Hertogin Hedwigepolder


"Haal alles uit de kast om minder goede landbouwgrond aan de zee te geven!"

 

Zierikzee, vrijdag 17 juni 2011 - Dat was het inspererende uitgangspunt en ook de opdracht van Staatssecretaris Henk Bleker. Én het resultaat moet aan de ecologische toetsen voldoen. Hij heeft bestuurlijk Zeeland, zijn ministerie en Deltares meegekregen. Het feit dat Karla Peijs ook op de persconferentie was, is veelzeggend. De rol van Zeeland en het Waterschap is tot nu toe gelukkig goed verborgen gebleken.

De persconferentie was voor mij een verrassing. Want al die wel-ingelichte kringen in Zeeland en Den Haag zaten er allemaal naast. Ik hoor Ferdinand Koppejan nog voor de TV zeggen: "We beschikken over het rapport van Deltares", maar de essentie van de persconferentie van Bleker van vanmiddag wist niemand te vertellen. En Kutterink zat er helemaal naast met dat Zeeland zou moeten kiezen tussen de WTC en de Hedwigepolder. Waar hangt de klepel van welke klok? Dat is juist de crux van Blekers afspraken: De regering zal extra steun aan de sociale en economische agenda van Zeeland, inclusief de WCT, geven.

Een goed manager
Bleker heeft getoond een goed manager te zijn. Dat toonde hij ook toen hij waarnemend voorzitter van het CDA was. Of je het nu wel of niet eens bent met wat hij vandaag gepresenteerd heeft is even niet belangrijk. De Hedwige wordt niet ontpolderd, staat in het regeerakkoord. Bleker heeft niets met ontpolderen van landbouwgrond, zei hij zo mooi, en we gaan alles uit de kast halen om de Hedwigepolder niet onder water te moeten zetten. Dat impliceerde dat tal van mensen in diverse organisaties en ministeries keihard op de rem moesten gaan staan, moesten omkeren en hard gas in de andere richting moesten geven. Dat is niet eenvoudig. Dat het hem gelukt is, is een groot compliment waard.

Maar, hij is er nog niet. Dat heeft hij ook duidelijk gezegd. Het Scheldeverdrag en de beide parlementen zijn er nog. Het kabinetsbesluit is genomen. Nu komt de fase van het overleg met de partner Vlaanderen, die er mee moet instemmen en die beide parlementen ook natuurlijk. Daar zijn nog een hoop hobbels en hinderpalen te nemen. "Het ziet er goed uit", zegt Bleker.

Onwillekeurig denk ik terug aan het jaar 2009. Met in februari de zo belangrijke hoorzitting door de Tweede Kamer. De meerderheid van het parlement was duidelijk tegen ontpolderen. Dat, in combinatie met het ontbreken van draagvlak in Zeeland, heeft de regering Balkenende doen besluiten om een "dubbelbesluit" over de Hedwigepolder te nemen. Bij de uitvoering van dat dubbelbesluit heeft men niet alles uit de kast gehaald om niet te ontpolderen. Wij hebben via een Wob-procedure de offertes en opdrachten voor het uitwerken van het dubbelbesluit van Gerda Verburg opgevraagd. Daaruit blijkt dat men toen alles behalve alles uit de kast gehaald. Dat heeft ook de Eerste Kamer vastgesteld en dat zelfs in een motie Meindertsma met overgrote meerderheid (op GroenLinks na) vastgelegd.

Heeft de cie. Nijpels alles uit de kast gehaald?
Op de persconferentie vanmiddag werd ide vraag ook gesteld. Voor mij is het antwoord: Nee. De Tweede Kamer had in december 2007 bijna niet-ontpolderen aan de Scheldeverdragen gekoppeld. Ze durfden hun poot tegenover Balkenende niet stijf te houden. Koppejan moest hiervoor bloeden. Al die andere die omzwaaiden niet. Heb ik altijd unfair gevonden. Daarna werd de cie. Nijpels aan het werk gezet. Zij had carte blanche gekregen en heeft die kaart niet gespeeld. Zij mocht elders in de Delta zoeken, maar dat wilde de commissie niet. Én alle pogingen om de andere ontpoldergebieden onder de opdracht van de cie. Nijpels te laten vallen, wat volgens de motie Koppejan zo zou moeten zijn, zijn collectief geboykot. Ook door de Tweede Kamer. Dit kwam gewoon niemand goed uit en dan negeer je dat.
Nijpels laat, ondanks dat zijn commissie opgeheven is, nog steeds van zich horen als het over ontpolderen in Zeeland gaat. Het is ongebruikelijk dat voorzitters van commissies dat doen. Tijdens de hoorzitting heeft hij zich ongevraagd in de discussie gemend. Dat zal hij de komende dagen ongetwijfeld weer doen.

En Maljaars heeft in de NRC van gisteren ook laten zien hoe hij tegen de Hedwigepolder aan kijkt: Gewoon ontpolderen die Hedwigepolder. Zijn constatering dat de Ontwikkelingsschets zodanig opgesteld is dat eigenlijk geen alternatieven mogelijk zijn is belangrijk geweest.

Inhoudelijk, nog wel onder voorbehoud, ben ik het niet eens met de conclusie van Bleker en Deltares dat de 600 hectare natuurherstel noodzakelijk is. Dit las ik in de PZC, en de argumenten moet ik nog analyseren. Het wachten is op het rapport van Deltares.
Ook is het jammer dat onze inhoudelijke argumenten tegen ontpolderen door Bleker en Deltares kennelijk genegeerd zijn.


Terug naar Startpagina
Terug naar Krantenartikelen
Terug naar Ikmaakmezorgen-artikelen