ikmaakmezorgen.nl

PZC, Vrijdag 26 maart 2010.

De Cloedt begint juridische strijd tegen ontpoldering van Hedwige

MIDDELBURG - Eigenaar Gery de Cloedt van de Hertogin Hedwige-polder is zijn strijd begonnen tegen de ontpoldering van zijn bezit. Vorige week heeft hij de Staat der Nederlanden laten dagvaarden in een civiele procedure tegen het kabinetsbesluit van de Hedwige-polder een gebied met estuariene natuur te maken.
De procedure dient voor de rechtbank in Den Haag, Ze kan nog geruime tijd in beslag nemen. De Staat moet eerst schriftelijk reageren op de dagvaarding en daarna volgen - eveneens schriftelijk re- en duplieken. Naar aanleiding daarvan besluit de rechtbank of het tot mondelinge behandeling van de zaak komt.
De civiele procedure is een van de stappen die De Cloedts juridisch adviseur Hans Mieras tegen de ontpoldering zet. De eigenaar van de Hedwigepolïder gaat ook beroep aantekenen tegen het besluit waarin de Westerschelde en het Verdronken Land van Saeftinghe zijn aangewezen als Natura 2000 gebied. Mieras: „Dat besluit stelt dat de staat van instandhouding ongunstig is. Dat gaan we bestrijden, omdat die staat eerder als gunstig is beoordeeld."
Mieras heeft namens De Cloedt ook bezwaar aangetekend bij het ministerie van LNV tegen het ontpolderingsbesluit van 9 oktober vorig jaar. Ook dat kan een slepende procedure worden, die na de waarschijnlijke afwijzing van het bezwaar door het ministerie langs de rechtbank en de Raad van State voert.
De Cloedt maakt zich ook op om in het geweer te komen tegen het rijksinpassingsplan voor de nieuwe inrichting van de Hedwigepoïder. Dat kan pas wanneer dit plan ter inzage wordt gelegd. Demissionair minister Gerda Verburg van LNV heeft de Tweede Kamer deze week laten weten te verwachten dat dit in juni het geval zal zijn.

Terug naar Startpagina
Terug naar Krantenartikelen
Terug naar Ikmaakmezorgen-artikelen