Balkenende IV

www.ikmaakmezorgen.nl

100 dagen Balkenende IV

Zierikzee, 6 juni 2007.
De lachende, dichtjes bij dichtjes geplaatste, samenwerkende en samenlevende gezichten van het kabinet Balkenende IV; dynamisch en zeker, zoals het Coalitieakkoord tussen CDA, PvdA en CU wil zijn. Ikmaakmezorgen inventariseert. Wat zeggen de media over de eerste 100 dagen Balkenende IV en wat vindt ikmaakmezorgen in het kader van ontpolderen ervan?

Alereerst Trouw. De basis van het coalitieakkoord wordt tenslotte gevormd door drie gereformeerden. Trouw schrijft: Balkenende IV schept een illusie met zijn rondreizend circus. Het kabinet heeft de spotzucht uitgelokt. Nuchter eindigt het artikel met een citaat van de liberaal Thorbecke: "Wacht op onze daden!"

Elsevier schrijft op 5 juni j.l.: Balkenendes 100 dagen: de niksigheid regeert. Als het zo doorgaat, komt Den Haag pas in september echt tot leven: het kabinet-Balkenende IV verzuimt dom genoeg om een vliegende start te maken.

En de Volkskrant vindt dat de "Tweede Kamer 100 dagen buitenspel" staat. Minister Klink bijvoorbeeld, roept van alles in de media, maar stuurt niets naar de kamer.

De Groene Amsterdammer vindt na de 100 dagen dat de grootste omslag van Balkenende IV zal waarschijnlijk het dwingend opleggen van waarden en normen zijn: Aan ouders die niet goed opvoeden, aan jeugd die te veel drinkt, aan volwassenen die niet willen werken, aan mensen van buiten die de taal moeten leren, aan psychiatrische patiënten die zorg afwijzen.

De PZC kopt met een advies aan de regering: "Kabinet, luister minder naar het volk!" Het kabinet heeft naar de verkeerde mensen geluisterd. Wij bepleiten minder luisteren naar het volk en meer naar experts, aldus de PZC.


Schipholbeleid


Opmerkelijke kritiek is te lezen op www.schipholwanbeleid.nl De initiatiefnemer Jan Poot heeft drie paginagrootte advertenties met de kop Balkenende IV maakt beginselen niet waar in de dagbladen geplaatst. Normen en waarden betreffende Schiphol: Niet de "Sterkte van het Recht", maar het "recht van de Sterkste" geldt.


Ontpolderen en de 100 dagen


En hoe is de nieuwe minister van LNV met de 100 dagen omgegaan? Gesprekken met de Zeeuwse bevolking zijn mij niet bekend. Terwijl er toch sprake is van een gecompliceerd dossier en er dus alle redenen voor zijn. In plaats van in gesprek te gaan met de bevolking stuurt de minister een brief naar de Tweede Kamer die er niet om heen draait. Nog tijdens de 100 dagen schrijft ze naar de Tweede Kamer dat zij bereidt is te onteigenen voor het natuurprogramma in de Westerschelde, waarmee ze de motie Van der Staaij c.s volledig negeert. Bovendien noemt zij in haar brief dat ze, net als haar voorganger, alle ruimte wil geven aan alternatievenen, welke geconcretiseerd zouden zijn in het Zeeuws Voorstel. Waarvan we vandaag in de PZC kunnen lezen dat het definitief mislukt is. Het Zeeuws Voorstel werd op 4 april j.l. aangekondigd. Midden in de 100 dagen en ook tijdens de formatieperiode van de het provinciaals college in Middelburg. Dit is hoogst merkwaardig dat juist in deze periode ineens een "oplossing" voor het ontpolderprobleem voorhanden was. Waar was de minister of staatssecretaris die écht naar de Zeeuw wilde luisteren? Een paar kennismakingsbezoekjes voor de show zijn er geweest. Meer niet!
Er moet uitvoerig overleg tussen Middelburg en Den Haag geweest zijn over het Zeeuws Voorstel. Dat blijkt ondermeer uit het feit dat Waterdunen en Perkpolder als estuariene natuur beschouwd mogen worden.

Het Zeeuws Voorstel was iets te gemakkelijk. Er moeten specifieke krachten in Zeeland aan het werk geweest zijn in een poging toch nog 600 hectare te ontpolderen. Deze krachten hebben buiten de politiek en de Zeeuwen gerekend. Spaarzaam werd er in de media over bericht. In een kritieke fase lazen we op 11 mei alleen een berichtje op teletekst van OmroepZeeland dat er volgens de Zeeuwse polititici helemaal geen akkoord was.

Terecht zei de VVD-er Bierens onlangs dat het tijd wordt dat de Zeeuwse politiek in Den Haag kenbaar maakt hoe de Zeeuwen er over denken. Op GroenLinks na zijn alle partijen in Zeeland tegen ontpolderen, net als de meerderheid van de Zeeuwen (zie rapport Intervieuw-NSS van de PZC en Omroep Zeeland uit februari 2007). De politiek heeft een probleem zei de heer Maljers destijds al. De Zeeuwse politiek zou een stuk geloofwaardiger zijn als ze in een motie hun steun uitspreekt aan het verzet van de Zeeuwse bevolking tegen ontpoldering en deze motie naar de Tweede Kamer stuurt. Dan moet/kan het kabinet van normen en waarden beslissen.


Naschrift eind juni:

Intussen is er door de VVD een motie ingediend, die tot schande van de tegenstemmers (op GroenLinks na) geen meerderheid haalde. Weg alle verkiezingsstandpunten en beloftes! Politiek stinkt wel heel erg. (ik wen er nooit aan) In de debatten merkte je ook de spanning/boosheid/ frustratie over het feit dat de VVD en PvdA geen deel meer uitmaken van het college. Wellicht haalde daarom die motie geen meerderheid.

In juni is er nog veel over de 100 dagen van Balkenende IV geschreven. De column van Frank Kalshoven in de Volkskrant van 16 juni sprak me erg aan. Al was het alleen al dat hem ook die "lachebekjes" opgevallen waren, maar het is vooral zijn analyse van de start van dit kabinet die ik gewoon goed vind:
Drie stellingen om van dit kabinet afscheid te willen nemen:

1. Het laat de moeilijkste dossiers bewust liggen.
2. Het maakt geen concrete afspraken met maatchappelijke partners.
3. Het presenteert een vrolijke folder als serieus beleidsprogramma.

 

Terug naar Startpagina
Terug naar Krantenartikelen
Terug naar Ikmaakmezorgen-artikelen


Bron foto's: www.regering.nl