Volksvergadering perkpolder
www.ikmaakmezorgen.nl

'Dit cultuurlandschap mag je niet wegvagen'
(uitspraak Kees Slager in zijn toespraak op de volksvergadering)

Perkpolder, 9 juni 2008.
Het is bijzonder, maar eigenlijk is het triest, om in onze moderne tijd een volksvergadering te moeten houden. Er is kennelijk iets wezenlijks mis met onze democratische besluitvorming; in ieder geval is er behoefte aan deze bijeenkomst; bij wijze van protest.
De problematiek in Zeeuws Vlaanderen, was aanleiding tot dit initiatief. En Jan Schuurman Hess verzamelde met zijn voettocht, als met een visnet, de Zeeuws-Vlaamse politieke onderwerpen en problemen.

En zo was er dan die diek, vol met een 200 mensen.....

....en met een toeterende mosselvisser op de Westerschelde, informatiestands, een geluidsinstallatie, de opgetrommelde politici, een echte Zeeuwse Rock and Rollband, een frietkraam met prima frieten en natuurlijk de Zeeuwse en Vlaamse Media.
Het indrukwekkendst vond ik eigenlijk de stille getuigen uit het verleden: De bordjes met namen van families die in de Perkpolder sinds 1650 gewoond hebben. Die waarschijnlijk écht op de dijk hebben vergaderd om zo gezamenlijk te bepalen op welke manier hun have het beste tegen de zee beschermd kon worden. Nu is de volksvergadering 'slechts' een actie.

1


Mosselvissers en Boeren samengedreven

Zeeuwse mediaVoor het eerst voeren ze samen actie. De mosselvissers en de boeren. Min of meer bij elkaar gedreven door de hedendaagse, doorgeschoten milieuwetgeving, die ze raak symboliseren door van de "Groene Leugen" te spreken. Magda, Ingrid en Corine, twee boerinnen en een mosselvrouw, vertelden van de bedreigingen die hun bedrijven en gezinnen ondervinden van mogelijke ontpoldering en het verbod op het vangen van mosselzaad. Dat de vrouwen hier het woord voeren en niet de mannen is veelzeggend. De plaats van de vrouw in een gezin, in een bedrijf is niet direct de plaats van actie voeren. Waarom juist hier de vrouwen het woord voeren weet ik niet, maar het is veelzeggend.


Is rijkdom meer dan dit?

Is rijkdom meer dan dit?Tijdens haar toespraak onthulde Ingrid Heizler een bord met deze tekst die zij voor hun land zullen plaatsen. Daarmee refererend aan de dure tweede huizen die in het plan Perkpolder gebouwd moeten gaan worden. Hiermee geeft zij exact aan waarom veel Zeeuws-Vlamingen zo veel bezwaren tegen die 'opleukprojecten' in het Zeeuws Vlaamse hebben. Bij de projectontwikkelaars van het plan Perkpolder is zeker nog niet doorgedrongen dat dure tweede huizenprojecten steeds problematischer worden. Er is een duidelijke trend dat Duitsers hun tweede huisje in Zeeland meer en meer te koop aan bieden.

De huidige opkomende recessie zou wel eens het omslagpunt kunnen zijn naar een maatschappij waarin alles dat met aardolie te maken heeft steeds duurder gaat worden en duur blijft, wat onder andere tot het einde van succesvolle tweede huizen-projecten zal leiden.


Jan Schuurman HessZonne-energie redding voor de regionale economie

meldt de PZC van 24 juni 2008
in een artikel gewijdt aan de voettocht van Jan Schuurman Hess. Het ministerie van Economische Zaken beslist binnenkort of de European Climate Investment Group in Zeeuws- Vlaanderen hét zonne-energiecentrum van Nederland mag maken. Als dat het resulaat zou zijn van de behoefte om in de geest van Jelles Troelstra door de provincie te wandelen en zo met mensen te willen praten, dan is dat fantastisch. Jan heeft de oer-gedachte, dat een politicus naar de mensen moet gaan heel direct en persoonlijk nieuw leven ingeblazen én daarnaast heeft hij een droom, die hij wil realiseren. Chapeau!
Lees ook de eerste reactie van gedeputeerde voor energiebeleid in de provincie Marten Wiersma.


Politici

4Politici waren op de volksvergadering uitgenodigd om te reageren op de toespraken van de drie vrouwen en Jan Schuurman Hess. Lees het verslag van de PZC, geschreven door Rinus Antonisse.
Kees Slager, die bij toeval kort voor zijn 69-ste verjaardag politicus werd, betrapte zichzelf er op dat hij na een jaar in de Eerste Kamer ook al de neiging heeft om politicus te worden. Slager noemde zichzelf een milieujongen, lid van de ZMF en hij kreeg geen boe-geroep te horen; integendeel, er werd aandachtig en vaak instemmend naar zijn visie geluisterd.
Slager vergeleek de acties van de mosselvissers en het verzet tegen ontpolderen met de acties destijds tegen het afdammen van de Oosterschelde. Ook toen leek het hopeloos; de regering en het parlement hadden besloten dat de Oosterschelde afgedamd zou worden. Men was zelfs al met de werkzaamheden begonnen, maar een stelletje ongeregeld tuig uit Yerseke, zoals hij zei, wisten iets op gang te brengen dat aansloeg en meer en meer volgelingen kreeg. "Blijf druk uitoefenen op de politiek. Ga naar Den Haag a.s. dinsdag. De actiegroep Oosterschelde heeft dat met succes gedaan. Volg ze!", was zijn advies in zijn slotwoord. Zie zijn toespraak op You Tube Frietkraam


Verborgen talenten van Wout van den Berg

Na afloop werd er lang nagepraat bij de frietkraam.
Bovendien trad de Zeeuwse Rock 'n Roll band Split op. Wat voor mosselactievoerder Wout van den Berg aanleiding was om aan een bestaand mossellied een fraai boerenland-couplet toe te voegen. Klik op de foto's voor videos op You Tube.
En er gingen heel wat meters bier doorheen.....

Wout van den Berg een meter bier Split


Triest

De eerder genoemde triestheid kreeg een paar dagen later op 8 juli, bij de goedkeuring door de Eerste Kamer van de Scheldeverdragen, een macaber accent. De 'echte' democratie is kennelijk verworden tot een machtspel tussen politieke partijen, met belangenorganisaties en, in dit geval, met onze Zuiderburen, de Vlamingen.
In de Eerste Kamer ontvouwde zich hetzelfde patroon als in de Tweede kamer. Nagenoeg alle partijen maakten Gerda Verburg goed duidelijk wat ze van haar wetsvoorstel vonden, wat impliceerde dat ze in meerderheid het fundamenteel niet met het wetsvoorstel eens waren. En een week later keuren ze die wet, tegen alle logica in, onvoorwaardelijk goed.

En dan is de politiek verbaasd dat één dezer dagen bleek dat de meerderheid van de Nederlandse bevolking dit kabinet Balkenende naar huis wil sturen..... De kiezer voelt/ziet hoe politiek in elkaar zit.

Kees Slager achtte het mogelijk dat de brede waardering voor zijn toespraak op 1 juli in de Eerste Kamer zou betekenen dat hij dood geknuffeld zal worden.
Zijn collegas vonden zijn argumenten om de Westerschelde niet te verdiepen 'fantastisch', zoals hij zei, om vervolgens de Scheldeverdragen onvoorwaardelijk goed te keuren.
Ook daar wordt je triest van.


Commissie Nijpels

Maar de ruimte, of beter de 'carte blanche' die de commissie Nijpels gekregen heeft biedt veel mogelijkheden. Met 'dank' aan de Eerste Kamerleden gaan we enthousiast werken aan een brief aan de commissie Nijpels.

 

Retour Startpagina
Retour Krantenartikelen
Retour Ikmaakmezorgen-artikelen