pzc

www.ikmaakmezorgen.nl


Complottheorie

door Ernst Jan Rozendaal. woensdag 30 september 2009.

 Over de verdieping van de Westerschelde duiken steeds meer complotheorieën op. Jaren geleden werd ik als verslaggever in Den Haag al aangeklampt door een Kamerlid dat bij hoog en laag beweerde dat de bagger van de Hedwigepolder aan de Vlamingen was verkocht, voor de bouw van hun Deurganckdok.

Sindsdien zijn de speculaties alleen maar sensationeler geworden. Afgelopen week presenteerden twee Brusselse advocaten geheimgehouden documenten die zouden bewijzen dat een clubje Haagse ambtenaren de ontpoldering met alle middelen probeert door te drukken. Nauwelijks was dat weersproken of RTL Nieuws openbaarde geheime notulen van het kabinet waaruit blijkt dat premier Balkenende alles uit de kast moet halen om zijn ministers te overtuigen dat hij niet aan het hoofd staat van een Zeeuws complot tégen ontpoldering.

Het zaakje stinkt, zoveel is wel duidelijk.

Door logisch nadenken en wat speurwerk heb ik het geheim weten te ontrafelen. De ware reden dat het kabinet in april ineens afzag van ontpoldering, is de kandidatuur voor het WK voetbal in 2018. België en Nederland willen precies op de grens, in de Hedwige- en Prosperpolder, het stadion bouwen waar de finale wordt gespeeld. De advocaten blijken het bidbook te hebben opgediept waarin staat dat het gras ter plekke 'goed' is ('veel beter dan in de Arena', staat er zelfs met pen bij). Het stuk is dan ook niet aan de EU gericht maar aan de UEFA.

Alles had nog wel geheim moeten blijven. Met hun boze reactie spelen de Belgen (die niet toevallig net een Nederlandse bondscoach hebben aangesteld) dat spel goed, maar in Nederland wordt er een potje van gemaakt. Bij mij viel het kwartje toen Johan Cruijff afhaakte als WK-ambassadeur. Hij heeft niet het gevoel dat 'iedereen er de schouders onder zet'. Het is natuurlijk geen toeval dat hij dat nu bekendmaakt. Zoals hij zelf ooit zei: "Je gaat het pas zien als je het doorhebt."


Retour Startpagina
Retour Krantenartikelen