PZC, 1 februari 2012

Groot tumult in Kamer over hoorzitting Hedwige

door Jeffrey Kutterink


DEN HAAG
- GroenLinks en D66 in de Tweede Kamer vragen de drie wetenschappers die de alternatieve ontpolderingsplannen van het kabinet hebben beoordeeld om toelichting over hun bevindingen. Ze doen dat in een openbare vergadering in de Kamer. Dat bleek gisteren tijdens een overleg in de Tweede Kamer. Ook zullen Vlamingen worden uitgeno­digd om hun visie op de discussie over het natuurherstel in de Westerschelde te geven. GroenLinks en D66 hadden in de PZC al aange­kondigd de wetenschappers tijdens een hoorzitting aan de tand te willen voelen. Maar VVD, CDA en PVV hebben daar geen zin in en 'verzamelden gisteren hun troepen' om een officiële hoorzitting tegen te houden. Door afwezig­heid van de PvdA lukte dat. PW' er Richard de Mos: „We moeten kappen met de ontpolder-kolder. Ze willen het niet in Zeeland, het moet nu gewoon een keer klaar zijn." Ad Koppejan (CDA): „In Zeeland - ik spreek nu als Zeeuw - zijn we de discussie spuugzat. Ik wil zo snel mogelijk een debat en dat een besluit wordt genomen." Ook de VVD is de discussie beu. Helma Lodders: „Staatssecretaris Bleker is zijn huiswerk aan het doen. Bovendien staat al een debat gepland." Nu een officiële hoorzitting is geblokkeerd, nodigen GroenLinks en D66 op eigen initiatief mensen uit.
„Het is belangrijk dat je besluiten neemt met alle informatie op ta­fel'', zegt Liesbeth van Tongeren (GroenLinks). „Ook na herhaaldelijke verzoeken, krijgen we niet alles. Nu gaan we de vragen direct aan de wetenschappers stellen." Daarnaast worden de Belgen uitgenodigd, zegt Stientje van Veldhoven (D66). „We willen weten hoe zij de Scheldeverdragen interpreteren. De media zullen aanwezig zijn, dus heeft dit gesprek net zo­veel effect als een hoorzitting."


Terug naar Startpagina

Terug naar Krantenartikelen
Terug naar Ikmaakmezorgen-artikelen

 


 


Van de webredacteur

Verdedig de Bleker-alternatieven!

Zierikzee, 1 februari 2012. Onbegrijpelijk, hoe de coalitie-partijen VVD, PVV en CDA reageren op de wens van de oppositie om deskundigen te horen. Ze zouden dat juist moeten bevorderen in plaats van tegenwerken. In 2009 besloot de regering na de hoorzitting over de Westerschelde om te kiezen voor het alternatief van het Zeeuwse Waterschap.

Dat ontpolderen van de Hedwigepolder de estuariene natuur in de Westerschelde gaat redden is grote onzin. Daar hebben in 2009 deskundigen al uitgebreid in een hoorzitting over gesproken. Er waren toen deskundigen met diverse visies. Voorstanders en tegenstanders. Nu gaat de oppositie alleen maar voorstanders van ontpoldering uitnodigen. Dank je de koekoek! VVD, PVV en CDA, wees erbij en zorg dat er breed deskundigen aanwezig zijn. Zoals bijvoorbeeld professor Vriend van Deltares. Laat hem verdorie zijn rapport verdedigen!

Het betekent wel dat de Tweede Kamer zich in het Westerscheldedossier moet verdiepen en erover debatteren.

Verdedig de belangrijke beslissing van Bleker dat op grond van het ontbreken van draagvlak er volgens de Europese richtlijn een alternatief gezocht mag worden. Het gaat er dus niet om of het alternatief van Bleker wel gelijk is aan de Hewdwigepolder. Om sociale en culturele gronden wordt de Hedwigepolder niet ontpolderd. Nu een alternatief!

Voorkom dat er een nieuwe versie van de Groene Leugen ontstaat. De eerste betrof hoe de mosselvissers hun mosselperselen kwijt raakten. De tweede zal het vermeende natuurherstel van de estuariene dynamiek in de Westerschelde zijn. Want daat gaat het om. Niet om vergroting van vogelrustgebieden, wat Vogelbescherming Nederland zo graag wil.