ikmaakmezorgen.nl

Zatrerdag 29 mei 2010.

Open dag in de Hedwigepolder succes.

Een kleine 300 bezoekers bezochten op 29 mei de Hedwigepolder. Ze hebben genoten van de schoonheid van de natuur in de polder, de wandeling door het krekengebied en het gezellig samenzijn. Bekijk een video-impressie op YouTube.

Er was veel te doen in de polder. Springkussens voor
Helma Népperusde kinderen. Streekprodukten waren te koop en de kinderen konden zelf chips bakken. Er was muziek en het overbekende frietkraam met veel lekkers.

Tweede Kamerlid Helma Neppérus bezocht de Hedwigepolder op haar rondreis door Zeeland en verklaarde dat als de VVD in de regering komt het ontpolderbesluit teruggedraaid zal worden. Zij beloofde jaarlijks de Hedwige te zullen bezoeken om haar eigen geplante boom te komen bewonderen. Beluister haar toespraak op YouTube.

ir. W. LasesVoor hen die meer over ontpolderen wilde weten waren lezingen georganiseerd door Wil Lases, Jaap Schijve en Adrie Provoost.
Lases liet zien dat het verhaal dat de Hedwigepoder een jonge polder en nog maar 100 jaar oud is, niet waar is. Hij laat in zijn lezing de geschiedenis en ontwikkeling van dat gebied zien. De lezing staat compleet in drie delen op You Tube.
Bekijk deel 1, deel 2 en deel 3.Adrie Provoost toonde het alternatief 'Schorren voor dijken' van het Zeeuws Vlaamse Waterschap dat de regering in april 2009 koos als alternatief voor
ontpoldering. De voordelen van het plan zijn overduidelijk, maar toch werd het afgewezen. Provoost geeft zijn visie hierop. Natuurherstel bij Nummer Een, hiernaast afgebeeld, laat zien dat het alternatief werkt.
Bekijk deel 1, deel 2 en deel 3.


Jaap Schijve hield zijn powerpointpresentatie 'Berichten over de polders'. De scheepvaart naar Antwerpen door het Estuarium van de Schelde is Water en Vuur. Wat is het probleem en waar gaat het om en wat zijn de argumenten?
Bekijk de powerpointpresentatie.


De webredacteur had voor de open dag een hand out geschreven, getitelt 'Veiligheid, toegankelijkheid en natuurlijkheid in de (Wester)schelde. EEN DRIELUIK IN ONBALANS'. Lees waarom er sprake is van onbalans.

Retour Startpagina
Retour Krantenartikelen
Retour Ikmaakmezorgen-artikelen