Ontpolderen is ontoelaatbaar, harde acties zijn geoorloofd


Oostburg, 24 februari 2011. Dat was de conclusie van toxicoloog Dr. Cor Scheele tijdens de debatavond 'Ontpolderen, onbezonnen, ondoordacht en onverantwoordelijk'. De avond was georganiseerd door Johan Robesin (PvZ).
Vier inleiders die elk op hun manier het Westerschelde-ontpolderdossier bestudeerd hebben hielden een presentatie.
Er waren een 150 toehoorders in het Ledeltheater. Het verslag in de PZC.

Piet Brakman Ontpolderdebat Oostburg foto: Reggie Corijn
De avond begon met de Zeeuws-Vlaamse troubadour Piet Brakman
.
Zie de YouTube opname.


Hij zong het mooie 'Dierbaar Polderland'
gevolgd door het aangrijpende
'Twee polders ver...':


Want alles moet wijken
En niemand vraagt er
Waarom legde men dijken
Hier twee polders ver....

Foto: Reggie Corijn

Professor Jaap Schijve hield vervolgens een presentatie getiteld 'Zout water over onze polders, NOOIT', waarin hij een overzicht van de ontpolderingsprojecten gaf. Vervolgens ging hij in op de vaak goed onderbouwde inspraak en brieven van burgers over ontpolderen aan de overheid. Zij voelen zich volledig genegeerd en niet serieus genomen.

Tweede inleider was schrijver dezes, Leendert van Melle. Hij toonde in zijn inleiding aan dat de zogenaamde balans in de ontwikkelingschets helemaal niet aanwezig is. Lees zijn inleiding: 'Ontwikkelingsschets: Onveilig, Onnatuurlijk en Ontoegankelijk'

Voor de pauze overhandigde een heraut van Napoleon een burgermanifest aan Johan Robesin met het verzoek dit aan de Commissaris van de Koningin te overhandigen. Zie Youtube-filmpje.

Derde inleider was toxicoloog dr. Cor Scheele. Hij heeft een literatuurstudie gedaan naar de gevolgen voor mens en milieu van ontpoldering bij zeearmen in de nabijheid van industriegebieden. Die gevolgen zijn in de MER-rapporten voor de verdieping en de natuurherstelprojecten niet opgenomen. Bestuurders en politici negeren dit feit en de rapporten die Scheele hen opgestuurd heeft.
Lees zijn indrukwekkende inleiding: Ontpolderen: onbezonnen, ondoordacht, onverantwoord! Wat zijn de feiten?
Of bekijk zijn toespraak op Youtube Eerste deel (10 min)en het tweede deel (10 min).

Een tweede optreden van Piet Brakman met 'Dagboek van een boer aan de Langeweg' en hij verdiept zich in de voorstanders van 'nieuwe natuur' met de rode pinguins op de kaai in Breskens.

De vierde inleider was ir. Wil Lases, stromingsdeskundige. Voor het debat heeft hij een lijst met krachtige statements over de verdiepingen van de Westerschelde opgesteld. Wat zijn de gevolgen van ontpolderen voor de natuur van de Westerschelde, zowel op korte als op lange termijn? Wat zijn de effecten van ontpoldering? Zijn statements.
In zijn lezing ging hij in op de natuurlijke dynamiek van de Westerschelde. Hoe is de Westerschelde ontstaan en hoe zijn wij daar mee omgegaan. Bekijk zijn toespraak op Youtube, het eeste deel (9 min.) en het tweede deel (4 min.)

Jan Schuurman Hess (bestuurslid van de Levende Delta en bekend van www.devoettochtvanjan.nl) en Hans Mieras (jurist bij ZLTO) beantwoorden enkele vragen over de projecten Perkpolder en de Hertogin Hedwigepolder. Bekijk het Youtube-filmpje.Retour Startpagina
Retour Krantenartikelen
Retour Ikmaakmezorgen-artikelen