Hedwigepolder

PZC, 23 februari 2012.

Eigenaar van Hedwige dreigt met rechtszaak

door Jeffrey Kutterink

DEN HAAG - Mocht Brussel vinden dat de natuur in de Westerschelde onvoldoende wordt hersteld en het kabinet besluit de Hedwige toch onder water te zetten, dan spant de eigenaar van de Hedwige-polder een civiele procedure aan. Dat heeft Hans Mieras, juridisch adviseur van Hedwige-eigenaar Gery de Cloedt, gisteren laten weten. De Cloedt heeft in maart 2010 de Staat der Nederlanden al eens gedagvaard in een civiele procedure. De zaak draaide om het kabinetsbesluit om van de Hedwigepolder een gebied met estuariene natuur te maken. De procedure staat nu in de ijskast omdat het huidige kabinet een alternatief zoekt voor de ontpoldering. Zou het kabinet alsnog besluiten de Hedwige onder water te zetten, dan spant De Cloedt wederom een procedure tegen de Staat aan. Mieras: „Bij een civiele procedure zal eurocommissaris Janez Potocnik moeten uitleggen waarom de Europese Commissie vindt dat de natuur in de Westerschelde onvoldoende wordt hersteld. Het beeld dat Nederland de natuur niet herstelt, klopt niet." Volgens Mieras stoort De Cloedt zich aan het beeld dat Europa beslist of de Hedwige onder water moet. „Europa controleert achteraf of de natuur in de Westerschelde voldoende is hersteld. Hoe dat gebeurt, bepalen lidstaten zelf." De Cloedt heeft de Europese Commissie gewaarschuwd. Hij vindt dat ze niet op de hoogte is van haar eigen bevoegdheden. Mieras: „De ontpolderingsplannen van het kabinet moeten op de eigen ecologische merites worden beoordeeld. Het Europese recht biedt geen grondslag om het ene alternatief te vergelijken met het andere." Mieras erkent dat de juridische werkelijkheid anders kan zijn dan de politieke. Want als Europa vindt dat Nederland de natuur onvoldoende herstelt en dreigt met een in gebreke stelling, is het de vraag of Den Haag het er op laat aankomen. „Je kunt juridisch gelijk hebben, maar of je politiek het gelijk krijgt is dan de vraag."