Politici, actievoerders en belangenorganisaties planten bomen in de HedwigepolderZeeuwen boos over Berlijnse muur in de polder

door René Schrier zaterdag 7 februari 2009

Haagse politici planten bomen als protest tegen ontpoldering van de Hedwigepolder. Vlaanderen trekt zich er niets van aan.

Het is een duidelijke provocatie. Anders kun je het niet zien. De verontwaardiging en het onbegrip zijn groot. De Belgen hebben langs de grens met Zeeland een afzetting geplaatst. Een soort Berlijnse Muur. Dwars over de akkers. De vergelijking met de elektrische draad uit de Eerste Wereldoorlog dringt zich op. Met een soortgelijke afscheiding wilden de Duitsers beletten dat mensen uit het bezette België naar Nederland vluchtten. Nu prijkt er weer zo'n hek. Alleen staat er geen stroom op. Pachter J. Baeke kan maar niet over de Vlaamse provocatie uit: „Het snijdt diep in je ziel."
Het is vrijdagmiddag. De genodigden voor een middagje actievoeren verzamelen zich in het café van Emmadorp. Het ruikt er naar erwtensoep en er klinkt accordeonmuziek. Het gezelschap zingt De lichtjes van de Schelde en het Zeeuws-Vlaamse volkslied. Dan gaat het richting Hertogin Hedwige-polder. Een honderdtal actievoerders - veelal met een agrarische achtergrond - en een handvol Haagse politici zijn er samengekomen om de protesten tegen ontpoldering kracht bij te zetten. Het hoge stemgeluid van actievoerster Magda de Feijter schalt via luidsprekers over de akkers. De politici en enkele vooraanstaande actievoerders planten wilgen in de pol-dergrond. Magda de Feijter prijst de fraaie poldernatuur. Boeren die bomen planten en de schoonheid van de natuur roemen. Het moet niet gekker worden.
In een wei staan spandoeken met teksten als 'J.P. Balkenende heeft het beloofd, zet ontpolderen uit je hoofd', 'Groene rakkers blijf van onze mooie akkers' en 'Boer zoekt grond das pas gezond'. De Feijter doet de voorstanders van ontpolderen een 'aantrekkelijk' aanbod. Boeren zijn bereid proefvelden aan te leggen en tankwagens met zoutwater te legen in de tuinen van die voorstanders. De acties hebben nog steeds een ludiek karakter, maar als het zo doorgaat konden ze wel eens wat harder worden, voorspelt Magda de Feijter. Dat zal bijvoorbeeld sterk afr hangen van de afloop van de hoorzitting die Eerste en Tweede Kamer op 19 februari "over de ontpoldering houden. „De geluiden bereiken mij wel. De mensen vragen er om."

De Kamerleden van uiteenlopende signatuur (SGP, SP, CDA, WD) en een vertegenwoordiger namens de PvdA steken de actievoerders een hart onder de riem. Stoere taal van Ad Koppejan:„Wij Zeeuwen geven nooit op." Het doet denken aan oud-wielerploegleider Cees Priem die eens zei: „Wij Zeeuwen liegen nooit." Naast ZLTO-voorzitter Peter de Koeyer springt een muis uit de sloot. Het dier zoekt een veilig heenkomen tussen de spandoeken.
Aan het slot van de bijeenkomst wordt een bord onthuld met de tekst: 'Verdedig de dijken. Ontpolderen - nee'. Het verhaal is wel duidelijk nu. Nog een korte wandeling de dijk op en een borrel in een nabijgelegen schuurtje en dat was het. Op naar Den Haag voor de hoorzitting over twee weken.


De farce van grensoverschrijdend natuurherstel

door de webredacteur, 10 februari 2009

ZIERIKZEE - Een grotere blamage voor een grensoverschrijdend project is niet denkbaar.

Symbolisch herstellen de Belgen de grens door op de grens een afscheiding te plaatsen! Een provocatie, die helemaal geen functie heeft en alleen maar bedoeld is om te ....... (vult u zelf maar in).
Het is te gek voor woorden dat aan de Nederlandse kant parlementariërs tegen de plannen protesteren en aan de Belgische kant is men reeds met de uitvoering van het plan begonnen. Hiernaast een foto van de Prosperpolder ten tijde van de bomenplant actie.

Kort voordat de Eerste Kamer instemde met de Scheldeverdragen, verklaarde de minister president van Vlaanderen, Kris Peeters, dat hij zich "serieus en welwillend" tegenover alternatieven voor ontpolderen zal opstellen. Edoch, twee maanden nadat de Eerste Kamer de Scheldeverdragen goedkeurde ontving ik van een vriend uit Vlaanderen foto's van een bouwkeet in de Prosperpolder. In september van vorig jaar begon Vlaanderen met het rooien van 1500 bomen, die nog voor jaren CO2- uitstoot van containerschepen hadden kunnen absorberen.

Het commentaar in de PZC van 7 februari stelt dat door het maar blijven polderen over ontpolderen de verhoudingen in de Zeeuwse samenleving verder verziekt worden. Dat is de boel omkeren. De verhoudingen in Zeeland zijn verziekt doordat men ontpolderen doorgedramd heeft. Minstens zo ernstig is dat door dit soort projecten te forceren de verhoudingen met Vlaanderen op het spel gezet worden, maar dat mag/wil de PZC waarschijnlijk niet schrijven.
De PZC noemt het advies van de commissie Nijpels een helder advies. Je kunt ook stellen dat het een onderdeel is van de Politieke Groene Leugen. De commissie is in het leven geroepen zodat de politici zich er achter kunnen verschuilen.

Senator Kees Slager is reëel: "Het belangrijkste hebben we uit handen gegeven. De meerderheid van de Eerste en Tweede Kamer hebben de minister vrijspel gegeven".

De PZC acht het denkbaar dat de Tweede Kamer kiest voor verder uitstel. Denkend aan de strijd tegen de afsluiting van de Oosterschelde kan van uitstel afstel komen. De PZC schrijft dat het hoog tijd wordt voor het tonen van politieke moed. Inderdaad, maar dan door dit prestige ontpolderproject niet door te laten gaan.

ikmaakmezorgen.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retour startpagina

free web stats