Burning crops

Zorgen over stijgende voedselprijzen

Zierikzee, 8 september 2010. (gewijzigd 10-9-2010) De BBC meldt dat de FAO van de Verenigde Naties later deze maand in Rome een vergadering beleggen vanwege zorgen over de stijgende voedselprijzen. De stop van Russische export speelt daarbij een belangrijke rol.

GraanprijzenIn Mozambique waren er de afgelopen week rellen, waar doden bij vielen. Ook vanuit Egypte en Servie worden oproeren gemeld.
Op de financiële sites worden beleggers geadviseerd hoe ervan te profiteren. (Bah!) In de grafiek hiernaast is te zien de de Europese graanprijs bijna verdubbeld is.
Dit soort ontwikkelingen heeft ook weer gevolgen voor de Engelse doelstellingen voor biologische brandstoffen, waarmee een duurzame maatschappij weer een stukje naar de toekomst verschuift.
Als de graanprijs zo hoog blijft zal het brood 25% moeten stijgen. Dat zal ongetwijfeld zijn repercussies op het broze herstel van de economie hebben.

En hier in Zeeland zetten we goede landbouwgrond onder water!


Nieuwe Natuur? Nee!

Een landelijk opererende Comité "Nieuwe Natuur? Nee!" verzet zich niet alleen tegen ontpoldering, maar ook tegen nieuwe natuur, zoals in de Ecologische Hoofdstructuur. De bedoeling is dat ruim 700.000 hectare aan natuurgebieden in Nederland aangelegd gaan worden. Er is nog maar 80.000 aangelegd. Duidelijk is dat er hier zowel op het gebied van grondverwerving als financieren een groot probleem voor de volgende regering ligt.
Het Comité "Nieuwe Natuur? Nee!", inmiddels de status va nvereniging hebbend, heeft de Vaste Kamercommissie voor LNV voorgehouden dat Nederland in 1996 zich op de voedseltop van de FAO in Rome geconformeerd heeft aan het consigne om de Wereldvoedselproductie in 30 jaar te verdubbelen. Nederland heeft daarbij zelfs het standpunt verdedigd dat de huidige landbouwgronden in de EU niet worden vrijgegeven voor bestemmingen, die hernieuwd gebruik voor voedsel in de toekomst uitsluit. Ontpolderen is, vanwege het verwijderen van de vruchtbare klei, bij uitstek een andere bestemming, die in strijd is met de toezegging van Nederland destijd op de top in 1996. Onvoorstelbaar dat de Vaste Kamercommissie voor LNV zoiets voor kennisgeving aanneemt en de regering er nier op aansproken heeft.

Een tegenvallende oogst, zoals dit jaar plaats vindt door natuurrampen, confronteert iedereen met de absurditeit van ontpolderen. Kan dan niemand meer in de Tweede Kamer goed verschillende belangen afwegen?
Kennelijk niet.


Retour Startpagina
Retour Krantenartikelen
Retour Ikmaakmezorgen-artikelen