van 3 juni 2008

LANDBOUWGROND ONOMKEERBAAR IN NATUUR OMZETTEN

IS TEGEN AFSPRAKEN VAN 1996. MET DAT ARGUMENT KOMT DE VOORZITTER VAN 'NIEUWE NATUUR? NEE!'

'Nederland schendt FAO-afspraken'

Door Henk Dokter

 

ALS Nederland doorgaat met het omzetten van landbouwgrond in natuur verzuimt ons land internationale afspraken na te komen. Met dat nog niet eerder gehoorde argument komt het pas opgerichte Comité Nieuwe Natuur? Nee! De voorzitter van het comité, jonkheer mr. Coert van Beijma thoe Kingma, heeft aan de vergetelheid ontrukt dat Nederland zich in 1996 bij de wereldvoedseltop van de FAO in Rome heeft verplicht om bij te dragen aan verdubbeling van de wereldvoedselproductie. „Nederland heeft zich toen ook verbonden aan de afspraak dat voorkomen moet worden dat landbouwgronden in de EU een bestemming krijgen die hernieuwd gebruik voor voedselproductie in de toekomst uitsluit", citeert Van Beijma uit een brief die zijn comité aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. „De politiek is kort van memorie, dus leek het ons verstandig de Kamerleden daar op attent te maken."
De vaste commissie LNV van de Tweede Kamer debatteert 24 juni met minister Verburg over het omzetten van landbouwgrond in natuur.

De wereldvoedselsituatie wordt door sommigen een oneigenlijk argument gevonden, want het Nederlandse aandeel in de wereldproductie is maar een fractie.
Van Beijma: „Nederland heeft belangrijke toezeggingen gedaan tijdens de voedseltop in 1996 over bijdrage aan de wereldvoedselproductie en behoud van landbouwgrond. We kunnen ons niet permitteren die niet na te komen. Als je kijkt naar al die plannen voor onderwaterzetting, verzilting en vernatting, dan is toch uitgesloten dat die gronden ooit nog voor landbouw worden gebruikt. Die aanleg van het Wieringerrandmeer gaat volledig in tegen het verstand en het gevoel. Afschuwelijk! De Tweede Kamer zou dit met een beroep op het algemeen belang moeten tegenhouden."

Wat wil het comité bereiken?
„Het veranderend klimaat en de wereldvoedselsituatie zijn
nieuwe omstandigheden die moeten leiden tot herziening
van de plannen. Ons comité voor behoud van het agrarisch
cultuurlandschap steltook de Ecologische Hoofdstructuur
ter discussie. We gaan daarin verder dan LTO.
Die houdt vast aan de aanleg van de EHS, terwijl dat een
geweldige ingreep is met veel nieuwe grondclaims.
Merkwaardig."

En dan nog de robuuste verbindingszones...
„Als je ziet wat die overhoop halen voor een beperkt
aantal diersoorten... Het is een potpourri van tekentafel-
benaderingen die met natuur weinig te maken heeft.
Ik noem het denaturatie van de natuur. Ik schrik van al
die spielerei."


U was rechter en president van de Pachtkamer. Wat is uw persoonlijke betrokkenheid bij het comité?

„Ik beschouw de landbouw als trekpaard van de economie. Helaas hebben te veel mensen dat uit het oog verloren. De boeren heb ik vooral leren waarderen toen ik in het laatste halfjaar van de oorlog zat ondergedoken bij een boerenfamilie in Friesland."

Henk Dokter


Terug naar Startpagina
Terug naar Krantenartikelen
Terug naar Ikmaakmezorgen-artikelen


Comité is federatie van locale actiegroepen

Het Comité Nieuwe Natuur? Nee! is de federatie van regionale actiegroepen die zich verzetten tegen omzetten van landbouwgrond in natuur. Dat zijn Actiegroep Groetpolder, Collectief Wieringerrandmeer, Red onze Polders (Zeeland), Stichting De Levende Delta (Zeeland), Stichting Bloeiend Platteland (Krimpenerwaard), Vereniging Duurzame Waterbeheersing en Landbouw Krimpenerwaard (DWLK), Vitaal Gouderak, LTO-Noord, afdeling Krimpenerwaard, Werkgroep Oostvaarderswold, Werkgroep Zoet Flakkee, Actiegroep Eng-bertsdijkvenen i.o., Bruine-haar. De totale oppervlakte waarvoor de actiegroepen zich inzetten is 14.615 hectare.

www.ikmaakmezorgen.nl