www.ikmaakmezorgen.nl
Over deze site
Weblog
Lezers schrijven
de PZC
Ikmaakmezorgen artikelen
Krantenartikelen

Standpunten, moties inzake ontpolderen door Zeeuwse Gemeenten

Een speurtocht langs de 13 websites van Zeeuwse gemeenten levert een meerderheid aan moties van afkeur betreffende ontpolderen op. Geen gemeente heeft zich voor zover ik heb na kunnen gaan voor ontpolderen uitgesproken. De speurtocht wordt voortgezet naar meer details, notulen en dergelijke.
_________________________________________________________________________

Hulst
Gemeente Hulst stuurde op 6 april 2005 een brief naar de Tweede Kamer met nadrukkelijk verzoek om Hedwige- en Prosperpolders niet te ontpolderen. De raad heeft op 20 april 2006 vastgesteld dat de motie er nog steeds ligt. De SP afdeling Hulst schreef een artikel "Zeeuwen klagen niet"

Reimerswaal
Unaniem werd tijdens de gemeentevergadering op 25 april 2006 een motie tegen ontpolderen aangenomen. Een opmerkelijke oproep van ChristenUnie lid Andries Jumelet dat de Zeeuwen dit niet mogen laten gebeuren. De polders zijn verkocht voor een schotel linzenmoes.

Terneuzen
In 2005 is een motie tegen ontpolderen aangenomen. Op 12 april wordt opnieuw een motie ingediend. Motie is aangenomen. Notulen nog niet op internet gevonden.

Borsele
De gemeenteraad sprak zich op 6 april unaniem uit tegen ontpolderen. Opmerkelijk is dat de PvdA (de partij van gedeputeerde Kramer) zich, op één lid, John Huige, na ook tegen ontpolderen uitsprak.

Schouwen-Duiveland
Motie van Alert! en Leefbaar Scouwen Duiveland is in april aangenomen. Alleen PVDA stemde tegen

Sluis
In de raadsvergadering van 18 mei is de motie van de Raad uit de vorige zittingsperiode opnieuw aangenomen en naar de provincie en deTweede Kamer gestuurd.

Kapelle
Op 25 april is een motie aangenomen tegen ontpolderen en verstuurd naar de staten van Zeeland, Tweede en Eerste Kamer.

Noord-Beveland
In zijn vergadering van 24 mei jl. heeft de gemeeteraad van Noord-Beveland besloten de motie van Borsele te ondersteunen.

Middelburg
Is de enige Gemeente tot nu toe bewust geen standpunt inneemt. De raad heeft het verzoek van het Actiecomité Tegen Ontpolderen om een standpunt ten aanzien van ontpolderen in te nemen ter kennisneming aangenomen.

Tholen, Veere, en Goes
Hebben een brief van Het Actiecomité Tegen Ontpolderen gekregen met het verzoek een standpunt ten aanzien van ontpolderen in te nemen.

Vlissingen
Staat op de agenda van 1 juni

Ontpolderen in de
Staten van Zeeland
Zo komt men op deze webstek!
Foto's van de bedreigde polders

Links

 

 

 

Standpunten
ontpolderen Zeeuwse gemeenten
e-mails/brieven
aan de overheid
en politici