water
www.ikmaakmezorgen.nl

Commissie Maljers kreeg verkeerde opdracht

Zierikzee, 8 december 2006.
Het mirakel wat volgens minister Veerman nodig was, heeft niet plaats gevonden. Gezien de opdracht aan de commissie Maljers was dat ook niet te verwachten. Toch had ik hoop, gezien de uitlating van de heer Maljers in het PZC-interview (niet meer in het digitale PZC-archief), waarin hij stelde dat de politiek een probleem heeft als er zo weinig draagvlak is voor de plannen.

De speelruimte voor de cie. Maljers was beperkt. De beoordeling van de alternatieven moest passen binnen de MER-procedure van het lopende project volgens de Ontwikkelingsschets 2010. In die plannen zijn de belangen van Antwerpen en de milieubeweging zeker gesteld ten koste van goede Zeeuwse landbouwgrond en de mening van de Zeeuw telt daarbij niet mee. Het trieste is dat door de eeuwen heen de Zeeuwen tot de dag van vandaag klem zitten tussen de belangen van Vlaanderen en Holland.

In het eerder genoemde interview in de PZC is Maljers duidelijk: „We moeten duidelijk maken dat alle alternatieven voor ontpoldering serieus zijn bekeken door deskundigen". Na de alternatieven serieus bekeken te hebben gaan de plannen gewoon door, want Nederland en Vlaanderen hebben toch besloten om 600 hactare te ontpolderen? En daar mag niet aan getornd worden. Ook mag niet over de vele estuariene natuurprojecten in Zeeland als alternatief gesproken worden. De enge beperkingen van de Ontwikkelingsschets blijven overeind.

Maljers morrelt niet aan de uitgangspunten van de Ontwikkelingsschets, schreef de PZC. Dat heeft hij inderdaad niet gedaan. Maar het probleem dat hij zelf ook signaleerde, dat er geen draagvlak is, heeft hij niet opgelost door serieus naar de alternatieven te kijken. Hij had voor kunnen stellen dat door bestuurlijke beslissingen een andere aanpak van de natuurcompensatie gewenst is. Want dat is wat de politiek in Middelburg en Den Haag zich moet realiseren: als er geen draagvlak is, heeft de politiek een probleem. Wijlen Maarten van Traa zei dat al in de discussie over kruisraketten. De politiek heeft het probleem veroorzaakt en moet met een oplossing komen.
Op dat terrein had de opdracht aan de cie. Maljers moeten liggen: Zoek uit op welke manier de ander natuurprojecten in Zeeland als alternatief voor die 600 hectare kunnen dienen? De aanleiding daartoe zou het op wereldschaal tekort aan landbouw areaal voor de productie van voedselgewassen en bio-energiegewassen moeten zijn. Die inzichten zijn van de laatste jaren. Niets daarvan staat in de langetermijnvisie Schelde-estuarium 2030, waar de plannenmakers zo graag naar verwijzen.

Maar er is hoop uit onverwachte hoek. Het nieuwe CDA-lid in de Tweede Kamer uit Zeeland, Ad Koppejan, heeft voor Omroep Zeeland de uitspraak gedaan dat geen goede Zeeuwse landbouwgrond aan de Zee prijs gegeven mag worden. Daar zullen we hem op aanspreken! Laten we hopen dat het geen verkiezingsretoriek was.

Deze reactie is geschreven naar aanleiding van informatie uit de krant en van de televisie. Wellicht moet ik nog nuanceren als ik het rapport gelezen heb.