aan vooraf gegaan om te bepalen of deze 'milieumaatregelen' wel het gewenste doel opleveren. Eens was er een ingenieur Saeijs die stelde dat bij verdieping de bedding van de Schelde verbreed moest worden om bij stormvloeden het opstuwen van het water af te vlakken. De omvang van de verbreding hield verband met het resultaat van een Belgische studie die de noodzaak van een stuw in de Schelde boven Antwerpen opleverde. Deze stuw was echter te kostbaar en werd niet gebouwd. Wel werden de containerschepen groter en moest de Schelde dieper worden. De oplossing lag voor de hand. Geef de Zeeuwse bestuurders een buidel geld om de grond van onwillige boeren te onteigenen. Bij de eerste stormvloed zien we wel hoe het gaat. De Belgen besparen, door de noodzakelijke stuw niet te bouwen en een stormvloed komt toch maar eens in de zoveel jaar voor. Lang genoeg om als Zeeuws politicus te overleven en te besturen met het geld van een ander.

J.W Minderhout

Terug

Ontpolderen IV

De ZLTO-voormannen zitten in de tang. Je verzetten én er het beste eruit halen, is niet geloofwaardig, oordeelt gedeputeerde Kramer vanuit zijn riante positie. Hij heeft de oplossing al: 'je durven verdedigen naar de achterban'. Kijk, in dié methodiek is onze gedeputeerde heer en meester. Hij weet dat ontpolderen in Zeeland buitengewoon gevoelig ('emoties waren voorspelbaar') ligt. Maar daar zit ie écht niet mee. Het gehele betoog van de gedeputeerde Kramer valt of staat met zijn constante stelling: 'Wat meespeelde was: als we niks laten horen, weten we zeker dat het hier ontpolderd wordt'. Inderdaad, dat is nu volstrekt ongeloofwaardig. Immers in de Tweede Kamer was een motie tegen ontpoldering aangenomen. 'Op de protestbijeenkomsten was geen ruimte voor dialoog', vervolgt hij. Logisch, want het was een éénzijdige informatieavond, bij de bevolking beter bekend als 'slikken of stikken'. 'Ik handel uit het belang van Zeeland', repliceert hij, als wordt verwezen naar zijn verleden als natuurbeschermer. Als voorbeeld noemt Kramer de bereikbaarheid van Zeeuwse havens, die echter zonder ontpoldering ook goed bereikbaar blijven. Kramer zegt dat hij juist alle partijen bijeen heeft gebracht om een 'gezamenlijke strategie' te bepalen. Die gezamenlijke strategie is inmiddels bekend: in alle beslotenheid. 'Een uitspraak vragen over ontpoldering heeft geen zin. Ontpolderen is maar een onderdeel van het verhaal', weet Kramer. Een referendum houden heeft wel degelijk zin. In elk geval wordt duidelijk dat Gedeputeerde Staten totaal niets op heeft met het oordeel van de Zeeuwse bevolking. Reken ze af bij de verkiezingen van 2007, lijkt me.

C. J. Freeke

Terug

Ontpolderen V

Naar aanleiding van het artikel van Marten Hemminga en Chiel Jacobusse over ontpoldering (PZC 6-04) wil ik het volgende opmerken. De schrijvers van dit artikel zijn niet neutraal om hierover te kunnen oordelen. Toen ik het artikel las was mijn eerste gedachte 'wiens brood men eet, diens woord men spreekt'. Geen van de inwoners en eigenaars van gronden in deze polders moet vrijwillig verkopen, hoeveel geld ze ook geboden worden. Want wanneer een gedeelte zogenaamd vrijwillig verkregen is, zal men proberen een gaatje in de wet te vinden om degenen die niet vrijwillig willen verkopen te onteigenen. Daarom eigenaren: niet bezwijken voor de geldgod Mammon. Voor het onteigenen van grond in in deze polders is geen grondwettelijk recht te vinden. Onteigenen van grond kan alleen wanneer daar het algemeen belang mee is gediend en daar is hier geen sprake van. Goede landbouwgrond onder water zetten is een blijvende kapitaalvernietiging. Goede landbouwgrond aan de zee prijsgeven ten behoeve van de Antwerpse havenbaronnen is geen optie. Mijn idee is: 'dat nooit!' De schrijvers van het artikel dienen zich nu in te zetten om de natuur die de Wes-terschelde nu nog heeft, namelijk de Kaloot, te behouden en deze niet te laten opofferen aan een containerterminal die alleen maar voor meer overlast zal zorgen op weg en spoor. De havenbaronnen van Antwerpen moeten zich maar verplaatsen naar Zeebrugge, dan hebben ze diep water. Een andere mogelijkheid is de Westerschelde afsluiten en een voldoende breed en diep kanaal naar Antwerpen graven op hun kosten.

F. de Ronde

Terug

Ontpolderen VII

Elke echte Zeeuw is tegen ontpolderen. Heer Kramer weet dit. Alleen Kramer verantwoordelijk stellen voor de ontpoldering is niet terecht, dit heeft hij niet alleen verzonnen, wel mede. Ook heeft Kramer gelijk als het gaat om de ZLTO. Is dit onze land- en tuinbouworganisatie of gaat het net als bij provincie en waterschap om een natuurontwikkelaar. Ongelijk heeft Kramer dat er democratisch is beslist dat een en ander dient te gebeuren. Tot uitvoering van de Deltawerken is destijds democratisch beslist, maar ze zijn onder druk van de milieufanaten niet uitgevoerd. Resultaat: een dure, lelijke waterkering (beton). Een begroeide dam is vele malen mooier/goedkoper en vormt een natuurgebied. Besluitvorming is dus degelijk terug te draaien. Op naar Den Haag. De suggestie dat natuur wordt teruggegeven, is onzin. Polders weer onder water zetten betekent dat dit voorheen zee was, gemaakte natuur is en dat wordt nooit echte natuur. Zie de Oostvaarderplassen waar mensen dieren laten omkomen van de honger. Miljarden kosten en geen baten betekent jezelf te gronde richten. Stop nieuwe natuurontwikkeling.

C. W. Bos

Terug

Ontpolderen

Op 4 maart schrijft Jan Jansen in de PZC vol enthousiasme over de ontpoldering van de Hellegatpolder. Het inzicht groeit dat we iets terug moeten doen voor de natuur in de Westerschelde die lijdt onder de verdieping. Het ontpolderscenario zou Zeeuws Vlaanderen zelfs ontsaaien. Bovendien krijgt de boer nog maar zo weinig voor zijn producten; hij moet de ontpoldering als kans zien om zijn land te verkopen, aldus Jansen. Regels van de Europese Unie vereisen ontpoldering vermeldt Rinus Antonisse elders.
Laten we de aanleiding tot deze ontpoldering niet vergeten. België heeft de verdieping gewoon afgedwongen; de Zeeuwen wilde die verdieping niet; Den Haag heeft de besluitvorming in Zeeland geforceerd en afgekocht met 300 miljoen. Tot overmaat van ramp moet Zeeland van de Europese Unie de milieuschade compenseren; terwijl de verdieping nota bene voor België is. Daar gaat het om!
Van groot belang in de discussie rond de verdieping is ook dat het Rijksinstituut voor Kust en Zee gerapporteerd heeft dat er te weinig kennis is om de milieugevolgen van een nieuwe verdieping van de Westerschelde te voorspellen. Dus straks, na die verdieping, gaat er van alles gebeuren waar niet op gerekend is. Wellicht gunstig, wellicht ongunstig voor de natuur, om over de gevolgen voor de veiligheid maar te zwijgen!

Is het niet veel verstandiger om op z'n Zeeuws gewoon af te wachten en nog helemaal niets aan milieucompensatie te doen? Wees, gezien de wereldvoedselproblematiek, voorzichtig met aan de zee prijs geven van goede landbouwgronden. Laat eerst die verdieping eens op het milieu in de Westerschelde inwerken. Zoals Frankrijk en Duitsland de Europese begrotingsregels naast zich neer legden, kan een druk bevolkt land als Nederland die milieurichtlijnen best even opschorten of zelfs met argumenten niet toepassen.

L. van Melle

Terug

 

 

 

Zo komt men op deze webstek!

Links


Ontpolderen in de Staten van Zeeland

 

e-mails/brieven aan de overheid en politici