De Hertogin Hedwigepolder met het Land van Saeftinghe op de achtergrond
 


De Cloedt wil zelf de Hedwige ontpolderen


Van de Web-redacteur


Zierikzee, 24 juni 2014. Net als iedereen, die vanwege ontpoldering in Zeeland met onteigenen geconfronteerd wordt, wordt ook de eigenaar van de Hedwigepolder in het nauw geduwd. Hij probeert nog het beste eruit te halen, zo blijkt uit de PZC van afgelopen zaterdag. Dat is begrijpelijk. We hebben dat al eerder gezien bij de bewoners van Perkpolder en Waterdunen. Ze voerden een op voorhand verloren strijd. De 'macht' ligt immers bij de onderhandelingen volledig bij de overheid. "Accepteer nu maar ons voorstel, want als het op onteigenen aankomt krijgt u minder", is het machtsmiddel van de onderhandelaren.
De argumenten van de bewoners en eigenaren om niet te ontpolderen zijn irrelevant, want ontpolderen is 'in het landsbelang' en de Tweede Kamer heeft de onteigeningswet voor ontpolderen in Zeeland goedgekeurd. Op voorhand een verloren strijd. Daar wordt nu ook De Cloedt mee geconfronteerd.

Tegen de Volkskrant zei De Cloedt nog op 2 februari 2013: "Ik zal nooit verkopen. Nooit. Bied me honderd miljoen en ik zeg nee. Ik zal procederen tot het laatst.
Er is maar één persoon die doordrukt; die zegt: ík wil de Hedwigepolder. En dat is Kris Peeters, de premier van Vlaanderen en waarom? Voor de haven. De haven is alles wat Vlaanderen heeft. Als ze mij hadden gezegd: meneer De Cloedt, we hebben een industrieel probleem, of een veiligheidsprobleem, kunnen we praten over de polder, natuurlijk kunnen we dan praten. Maar nu doen ze alsof het over natuur gaat. En dat is niet zo. Voilà."

En nu, ruim een jaar later, komt De Cloedt ineens met zijn plan B, waarmee men in Zeeland geen raad weet. Zelfs de PZC weet het in zijn Commentaar ook niet: "Wat de fervente tegenstander van ontpoldering precies beweegt blijft onduidelijk. Misschien is het een onderdeel van zijn strategie de polder te behouden. Misschien is het werkelijke verknochtheid aan het gebied, of het nu droog of nat is." Vervolgens volgt er een typsche PZC-interpretatie: "Een anti-ontpolderaar die zich actief met getijdenatuur gaat bemoeien, kan eraan bijdragen dat natuurontwikkeling aan de Westerschelde een minder beladen onderwerp wordt." Quasi-neutraal zal de PZC altijd ten gunste van ontpolderen schrijven c.q. interpreteren.

Wat houdt Plan B in?
Als De Cloedt met zijn verzet tegen de ontpoldering bakzeil bij de Raad van State moet halen, wil hij de Hedwigepolder zélf omvormen tot een gebied met getijdenatuur en het beheer ervan zélf uitvoeren. Binnen de randvoorwaarden die voor de getijdenatuur in het gebied zijn gesteld, maar wel op een manier die leidt tot een resultaat dat hem bevalt. Het moet betere natuur dan het Sieperdaschor worden.
De Cloedt heeft zich inmiddels bij de rijksoverheid gemeld met zijn Plan B: als de Hedwigepolder toch onder water gaat, wil hij het werk uitvoeren en het resultaat beheren. De procedure die De Cloedt heeft aangekondigd om de pachtovereenkomsten
te beëindigen past daarin. Als het op een onteigening aankomt, zijn de pachters
hun grond meteen kwijt. Blijft De Cloedt eigenaar van het natuurgebied
Hedwigepolder, dan moet hij de pacht zelf beëindigen, aldus de PZC.

En wat vinden de pachters ervan?
De krant noemt niet wat de pachters er van vinden. Dat is voor veel Zeeuwen ook de grote vraag. Op 27 augustus 2013 zei De Cloedt in Trouw: "Het is hier één grote familie. Ze delen hun tractors, af en toe wordt er onderling getrouwd. Ze wonen rond de polder, hebben vaak grond in de Emmapolder, de Prosperpolder en hier. Van Kieldrecht tot hier kent iedereen iedereen. De grens doet er niet toe." Door plan B wordt de procedure eenvoudiger, maar zal iedereen er mee in kunnen stemmen? Hebben de pachters wel een keuze? Hoe is het nu met die ene grote familie rond de Hedwigepolder gesteld? Vragen waarop wij geen antwoord weten.
Één ding weten wij wel zeker. En dat is dat geforceerd zonder steun van de bewoners zo'n groot agrarisch gebied aan zijn bestemming onttrekken vanwege tekentafelnatuur, die niet aan de doelstelling voldoet in en in triest is.

Rijksinpassingsplan
Intussen is het overduidelijk dat als een keer een Rijksinpassingsplan middels een rijksprojectenprocedure vastligt je als burger niets meer kunt doen. De inspraak is een doekje voor het bloeden gebleken. De gang naar de Raad van State levert in het meest gunstige geval op, als de burger in het gelijk gesteld wordt, dat de overheid door de rechter in de gelegenheid gesteld wordt eventuele fouten te repareren. Nooit zal de Raad van State een rijksinpassingsplan vernietigen. Dat begint voor De Cloedt ook duidelijk te worden. Ondanks dat hij kosten nog moeite gespaard heeft wordt het voor hem intussen helder dat hij door de rechter niet in het gelijk gesteld zal worden.

Uit het krantenartikel blijkt dat DeCloedt een ander ontpolderplan wil realiseren dan er nu op tafel ligt. Hij gooit de bal hoog op. Hij wil dus én een ander plan én het uit laten voeren door zijn eigen bedrijf. Een woordvoerder van het ministerie van EZ reageert dat de onteigeningsprocedure nu loopt. Daarin kunnen belanghebbenden reageren. Als daar een concreet plan voor zelf-realisatie wordt ingebracht, zal dat in die procedure worden beoordeeld.
Het wordt nog spannend! Want, naast dat De Cloedt bang is dat de Hedwigepolder een soort tweede Sieperdaschor wordt, er de inhoudelijke bezwaren van Wil Lases zijn. Hij heeft zijn beklag op het ministerie en bij de provincie gedaan dat de argumenten in zijn zienswijze en corresponendentie daarover genegeerd zijn. Zie zijn brief aan de Staatssecretaris Dijksma.
Er zal nog heel wat water door de Schelde stromen voordat er een beslissing over de Hedwigepolder genomen wordt!

Zakelijke belangen
Als een bedrijf of grondeigenaar uiteindelijk zijn zakelijke belangen laat preveleren is, gezien de werkwijze van de overheid bij onteigenen, te begrijpen. Iedereen moet zijn persoonlijke afwegingen mogen maken. In Perkpolder en Waterdunen is dat ook gebeurd. Daar mogen buitenstaanders wel een mening over hebben maar ze mogen daarover niet oordelen. Gelukkig leven we in een vrij land.Retour Startpagina
Retour Krantenartikelen
Retour Ikmaakmezorgen-artikelen 
Koren in de Hedwigepolder


protestborden in de
Hedwigepolderoude weg in de Hedwige
die moet verdwijnenDe Hertogin Hedwigepolder


Bomen in de Hedwigepolder