Over deze site
Weblog
Lezers schrijven de PZC
Ikmaakmezorgen artikelen
Krantenartikelen
Google
www www.ikmaakmezorgen.nl

Krantenartikelen, TV uitzendingen en kort nieuws

Onderstaande links verwijzen naar de websites van kranten, radiouitzendingen of naar gescannde/geknipte en geplakte artikelen op deze site geplaatst. Het is interessant om te zien hoe in de loop van de jaren de berichten veranderen.
____________________________________________________________________________

7-10-2014. Cobouw. Zettingsvloeiing voor oog van camera Bij een grote proef in de Westerschelde hebben onderzoekers meerdere zettingsvloeiingen live met hun apparatuur waargenomen.

3-10-2014. PZC. Of de natuur zich herstelt of niet, de Hedwigepolder gaat onder.

25-9-2014. PZC. Provincie doet aan tuinieren. Verslag van hoorzitting door de Raad van State over de aanleg van strekdammen in de Westerschelde.

18-8-2014. PZC Hedwige zal niet bijzonder worden. Snel zal de Hedwige volslibben en een soort Land van Seaftinghe worden.

21-06-2014. PZC De Cloedt wil zelf zo nodig Hedwigepolder ontpolderen, inrichten en beheren.

02-06-2014. PZC. De Vogelbescherming heeft ook in hoger beroep een zaak over de ontpoldering van de Hedwigepolder verloren

18-02-2014. PZC. Plan voor herinrichting Hedwigepolder is ongewijzigd vastgesteld. Staatssecretaris Sharon Dijksma (Economische Zaken) heeft het rijksinpassingsplan Hertogin Hedwigepolder vastgesteld.

17-01-2014. Cobouw. Hoe te komen tot echt herstel Westerschelde. Het voorwendsel van natuurherstel is onjuist gebleken.

12-10-2013 PZC/De Stem. Ontpolderden Hedwige wordt tekentafelnatuur Naar aanleiding van een artikel in de PZC/De Stem over de visie van Wil Lases over de Hedwigepolder

10-09-2013. PZC. Actiecomité Red Onze Polders steekt dinsdag symbolisch Rijksinpassingsplan Hedwigepolder in Hulst in brand.

29-8-2013. Omroep Zeeland. Ingenieurs slaan alarm over Oosterscheldekering. Zes oud-rijkswaterstaters luiden de noodklok. In een brandbrief aan de Tweede Kamer en Provinciale Staten stellen de ingenieurs dat Rijkswaterstaat Zeeland ernstig in gebreke is gebleven bij de bodembescherming onder de kering.

16-06-2012 PZC Kritiek op plannen voor aanleg strekdammen bij Ossenisse Vogelbescherming, de ZMF en de haven van Antwerpen maken bezwaar tegen de buitendijkse plannen voor natuurherstel.

02-06-2012 BN/DeStem Slikken of Stikken Rondleiding door Adrie Provoost bij buitendijks natuurherstel in de Westerschelde.

31-05-2012. Trouw. Brussel begint juridische procedure om Hedwigepolder

30-05-2012 Knack.be. Het jaar van Pietje de Leugenaar. De bekende Vlaamse journalist die een jaar in Doel gewoond heeft doet een boekje open over de Vlaamse minister-president Chris Peeters.

25-05-2012, BN/DeStem. Bleker: geen nieuw besluit over Hedwigepolder Gezien de gevoeligheid van de kwestie neemt het demissionaire kabinet besluit.

22-05-2012, Trouw. Kamer stemt tegen kabinetsplan Hedwigepolder De Tweede Kamer heeft vandaag tegen het kabinetsplan gestemd om de Hedwigepolder voor een derde te ontpolderen.

05-04-2012, Gazet van Antwerpen. Peeters geeft niet toe in dossier-Hedwigepolder

05-04-2012, BN/Destem. 'Ontpoldering Hedwige vergroot overstromingsgevaar'

23-02-2012, PZC. Eigenaar van Hedwige dreigt met rechtzaak. De Europese Commissie is niet op de hoogte is van haar eigen bevoegdheden.

09-02-2012, PZC. Zware klap voor Antwerpse haven Zes grote containerrederijen vinden de Antwerpse haven niet langer een prioriteit. Dat is geen goed nieuws, erkent het havenbestuur.

01-02-2012, PZC. Hoogleraren zetten lezers op verkeerde been Een reactie van Wil Lases op het interview met de hoogleraren Meire, Heip en Herman.

01-02-2012, PZC. Groot tumult in Kamer over hoorzitting Hedwige De oppositie wil deskundigen in de Tweede Kamer uitnodigen terwijl het geen hoorzitting is. Coaltie-partijen zijn not-amused.

30-01-2012, Annick de Ridder. Haven van Antwerpen in gevaar Een onfrisse actie van het Vlaams parlementslid Annick De Ridder (Open VLD). Met brief van ir. W.B.P.M. Lases aan De Ridder

27-01-2012, PZC. 'Nederland gijzelt ons opnieuw' Na de mosseloorlog in 2009 verklaart het Vlaamse parlements­lid Annick De Ridder (Open Vld) opnieuw de 'oorlog' aan Nederland.

26-01-2012, PZC. Zwartepieten om de Hedwigepolder Commissaris van de koningin Karla Peijs en gedeputeerde Kees van Beveren waren gisteren in Den Haag op bezoek bij minister Maxime Verhagen van EL&I

26-01-2012, PZC. Nijpels: politici tonen geen ruggengraat Ed Raket laat weer van zich horen.

21-01-2012, PZC. 'Europa, we gaan gewoon door' zegt Henk Bleker.

20-01-2012, PZC. Bleker aan Europa: geen twijfel mogelijk over alternatief ontpolderplan

17-01-2012, De Gazet van Antwerpen. Diepgang Schelde in gevaar door rel Hedwige Het niet-ontpolderen van de Hedwigepolder kan Antwerpen bijzonder zuur opbreken. Milieugroepen kunnen de gewone baggerwerken jarenlang verlammen.

30-9-2011, Groene Ruimte. Inzet van rijksprocedures bij nieuwe natuurherstelplan Westerschelde nog niet zeker laat Bleker de Eerste Kamer weten. Op dit moment is nog niet aan te geven of bij de uitvoering van de drie fasen van het nieuwe natuurherstelplan rond de Westerschelde gebruik zal worden gemaakt van de ruimtelijke rijksprocedures waar de Crisis- en herstelwet de mogelijkheid toe biedt.
Het is wel van belang dat bij de uitvoering van het natuurherstel een zodanig tempo is verzekerd, dat wordt voldaan aan de verplichtingen van de Habitatrichtlijn.

29-9-2011, PZC. Protest begeleidt opening 'belevingstentoonstelling' Waterdunen Veel protest tegen deze tentoonstelling in Groede.

24-9-2011, PZC. PVV: De Reu kaart nieuwe verdieping Westerschelde aan De PVV in de Staten van Zeeland wil weten of er spanningen zijn in het dagelijks provinciebestuur over de opmerkingen van gedeputeerde Ben de Reu over een volgende verdieping van de Westerschelde.

21-9-2011, Schuttevaer. MSC Luciana aan de grond Acht slepers hebben maandagmiddag bij hoogwater het vastgelopen containerschip MSC Luciana vlotgetrokken.

13-9-2011, PZC. 'Gaffelwaterjuffer in Cadzand-Bad verdient bescherming' Compagnie Het Zoute moet van de Vlinderstichting in Cadzand Bad afzien van de bouw van appartementen op de huidige plaats van poel 'de kikkerput'

11-09-2011, PZC. 'Geen alternatief Hedwige' Jolande Sap bezoekt de Hedwige en wordt ontvangen door Ewald Baecke.

26-08-2011, PZC. Een andere koers voor de Westerschelde. een 'te gast'-artikel van Leendert van Melle over de nieuwe mogelijkheden die de Bleker-alternatieven bieden. Tot nu toe zijn de alternatieven alleen maar negatief in de publicteit geweest.

02-07-2011, NRC. Impasse in plaats van oplossing En weer stelt Nederland België teleur. Nu wil het de Hedwigepolder niet ontpolderen, ondanks een duidelijk verdrag met Vlaanderen.

01-07-2011, De Standaard. Weterschelde-opzet deugt niet Vlaanderen mag Nederlands plan niet uitvoeren volgens professor Meire en Herman. 19 Vlaamse en Nederlandse hoogleraren zijn het hier mee eens. De web-redacteur niet.

30-06-2011. Boerenstebuiten.be Commotie in Vlaanderen over ontpolderen Zwinvlakte. Door ontpoldering van de Leopoldpolder zal de omliggende 700 ha goede grond verzilten.

30-06-2011, Tweede Kamer. Meerderheid voor alternatief ontpoldering Hedwigepolder Korte samenvatting van de griffie van het debat van 30 juni 2011.

30-06-2011, de Volkskrant. Bleker: We hebben geen toestemming van EU nodig voor Hedwigepolder Brussel zal wel periodiek beoordelen of Nederland voldoet aan de internationale verplichtingen voor natuurcompensatie na de uitdieping van de Westerschelde.

29-06-2011, PZC. 'Maasvlakte Zeebrugge oplossing' Een tweede Maasvlakte bij Zeebrugge is een oplossing om de Westerschelde niet meer te moeten verdiepen. Dat opperen CDA en SP in de Tweede Kamer.

29-06-2011, PZC. Kamer wil niet meer verdiepen De Tweede Kamer wil dat er een eind komt aan de steeds terugkerende discussie over het verdiepen van de Westerschelde en het moeten nemen van natuurmaatregelen.

28-06-2011, PZC. De IJzeren Rijn roest De uitdieping van de Schelde en de IJzeren Rijn zijn belangrijke dossiers voor de Antwerpse haven.

28-06-2011,PZC. Natuur in Waterdunen is waardevoller Arcdisstudie: Twee hectaren in Waterdunen leveren voor de natuur minimaal evenveel op als één hectare estuariene natuur in de Westerschelde.

25-06-2011, Omroep Zeeland. Havenschepen van Antwerpen Marc van Peel in Zeeuws Diep van Omroep Zeeland.

25-06-2011, PZC. Blekers ballon voor de Hedwigepolder Een week nadat staatssecretaris Bleker met zijn ontpoldering van de Hedwigepolder kwam, is duidelijk dat nog niets zeker is.

25-06-2011, de Volkskrant. De sfinx van Westerwolde Staatssecretaris-hobbyboer Henk Bleker trekt ten strijde tegen 'de elitenatuur' ten gunste van de natuur-boer.

22-06-2011, Groeneruimte.nl. 'Ontpoldering van Hedwige is juridisch onontkoombaar' Volgens hoogleraar internationaal milieurecht Jonathan Verschuuren van de Universiteit van Tilburg kan de ontpoldering van de Hedwigepolder in Zeeuws-Vlaanderen niet worden tegengehouden.

22-06-2011. De Standaard. Vlaanderen onder voorwaarden bereid Nederlands alternatief voor Hedwigepolder te bekijken Als de Nederlandse regering de Europese Commissie en de natuurverenigingen kan overtuigen van het alternatief voor de ontpoldering van de Hedwigepolder dan is de Vlaamse regering bereid dat alternatief te bekijken.

21-06-2011. Nieuwsblad.be Van Peel noemt Nederlandse ministers bedriegers
Marc Van Peel (CD&V) is razend op de Nederlanders.

21-06-2011, PZC Alleen als de natuur en genade meewerken Karla Peijs: Deltares heeft zich niet aan de opdracht gehouden.

21-06-2011, PZC. Hedwigebesluit levert gemende gevoelens op Wie is er nu eigenlijk blij met het besluit van het kabinet af te zien van de ontpoldering van de Hedwigepolder? Misschien alleen Mark Rutte. Analyse van Ben Jansen.

17-06-2011, PZC. Nog geen kabinetsbesluit over Hedwigepolder Het kabinet heeft nog geen besluit genomen over een alternatief voor het onder water zetten van de Hedwigepolder. "We zijn er nog mee bezig".

17-06-2011, PZC. Nieuwe visie op Schelde nodig Pijnlijke maatregelen om de natuur in de Westerschelde te verbeteren kunnen in de verdere toekomst mogelijk uitblijven.

09-06-2011, PZC. Dow vindt ontpolderen van Braakman onacceptabel Ondernemen wordt onmogelijk gemaakt, zegt directeur Harten. Met een aantal vragen van de webredacteur.

06-06-2011, de Volkskrant. De Hedwigepolder, de Zeeuwen en het water: een emotionele combinatie Hoe Vogelbescherming Nederland vanuit een vliegtuigje op Zeeland neer kijkt.

06-06-2011, de Volkskrant. CDA-Kamerlid Ad Koppejan verzet zich tegen ontpoldering van de Hedwigepolder: 'Het was gewoon niet zo'n goed besluit'

01-06-2011, PZC. Ontpolderen weer op scherp. Terwijl de ZMF en het Zeeuws Landschap ontpolderen accepteren, komt de Vogelbescherming juist met nieuwe voorstellen. Zeer vreemd.

31-05-2011, De Volkskrant. Hedwigepolder blijft voorlopig droog staan Een gekleurd artikel in de Volkskrant met commentaar van de web-redacteur over het gegeven dat de beslissing over de Hedwigepolder nog niet bekend gemaakt is.

28-5-2011, Nieuwsblad.be. Ontpoldering blijft beroering veroorzaken Burgemeester Lippens van Knokke doet krasse uitspraken over ontpolderen van de Leopoldpolder, de slechte compensatie en de milieubeweging.

5-5-2011, De Volkskrant. Kamer bezorgd over aan banden leggen van Wob Het zijn nog maar plannen. De Tweede kamer wil het debat over openbaarheid van bestuur met Donner aangaan.


25-4-2011, Maximaal TV. Protest tegen giftig slib ontpoldering Volgens het actiecomité Red onze Polders blijkt uit watermonsters van de Westerschelde dat er bedreigingen zijn voor volksgezondheid als ontpolderingen doorgaan.

21-4-2011, NRC. Bleker: ecologen moeten beter werk leveren Al maanden krijgt Bleker kritiek van de milieubeweging. Nu slaat hij terug.

21-4-2011, AD. Rutte paait 'cruciale' Zeeuw in Torentje Premier Mark Rutte en gedooger Wilders hebben Robesin (PvZ) in het Torentje bewerkt om zijn coalitie aan een meerderheid te helpen in de Eerste Kamer.

2-4-2011, PZC. Natuurorganisaties laten ontpoldering varen Natuurorganisaties, de provincie, de rijksoverheid en Vlaanderen - vinden met dit besluit dat alternatieven voor ontpoldering kunnen worden onderzocht.

2-4-2011, Knack.be. Westerschelde: Natuurpunt en Vogelbescherming Nederland houden vast aan polderproject

27-3-2011, IKON, De Andere Wereld. Het zwaard van Damocles hangt de bewoners van de Hedwigepolder al vijftien jaar boven het hoofd. Wordt hun huis en hun akkerland nu wel of niet onder water gezet? 

18-03-2011, De Volkskarant. Opnieuw gesteggel over Hedwigepolder Ed Nijpels kan het niet hebben dat er weer serieus naar alternatieven gezocht wordt en komt met nare opmerkingen over Deltares.

11-03-2011, PZC. Stichting Levende Delta: 'Zet in op buitendijkse natuurbeleid'.
In een visie op de natuurontwikkeling in de zuidwestelijke delta geeft de stichting aan dat het bestaande natuurontwikkelingsbeleid tot mislukking is gedoemd.

09-03-2011, Knack.be De slag om Doel 'De Vlaamse regering heeft cruciale documenten bedrieglijk achtergehouden'. De juridiche strijd rond het dorp Doel komt in een boeiende fase.

28-02-2011, PZC. Frietactie 'Red Onze Polders' in Hulst succes Enkele tientallen bezoekers van de weekmarkt in Hulst kregen maandagmiddag tussen de middag een gratis bakje friet aangeboden door het platform Red Onze Polders.

24-02-2011, BN/De Stem. 'Ontpoldering leidt tot ziekte en natuurverlies' stelde
dr. Cor Scheele in een toespraak tijdens een debatavond in Oostburg.

24-02-2011, RTV Rijnmond. Provincie Zuid-Holland heeft besloten de Leenheerenpolder bij Goudswaard in de Hoeksche Waard niet meer te ontpolderen

23-2-2011, PZC. 'Hekken zeedijken Westerschelde overbodig' vindt het CDA uit Borsele

22-02-2011, PZC. Zeeuws-Vlaamse kandidaat-Statenleden delen gratis friet uit in Oostburg zodat Zeeuws-Vlaanderen in de schijnwerpers staat

18-02-2011, PZC. Raad van State onderzoekt haalbaarheid Perkpolder De Raad van State onderzoekt de komende zes weken de tot dusver geheim gebleven stukken over de financiële haalbaarheid van het omvangrijke bestemmingsplan Perkpolder.

17-02-2011, PZC. 'Ook viskweek is dierenleed' zegt Trees Janssens, lijsttrekker van de PvdD

10-02-2011, PZC. 'Oude' boomkikker mag ontwikkeling niet tegenhouden Een grote meerderheid van de Sluise gemeenteraad vindt het onzinnig dat er in een deel van Cadzand-Bad niet gebouwd mag worden omdat daar zeven jaar geleden eenboomkikker is waargenomen.

03-02-2011, PZC. Politiek wil ruimte voor zilte teelten op het land

02-02-2011, Blikopnieuws.nl. Ontwerpnatuurvergunning voor bescherming van vooroevers in Westerschelde

28-01-2011, De Telegraaf. Bleker bezoekt Hedwigepolder: „Ik zal alles uit de kast halen om tot een nuchter voorstel te komen voor natuurherstel, zonder dat we deze polder onder water zetten."
Henk Bleker in de Hedwigepolder

28-02-2011, PZC VIDEO. Bleker heeft een hekel aan ontpolderen. Hij houdt van polders als de Hertogin Hedwigepolder .

29-01-2011, PZC. Raad Sluis worstelt met instrument onteigening De discussies over aanleg van het zilte recreatie- en natuurgebied Waterdunen heeft in de Sluise gemeenteraad tot koudwatervrees geleid.

26-01-2011, PZC. 'Onderzoek ontpoldering Hedwigepolder rammelt' Het promotie-onderzoek van Marije Schaafsma aan de Vrije Universiteit (VU) Amsterdam naar de economische waarde van natuur rammelt, omdat de onderzoeksmethode is discutabel.

25-01-2011, PZC. Red onze Polders beschuldigt partijen van kiezersbedrog Het actiecomité Red onze Polders beschuldigt vijf politieke partijen van kiezersbedrog. Volgens het actiecomité houden de PvdA, CDA, VVD, SGP en ChristenUnie zich niet aan hun eerdere uitspraken over ontpolderen.

26-01-2011, Zeeland.blog.nl. Zeeuwen snel waarschuwen bij grote ramp! Wat als er een grote olietanker voor Vlissingen ontploft?

25-01-2011, PZC. Onteigening Waterdunen ingediend Het dagelijks provinciebestuur geeft bij de kroon het onteigeningsverzoek voor plan Waterdunen ingediend.

24-01-2011, OmroepZeeland. Actiecomité tegen proefschrift Hedwigepolder Actiecomité “Red onze Polders” is tegen de promotie van Marije Schaafsma. Volgens het actiecomité zijn de conclusies zeer ongeloofwaardig en moet opnieuw worden bekeken of de promotie door kan gaan.

20-01-2011, PZC. Ontpoldering Hedwige zal geld gaan opleveren De maatschappelijke baten van de ontpoldering van de Hedwigepolder zijn waarschijnlijk groter dan de kosten. Dat betoogt promovenda Marije Schaafsma.

30-12-2010, PZC. Antwerpen droomt al weer van vierde verdieping Westerschelde bleek uit de woorden van E. Bruyninckx bij de presentatie van de jaarcijfers.

29-12-2010, Agri Holland. Rijk zal geen steun verlenen aan ontpoldering Zuidoord Staatssecretaris Bleeker zal geen medewerking in financiële of andere zin verlenen aan de uitvoering van dit project.

27-12-2010, Vilt. Waterwegenbeheerder vraagt voortzetting ontpoldering Waterwegen en Zeekanaal (W&Z) tekent beroep aan tegen een verbod van de Dendermondse kortgedingrechter om de werken aan het intergetijdengebied in de Prosperpolder (Kieldrecht) voort te zetten.

21-12-2020, Vilt. Doel 2020 hekelt Vlaamse haast bij ontpoldering Voor Doel 2020 is de gerechtelijke uitspraak een nieuwe illustratie van de “voortvarendheid en onbedachtzaamheid” waarmee de Vlaamse regering handelt.

19-12-2010, PZC. PvZ wendt zich tot Europa over Waterdunen De PvZ in de Staten van Zeeland stapt naar de Europese Commissie om een stokje te steken voor de uitvoering van recreatie- en natuurproject Waterdunen bij Breskens.

19-12-2010, PZC. Rechtbank legt werk voor ontpoldering stil De rechtbank in Dendermonde heeft op verzoek van Gery de Cloedt de werkzaamheden voor de ontpoldering van de Prosperpolder en het Vlaamse deel van de Hedwigepolder stilgelegd.

16-12-2010. PZC. Waterschap Scheldestromen gelooft in 'redden Hedwigepolder' en heeft hoge verwachtingen van het onderzoek naar buitendijks natuurherstel als alternatief voor ontpoldering van de Hedwigepolder.

11-12-2010, PZC. 'Er is te veel aan topsport gedaan' Dubbelgroot pagina interview met staatssecretaris ILenI, Henk Bleker.

10-12-2010, PZC. Red onze Polders in beroep tegen Waterdunen

9-12-2010, PZC. 'Bleker zet Kamer op het verkeerde been'

9-12-2010, PZC. Deltares doet nieuw onderzoek naar alternatieven ontpoldering Hedwigepolder

9-12-2010, De Standaard. 'Niet langer fietsen en wandelen langs Durme' Natuur en milieuprotesteert tegen ontpoldering Groot Broek.

7-6-2010, PZC. Oppositie: blaas Waterdunen af

6-12-2010, BN DeStem. Bleker: 'Vlaamse premier is absoluut niet gedraaid'

6-12-2010, Nieuwsbank. Kamervragen over ontpoldering van de Hedwigepolder

1-12-2010. PZC. 'Kabinet speelt slim spel rond Hedwigepolder'

30-11-2010, Nieuwsblad. ‘Vlaamse overheid moet einde maken aan ontpoldering'

23-11-2010. PZC. Hulst stuurt Rutte brandbrief

22-11-2010, PZC. Hamelink buigt voor inlaag Bru De provincie Zeeland gaat op zoek naar een alternatieve locatie om verloren gegane natuur bij de dijkversterking langs de Ooster- en Westerschelde te compenseren.

19-11-2010, Nieuwsblad.be. Als Nederland niet ontpoldert, krijgt Knokke geen groter Zwin Nu het Nederlandse kabinet de ontpoldering probeert tegen te houden, kijkt het gemeentebestuur van Knokke-Heist ook de kat uit de boom wat de uitbreiding van het Zwin betreft.

12-11-2010, PZC. Na raad ook waterschap tegen natuurherstel Bru Na de gemeenteraad heeft ook de algemene vergadering van het Waterschap een motie aangenomen tegen nieuwe natuur in een inlaag in Bruinisse.

12-11-2010, De Tijd. Sollen met de polder Neen, erg amicaal stonden de Nederlandse premier Mark Rutte (VVD) en zijn Vlaamse evenknie Kris Peeters (CD&V) woensdag niet op het bordes van het Haagse Catshuis.

12-11-2010 Binnenlandsbestuur.nl 'Haal ambtenaren van dossier Hedwigepolder' Op het dossier van de Hedwigepolder moeten nieuwe ambtenaren worden gezet. Dat vindt Johan Robesin van de Partij voor Zeeland.

10-11-2010, BNR radio. Mark Rutte praat met Vlaamse collega Tegen nu onderzoeken kan niemand iets tegen hebben, maar wat is de finaliteit van het onderzoek, vraagt premier Kris Peeters zich openlijk af.

10-11-2010, PZC. PvZ wil vervanging van 'ontpolder-ambtenaren' De Haagse ambtenaren die zich met ontpoldering van de Hedwigepolder hebben beziggehouden, moeten worden vervangen.

8-11-2010, De Telegraaf. Binnen half jaar besluit over Hedwigepolder Staatssecretaris Bleker zei maandag dat hij snel onderzoek wil om uit te vinden of er toch niet een alternatief is voor het in Zeeland zo verafschuwde onder water zetten van goede landbouwgrond.

8-11-2010, PZC. Bruinisse tegen ontpoldering In Bruinisse is het comité 'Beter van Niet' opgericht. Het comité verzet zich tegen de plannen van Bureau Zeeweringen om de vijf hectare grote inlaagpolder bij Bruinisse onder water te zetten.

7-11-2010, De Tijd. Het gevecht om de Hedwige. Belgisch industrieel Gery de Cloedt en de Vlaamse overheid strijden om 300 ha Nederlandse polder.

5-10-2010, Wereldregio. Dreigende 'ontpoldering' poldertje bij Bruinisse. Ter compensatie voor de dijkversterking langs de zuidkust van sChouwen-Duiveland. Zienswijze van A.L. Blok en steunbetuiging.

3-11-2010, PZC. Sluiting wegen Hedwigepolder is uitgesteld De voorgenomen onttrekking is opgeschort als gevolg van het voornemen van het kabinet een alternatief te zoeken.

29-10-2010, PZC. Gedeputeerde wil opheldering over Hedwigepolder Gedeputeerde Frans Hamelink gaat bij staatssecretaris Henk Bleker opheldering vragen over de ontpoldering van de Hedwigepolder

28-10-2010, PZC. 'Vluchtgedrag Rutte met Hedwigepolder' GroenLinks in Zeeland, de enige partij die voor ontpoldering is, haalt uit naar premier Rutte.

28-10-2010, PZC. PVV: definitief afzien van ontpolderen De Mos zegt dat de Vlaamse premier Peeters vasthoudt aan ontpolderen en uit is op een nieuwe verdieping van de Westerschelde. ''

27-10-2010, PZC. Rutte: zoeken naar alternatief voor ontpoldering Hedwige Premier Mark Rutte zei dat vandaag in het debat over de regeringsverklaring.

23-10-2010, de Stentor. Bleker draait geldkraan landbouw en natuur dicht Staatssecretaris van Landbouw Henk Bleker schrijft in een brief aan de twaalf provincies dat ze geen nieuwe verplichtingen op het terrein van natuur en landbouw mogen aangaan.

21-10-2010, Transport.nl. Uitdieping Westerschelde niet in gevaar Met natuurcompensatie op een andere plaats in Zeeland zou de uitdieping ook kunnen voldoen aan de Europese eisen.

21-10-2010, PZC. Dorpsraad wil geen groter Zwin In Retranchement is volgens de dorpsraad nauwelijks draagvlak voor de uitbreiding van natuurgebied Het Zwin.

20-10-2010. Zeeland.blog.nl. Rutte toch draaikont? “Nederland komt afspraken Westerschelde na”

20-10-2010, PZC. Jachthaven Perkpolder wordt op z'n vroegst vanaf 2014 aangelegd Perkpolder Beheer BV schuift de aanleg van de jachthaven naar achteren.

15-10-2010, Maximaal. GroenLinks blijft bij ontpolderen GL schrijft brieven naar PM Rutte en minister Clevits van Vlaanderen.

15-10-2010, PZC. Vlaanderen praat met Rutte over Hedwigepolder De Vlaamse regioregering gaat snel praten met het nieuwe Nederlandse kabinet over de 'integrale uitvoering' van de afspraak over ontpoldering van de Hedwigepolder, aldus minister Hilde Clevits.

9-10-2010, PZC. 'Alternatief Hedwige misleidt Zeeuwen' De Statenfractie van GroenLinks roept de leiders van VVD en CDA, Rutte en Verhagen, op hiervan af te zien. Actiecomité Red onze Polders reageerde met een open e-mail aan GroenLinks.

8-10-2010, PZC. Werk voor Hedwige opgeschort De voorbereidingen voor de ontpoldering van de Hedwigepolder zijn opgeschort, aldus gedeputeerde Hamelink.

7-10-2010, Transport.nl. Zeeuwse milieufederatie wil actie ondernemen tegen besluit Hedwigepolder Directeur Tjeu van Mierlo heeft in de Belgische pers gezegd dat ZMf nadenkt over wat zij kunnen ondernemen tegen het voornemen van de nieuwe regering om alsnog niet te ontpolderen.

2-10-2010, BN/DeStem. Hedwige-steekspel krijgt een vervolg , aldus een analyse van de redactie.

1-10-2010, PZC. Waterdunen mag niet 'fenominabel' worden Vermaard landschapsarchitect Adriaan Geuze is tegen Waterdunen

1-10-2010, Nieuwsblad.be. Westerschelde ligt vast in verdrag Pacta sunt servanda. Internationale verdragen moeten worden nageleefd. Dat zei de Vlaamse minister-president Kris Peeters (CD&V)

30-9-2010, PZC. Regeerakkoord: geen ontpoldering Hedwige Nu de verdieping van de Westerschelde is afgerond moet in overleg met Vlaanderen een alternatief worden ontwikkeld voor ontpoldering van de Hedwigepolder.

29-9-2010, PZC. Te veel van 'het goede' voedt tegenstanders Het is gewoon te veel van 'het goede', alle nieuwe natuur- en recreatie-ontwikkelingsprojecten. Het zou geen kwaad kunnen wat water bij de wijn te doen.

27-9-2010, PZC. Waterdunen Nee!!! wil referendum De Vrienden van Waterdunen Nee!!! vragen Provinciale Staten om vrijdag nog geen besluit te nemen over recreatie- en natuurpark Waterdunen.

21-9-2010, PZC. 'We denken niet aan een vierde verdieping. Punt' De voorzitter van het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen, schepen Marc Van Peel, is een tevreden man.

18-9-2010, Nieuwsblad.be. Protest tegen ontpoldering Groot Broek in Sombeke In Vlaanderen gaat het net als in Nederland. Moties wordengenegeerd.

6-9-2010, BN/DeStem. Stil protest tegen plan Waterdunen

4-9-2010, PZC. Protestpaaltjes in de polder In de Oud-Breskenspolder bij Breskens hebben tientallen actievoerders vanochtend paaltjes in de berm geslagen, voorzien van actieleuzen. De actie was een initiatief van de stichting Vrienden van Waterdunen Nee!.

3-9-2010, PZC. 'Verburg gaat boekje te buiten tegenover Hulst' Johan Robesin, fractievoorzitter van de Partij voor Zeeland in provinciale staten, is woedend op demissionair minister Verburg

2-9-2010, PZC. Verburg betreurt houding Hulst Demissionair minister Gerda Verburg van landbouw betreurt het zeer dat de gemeente Hulst weigert mee te werken aan de verdere planontwikkeling voor de ontpoldering van de Hertogin Hedwigepolder.

31-8-2010, PZC. 'Weinig draagvlak voor deltaplannen' Stichting 'Red onze Polders' geeft commentaar op regiotour van de stuurgroep Zuidwestelijke Delta.

24-8-2010, AGD. 'Geen fouten Natura 2000'Minister Verburg antwoord op vragen van tweede kamerlid Elbert Dijkgraag (SGP)

16-8-2010, PZC. Brief aan Rutte over ontpoldering VVD, PVV en CDA moeten in het nieuwe regeerakkoord opnemen dat ontpolderen van de Hedwigepolder een ongewenst project is.

14-8-2010, PZC. Actiegroep legt folders bij beeld Jacob Cats Actiegroep Vrienden van Waterdunen Nee! heeft zaterdag tweehonderd informatiefolders over Waterdunen bij het beeld van Jacob Cats in Groede gelegd.

14-8-2010, PZC. Boer Galgeweg wordt toch onteigend vanwege natuurcompensatie voor kustversterking bij Walcheren.

13-8-2010, PZC. Vlaanderen blijft open staan voor alternatieven ontpoldering Vlaanderen is nog steeds bereid de Scheldeverdragen aan te passen als er een alternatief is voor ontpoldering van de Hedwigepolder.

12-8-2010, Nieuwsbank. Kamervragen over de ontpoldering van de Hedwigepolder

7-8-2010, NRC. Kan iemand ons beschermen tegen de natuurbeschermers? Met grootschalige projecten als het ontpolderen van de Hedwigepolder gaat vaak oud, eerbiedwaardig cultuurlandschap verloren.

7-8-2010, PZC. Schappen bepleiten opnieuw aanleg schorren De twee Zeeuwse waterschappen pleiten in een brief aan de Eerste en Tweede Kamer opnieuw voor studie naar buitendijks natuurherstel in de Westerschelde als alternatief voor de ontpoldering van de Hedwigepolder.

5-8-2010, De Standaard. Analyse. Democratie op zijn Nederlands Vlaamse analyse over PVV, CDA en VVD informatie, waar de besluitvorming over ontpoldering bij betrokken wordt.

3-8-2010. PZC. Snel duidelijkheid Hedwigepolder Dat zei Tweede Kamerlid Elbert Dijkgraaf (SGP) gisterochtend na afloop van een werkbezoek aan landbouwer Ewald Baecke,

28-7-2010, PZC. Kamervragen van SGP over Westerschelde SGP-Kamerlid Elbert Dijkgraaf heeft demissionair minister Gerda Verburg (Natuur, CDA) vragen gesteld over de wijze waarop de Westerschelde en het land Van Saeftinghe in Brussel zijn aangemeld als Natura 2000-gebied.

13-7-2010, deredactie.be. Woonrecht in Doel wordt verlengd Het hof van beroep van Gent heeft de inwoners van Doel gelijk gegeven in hun strijd tegen het Vlaams Gewest.

10-7-2010, PZC. Staten houden onteigening Perkpolder achter de hand

30-6-2010, BN De Stem. Hulst strijd voort voor Hedwige De gemeente Hulst werkt niet mee met de procedures die moeten leiden tot de ontpoldering van de Hertogin Hedwigepolder.

30-6-2010, NOS. Dus de Hedwigepolder zou geen natuur zijn? NOS TV uitzending. Gery de Cloedt laat de natuur in de Hedwigepolder zien.

24-6-2010, PZC. Peeters ziet niets in kering Westerschelde Over herziening van het Scheldeverdrag valt te praten.

23-6-2010, PZC. Hulst tegen onteigening Perkpolder De gemeenteraad van Hulst voelt er helemaal niets voor nu al over te gaan tot onteigening en pachtontbinding om de ontbrekende gronden te verwerven die nodig zijn voor de realisering van Plan Perkpolder.
Bekijk ook OmroepZeeland (Jean-Paul Hageman van Groot Hontenisse)

23-6-2010, PZC Kering in Westerschelde op den duur noodzakelijk
Antwerpen baggert zich een stormvloedkering.

22-6-2010, PZC. Senaat vraagt aandacht alternatieven ontpoldering Op de fractie van GroenLinks na roept de gehele Eerste Kamer de nieuwe regering op om inspraakreacties en mogelijke alternatieven voor ontpoldering van de Hedwigepolder te omarmen.

15-6-2010, PZC. Ontpoldering stuit op weerstand in senaat SP, VVD en de Onafhankelijke Senaatsfractie in de Eerste Kamer willen dat het kabinet de Hedwigepolder niet onder water zet.

15-6-2010, Omroep Zeeland. Sprankje hoop voor tegenstanders ontpolderen.

12-6-2010, BN/De Stem. Pachters Hedwige woedend Een brief aan de pachters in de Hertogin Hedwigepolder van de Dienst Landelijk Gebied (DLG) heeft de pachters in woede doen ontsteken.

12-6-2010, PZC. Coördinatiebesluit Plan Perkpolder met hangen en wurgen door raad
Het collegevoorstel werd aangenomen met de kleinst mogelijke meerderheid; 11 stemmen voor en 10 tegen.

10-6-2010, BN/De Stem. 'Dam in Westerschelde onvermijdelijk' Hoe dieper Antwerpen de Westerschelde uitbaggert, hoe eerder er een noodzaak zal zijn om deze zeearm met een stormvloedkering af te sluiten. N.a.v. het artikel "Westerschelde, natuurlijk?" van ir. W. Lases en dr. A. de Kraker in het Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis (nr.2, 2009).

4-6-1010, Schuttevaer. Ook politiek maakt zich zorgen over Natura 2000 Analyse van Natura 2000 in verkiezingsprogramma's

1-6-2010, BN/De Stem. Raad Hulst verdeeld over juridische stappen tegen ontpolderingsproject

24-5-2010, PZC. 'Balkenende heeft Zeeuwen rad voor ogen gedraaid'

21-5-2010, PZC. Waterdunen blijft splijtzwam raad

20-5-2010, PZC. Actie tegen opheffing van camping

14-5-2010, Nieuws uit Doel. De Antwerpse haven heeft nog ruimte zat.

14-5-2010, PZC. Baggerwerkzaamheden op tijd klaar voor vogels

9-5-2010, Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis. De Westerschelde natuurlijk?
Verdieping van en ontpoldering langs de Westerschelde in historisch perspectief geplaatst.

1-5-2010, ZieZeeland.nl Mevrouw Magda de Feijter-Dekker uit Zaamslag is benoemd tot
Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

26-4-2010, Omroep Zeeland. Comité boycot inloop Hedwigepolder

26-4-2010, Maximaal. Actiecommitee geeft strijd niet op

24-4-2010.PZC. Verburg heeft het verbruid in Hulst

24-4-2010, Omroep Zeeland. Actie Red Onze Polders in Den Haag

23-4-2010, PZC. De bevolking van Ossenisse wijst het compromisvoorstel van de provincie over de afsluiting van de Zeedijk af.

22-4-2010, PZC. Ad Koppejan is maar alleen en maar van één partij

21-4-2010, Binnenlands Bestuur. Waterschap vreest voor beheer Zeeuwse dijken

21-4-2010, PZC. Levende Delta kritisch over dijk bij Perkpolder

20-4-2010, PZC. 'Bescherming natuur schiet weer door'

16-4-2010, PZC. Natuurbescherming bedreiging voor bescherming tegen overstromingen Bezwaren van Waterschap Zeeuwse eilanden tegen aanwijzing van Natura 2000-gebieden in Zeeland

14-4-2010, PZC. 'Procedure Westerschelde deugde niet' Deltacommissaris Wim Kuijken vindt dat de Ontwikkelingsschets 2010 voor het Schelde-estuarium op een verkeerde manier tot stand is gekomen.

14-4-2010, Trouw. Bescherming natuur schiet te ver door. Opmerkelijke visie van Frans Evers, oud voorzitter van Natuurmonumenten. "De extreem technische benadering van de natuuropgave is funest voor het draagvlak voor de natuur", aldus Evers

14-4-2010, Trouw. Natura 2000 blijkt splijtzwam. Interview met Frans Evers. De rigoureuze aanpak leidt vooral tot een loopgravenoorlog tussen belanghebbenden.

13-4-2010, PZC. De provincie had zich moeten verzetten tegen de aanwijzing van het gebied Westerschelde-Saeftinghe als Natura 2000-gebied.

2-4-2010, Schuttevaer. 'Crisis is niet de enige bedreiging' Nu hoort u het ook eens van een schipper!

28-3-2010, PZC. De Cloedt begint juridische strijd tegen ontpoldering van Hedwige

17-3-2010, PZC. Onenigheid in Tweede Kamer over Hedwigepolder

16-3-2010, PZC. Invullen Hedwige controversieel

11-3-2010, PZC. Kamer is Hedwige meer dan beu

9-3-3010, PZC. Voedselbank krijgt patatten uit Hedwige

22-2-2010, PZC. Zeeuwse zorg om 'politiek ongeval'

21-2-2010, PZC PvZ: ontpoldering alsnog voorkomen

18-2-2010, agd.nl 'Ontpolderen kan niet vanwege vervuild water'

18-2-2010, LLINK. Van Weelden over water. "De natuur is een aantrekkelijke speelbal voor de politiek", met o.a Vlaams historicus over uitdiepen van de Westerschelde (veiligheid tegen overstromen zal belangrijker worden dan natuur) en Leen Verbrugge over Perkpolder. Video

17-2-2010, PZC. Scheldemondraad praat over conflict verdieping

12-2-2010, PZC. Vlaanderen wil verdieping dit jaar al voltooien

12-2-2020, PZC. 'Kijk voor je kiest naar standpunten over Waterdunen'

15-2-2010, PZC. Toegang is nog geen diepgang

10-2-2010, agd.nl. Natura 2000-debat ontaardt in chaos

6-2-2010, PZC. Zwinboeren in actie tegen ontpoldering

5-2-2010, Nieuwsblad.be. Burgemeester Lippens steunt Polderboeren

5-2-2010, PZC. Red onze Polders tikt Staten op de vingers

4-2-2010, De streekkrant.be. Landbouwers en burgemeester vechten plannen voor Het Zwin aan

2-2-2010, PZC. Massaal protest op Grote Markt Hulst tegen ontpoldering Hedwigepolder

28-1-2010, PZC. Deining in Kamer om weggraven drempel Westerschelde

28-1-2010, PZC. PvZ: CDA verkoopt verkiezingspraatjes

27-1-2010, agd.nl. Geen 3.000 hectare ontpolderen bij Westerschelde

26-1-2010. Nieuwsblad.be. 'Belgenpoep bevuilt Westerschelde'

16-1-2010, De Standaard. Er zal nog veel water door de Schelde stromen voor er ontpolderd wordt.

15-1-2010, PZC. De Cloedt blij met groen licht voor verdieping

15-1-2010, Nieuwsblad.be Het Zwin wordt ondanks protest uitgebreid

15-1-2010, Transport online. Binnenvaart schippers: Verdiepen Westerschelde gevaarlijk!

15-1-2010, NRC. Havens Rotterdam en Antwerpen gaan meer samenwerken

15-1-2010, PZC. Raadsdebat Hulst blijft besloten

14-1-2010, AGD.nl. Eerste stappen ontpoldering Hedwigepolder gezet

14-1-2010, Knack.be. Eigenaar Hedwigepolder zet strijd verdieping Westerschelde voort

14-1-2010, De Standaard.biz. Scheldeverdieping is gered

12-1-2010, PZC. GS: Hedwigepolder in nationaal park

11-1-2010, agd.nl Actiecomité vraagt gemeente ontpoldering te verhinderen

11-1-2010, PZC. Hulst blijft tegen ontpoldering

25-12-2009. PZC. Interpellatie over besluit tot ontpolderen

25-12-2009, PZC. 'Natura2000 aanwijzing Westerschelde onwettig'

21-12-2010, PZC. Oproep volksoproer in Hulst Jean Paul Hageman van Groot Hontenisse roept op tot een massale volksoproer tegen de werkwijze van LNV en de ontpoldering.

24-12-2009, PZC. Procedure rijksinrichtingsplan Het rijk neemt het voortouw bij het ontpolderen van de Hedwigepolder.

24-12-2009, PZC. Huiswerk voor ontpoldering snel gereed Plannen voor de Hedwige schijnen al klaar te liggen. Met commentaar van de webredacteur.

19-12-2009, Nieuwsblad.be. Scheldewater zienderogen achteruit Het water vervuilt, maar het gaat niet zo snel als verwacht. Dankzij de vrieskou wordt het Scheldewater trager afgebroken. Daarnaast wordt er nog kwaliteitsvol water van de Westerschelde naar boven gestuwd.

18-12-2009, Reformatorisch Dagblad. Verdieping Schelde bijna van start. De Raad van State in Den Haag leek vrijdag niet onder de indruk van de bezwaren van de overgebleven tegenstanders van het uitbaggeren van de vaargeul naar Antwerpen.

14-12-2009, BN/DeStem. Tractorprotest tegen ontpoldering zet de streek op stelten

13-12-2009, BN/DeStem. Eerste Kamerlid Kees Slager (SP) overweegt minister Gerda Verburg op te roepen voor een interpellatie over de ontpoldering van de Hedwigepolder.

12-12-2009. AntwerpenTV. Strijd tegen het onderwater zetten van de Hedwigepolder. Opnames vanuit de Prosperpolder in Vlaanderen.

12-12-2009, De Standaard. Vervuiling Zenne was te voorkomen. De massale vissterfte in deZenne is een gevolg van het conflict tussen de Brusselse regering en de uitbater van de waterzuiveringsstation

12-12-2009, De Telegraaf. Het rioolwater van 1,1 miljoen Brusselaars blijkt al sinds twee weken ongezuiverd te belanden in de rivieren de Zenne, Rupel en Schelde. Het stroomt uiteindelijk zo naar Nederland.


12-12-2009, NOS. De NOS was 's morgens vroeg al in het uiterste hoekje van Nederland, in het Retranchement, om de start van de tractorestafetteprotesttocht te filmen.

12-12-2009, Standaard. Landbouwers uit Knokke tegen ontpoldering in Zeeland Een delegatie van een tiental landbouwers uit Knokke-Heist heeft zich zaterdag aangesloten bij het landbouwprotest in Zeeland.

8-12-2009, PZC. Grote actie tegen ontpolderingsplannen Estafette-protesttocht door 40 polders langs de Westerscheldedijk in Zeeuws-Vlaanderen.

6-12-2009, PZC. de Volkskrant. Natuurclubs verliezen leden Opvallend is dat de verliezen vooral in de sectoren milieu en natuur vallen, terwijl veel dierenbeschermingsclubs de aanhang zien toenemen.

5-12-2009, PZC. Weblog Kutterink. Exit Koppejan . Een van zijn belangrijkste doelen in de Tweede Kamer was het tegenhouden van de ontpoldering. Hij streed, verloor en viel.

4-12-2009, PZC Drie van de vier milieuorganisaties die bezwaar hebben aangetekend bij de Raad van State tegen de derde verdieping van de Westerschelde trekken hun bezwaar in. Dat zei minister Gerda Verburg (CDA, Natuur) donderdagavond in de Tweede Kamer tijdens het debat over kabinetsbesluit om de Hedwigepolder onder water te zetten.

4-12-2009, groeneruimte.nl Alleen Vogelbescherming houdt bezwaren tegen verdieping Westerschelde

3-12-2009, nu.nl. CDA onder vuur om steun ontpoldering Oppositiepartijen als SP en VVD hebben donderdagavond het CDA onder vuur genomen omdat die partij alsnog instemt met het kabinetsbesluit om de Hertogin Hedwigepolder in Zeeland onder water te zetten.

3-12-2009, nieuwsbank. PVV-Kamerlid: Desnoods ga ik zelf voor die dijk liggen als toch besloten wordt deze door te prikken", aldus PVV-Kamerlid De Mos.

2-12-2009, PZC. Verdieping toch nog onzeker De Raad van State is er nog niet van overtuigd dat het baggeren geen schade toebrengt aan de natuur. Brengt het schade toe, dan gaat de verdieping niet door.

november, 2009. Karaat (Vlaams huis aan huis blad.) De boer op in de Uitkerkse Polder
Een voorbeeld van goed samengaan van landbouw en een Natura 2000 gebied in Vlaanderen. Als je dat leest hoef je toch niet te ontpolderen?

24-11-2009, PZC. Drie polders in het Sloegebied zouden wel eens ontpolderd kunnen worden als de Westerschelde Container Terminal toch wordt aangelegd in de Westerschelde op De Kaloot.

19-11-2009, Nederlands Dagblad. Ontpolderen is duur, onnodig en gevaarlijk Dat zegt landschapshistoricus Adrie de Kraker na een evaluatie van twintig jaar wetenschappelijke studies over het Zeeuwse landschap.

16-11-2009, PZC. Verburg tegen ontpolderen als het louter en alleen voor natuur is. Dat zei Gerda Verburg tijdens de behandeling van de begroting LNV.

13-11-2009, Reformatorisch dagboek. Slimmer natuurbeleid Ontpoldering en EHS zijn ongelooflijk duur. In een tijd van crisis moeten al die commissies vooral ook naar slimmer natuurbeleid kijken.

12-11-2009, BN/DeStem. Eurlings dreigt Belgen met schadeclaim over HSL Minister Camiel Eurlings van Verkeer dreigt de Belgen met een schadeclaim van 200 miljoen euro omdat zij de afspraak niet nakomen om een hogesnelheidstrein aan te kopen.

11-11-2009, Volkskrant. "Moeten wij nu Belgische frieten boycotten?" Nederland en België ruziën over de HSL. (artikel door de Volkskrant van site verwijderd)

31-10-2009, agd.nl. CDA verzet zich tegen ontpoldering van nog meer landbouwgrond dan de Zeeuwse Hedwigepolder, aldus Pieter van Geel op het congres van zijn partij.

29-10-2009, agd.nl. Oproep van Wien van de Brink aan alle boeren in Nederland om samen met alle Zeeuwen in opstand moeten komen.

22-9-2009, Trouw. Ontpolderen schept nieuwe kansen Na het besluit van het kabinet om te ontpolderen komt Arcadis, die LNV intentief geadviseerd heeft, met landschappelijke ontwerpen. Hoezo belangenverstengeling? (artikel door De Stem verwijderd)

21-10-2009. PZC. Robesin (PvZ) pleit in een brief aan de fractievoorzitters van de Tweede Kamer voor een parlementaire enquête over ontpoldering.

18-10-2009, NRC. Geitenwollen sokkel Column Youp van 't Hek over Edje Nijpels.

16-10-2009, Trouw. Natuurcompensatie wordt in Zeeland als schaamlap gebruikt Het onder water zetten van de Hedwigepolder maakt van het uitdiepen van de Westerschelde nog geen keuze voor duurzame economische groei.

16-10-2009. Groen Ruimte. SP stelt vragen bij inpoldering voor WCT en ontpoldering Westerschelde

16-10-2009, AGD. Zeeuwse Staten tegen ontpoldering Zeeland gaat kabinet en Tweede Kamer vragen het besluit over de Hedwigepolder te herformuleren.

13-10-2009, De Telegraaf. CDA'er Koppejan legt zich neer bij ontpoldering „We zien geen mogelijkheden dit te voorkomen.”

13-11-2009, Waterschap Zeeuwse Eilanden. Kritiek  waterschappen op validatieonderzoek buitendijks natuurherstel Westerschelde

13-11-2009, de Volkskrant. Nu niet en nooit niet Reportage van de tweedracht in Kats over het monument..

11-10-2009, De Gratis krant van Nederland. Hedwigepolder toch ontpolderd Met historische gegevens, het originele Scheidingsverdrag uit de nationale beeldbank, een echte afbeelding van Hertogin Hedwige en een nieuwe naam voor de ZMF: Zeeuwse Milieu Farizeeërs.

10-10-2009. PZC. Hedwigepolder blijft nog tot in 2012 droog Er moeten omvangrijke planologische en grondverwervingsprocedures worden gevolgd en de eigenaar Gery de Cloedt heeft evenwel laten weten zich tot het uiterste tegen de ontpoldering van zijn bezit te zullen verzetten.

10-10-2009, PZC. 'Vlaamse arrogantie heeft gewonnen' Anti-ontpolderaars hebben zich vrijdagmiddag verzameld bij café Het Verdronken Land in Emmadorp, vlakbij de Hedwigepolder.

9-10-2009. PZC. Verburg: ontpoldering gevoelig, moeilijk, maar onontkoombaar Na het kabinetsberaad zegt Verburg: "Nu moet het kabinet zijn verantwoordelijkheid nemen." Maar daar komt ze niet mee weg.

9-10-2009, De Tijd. De Schelde is duidelijk niet diep genoeg De reactie van Marc van Peel en Eddy Bruyninckx op het hierna volgende artikel.

8-10-2009, De Tijd. De Schelde is diep genoeg Een opvallende uitspraak uit onverwachte Vlaamse hoek.

7-10-2009, Metrotime. De eigenaar van de Hedwigepolder, Gery De Cloedt, zal een eventueel besluit van de Nederlandse regering om zijn land te ontpolderen, aanvechten.

7-10-2009. AGD.nl. Boorsma: ontpoldering gevaar voor getij Westerschelde Het ontpolderen van de Hedwigepolder in Zeeuws-Vlaanderen dreigt onomkeerbare schade toe te brengen aan het Westerscheldebekken

2-10-2009, PZC. Kamer blijft tegen ontpolderen Een motie van Ad Koppejan is mede ondertekend door VVD, SGP en SP. Dat zijn 89 zetels. Tel daarbij op PVV en Verdonk zijn er mogelijk 99 stemmen als deze motie in stemming wordt gebracht.

28-9-2009, RTL. Eerst wel, toen niet, nu weer wel? Reconstructie van besluitvorming Westerschelde a.h.v. staatsgeheim verslag ministerraad en door WOB verkregen documenten.

28-9-2009, RTL. Kabinet maakt zootje van Ontpoldering Er is onvoldoende nagedacht over de gevolgen.

28-9-2009, PZC. Aan ontpoldering werd al gewerkt Het ministerie van LNV werkte afgelopen voorjaar al aan de ontpoldering van de Hedwigepolder, hoewel een meerderheid van de Tweede Kamer daar tegen is.

27-9-2009, NRC. Nieuwe natuur Westerschelde wel nodig? De Partij voor Zeeland heeft een positieve beoordeling van de natuurkwaliteit uit 2004 aan de vergetelheid ontrukt.

26-9-2009, PZC. 'Net een spannend Arendsoog-boek' Waterschap ZeeuwsVlaanderen is er met pijn en moeite nog in geslaagd zijn zegje te doen over het alternatief voor natuurherstel Westerschelde dat in april door het kabinet is omarmd.

26-9-2009, Ned Dagblad. Wraak? Pesten? De Vlamingen slaan terug. Worden Nederlandse schippers gepest? Het lijkt er sterk op. De Tijd, een kwaliteitskrant in Vlaanderen, weet het zeker: Belgen pesten Nederlanders.

25-9-2009, Agri Holland. Ad Koppejan ziet kans op ontpoldering Hedwigepolder toenemen

21-9-2009, PZC. De Antwerpse havenbestuurders moeten begrijpen dat Nederland de uitspraak van de Raad van State over het uitstel van de Scheldeverdieping dienen te respecteren.

18-9-2009, PZC. Hoe vluchtgevaarlijk is Balkenende? JP in derace voor voorzitter Europese Raad.

16-9-2009. PZC. 'Balkenende zit met vinger in dijk Hedwigepolder', aldus Femke Halsema.

15-9-2009, PZC. Waterschappen reiken oplossing aan kabinet voor de impasse rondom de verdieping van de Westerschelde.

11-9-2009, PZC. Een consortium van onderzoekinstituten onder leiding van de Grontmij onderzoekt of het kabinetsalternatief voor ontpoldering volwaardig is.

11-9-2009 AGD Uitsluitsel ontpoldering op 9 oktober Dan komen de resultaten beschikbaar van het onderzoek naar de natuureffecten van het alternatief voor de ontpoldering, de aanleg van buitendijks schor.

9-9-2009, Schuttevaar. Knappende koppeldraden op Westerschelde De binnenvaart had vorige week opnieuw veel last van hinderlijke golfslag van de grote zeeschepen op de Westerschelde.

9-9-2009, PZC. Het herstel van natuurwaarden die in de loop der jaren in de Westerschelde verloren zijn gegaan, blijft beperkt tot 600 hectare.

8-9-2009, NRC. 'Claims van reders en operators sluit ik niet uit' Een interview met haventopman van Antwerpen Eddy Bruyninckx.

8-9-2009, NRC. De Westerschelde en het belang van goed nabuurschap Column van Luuk van Middelaar.

6-9-2009, PZC. Kamercommissie kijkt naar ontpoldering Zwin De vaste commissie voor LNV buigt zich in haar eerstvolgende vergadering over de 'vergeten ontpoldering van het Zwin'.

6-9-2009, PZC. Lonink zet zoute Braakman weer op agenda van de Scheldemondraad om de impasse rond de verdieping va nde Westerschelde te doorbreken.

5-9-2009, FD. Westerschelde vraagt om sprint van marathonloopster Verburg Minister Verburg moet staan voor het belang van de landbouw én de natuur. Een spagaat die leidt tot besluiteloosheid.

3-9-2009, PZC weblog. Bizarre avond Net toen Boris van der Ham (D66) Gerda Verburg kritische vragen stelde, werd de minister onwel.

3-9-2009, NRC. Kamer blijft tegen ontpoldering Hedwigepolder Na het geschorste debat in de Tweede Kamer is duidelijk dat de meerderheid van de Tweede Kamer tegen de ontpoldering van de Hertogin Hedwigepolder blijft.

3-9-2009, RD. Van der Staaij: Ontpolderen niet nodig Ontpolderen van vruchtbare landbouwgrond voor natuurherstel? Nu niet en nooit niet, aldus SGP’er Van der Staaij.

3-9-2009, De Volkskrant 'Deze ontpoldering gaat wel door' Sjaak De Winne uit Retranchement: ‘Het idee bestaat dat in Zeeland niet wordt ontpolderd.Niets is minder waar. De plannen voor de ontpoldering van de Willem-Leopoldpolder bij het Zwin gaan gewoon door.’

2-9-2009, De Telegraaf. Brussel kritisch op natuurherstel Westerschelde Brussel vraagt zich af of Nederland wel voldoende werk maakt van het herstellen van de natuur die wordt aangetast door het uitdiepen van de zeearm.

31-8-2009, BN/DeStem. CDA blijft tegen ontpolderen Het CDA in de Tweede Kamer 'is en blijft' tegen ontpoldering van de Hedwigepolder, aldus Kamerlid Ad Koppejan.

29-8-2009, De Volkskrant. In vijftien jaar is de polder boven de vloedlijn Jan Schurrman Hess: "Ontpolderen leidt niet tot duurzaam natuurherstel"

29-8-2009, NRC. Westerschelde: zolang verdrag onevenwichtig is, geen vrede De Wester-scheldeproblematiek heeft eindelijk de belangstelling van de landelijke journalisten getrokken, getuige dit artikel van Marc Chavannes.

29-8-2009, NRC. Bochten Westerschelde blijven nog net zo nauw Deltares: „Wij zijn er zeker van dat het storten van baggerspecie uit de vaargeulen zó kan worden uitgevoerd
dat er intergetijdengebied gewonnen wordt”

29-8-2009, PZC. De vergeten ontpoldering Sjaak de Winne uit Retranchement strijdt samen met de associatie Polderboeren Knokke-Heist tegen de inmiddels 'vergeten' ontpoldering van een deel van de Willem Leopoldpolder ten behoeve van natuurgebied Het Zwin.

29-8-2009, Radio 1. Vlaamse boeren blij met Nederlands verzet tegen ontpoldering 'Dit is de Dag' bezoekt Vlaamse boeren in een polder aan de Westerschelde die niets liever willen dan een status quo in en rond de Westerschelde.

27-8-2009, PVDA. Westerscheldebesluit is goed voor Zeeland. Het voorstel van het kabinet komt tegemoet aan de meerderheid in de Tweede en Eerste Kamer en in Provinciale staten in Zeeland.

Herman Bijl26-8-2009, TV Eén Vandaag. Westerschelde: Ontpolderen of niet? Natuurbeschermers, boeren, deskundigen en politiek zijn het nog niet eens. In afwachting van hoe het kabinet de Westerschelde gaat uitbaggeren, Geertje van der Krogt, Gert Jan Minderhoud, Herman Bijl en Wil Lases aan het woord.

26-8-2009, De Telegraaf. Geduld, België! Premier Balkenende zal de Belgen opnieuw beloven dat de Westerschelde zeker wordt uitgediept, maar het kabinet is er nog niet uit.

25-8-2009, Trouw. Hedwigepolder raakte bij premier een Zeeuwse snaar Premier Balkenende zegt de de emoties van de Zeeuwen om behoud van de Hedwigepolder te begrijpen. Maar dat begrip komt een beetje laat.

24-8-2009, De Morgen. De Vlaamse regering is niet van plan om zomaar 300 mijloen euro te geven aa nde Nederlandse regering

22-8-2009, PZC. Balkenende: Westerschelde moet worden verdiept Nederland zal de verdragsafspraken met Vlaanderen nakomen.

22-8-2009, de Volkskrant. De gevoelens van het volk Een reconstructie van hoe Balkenende de regie van het Westerscheldedossier naar zich toe getrokken zou hebben.

21-8-2009, Reformatorisch dagblad. Westerschelde riskant dossier voor premier Als politici in het nauw zitten en geen oplossing meer zien voor een lastig probleem, klampen ze zich vast aan onrealistische verwachtingen.

21-8-2009, De Telegraaf. Milieulobby wil zelfs geen overleg Milieuverenigingen spelen 'een belemmerende rol' in de verdieping van de Westerschelde. Minister Verburg (Natuur) is uiterst ontevreden over hun botte opstelling.

21-8-2009, Trouw. 'Noodwet voor baggeren Westerschelde’ Ad Koppejan. „We moeten onze afspraken met de Belgen nakomen.”

20-8-2009, NRC. Hedwigepolder is nu nog droog Vanwege de ruzie tussen Vlaanderen en Nederland vreest de Hedwigepolder het water.

19-8-2009, Nu.nl. Belgische website vandaag.be 'blokt' Nederlandse bezoeker Een ludieke aktie in België

19-8-2009, PZC. 'Balkenende moet ruzie met Vlaanderen sussen' Dat blijkt uit schriftelijke vragen van de parlementariërs Ineke van Gent en Kees Vendrik aan het kabinet.

19-8-2009, De Volkskrant. Nederlandse regering moet Scheldeverdragen nakomen Juridische implicaties.

19-8-2009, BN/DeStem. Antwerpen smult volop van Nederlandse mossels De oproep van de partij Open VLD om Zeeuwse mosselen te boycotten valt bij de restaurants niet in goede aarde.

18-8-2009, De Volkskrant. Nijpels: de Belgen hebben groot gelijk ‘Nederland houdt zich niet aan de afspraken. Dit is een internationale blamage.’

18-8-2009 De Volkskrant Westerschelde verdeelt PvdA. De Zeeuwse PvdA en delen van de Tweede Kamerfractie generen zich voor de koers van de partij in de Westerschelde-kwestie. (Artikel door de Volkskrant verwijderd)

18-8-2008 PZC Scheldeverdieping zonder drempelvrees Havenschepen van Antwerpen Marc van Peel geeft zijn visie op de ontstane impasse met deverdieping van de Westerschelde.

17-8-2009 De Telegraaf Niets te merken van mosselboycot in Antwerpen   Van de oproep tot een boycot van Zeeuwse mosselen is helemaal niets te merken in de Antwerpse binnenstad. Bij vele restaurants hangen juist posters en spandoeken die 'Zeelands roem' aanprijzen.

17-8-2009 AGD.nl EVO: tol op Hollandse trucks bij Antwerpen kan niet "Tol heffen alleen op Nederlandse vrachtwagens kan niet'', zegt beleidsadviseur Rienk Jan Slotema van verladersorganisatie EVO maandag.

17-8-2009 De Morgen.be Zonder drempelvrees doorduwen. Antwerps havenschepen Marc Van Peel legt uit waarom de verdieping van de Schelde noodzakelijk is voor Vlaanderen.

17-8-2009 Groene Ruimte Boeren uit Knokke-Heist willen ontpoldering juridisch aanvechten Een groep van 15 Belgische boeren uit Knokke-Heist is niet van plan om 120 hectare landbouwgrond af te staan voor de uitbreiding van natuurgebied Het Zwin.

15-8-2009 Transport online België wil Nederlandse vrachtwagens flink laten betalen als deze op de wegen rondom Antwerpen rijden

15-8-2009 BN/DeStem 'HSL geen wapen meer in strijd Westerschelde' volgens de Projectorganisatie van Rijkswaterstaat. De lijn is klaar en verguningen zijn verleend.

15-8-2009 BN/DeStem Geschiedenis rond Schelde herhaalt zich Achtergrondartikel van Harmen van der Werf.

14-8-2009 PZC De Vlaamse Leeuw brult Pagina 2 en 3 geweid aan Westerschelde-conflict.

14-8-2009 De Telegraaf Peijs: Nederland staat internationaal voor aap nu het de beloofde uitdieping van de Westerschelde niet tijdig klaar krijgt.

14-8-2009 De Telegraaf Vlaamse oproep tot boycot Zeeuwse mosselen door het Vlaams parlementlid Annick De Ridder van Open VLD.

14-8-2009 PZC Partij voor Zeeland: GroenLinks zaait onrust over ontpoldering Statenlid Johan Robesin van de Partij voor Zeeland is woest op de GroenLinks fractie in de Tweede Kamer.

13-8-2009 Nova Belgen zijn geteuzel rond Westerschelde zat De Vlaamse minister-president van Vlaanderen Chris Peeters riep de ambassadeur op het matje.

12-8-2009 PZC Vlaamse premier wil verantwoording over Westerschelde De Ambassadeur Hannie Pollmann-Zaal op het matje bij Chris Peeters

11-8-2009 PZC Ontpoldering ligt stil De ontpoldering van een deel van de Vlaamse Prosperpolder, net over de grens bij Nieuw-Namen/Kieldrecht is stilgelegd.

Het zand is op. Het zou niets met de Nederlandse beslissing over de Hedwige te maken hebben.

8-8-2009 de Volkskrant Iedereen is nu blij met meer havens Jaren van strijd gingen vooraf aan de aanleg van de Tweede Maasvlakte.

3-8-2009 Knack.be Oproep tot hardere houding in dossier Scheldeverdieping door Vlaamse politici.

31-7-2009 Transport.nl Meer bezwaren Scheldeverdieping Er zijn acht beroepen tegen het tracébesluit en meerdere beroepen tegen de uitvoeringsbesluiten.

31-7-2009 Het Parool Raad van State is kritiek beu De Raad van State is de aanhoudende kritiek over haar scherpe koers op milieugebied beu.

30-7-2009 Trouw Weer hoofdpijn in de relatie Nederland België „We gaan niet half Zeeland afgraven om steeds grotere schepen toegang te geven tot de Antwerpse haven”, aldus Carla Peijs.

30-7-2009 De Standaard "Ik denk dat Nederlanders zich schamen", aldus oud-minister Wivina Demeester, onderhandelaar voor Vlaanderen over de verdieping van de Westerschelde.

29-7-2009 De Standaard Pijnlijke zaak voor haven Antwerpen 180.000 arbeidsplaatsen hangen af van het wel en wee van de Antwerpse haven

29-7-2009 Gazet van Antwerpen Hoog tijd voor een stevige burenruzie Er rijzen sereiuze vragen over de manier waarop Nederland de verdieping aangepakt heeft.

29-7-2009 RD Verdieping Westerschelde: van 1995 tot 2009

28-7-2009 NRC Vaargeul Westerschelde mag niet worden verdiept De Zeeuwse Milieufederatie en de Vogelbescherming hadden om een schorsing van een door minister Verburg (Natuur, CDA) verleende vergunning gevraagd.

18-7-2009 PZC RvS: Twijfel over verdiepen Schelde Volgens de bestuursrechter bestaan er behoorlijke onzekerheden over de natuureffecten.

15-7 2009 NOS Uitbaggeren Westerschelde niet veilig

25-6-2009 PZC MSC-containerreuzen mogen blijven komen Het toelatingsbeleid voor de Westerschelde wordt verruimd.

15-6-2009 PZC Kamer wil einde aan verdiepingen De Tweede Kamer wil dat er een eind komt aan het steeds verder verdiepen van de Westerschelde ten behoeve van de haven van Antwerpen.

4-6-2009 De Standaard Antwerpen tussen hoop en vrees Met spanning volgt men in Antwerpen de bezwaarprocedures bij de Raad van State door de Vogelbescherming tegen de verdieping van de Westerschelde.

23-5-2009 PZC Gevaar ontpoldering niet geweken Ontpolderen blijft vooralsnog als een zwaard van Damocles boven de Westerschelde hangen.

25-4-2009 NRC Opgelucht dankzij 'goochelnatuur' Reconstructie van het besluit om de
Hedwigepolder niet te ontpolderen.

25-4-2009 PZC De bolussen voor de CDA fractie volgen nog Ad Koppejan vertelde dat hij een goed weekend achter de rug had en dat het niet kwam door het zonnige weer.

23-4-2009 Trouw Kabinet verdrinkt in Zeeuwse polder Fred Wouters, directeur Vogelbescherming Nederland aan het woord.

23-4-2009 AD Polder Zuidoord mag nat worden In Zuid Holland wordt ontpolderen doorgedramd tegen de wil van de plaatselijke bevolking. (artikel door het AD verwijderd)

22-4-2009 NRC Kabinetsplan Westerschelde maakt alles erger Zes hoogleraren ecologie becritiseren het kabinetsplan. Met commentaar van de webredacteur.

22-4-2009 PZC, GS onbezorgd over toegezegd geld voor wegen De provincie maakt zich geen zorgen over een eventueel gat in de financiering van de verbetering van de Sloe- en Tractaatweg.

21-4-2009 de Volkskrant Nauwelijks alternatief voor ontpoldering Natuurorganisaties in Nederland en Vlaanderen zijn verbijsterd over het kabinetsbesluit om toch maar geen Zeeuwse polder onder water te zetten

20-4-2009 ATV Televisieuitzending Nederland zal de Hedwigepolder in Zeeuws-Vlaanderen niet ontpolderen

20-4-2009 Agri Holland 'Kabinet schuift probleem Hedwigepolder af' De Zeeuwse Milieufederatie, Stichting het Zeeuwse Landschap en Vereniging Natuurmonumenten betreuren het besluit en hebben geen begrip voor het standpunt van het kabinet.

18-4-2009 PZC Kabinet luistert naar Zeeuwen. "Het is een beetje de dag van de democratie. Er is naar de bevolking geluisterd.", aldus Magda de Feijter.

18-4-2009 PZC 'Veilige Schelde taak van Antwerpen' Toelaten van megacontainerschepen op de Westerschelde mag alleen als afdoende veiligheidsmaatregelen getroffen zijn.

17-4-2009 PZC Tweede Kamer blij, Nijpels twijfelt De Kamerfracties van CDA en SGP zijn blij met het kabinetsbesluit om de ontpoldering van de Hedwigepolder af te blazen. Ed Nijpels ziet moeilijkheden opdoemen.

17-4-2009 NRC Nijpels: besluit Westerschelde krijgt veel weerstand

17-4-2009 NOS journaal: De Hedwigepolder wordt niet onder water gezet.

17-4-2009 De Standaard Zusjes van MSC Beatrice zijn in aantocht. Zes containerreuzen gaan de komende maanden proefvaren op de Westerschelde.

11-4-2009 PZC Gekrakeel over containerschepen Zeeland en Vlaanderen liggen met elkaar overhoop over de toelating van grotere containerschepen op de Westerschelde

11-4-2009 AD Provincie zet ontpoldering door De provincie Zuid Holland zet de plannen om bij Bernisse te ontpolderen door omdat deze afspraken gemaakt zijn met het rijk. Wat ee nargument! (artikel door het AD verwijderd)

8-4-2009 De Standaard Werkloosheid Antwerpense haven verdrievoudigd

8-4-2009 PZC Balkenende onder indruk van Dow en het actiecomité Ontpolderen Nee kregen gelegenheid hem te spreken.

8-4-2009 De Standaard Mega-containerreus heeft Westerschelde voor zich alleen Tijdelijk was de Westerschelde verboden toegang voor andere schepen.

7-4-2009 PZC Antwerpen viert feest rond MSC Beatrice Het grootste containerschip dat ooit de Westerschelde heeft bevaren, de MC Beatrice, komt om vier uur bij de Zandvlietsluis.

5-4-2009 De Telegraaf In crisistijden kunnen boten niet groot genoeg zijn, alleen ze kunnen niet meer in alle havens terecht....

4-4-2009 AD 'Provincie, kijk nu eens naar óns plan' Ook in Zuid Holland hebben bestuurders geen oor naar alternatieven voor ontpoldering. (artikel door het AD verwijderd)

4-4-2009 BN DeStem Bestuur CDA Sluis blijft toch in functie Statenfractie CDA blijft voor vrijwillige grondverwerving voor Waterdunen.

28-3- 2009 NRC Mislukte natuur Een verhandeling in de wetenschappelijke bijlage van de NRC over het drama van ontgronding van landbouwgronden om er natuurgebieden van te maken. Het ergste is dat de dienst Landelijke Gebieden van LNV geen enkel overzicht van de situatie heeft.

27-3-2009 Eén Vandaag Bewoners stoppen sloop Doel Ruim honderd bewoners en actievoerders houden daar de bulldozers tegen die het dorpje moeten slopen.

27-3-2009 PZC PvZ probeert GS alsnog af te laten zien van plan Waterdunen N.a.v. een enquête door Trendview in opdracht van de ZLTO waaruit blijkt dat slechts 10% met Waterdunen instemt is voor de Partij voor Zeeland aanleiding om opnieuw dit project aan de orde te stellen.

22-3-2009 PZC Inwoners Sluis wijzen Waterdunen af

18-3-2009 PZC Sluis wil ruimte recreanten in Zwin De uitbreiding van natuurgebied Het Zwin moet een impuls geven aan nieuwe recreatieve voorzieningen aan beide zijden van de grens

9-3-2009 agd.nl Rijk houdt rekening met schade voor boeren door verzilting en een vierde verdieping van de Westerschelde is in de toekomst bespreekbaar (Artikel door AGD verwijderd)

19-2-2009 Zie hier ..... een nooduitgang? voor de Tweede Kamer.....
Sloop hoeve Kiledrecht

28-2-2009 Nieuws uit Doel Cijfers nemen laatste illusies weg over Saeftinghedok en "Toenemende politiek twijfel over Saeftinghedok" en "Sloop historische hoeves in Kieldrecht opgeschort".

21-2-2009 Waterforum. Ontpolderen Hedwigepolder en andere natuurcompensatie hoeft niet van Europa. Nederland heeft juridisch alle ruimte om natuurherstel uit te voeren. (Bericht door Waterforum van site verwijderd)

20-2-2009 PZC Twijfel ontpoldering groeit Tijdens de hoorzitting bleek weer dat een ruime meerderheid in de Tweede Kamer tegen ontpolderen is.

19-2-2009 AGD Juristen zien in EU-regels geen plicht tot ontpoldering Europese regels dwingen Nederland helemaal niet tot het onder water zetten van de Zeeuws-Vlaamse Hedwigepolder. De regering heeft veel meer keuzemogelijkheden. (Artikel verwijderd)

19-2-2009 PZC Kamer twijfelt nog over Hedwige De meningen van politici vóór de hoorzitting.

7-2-2009 PZC Zeeuwen boos over Berlijnse muur in de polder Politici planten bomen uit protest tegen ontpolderingsplannen van de Hedwigepolder.

25-1-2009 De Brakke Hond nr. 82. De culturele noodzaak van de Scheldeverdieping,
dimensies van een obstructiepolitiek
door Eric van Hooydonk. Het is goed dat men in Nederland kennis neemt van bepaalde visies van deskundigen in Vlaanderen. En dan te bedenken dat Nederland meewerkt aan de Scheldeverdieping vanwege "goed nabuurschap"!

24-1-2009 PZC Getij biedt Grevelingen kansen De slechte waterkwaliteit in de Grevelingen en de aangetaste natuurwaarden in het zoute meer verbeteren fors door aanleg van een groot doorlaatmiddel in de Brouwersdam, aldus Rijkswaterstaat.

24-1-2009 De Volkskrant Leve de natuur, weg met het volk De eco-imperialisten en inheemse groepen in Afrika zitten elkaar in de weg.

20-1-2009 Tijdschrift Zeeland. Doeke D. Roos, 170 Jaar vrije vaart op de Schelde. Het Tractaat van 1839 en "wat ons bindt en wat ons scheidt".

14-1-2009 De Standaard Politie stopt bezetting historische hoeves Terwijl nog onderhandeld wordt over de toekomst van een 17de eeuwse hoeve wordt onder toezicht van politie de schuur geramd en worden actievoerders verwijderd.

12-1-2009 Waaskrant Zeeuws-Vlaanderen voert actie tegen ontpolderen Kaartenactie gericht aan Balkenende, Bos en Rouvoet gestart ook in Vlaanderen in het nieuws..

3-1-2009 PZC Groeiend verzet tegen ontpolderen Het actiecomité Red Onze Polders zet het nieuwe jaar in met een nieuw stevig offensief tegen ontpolderen.

29-12-2008 PZC 'Pleiten voor afplaggen Saeftinge is misleiding', verzucht Marten Hemminga van het Zeeuwse Landschap.

24-12-2008 Transport.nl 165 containerschepen liggen werkeloos aan de kant met een gezamenlijke capaciteit van 420.000 TEU.

12-12-2008 InOverheid.nl In een proefproject wordt geëxperimenteerd om insprekers te betrekken in een 'voorkeursbesluit', waardoor ze in een vroeg stadium kunnen meepraten; resulterend in snellere besluitvorming. Minister Eurings verwacht dat de burger en milieuclubs hierdoor minder gauw naar de rechter zullen lopen.

12-12-2008 PZC Ontpoldering bij Zwin gaat door Officieel hebben gemeentebestuurders van Knokke-Heist en de actiegroep Red onze Polder zich nog niet neergelegd bij opgave van de Willem Leopoldpolder.

11-12-2008PZC Ontpoldering Prosperpolder wordt doorgezet Vlaams minister-president Kris Peeters is niet van plan de ontpolderingswerken in de Prosperpolder op te schorten in afwachting van de Nederlandse studie naar alternatieven, met name voor de naastgelegen Hedwigepolder.

10-12-2008PZC Onderzoek natuurherstel De provincie Zeeland laat uitgebreider onderzoek doen naar de mogelijkheden voor buitendijks natuurherstel in de omgeving van de Hoofdplaatpolder en nabij Ossenisse.

9-12-2008 BN/DeStem Zout water, daar zien we niets in Vrijwillige verkoop van de grond was altijd het uitgangspunt bij Waterdunen, zegt Bram van der Slikke.

4-12-2008 BN/DeStem 'De Zeeuws-Vlaming is eigenlijk gewoon te braaf' Ontpoldering, windmolenparken, Waterdunen, de N61. Het lijkt wel of de politici niet luisteren. Het is aan de politiek om de angsten en de grieven van de mensen te verwoorden.

3-12-2008 PZC CDA-Zeeland opnieuw tegen ontpoldering Het CDA-Zeeland heeft zich andermaal uitgesproken tegen gedwongen onteigening voor ontpoldering.

3-12-2008 PZC PvdA in Kamer wil hoorzitting ontpoldering Kamerlid Ria Roefs: "We willen meer weten over het door stichting Levende Delta en landbouworganisatie ZLTO aangedragen alternatief van het Land van Saeftinghe. Op de persconferentie kreeg ik het idee dat er nieuwe feiten op tafel kwamen."

26-11-2008 PZC 'Beroepsprocedures horen bij rol van waardenbehartiger' Daar is niets onoirbaars aan, zei oud-hoogleraar natuurrecht Peter van Wijmen tijdens een lezing voor de ZMF.

25-11-2008 PZC ZMF: Saeftinghe-plan, niet aan beginnen De Zeeuwse Milieu Federatie (ZMF) wil niets weten van verlaging van een deel van het Verdronken Land van Saeftinghe.

25-11-2008 BN/DeStem Zeeland wil maar 600 hectare natuurherstel en gedeputeerde Frans Hamelink wil dat dat minister Verburg van LNV met deze opvatting instemt.

24-11-2008 PZC PvdA-Kamerlid ziet ontpoldering Hedwige als probleem voor CDA De woordvoerder LNV van de PvdA tijdens het vorige kabinet kan het niet laten.

24-11-2008 PZC Voor- en tegenstander ontpolderen in rubriek "te gast" Rinus Antonisse tegenover Kees Slager en Hugo Polderman.

23-11-2008 Trouw Soms zit er niets anders op dan het land terug te geven aan de zee Het is nu tijd om de zee wat terug te geven. Een poldertje. Voorzien van de ingezonden brief van Ir. Lases.

21-11-2008 PZC Gemeenteraad stemt in met Plan Perkpolder De gemeente Hulst heeft een motie tegen ontpolderen aangenomen en keurt toch het plan perkpolder goed!

20-11-2008 ZLTO/Levende Delta ZLTO en Levende Delta maken alternatief voor ontpoldering bekend Vandaag hebben de ZLTO en de Stichting de Levende Delta aan de voorzitter van de Vaste Kamercommissie LNV het alternatief voor ontpoldering van de Westerschelde aangeboden.

20-11-2008 ZLTO/Levende Delta Alternatief voor ontpoldering: conclusies rapport Nijpels wetenschappelijk weerlegd en afgewezen Ontpoldering Hedwigepolderecologisch gezien de slechts denkbare plek in de Westerschelde.

15-11-2008 PZC PvdA: breder zoekgebied voor herstel natuur

28-10-2008 PZC 'Gelegenheidspacten gevaar voor veiligheid zeewering' Waterschap Zeeuwse eilanden maakt zich zorgen over Waterdunenen en Perkpolder

29-10-2008 Trouw Zeeland geeft, Antwerpen neemt Kees Slager reageer op poëtisch commentaar in Trouw dat het tijd wordt om aan de zee wat terug te geven.

28-10-2008 Transport.nl Schepen van 14.000 teu op schelde? Vlaanderen wil dat in de toekomst schepen met een lengte van 400 meter de Westerschelde mogen opvaren.

24-10-2008 AGD Kamer tegen ontpoldering CDA en VVD leggen zich niet zonder meer neer bij het advies van de commissie-Nijpels over de Hertogin Hedwigepolder.

24-10-2008 PZC. In de rubriek Te Gast van de PZC zijn Rinus Antonisse als voorstander en Kees Slager/ Hugo Polderman (SP) als tegenstanders van ontpolderen aan het woord.

23-10-2008 Trouw Soms zit er niets anders op dan het land terug te geven aan de zee Steun vanuit Trouw voor cie. Nijpels met kritiek van Ir Lases op de tunnelvisie van de commissie Nijpels.

22-10-2008 PZC Hedwige vol water is toch de beste oplossing, aldus de commissie Nijpels.

7-10-2008 Blik op Nieuws Voorlopig geen hogesnelheids-verbinding tussen Brussel en Den Haag Het handje-klap tussen Vlaanderen en Nederland blijkt niet te werken.

26-9-2008 Wereldregio Reuzen op lemen voeten Dijkgraaf Jan Geluk filosofeert over de gevolge nva nhet advies van de Commissie Veerman.

14-9-2006 De Volkskrant Dijkverhoging tegen stijgend zeewater: Waarom moet dat eigenlijk? Wetenschappers zijn niet overtuigd van de maatregelen die Veerman c.s. in hun rapport adviseren.

6-9-2008 De Volkskrant Wie durft 'accuut' Deltaplan te kraken? Hoe noodzakelijk zijn de voorgestelde maatregelen?

5-9-2008 BN/DeStem 'Waterdunen Breskens staat op losse schroeven' Door het advies van de Deltacommissie komen de geplande ontpolderingsplannen in het kader van het Natuurherstel Westerschelde op losse schroeven te staan.

4-9-2008 BN/DeStem 'Wij willen alleen maar ons bedrijf hier voortzetten' Interview met Marnix Verbrugge over plan Perkpolder.

4-9-2008 PZC Waterschap in meerderheid tegen zoutinlaat (Waterdunen) Het waterschap Zeeuws-Vlaanderen werkt niet mee aan de aanleg van een zoutwaterinlaat in het plan Waterdunen

1-9-2008 BN/DeStem Plan natuurherstel binnenkort gereed De provincie komt in oktober met plannen voor natuurherstel in het middengebied van de Westerschelde.

29-8-2008 Natuurorganisaties tegen verdieping Westerschelde De ZMF, Het Zeeuwse Landschap en Natuurmonumenten vinden dat voordat met de verdieping begonnen wordt eerst duidelijkheid moet zijn over de natuurcompensatie.

29-8-2008 PZC Vogelbescherming tegen verdieping Vogelbescherming Nederland vreest dat de derde verdieping van de Westerschelde de natuur in het gebied aantast.

26-8-2008 Dijken moeten één à anderhalf meter hoger

19-8-2008 De Standaard Stukje Doel dan toch geslopt Onder politiebescherming start van sloop van 18 woningen in Doel. Tevens een onvolledig, onbruikbaar (volgens deskundigen) historisch overzicht vanaf 1960. En een interview met voorzitter Groen! (Berouw na de zonde).

14-8-2008 de Volkskrant Nationaal Kiezersonderzoek: Cynisme over politiek groeit. Politici doen willens en wetens loze beloften

13-8-2008 De Standaard Sloop Doel wordt kat en muis spel Actievoerders bezetten huizen die gesloopt moeten worden.

13-8-2008 De Standaard Het Doel van Amsterdam Met grote belangstelling volgt men in Vlaanderen de wederwaardigheden van het kunstenaarsdorp Ruigoord

5-8-2008 Regels voor toegang schorren De provincie onderzoekt of voor de Westerschelde een buitendijkse betredingsregeling noodzakelijk is.

4-8-2008 De Standaard Scheldewijdingsfeesten in Doel Veel mensen komen naar de feesten om hun steun te betuigen.

2-8-2008 PZC Actiecomité Doel 2020 vecht ontpoldering aan Het actiecomité Doel 2020 verzet zich nu ook tegen de ontpoldering van het Vlaamse deel van de Prosperpolder.

1-8-2008 PZC Geen nieuwe ideeën natuurherstel Op verzoek van de Eerste Kamer is de termijn om in te zenden van 1 juli naar 1 augustus verschoven. Dat leverde geen nieuwe reacties op, laat Nijpels weten.

23-7-2008 PZC Vogelbescherming houdt vast aan ontpolderen Vogelbescherming zal hoe dan ook met alle middelen blijven strijden voor behoud en herstel van getijdennatuur.

22-7-2008 Waaskrant "Maatschappelijk Meest Haalbaar Alternatief" is nieuw gezegde Uitspraken van Kris Peeters onder de loupe door Doel 2020.

22-7-2008 Waaskrant Intergetijdengebied Prosperpolder volgende blunder van formaat?

21-7-2008 Doel2020.org Vernietiging van de Prosperpolder: we slaan terug Doel 2020 vordert bij de Raad van State de vernietiging van het besluit op de Hedwige en Prosperpolder te ontpolderen.

21-7-2008 Doel2020.org Intergetijdengebied Prosperpolder: de volgende blunder van formaat? Chris De Stoop volgde de gerechtelijke onteigening van de laatste grote dwarsligger, Gery De Cloedt, eigenaar van de hele Hedwigepolder.

18-7-2008 PZC Derde verdieping Westerschelde kan eind 2008 beginnen als geen bezwaren tegen de vergunningen ingediend worden.

18-7-2008 PZC Vlaanderen gaat door met plan Prosperpolder Ondanks de belofte van minister Kris Peeters gaat Vlaanderen gewoon door met de voorbereidingen voor ontpoldering van de Prosperpolder-noord en een stukje Hedwigepolder.

17-7-2008 PZC 'Ontpoldering in strijd met afspraken' aldus Johan Robesin van de Partij van Zeeland. In de verdrage nstaat dat begonnen wordt twee maanden na ratificatie.

11-7-2008 BN/DeStem Geld voor wegen grensregio De Nederlandse en Vlaamse rijksoverheden moeten met geld over de brug komen om de infrastructuur in het grensgebied tussen Beveren en Hulst aan te passen op de toekomstige ontwikkelingen in het Antwerpse havengebied.

9-7-2008 RD Niemand wil nog ontpolderen Diplomatiek topoverleg dinsdagmorgen tussen Nederland en België kon verder internationaal geruzie voorkomen. Voorlopig, althans. Want dat er definitief níet wordt ontpolderd, is nog steeds onzeker. Ook al wil niemand dat nog.

9-7-2008 persbericht VVD Statenfractie teleurgesteld en bezorgd Den Haag heeft opnieuw een kans laten liggen om ontpoldering van de Hedwigepolder en een deel van het Zwin definitief uit te sluiten.

9-7-2008 BN/DeStem Lichte teleurstelling bij anti-ontpolderaars Wel erg eufemistische kop. Men is zeer teleurgesteld in alle beloftes door politici, inclusief J.P. Balkenende, gedaan.

9-7-2008 atv.be Nederland keurt Scheldeverdragen dan toch goed, maar Vlaams minister president Kris Peeters moest de Nederlanders wel eerst beloven dat er na de zomer nog gepraat zal worden 'over alternatieven voor de ontpoldering in Zeeland', aldus ATV.

9-7-2008 PZC Scheldeverdrag een feit.

8-7-2008 SP.nl Coalitiepartijen in Senaat zijn tegen ontpoldering, maar stemmen er niet tegen Commentaar van Kees Slager na de stemming in de Eerste Kamer over de Scheldeverdragen.

8-7-2008 PZC Natuurherstel mag ook buiten Westerschelde schrijft Gerda Verburg aan de Eerste Kamer.

7-7-2008 Knack.be De blunders van Peeters De Vlaamse spoedonteigening van de Hedwigepolder zorgt voor kwaad bloed in Nederland.

7-7-2008 ATV.BE Volksvergadering ontpoldering Met spanning volgt men vanuit België de ontwikkelingen rond ontpoldering in Zeeuws-Vlaanderen

5-7-2008 PZC 'Eerste Kamer, hou voet bij stuk' De Eerste Kamer moet a.s. dinsdag vasthouden aan de eis dat het onder water zetten van de Hedwigepolder uit het Scheldeverdrag met Vlaanderen wordt gehaald. Het is de enige zekerheid om te voorkomen dat ontpolderd wordt.

3-7-2008 PZC Senaat brengt zichzelf in lastig pakket Hoewel de Senaat dinsdag minister Verburg vroeg of ze de zaak serieus neemt, blijkt volgende week of de Eerste Kamer zichzelf serieus neemt.

2-7-2008 www.sp.nl Senaat houdt debat over Zeeuwse ontpoldering aan Zowel collega-kamerleden als minister Verburg en staatssecretaris Huizinga complimenteerden de SP-senator, Kees Slager, met zijn analyse hoe de Schelde van rivier tot riool werd en zich daarna weer herstelde, maar nu door megalomane plannen van Antwerpse havenbaronnen weer bedreigd wordt.

2.7.2008 www.eerstekamer.nl Senaat heeft moeite met Scheldeverdragen aldus de website van de Eerste Kamer zelf!

2-7-2008 AGD.nl Senaat blokkeert ontpoldering Bijna de voltallige Eerste Kamer is tegen het onder water zetten van de Zeeuwse Hertogin Hedwigepolder.

2-7-2008 De Volkskrant. Zeeuwse polder als wisselgeld De Hedwigepolder als wisselgeld voor het economisch belang van Vlaanderen? Volgens Peter de Koeijer van de Zeeuwse Land- en Tuinbouworganisatie (ZLTO) hoeft er helemaal niets ingewisseld te worden, en zeker de Hedwigepolder niet. (Door de Volkskrant van site verwijderd)

2-7-2008 Knack.be Hevig verzet tegen 'massale grondroof' voor natuurcompensaties In het vredegerecht van Beveren is grootgrondbezitter en baggeraar Gery De Cloedt woensdagmorgen in spoedprocedure gerechtelijk onteigend.

2-7-2008 PZC Eerste Kamer tegen ontpoldering De Eerste Kamer is mordicus tegen het onder water zetten van de Hedwigepolder. De Senaat wil daarover verregaande toezeggingen van het kabinet voordat hij de Scheldeverdragen goedkeurt.

26-6-2008 Gazet van Antwerpen Nieuwe commandopost voor Kallosluis Minister-president Peeters bevestigde dat de Nederlanders de vier verdragen wel degelijk nog voor het zomerreces zullen goedkeuren. Peeters stelde daartoe de nodige contacten met Den Haag te hebben gelegd.

25-6-2008 www.SGP.nl SGP boos op Belgen De SGP wil dat de Nederlandse regering onmiddellijk aan de bel trekt bij de regering van België over de onteigening van gronden ten behoeve van ontpoldering.

20-6-2008 PZC Bredere zoektocht naar alternatief ontpolderen Onder druk van de Eerste Kamer en vindt minister Verburg dat er breder gezocht moet worden naar een alternatief voor de ontpoldering van de Hedwige.

20-6-2008 PZC Provincie schiet Hulst te hulp op tal van terreinen om de gemeente nieuwe impulsen te geven. Dit vloeit voort uit de afspraken in het kader van de verdieping van de Westerschelde. De discussie over de Hedwigepolder zou hier niets mee van doen hebben.

19-6-2008 PZC Kabinet: snel Scheldeverdragen Het kabinet zet de Eerste Kamer onder druk om de Scheldeverdragen voor de zomervakantie te behandelen.

18-6-2008 De Standaard Kris Peeters dreigde met boycot Beneluxverdrag Enkele uren voor de ondertekening van het Beneluxverdrag toonde de Eerste Kamer alvast haar goede wil door de goedkeuring van de Scheldeverdragen in het vooruitzicht te stellen. (artikel door de Standaard van website verwijderd)

18-6-2008 agd.nl Vlamingen zijn trage uitbaggering Westerschelde zat Vlaams premier Kris Peeters sprak vandaag over de uitdieping van de Westerschelde, een jarenlang pijnpunt tussen Nederland en Vlaanderen.

18-6-2008 VILT Nieuwe hoop voor uitdieping Schelde Onder 'druk van tegenkrachten' kwam de commissie Verkeer en Waterstaat van de Eerste Kamer dinsdag opnieuw samen én stuurde haar standpunt bij.

18-6-2008 PZC Kabinet zet Eerste Kamer onder druk over Scheldeverdragen De verdragen moeten voor de zomervakantie behandeld (zeg goedgekeurd worden)

16-6-2006 Transport.nl Vlaanderen vreest uitstel Scheldeverdieping

14-6-2008 Nieuwsblad.be Scheldeverdieping: Van Peel hoopt op gezond verstand Nederland De krant herinnert zijn lezers er aan dat de eerste brief van toenmalig premier Jean-Luc Dehaene aan collega Wim Kok betreffende de derde uitdieping, ging in 1997 de deur uit.

14-6-2008 De Boerderij Nederland schendt FAO-verdragen Landbouwgrond onomkeerbaar omzetten in natuur is tegen landbouwafspraken uit 1996.

14-6-2008 Volkskrant Meter zee erbij geen punt Met zandsupletie voor de kust kan probleemloos één meter zeespiegelrijzing opgevangen worden.

13-6-2008 Nieuwsbank Peumans wil spoedoverleg over verdieping Westerschelde Jan Peumans ziet hierin een vertragingsmanoeuvre en zal minister-president Kris Peeters interpelleren over de kwestie en hem aanzetten tot spoedoverleg.

13-6-2008 Gazet van Antwerpen Nederland torpedeert uitdieping Schelde In Antwerpen is men 'not amused' over het besluit van de Eerste Kamer.

12-6-2008 BN/DeStem Zoektocht alternatief ontpoldering beperkt De Eerste Kamer is daarover zo ontstemd dat hij volgende week dinsdag niet in debat wil gaan met minister Verburg

11-6-2008 BN/DeStem Meer ruimte in Zeeland voor vogels Een pleidooi om stranden af te sluiten en te ontpolderen voor vogeltjes in de 'visie': 'Kust, meer ruimte voor mensen en vogels'

10-6-2008 www.sp.nl Senaat weigert voorlopig om scheldeverdragen te behandelen

9-6-2008 AGD.NL Strijd tegen ontpoldering met kunst Via een kunstexpositie wordt aandacht gevraagd voor de ontpolderproblematiek. Zie persbericht

2-6-2008 De Boerderij 'Nederland schendt FAO-afspraken' Landbouwgrond onomkeerbaar omzetten in natuur is tegen afspraken uit 1996. Met dit argument komt de voorzitter van Nieuwe Natuur Nee!

31-5-2008 Trouw CDA-Kamerlid strijdt vastberaden tegen komst nieuwe (natte) natuurgebiedenHet CDA keert zich tegen plannen om landbouwgrond om te zetten in (natte) natuur. De leefbaarheid op het platteland staat onder druk, zegt Kamerlid Ad Koppejan.

24-5-2008 de Volkskrant Bescherm onze rijkdom tegen het water. Dubbelinterview met Cees Veerman en Louise Fresco van de Deltacommissie komen nu al met hun zorgen en dilemma's naar buiten.

23-5-2008 NRC Vrije markt vernietigt landbouw Gouden tijd voor boeren zet subsidies onder druk

21-5-2008 BN/DeStem Red Onze Polders voert actie in Kieldrecht

21-5-2008 VILT Werken Prosperpolder maken landbouwers ongerust Ondanks de twijfels in Nederland gaat Vlaanderen gewoon door met ontpolderen van de Hedwigepolder

21-5-2008 BN/DeStem Zeeuwse boer piepertopper Negger bereiken aardappeltelers zulke goede resultaten als in Zeeland.

19-5-2008 AGD.NL Koren op de molen van LTO In opdracht van LNV heeft het LEI uitgezocht dat de Europese, en dus ook Nederlandse, landbouw hard nodig is om het groeiende aantal monden wereldwijd te voeden.

13-5-2008 VILT "Flankerend landbouwbeleid voor Willem Leopoldpolder" Het flankerende landbouwbeleid dat al lang van toepassing is voor de Sigmagebieden, wordt nu pas ook toegepast bij de ontpoldering van de Willem Leopoldpolder.

18-4-2008 PZC Protest tegen uitbreiding Zwin laait op. Vlaanderen schijnt maximale ontpoldering van het Zwin door te willen drukken zonder overleg met de Boerenbond

17-4-2008 Metrotime Landbouwers Knokke hijsen zwarte vlaggen tegen ontpoldering Boeren in de Leopoldpolder voelen zich bedrogen.

17-4-2008 BN/DeStem Compensatie natuur vooral binnendijks De natuurcompensatie voor de schade van de tweede verdieping in de Westerschelde levert in de rivier zelf nauwelijks nieuwe natuur op.

13-4-2008 DePers.nl Tweede Kamer: Staatsbosbeheer wordt 'staat binnen staat' Een kamermeerderheid eist van minister Verburg dat Staatsbosbeheer tot de orde wordt geroepen.

12-4-2008 De Telegraaf 'Staatsbosbeheer' boekje te buiten' door wolven in polders te laten en dijken door te steken.

8-4-2008 DeOndernemer.nl Waterdunen niet in geding Er is geen sprake van het bij voorbaat incalculeren van mislukking van het recreatie- en natuurproject Waterdunen bij Breskens. (artikel inmiddels verwijderd)

3-4-2008 De Ondernemer.nl Zandplaten af en toe dicht voor watersporter vanwege jachthavens in Vlissingen en Perkpolder. (artikel inmiddels verwijderd)

1-4-2008 Netwerk Nederland ontpoldert Link naar uitzending. Geen 1 april grap!

25-3-2008 Trouw Nederland moet weer toekomst gaan zien in zijn eigen landbouw Nederland moet komen tot en herwaardering van zijn landbouw. Het idee dat landbouwgrond beter rendeert als recreatie-, woon- en natuurgebied, is achterhaald.

21-3-2008 Trouw. Een moratorium op het verdrinken van boerenland. Geef de boer zijn land terug.

12-3-2008 PZC, Boerenbond zwaar teleurgesteld De Belgische Boerenbond is woedend over de wijze waarop is omgesprongen met bezwaren tegen de verdere ontpoldering van het Zwin.

12-3-2008 PZC, Natuurplan Perkpolder beter borgen De voorspelde toename van de recreatievaart door de aanleg van de jachthaven vormt een serieuze bedreiging voor de zeehonden en diverse vogelsoorten die op de zandplaten in de rivier verblijven.

8-3-2008 De Tijd Saeftinghedok.... Waarom zouden we? Groeiprognoses en verkeersproblemen laten uitschijnen dat Antwerpen geen bijkomend dok nodig heeft.

8-3-2008 Belgische Boerenbond geschoffeerd over de wijze waarop is omgesprongen met bezwaren tegen de verdere ontpoldering van het Zwin. (artikel door De Stem verwijderd)

5-3-2008 Saeftinghe bedreigd door menselijk onverstand (artikel door De Stem verwijderd)

4-3-2008 'Verlos Westerschelde van Vogel- en Habitatrichtlijn'. ‘Zeeland, Vlaanderen en Antwerpen zijn voor hun welvaart sterk afhankelijk van de zeevaart door de Westerschelde. Het is voor mij als Zeeuws commissaris onvoorstelbaar dat deze vaarroute bekneld zit onder de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn', zei Karla Peijs in Brussel. Peijs sprak als EU-binnenvaartcoördinator de Europese Binnenvaart Unie (EBU) toe.

4-3-2008 50 successen CDA fractie waaronder het uitstel van ontpolderen. Waar je al niet trots op kunt zijn!

Boerenbond, februari 2008 Het Zwin, nepdemocratie Eén van de beste en een zeer constructieve inspraakreacties is niet in de antwoordnota opgenomen. Onvoorstelbaar!

RD, 29-2-2008 GS Z-Holland blijven bij ontpolderen Goeree GS van Zuid Holland hebben goed naar Zeeland gekeken: tegen de wil van de bevolking doordrammen.

De Volkskrant, 28-2-2008 Baggeraars beginnen vast, ondanks Raad van State, die nog een uitspraak moet doen op het bezwaarschift van Milieudefensie tege nde tweede maasvlakte.

PZC, 22-2-2008 Kiezen voor natuur én industrie werkt niet De eerste Thijs Kramer-lezing.

PZC, 22-2-2008 Te vroeg begonnen Scheldeverdieping irriteert de senaat met commentaar van de webredacteur

Metrotime, 21-2-2008 Balkenende en Peeters praten over kilometerheffing en Westerschelde
Als premiers met elkaar moeten praten om een probleem op te lossen, beloofd dat niet veel goeds.,

PZC, 22-2-2008 'Ontpolderprobleem opgelost met natuurontwikkeling Grevelingen', aldus de Partij voor Zeeland

PZC, 16-2-2008 Staten willen geen motie van teleurstelling naar de Tweede Kamer sturen over het niet opnemen van vrijwillige grondverwerving in de Scheldeverdragen.

15-2-2008 BN/DeStem, Noodplan voor verdieping Schelde Een derde verdieping van de Westerschelde is alleen verantwoord als een serie voorzorgsmaatregelen wordt genomen. (artikel door De Stem verwijderd)

12 februari 2008, De Volkskrant. Innovatie vertroebelt waterbeheer.
In de strijd tegen het water heeft dijkverhoging afgedaan. Er is alleen nog maar oog voor nieuwe oplossingen. Ten onrechte, betoogt Ties Rijcken.

PZC, 7-2-2008, Ed Nijpels bekijkt ontpolderen Ed Nijpels leidt de commissie die zoekt naar andere mogelijkheden dan ontpoldering voor natuurherstel in en rond de Westerschelde.

PZC, 6-2-2008 'Sloop boerderijen in Prosperpolder is mogelijk voor niets' Als de Vlaamse overheid binnen enkele maanden het startsein geeft voor de sloop van huizen en boerderijen in de Prosperpolder, kan dat werk wel eens voor niets blijken te zijn.

PZC, 1-2-2008 'Saeftingedok is overbodig' Het actiecomité Doel 2020 vindt het Seaftingedok megalomaan, zonder financieel, maatschappelijk of juridisach draagvlak.

PZC, 31-1-2008 Antwerpen wil door met Saeftingedok In 2013 moet het Saeftingedok volgens de haven van Antwerpen klaar zijn.

PZC, 25-1-2008 Staten akkoord met getijdennatuur Gedeputeerde Hamelink kreeg in de Statencommissie Ruimte, Ecologie en Water groen licht om de plannen uit te werken.

VARA, 24-1-2008 Procedures verruiming vaargeul Westerschelde gestart De Vogelbescherming lijkt meer de woordvoerder van de Zeeuwse natuurorganisaties te worden als het om ontpolderen gaat.

Agri Holland, 24-1-2008 'Provincie Zeeland moet zich minder op natuur richten' Klimaat en voedselproductie moeten centraal komen te staan in het beleid van het provinciebestuur van Zeeland. Dat betoogde voorzitter Albert Jan Maat tijdens de algemene ledenvergadering van de ZLTO-afdeling Borsele. (artikel door Agri Holland verwijderd)

PZC, 23-1-2008 Flor Vriends kan met zijn camping geen kant meer op Hij verkeert al sinds 1995 in onzekerheid over wel of geen ontpoldering van de Willem Leopoldpolder.

BN/DeStem, 18-1-2008 Door met getijdennatuur De provincie gaat de concrete plannen voor 300 ha. natuur uitwerken. (artikel door De Stem verwijderd)

PZC, 16-1-2008 Herstel elders meer nodig dan in Westerschelde De webredacteur "Te Gast" in de PZC naar aanleiding van de bijdrage van Marten Hemminga van het Zeeuwse Landschap

PZC, 15-1-2008 EU kan ruzie rond ontpolderen beslechten Johan Robesin (Partij voor Zeeland) Te gast

PZC, 12-1-2008 Staten tegen referendum Geen referendumverordening in Zeeland. Met commentaar van de webredacteur.

VILT, 5-1-2008 Poldergeest leeft enkel voort bij Nederlandse boeren De boeren in de Prosperpolder zijn reeds onteigend en hebben hun laatste oogst gezaaid, maar de Nederlandse boeren vechten door. (Artikel van VILT-website verwijderd)

PZC, 4-1-2008 'Onderzoek verdieping onvolledig' De ZMF tekent met de werkgroep Schelde Estuarium bezwaar aan tegen de verdieping van de Westerschelde. Verder acht de ZMF het verkeerd dat de verdieping en uitvoering van de natuurplannen zijn ontkoppeld. De aanleg van 600 hectare getijdennatuur 'van de hoogste kwaliteit' moet gelijktijdig met de verdieping plaats vinden.

PZC, 4-1-2008 Milieufederatie houdt rekening met mening van de bevolking De ZMF gaat regelmatig via het digitale panel De Groene Peiler de mening van de Zeeuwen peilen.
Iets voor u? Ga naar www.degroenepeiler.nl

PZC, 2-1-2008 Openheid kan debat ontpolderen uit impasse halen.

PZC, 28-12-2007 Verdieping Schelde in strijd met natuurregels De derde verdieping van de Westerschelde is strijdig met de Europese natuurregels. Bovendien is het onderzoek naar de kosten en baten van de ingreep onjuist en onvolledig. Daarom mag de verdieping niet uitgevoerd worden.

PZC, 28-12-2007 Discussie ontpoldering vraagt om nuchterheid Van der Hoofd, gepensioneerd landschapsconsulent van LNV, reageert op Eversdijk en De Bat. Met commentaar van de webredacteur.

PZC, 27-12-2007 Uitstel ontpoldering is een dooie mus CDA-ers Eversdijk en De Bat over het goedkeuren van de Scheldeverdragen en alternatieven voor ontpolderen. Met commentaar van de webredacteur.

Reformatorisch Dagblad, 21-12-2007 Een diepere Schelde, en wel zo snel mogelijk Historisch, noemde de Vlaamse premier Kris Peeters het begin van de verdiepen van het Belgisch deel van de Schelde.

Trends.be, 21-12-2007 Nederland 'gijzelt' Antwerpse haven Het lijkt er veel op dat Vlaanderen een Pyrrusoverwinning heeft geboekt. De Antwerpse haven blijft gegijzeld.

PZC, 19-12-2007 Duidelijkheid door keuze onteigening Onteigening dreigt in Perkpolder

Kris PeetersOmroepZeeland, 20-12-2007 Nieuwsuitzending met Kris Peeters bij het feestelijk begin van het baggeren voor de verdieping van het Belgische deel van de Schelde. Ten aanzien van ontpolderen was hij overduidelijk: "Het verdrag moet uitgevoerd worden".

Trends.be, 20-12-2007 Natuurlobby stelt 'ultimatum' voor verdieping Westerschelde De Vlaamse en Nederlandse natuurverenigingen blijven dreigen met een juridische blokkering van de verdieping van de Westerschelde, als er geen 600 hectare landbouwgrond integraal wordt ontpolderd.

PZC, 19-12-2007, Ruime steun in Tweede Kamer voor Scheldeverdragen Het bewijs: politiek is veel beloven en weinig doen.

de Volkskrant, 17-12-2007 Ontpoldering raakt de Zeeuwse ziel Het verzet in Zeeland begint bij de landelijke pers door te dringen.

PZC, 15-12-2007 Uitvoering Perkpolder stap verder In Kloosterzande is de bestuursovereenkomst getekend door de provincie, gemeente Hulst, rijkswaterstaat, waterschap, dienst domeinen, dienst landelijk gebied, Staatsbosbeheer, AM en Rabo Vastgoed.

PZC, 11-12-2007 Afgezakte broek van Koppejan De tegenstanders van ontpoldering lieten duidelijk blijken dat ze vinden dat het Zeeuwse CDA-Kamerlid Koppejan is gedraaid.

Persbericht, 10-12-2007 Minister Verburg licht Tweede Kamer verkeerd in over Westerschelde In een brief noemt zij dat in geheel Noordwest Europa maar twee Natura 2000-gebieden zijn waar habitattype 1130 estuaria voorkomen; te weten de Westerschelde en de Eems-Dollard. Dit is niet juist.
Koppejan probeert zijn ommezwaai af te leiden door naar de VVD te wijzen
OmroepZeeland, 10-12-2007 Nieuwsuitzending met verslag van de ommezwaai van de regeringspartijen betreffende vrijwillig ontpolderen tijdens het wetgevend overleg i.v.m. de ratificatie van de Scheldeverdragen..

PZC, 10-12-2007 Kamer akkoord met Scheldeverdragen De Tweede Kamer keurt de met Vlaanderen gesloten Scheldeverdragen goed, zonder een voorbehoud te maken waarin gedwongen ontpoldering wordt uitgesloten.

BN/DeStem, 7-12-2007 Ontpoldering uitgesteld tot half 2009 Gedwongen ontpoldering is voor anderhalf jaar van de baan. Minister Verburg zet 'alles op alles' om de grond van de Hedwigepolder en 't Zwin vrijwillig te verwerven. (artikel door De Stem verwijderd)

Knack.be, 5-12-2007 België start Scheldeverdieping op 20 december Alhoewel nog niet in Nederland geratificeerd, begint België maar alvast!!!

BN/DeStem, 5-12-2007 GroenLinks bezorgd over verdieping De Statenfractie van GroenLinks is bezorgd over uitvoering van een vierde verdieping van de Westerschelde. Het gaat dan om verruiming van de vaargeulen in de monding van de rivier. (artikel door De Stem verwijderd)


Omroep Zeeland 3-12-2007 Nieuwsuitzending op tv van vergadering van de vaste kamercie VenW en LNV. Krachtige motie van Koppejan tegen ontpolderen.


PZC, 3-12-2007 Natuurherstel door wegzuigen zand in Saeftinghe De Levende Delta heeft aannemer Boskalis Westminster een technisch onderzoek laten doen naar de mogelijkheden om op Saeftinghe bodemverlaging Toe te passen.

PZC, 3-12-2007 Geen dwang bij ontpoldering Het kabinet denkt dat gedwongen ontpoldering van de Hedwigepolder en het Zwin kan worden voorkomen.

PZC, 3-12-2007 Kabinet: geen gedwongen ontpoldering in Zeeland De overheid gaat alles op alles zetten om gedwongen ontpoldering in Zeeland te voorkomen.

PZC, 1-12-2007 PvdA schaart zich bij anti-ontpolderfront. "Als partij moet je luisteren naar wat er onder de bevolking leeft." aldus PvdA-Kamerlid Roefs

PZC, 1-12-2007 EU eist ontpoldering De Europese Commissie dreigt Nederland met strafmaatregelen als rond de Westerschelde geen ontpoldering plaatsvindt.

PZC, 30-11-2007 Onzekerheid over gevolgen verdieping Debatavond Terneuzen: Er kan niet hard gemaakt worden dat bij de verdieping van de Westerschelde geen natuurschade optreedt, zeker niet op langere termijn.

PZC, 29-11-2007 Toch risico op onteigening Perkpolder Hoewel de gemeente Hulst altijd heeft gezegd uit te zijn op vrijwillige grondverwerving, sluit zij onteigening toch niet uit.

PZC, 29-11-2007 Staten achter natuurherstel De meerderheid van de Super-slappe-Staten van Zeeland legt zich neer bij de conclusie van hoogleraar J. Verschuuren, dat herstel van Westerscheldenatuur alleen in of aan de rivier zelf kan gebeuren. Waar is het dualisme in Zeeland?

BN/deStem, 29-11-2007 Studie naar geulen Scheldemonding Rijkswaterstaat onderzoekt of na de derde verruiming van de vaargeul in de Westerschelde maatregelen nodig zijn in het mondingsgebied. Het gaat met name over de diepte van de vaargeulen. (artikel door De Stem verwijderd)

PZC, 28-11-2007 Landhonger van Vlaamse buren is nimmer te stillen - ANALYSE Terneuzen dreigt haar reserve aan industriegrond te moeten offeren voor het vervullen van een Gentse wens.

VILT, 28-11-2007 'Red onze polder' tevreden met publicatie hoogleraar Katleen Lanckriet: "De natuur in de Westerschelde kan niet op orde gebracht worden door het Zwin uit te breiden."

BN/deStem, 27-11-2007 PvZ neemt stelling tegen groene lobby De Partij van Zeeland doet 'een laatste, zeer dringend beroep' op de Tweede Kamer om ontpolderen langs de Westerschelde tegen te houden. (artikel door De Stem verwijderd)

BN/deStem, 22-11-2007 Provinciebestuur licht Staten verkeerd voor GS heeft ten onrechte gemeld dat de Kamer ingestemd heeft met de opdracht aan de Tilburgse hoogleraar Verschuuren om te onderzoeken of natuurherstel ook buiten de Westerschelde mogelijk is. (artikel door De Stem verwijderd)

PZC, 22-11-2007 Afgraven Saeftinghe is taboe Meningsverschillen over afgraven van Saeftinghe

PZC, 22-11-2007 CDA Zeeland toont verdeeldheid over natuurherstel Westerschelde Volgens de PZC zou het CDA in de Staten van Zeeland zich erbij neerleggen dat natuurherstel in de Westerschelde niet elders in de Delta mogelijk is. Op die vergadering is, in tegenstelling tot het bericht, juist wél een resolutie aangenomen waarin Zeeuwse CDA bestuurders worden opgeroepen waar mogelijk uit te dragen dat ontpolderen uitgesloten moet worden. Adri Dek heeft hierover een ingezonden brief geschreven.

PZC, 22-11-2007 ZMF twijfelt over verdieping De ZMF bestrijdt dat de komende derde verdieping van de Westerschelde geen gevolgen heeft voor de natuurwaarden.

EénVandaag, 19-11-2007 Ontpolderen zint Zeeuwen niet TV-uitzending n.a.v. volksvergadering in Hedwigepolder

PZC, 17-11-2007 Natuurwinst door verdieping Schelde MER verdieping Westerschelde: door zand en slib op de randen van platen te storten neemt oppervlak ondiep water en platen toe.

AD, 15-11-2007 Lek in oosterscheldekering De stormvloedkering Oosterschelde is minder veilig dan gedacht. (artikel door het AD verwijderd)

PZC, 09-10-2007 Bezoek lucht Vlamingen op De commissie mobiliteit van het Vlaams Parlement is gisteren gerustgesteld uit Den Haag vertrokken. (artikel door De Stem verwijderd)

NRC, 6-11-2007 Eén Belg houdt verdieping van Schelde tegen Grootgrondbezitter Gery de Cloedt strijdt voor het behoud van zijn polder aan de Westerschelde. Zeeuwen steunen de Belg in het verzet tegen Scheldeakkoorden.

De Standaard : 5-11-2007 Eigenaar Hedwigepolder bezorgt politici kopbrekens Ondanks alle pogingen weigert De Cloedt de Hedwigepolder te verkopen.

PZC, 27-10-2007 Debat ontpoldering in galerie Kos Zierikzee Kunst als vertrekpunt voor een discussie over ontpoldering.

PZC, 19-10-2007 Meer inzetten op brede waterkeringen

PZC, 18-10-2007 Nieuwe vragenronde over Scheldeverdrag De webredacteur vraagt zich af wat voor problemen er in Den Haag rond de Scheldeverdragen ontstaan zijn nu de Tweede Kamer een tweede vragenronde nodig heeft.

VILT, 16-10-2007 “Minstens tien procent van het landbouwareaal zal op een of andere manier ruimte moeten geven aan onze rivieren. In totaal zijn vele honderden boeren betrokken”, aldus Peter Van Bossuyt van de Vlaamse Boerenbond. Het resultaat van de Ontwikkelingsschets in vlaanderen.

Agrarisch Dagblad, 16-10-2007 Honger in de wereld vereist aanpassing landbouwbeleid De groei van de wereldwijde voedsel­productie blijft achter bij de vraag. De FAO luidt voor de lange termijn de noodklok. Hoogste tijd dat in Brussel en in Den Haag meerdere bakens worden verzet.

Agrarisch Dagblad, 16-10-2007 'Nederland moet stoppen met het inleveren van goede gronden voor natuur en moet bovendien ophouden met ontpolderen' zei Albert Jan Maat, voorzitter LTO, op de Wereldvoedseldag.

PZC, 11-10-2007 'Een ommezwaai in de rampenbestrijding' Grote evacuatieoefening in Terneuzen en Zelzate op 28 novemver.

Reformatorisch Dagblad, 10-10-2007 Ontpolderen op Flakkee kan doorgaan MER-commissie geeft groen ligt. Ook op Flakkee is fel protest.

Bn/DeStem, 6-10-2007 Inspraak verdieping Westerschelde begint Vlaanderen begint met het zogenoemde 'openbaar onderzoek' naar de verbreding en verdieping van de vaargeul in de Beneden-Zeeschelde. (artikel door De Stem verwijderd)

Bn/DeStem, 4-10-2007 Kabinet tegen het aanpassen van de Scheldeverdragen Het kabinet wil niet eens met Vlaanderen over de Scheldeverdragen praten.

OmroepZeeland radio, 3-10-2007 Johan Robesin van de Partij van Zeeland was inspreker bij het Waterschap Zeeuwse Eilanden. Beluister de reportage van Omroep Zeeland.

PZC, 29-9-2007 Ultieme poging van Zeeland tegen ontpoldering. Er moet een snel onderzoek naar alternatieven voor Zwin en Hedwigepolder komen.

BN/DeStem 26-9-2007 'Deltawateren zijn veel diverser geworden' Interview met Professor Carlo Heip, directeur van het Centrum voor Estuariene en Mariene Ecologie in Yerseke. (artikel door De Stem verwijderd)

BN/DeStem 23-9-2007 Verburg kent verzet Antwoord van GS op vragen van PvZ. (artikel door De Stem verwijderd)

PZC 22-9-2007 Wij kunnen niet langer eenvoudigweg dijken versterken Interview met Veerman

PZC 20-9-2007 Natuurherstel niet uit Scheldeverdrag halen Vlaamse minister-president op oester lobby-party in Middelburg

PZC, 16-9-2007 'Even wat Kamerleden bijpraten' 'Ik ben een enorme natuurliefhebber, maar toch ben ik tegen ontpolderen. Heb het hart niet dat je daar vóór stemt', heb ik tegen Hugo gezegd."

BN/DeStem, 14-9-2007 Dow blijft tegen verzilting van noordelijke Braakmanpolders De Dow-top vreest dat meer natuur in de eigen nabijheid het economische handelen van het bedrijf zal beperken. Vreemd, want ook een zoete Braakman is natuurgebied. Door de nieuwe plannen komt er gee nhectare meer natuur bij. (artikel door De Stem verwijderd)

BN/DeStem 13-9-2007 ZMF ontevreden De ZMF is ontevreden over de natuurcompensatie vanwege de tweede verruiming van de vaargeul in de Westerschelde. (artikel door De Stem verwijderd)

PZC, 11-9-2007 Kamer wil ontpoldering uit Scheldeverdragen Een ruime Kamermeerderheid wil dat het kabinet met Vlaanderen gaat onderhandelen over ontpoldering.

PZC, 11-9-2007 Kamerleden, ons è oenger om grond Jonge boeren zitten te springen om landbouwgrond aldus Magda de Feijter van comité Red onze polders.

PZC, 10-9-2007 Kamerleden willen Hedwigepolder met eigen ogen zien

NRC, 21-8-2007 Nederland is onvoldoende voorbereid op grote rampen Het gevaar dat delen van het land overstromen door het stijgende waterpeiï is veel groter dan gedacht.

PZC, 8-8-2007 Grond onteigenen voor ontpolderen blijft Zeeuws taboe De Statencommissie ruimte, ecologie en water is eensgezind tegen gedwongen ontpolderen van de Hedwigepolder en het Zwin.

PZC, 7-8-2007 Protesten tegen ontpoldering zwellen aan Grote aktie in de Hedwigepolder

PZC, 7-8-2007 Met schop op de bres tegen ontpoldering "We zullen onze dijken met hand en tand verdedigen. Als er in één van de dijken een gat wordt geslagen, zullen we dat zelf terug opvullen zoals onze voorouders ook altijd hebben gedaan"

PZC. 7-8-2007 Milieufederatie is ontevreden over natuurcompensatie De ZMF is ontevreden over de natuurcompensatie vanwege de tweede verruiming van de vaargeul in de Westerschelde.

Schouwen-Duiveland Wereldregio 31 aug 2007 Mensen zijn net ezels Jan Geluk, dijkgraaf Zuid-Hollandse Delta als collumnist: Hoe kan de regering wel geld vrij maken voor ontpolderen (de zee dichterbij brengen), terwijl er onvoldoende geld voor het onderhoud van de dijken is?

PZC, 3 sept 2007 'We zullen toch eens heel boos moeten worden' Protest in Belgie in de Prosperpolder

BN/DeStem 23-8-2007 Derde verdieping van Schelde start pas 2008 Vertraging door procedures. (artikel door De Stem verwijderd)

PZC, aug 2007 'Verburg heeft geen oog voor Zeeland' De Levende Delta 'te gast' in de PZC.

PZC, 18-8- 2007 Compensatie levert 800 hectare natuur Een overzicht van het natuurherstel bij de tweede verdieping van deWesterschelde

BN/DeStem, 18-8-2007 Provincie: natuur in eigen hand Het provinciebestuur wil dat Zeeland de aanleg van 300 hectare getijdennatuur in de Westerschelde in eigen hand houdt. Teruggeven van de regierol aan de minister van Landbouw en Natuur is geen optie, stelt gedeputeerde Marten Wiersma. (artikel door De Stem verwijderd)

BN/DeStem, 15-8-2007 Natuurherstel moet doorgaan Minister Gerda Verburg houdt onverkort vast aan aanleg van 600 hectare nieuwe getijdennatuur in de Westerschelde. (artikel door De Stem verwijderd)

PZC, 13-8-2007 Door vooruit te kijken naar dijksterkte, ben je er op tijd bij Coen Verhoeve van waterschap Zeeuwse Eilanden legt uit dat elke vijf jaar de waterkeringen getoetst worden aan de veiligheidseisen.

BN/DeStem, 8-8-2007 Zeehonden in Delta stabiel (artikel door De Stem verwijderd)

PZC, 28 juli 2007 'Mlilieubeweging te machtig' Wientjes (VNO-NCV) wil de invloed van de milieulobby beteugelen. Milieudefensie wil tweede Maasvlakte bij Raad van Staate blokkeren. Met commentaar van de webredacteur.

Reformatorisch Dagblad, 26-7-2007 Onrust op Goeree over plan Zuiderdiep Ook op Goeree moet goede landbouwgrond natuurcompensatie worden.

Gazet van Antwerpen, 24 juli 2007 Ontpoldering Hedwigepolder krijgt gunstig advies Schepencollege van Beveren keuren ontpolderen goed.

BN/DeStem, 19-7-2007 'Imago boeren helemaal niet slecht' "De ontpoldering wordt ons door de strot geduwd. En dat hebben we allemaal te danken aan de Zeeuwse Milieu Federatie. Er moest en zou ontpolderd worden." Interview met Rinco de Koeijer, landbouwer in Zeeuws-Vlaanderen. (artikel door De Stem verwijderd)

BN/DeStem, 17-7-2007 De Partij voor Zeeland roept Gedeputeerde Staten op te stoppen met de fatalistische houding ten opzichte van het dossier Hertogin Hedwigepolder (artikel door De Stem verwijderd)

BN/DeStem, 10-7-2007 'Onteigenen druist in tegen de afspraken' De Partij voor Zeeland vindt het onbegrijpelijk dat minister Verburg de Hertogin Hedwigepolder wil onteigenen. (artikel door De Stem verwijderd)

VILT, 9-7-2007, CD&V-fractieleider Ludwig Caluwé heeft alle begrip voor de Nederlandse problemen Men heeft in Vlaanderen ook zorgen.

Volkskrant, 6 juli 2007. Een omgekeerd stuwmeer op zee De eilanden in zee volgens het plan Geuze kunnen verrijkt worden met energiebuffers

AgriHolland, 6-7-2007 Verburg: Regie voor natuurherstel rond Westerschelde blijft bij provincie

PZC, 6-7-2007 Verbreding Sloeweg voorzien in 2013

PZC, 6-7-2007 Onteigening Hedwigepolder komt dichterbij DLG neemt contact op met pachters en eigenaar om te kijken of aan hun wensen voldan kan worden. Als dat niet lukt gaat minister Verburg onteigenen. En dat terwijl de Scheldeverdragen nog niet door de Tweede Kamer goedgekeurd zijn.

BN/DeStem, 5-7-2007 Akkoord voor grondruilstrategie De provincie denkt 887 hectare in Zeeuws-Vlaanderen te kunnen kopen als ruilgrond voor projecten in het West Zeeuws-Vlaamse kustgebied. Het zijn vaak de kleine berichten waaruit je zou kunnen concluderen dat de provinciale ontpoldermachine rustig doordramt. (artikel door De Stem verwijderd)

PZC, 5-7-2007 SP wil alternatief ontpoldering in Sloegebied zoeken De Tweede Kamer-leden heben hun vragen i.v.m. de scheldeverdragen aan de minister gesteld.

BN/DeStem, 30-6-2007 Geen getijdennatuur in Braakman-Zuid Van de vier alternatieven voor ontpoldering die de commissie-Maljers heeft aangedragen, zijn er maar drie haalbaar. (artikel door De Stem verwijderd)

VILT, 28-6-2007 Hamme wil geen tweede Saeftinge op grondgebied Hamme gaat niet akkoord met het inpalmen van landbouwgronden om er een verdronken land van te maken.

BN/DeStem, 28-6-2007 Interview met Frans Hamelink nieuwe gedeputeeerde "Ik wil helderheid over ontpoldering"

BN/DeStem, 28-6-2007 Interview met Jean-Paul Hageman, statenlid Partij voor Zeeland (artikel door De Stem verwijderd)

BN/DeStem, 26-6-2007 VVD vraagt kabinet opheldering over verkoop Hedwigepolder aan België. Uit het projectplan voor de aanpassing van de Tractaatweg (N62) zou blijken dat het de bedoeling is de Hedwigepolder voor twintig miljoen euro over te doen aan België. (artikel door De Stem verwijderd)

PZC, 26-6-2007 Droge voeten kunnen niet te hoog op de agenda Staatssecretaris Huizinga (ChristenUnie) wil een nieuwe Deltacommissie instellen.

BN/DeStem, 22-6-2007 'Overheden chanteren de gemeente Hulst' JP Hagemanj is bang dat Hulst alleen geld van de andere overheden voor de grote projecten krijgt, als de gemeente het verzet tegen de ontpoldering opgeeft. (artikel door De Stem verwijderd)

BN/DeStem, 20-6-2007 Vragen SP over Hedwigepolder De verkoop heeft volgens de SP negatieve financiële gevolgen voor Hulst. (artikel door De Stem verwijderd)

BN/DeStem, 19-6-2007 Rijk wil Hedwigepolder verkopen De opbrengst van de verkoop mag van het Rijk gebruikt worden voor de verdubbeling van de Tractaatweg (N62) en de Sloeweg. (artikel door De Stem verwijderd)

Reformatorisch Dagblad, 6-6-2007 Zeeuwen zoeken verder naar alternatief voor ontpolderen

PZC, 16-6-2007 Staten willen geen nieuwe verdiepingen van de Westerschelde

PZC, 15-6-2007 PvZ wil punt zetten achter Waterdunen In een uitgebreide vragenstelling aan Gedeputeerde Staten spreekt de Partij voor Zeeland grote twijfels uit over de haalbaarheid van Waterdunen. (artikel door PZC verwijderd)

PZC, 6-6-2007, Ontpolderakkoord mislukt De landbouworganisatie ZLTO en stichting De Levende Delta hebben het overleg erover met de provincie en de Zeeuwse Milieu Federatie (ZMF) afgebroken.

PZC, 30-5-2007 Verdiepen en natuur moeten gelijk lopen De partij van Zeealnd kreeg alleen steun van Maria Le Roy bij haar poging het natuurprogramma en de verdieping te scheiden.

VILT, 28-5-2007 Tweede Kamer start bespreking Scheldeverdieping

BN/DeStem, 26-5-2007 'Verdiepen los van ontpolderen' (Artikel door De Stem verwijderd)

PZC, 19-5-2007 Ontpolderakkoord wankelt Landbouworganisatie ZLTO wijst onteigening van de Hedwigepolder resoluut af, terwijl stichting Het Zeeuwse Landschap de ontpoldering daarvan noodzakelijk vindt, 'linksom of rechtsom'.

PZC, 11-5-2005 Geen Zeeuws akkoord ontpolderen Slechts een klein berichtje op teletekst wordt aan belangrijk ontpoldernieuws gewijd.

PZC, 7-5-2007 LTO voorzitter Maat: aanleg nieuwe natuur gaat ten koste van bestrijding honger in de wereld Landbouwvoorman voorziet stevig debat over 'ethisch' probleem.

PZC, 1-5-2007 Meer overleg Zwin beloofd Vlaams minister Peeters heeft zaterdag in Knokke toegezegd dat hij de protesten tegen ontpoldering van de Willem-Leopoldpolder serieus neemt. De minister beloofde alternatieven van actievoerders te bestuderen en opnieuw met Nederland in overleg te treden.

PZC, 30-4-2007 'Minister intimideert anti-ontpoldergroepen' Zo kwalificeert A. de Feijter van actiecomité Red onze Polders de brief van minister Verburg waarin zij onteigening van landbouwgronden ten behoeve van ontpoldering langs de Westerschelde als mogelijkheid noemt.

Tweede Kamer stuk, 27-4-2007 Brief aan de Tweede Kamer over motie van der Staaij c.s., ontpoldering, natuurherstel en vaarwegverruiming.

Krant voor West-Vlaanderen, 28-4-2007 7.500 handtekeningen tegen ontpoldering voor Zwinbehoud

VILT, 28-4-2007 7.500 handtekeningen voor behoud Willem-Leopoldpolder Vlaams minister voor Leefmilieu en Openbare Werken Kris Peeters heeft zaterdag in Knokke-Heist 7.500 hand-tekeningen ontvangen tegen de ontpoldering van de Willem-Leopoldpolder

PZC, 27-4-2007 Geen opzetje ontpoldering Naast Van Ginkel in Zeeland gaat in Zuid Holland de CU-er Evertse ook over water en dan is er nog staatssecretaris Tineke Huizinga. Voor tweedekamer-lid Arie Slob (CU) was het ook een verrassing.

PZC, 27-4-2007 Natuur los van verdiepen De aanleg van 600 hectare getijdennatuur in de Westerschelde heeft niets te maken met compensatie voor de natuurschade door de twee verdieping van de rivier. De nieuwe natuur is bedoeld als een herstelmaatregel, die het aangetaste watersysteem gezonder moet maken.

PZC, 20-4-2007 Veel verschilpunten te overwinnen Het nieuwe Zeeuws-provinciaals college heeft nog flink wat grote verschilpunten: WCT, ontpolderen, openbaar vervoer, kernenergie en cultuur

BN/DeStem 19-4-2007 De natuurbeschermings-verenigingen 't Duumpje en De Steltkluut presenteerden deze week hun vijfjaarlijkse rapport over de stand van grondeleenden en weidevogels in Zeeuws-Vlaanderen. (Artikel van website verwijderd)

PZC, 12-4-2007 Natuurbescherming aarzelt over nieuw voorstel getijdennatuur De Zeeuwse natuurbescherming heeft grote aarzelingen over het nieuwe voorstel voor getijdennatuur langs de Westerschelde. Toch mag het bestuur van de ZMF verder gaan met de uitwerking van het voorstel, samen met de provincie, de ZLTO en stichting De Levende Delta.

zibb.nl 10-4-2007 Vogelbescherming tegen alternatief ontpoldering De Vogelbescherming Nederland is tegen de Zeeuwse afspraken die gemaakt zijn over het natuurherstel in de Westerschelde.

PZC, 7-4-2007 Getij Braakman 'zoveelste luchtballon' Wethouder Van Schaik noemt Braakman-noord niet haalbaar, terwijl hij wel voor ontpolderen Braakman-zuid was (?!?)

PZC, 6-4-2007 Getijdenplan treft DOW Dow dreigt: Getijdennatuur in Braakman-Noord zet 10.000 arbeidsplaatsen op de tocht. Bovendien komen nieuwe investeringen van 40o miljoen euro in gevaar. (artikel door De Stem verwijderd)

PZC, 6-4-2007 Concessies van alle partijen Het nieuwe voorstel voor getijdennatuur langs de Westerschelde is voor de Zeeuwse natuurbescherming een uiterste tegemoetkoming aan de ontpolder-bezwaren. De Levende Delta is tevreden; De ZLTO niet. Vreiwilligheid moet blijven.

PZC, 6-4-2007 Water van Rijn moet via Zeeuwse delta naar zee gaan stromen

PZC, 5-4-2007 Kamer wil ook Hedwigepolder niet laten ontpolderen

PZC, 4-4-2007 Ontpoldering van de baan

PZC, 3-4-2007 Europa brengt geen licht in ontpoldervraagstuk

RD, 2-4-2007 Zeeland hoeft niet te ontpolderen van Brussel

Volkskrant 28-3-2007 Klimaatdebat heeft frisse wind nodig Oud KNMI directeur Tennekes vindt IPCC rapport en broeikasgas-discussie veel te eenzijdig.

Volkskrant 28-3-2007 Politiek wil af van wijk in polder De Plaspoelpolder: Wel of niet bouwen in de diepste polder van Europa? Bijna iedereen verandert van mening.

Ons Eiland, 22-3- 2007 'Leg in Den Haag uit hoe wij er hier over denken!' Artikel n.a.v. burgerinitiatief.

PZC, 19-3-2007 Sluis past voorstel over visie Zwin aan

PZC, 18-3-2007 PvdA wil meedoen in college GS

PZC, 17-3-2007 Vlaanderen eist ontpolderen Vreemd, volgens mij willen zij een verdieping

PZC, 17-3-2007 'Geen uitstel aanleg getijdennatuur' De milieubeging begint met dreigen.

BN/De Stem 15-3-2007 Uitbreiding Zwin roept veel weerstand op (Artikel van website De Stem verwijderd)

Ons Eiland 3-3-2007 'Joe stukje Zeeuwse grond is ok van mien' Interview met de webredacteur

Staatscourant De wanhopige strijd van de provincie Boekbespreking: Klaartje Peters schreef een analyse over de moeilijke positie van de provincie tussen Rijk en Gemeenten. Advies: afschaffen van provinciale verkiezingen.

PZC, 3-3-2007 Nieuwe minister laat zich niet dwingen tot ontpolderingsbesluit

PZC, 2-3-2007 Stotoffensief tegen ontpoldering (door PZC uit internet-archief verwijderd)

PZC, 2-3-2007 Ontpolderclub wil subsidie (door PZC uit internet-archief verwijderd)

Reformatorisch Dagblad, 2-3- 2007 Zeeuw moet wel tegen ontpoldering kiezen Op GroenLinks na is geen enkele partij voorstander van ontpoldering.

PZC, 1-3-2007 Gedeputeerden bedrijven cadeaupolitiek (door PZC uit internet-archief verwijderd)

BN/De Stem, 1-3-2007 Vaargeul moet breder (door BN/DeStem uit internet-archief verwijderd)

BN/De Stem: 28-2-2007 Pechtold prijst actie ontpoldering

PZC, 23-2-2007 Ontpolderen moet van tafel De drie grote partijen in Zeeland blijken nu tegen ontpolderen te zijn. (door PZC uit internet-archief verwijderd)

Stadsomroep Knokke, 22-2-2007 Groeiend verzet tegen uitbreiding Zwin

PZC, 21-2-2007 CU wil voor grotere veiligheid instemmen met ontpolderen (door PZC uit internet-archief verwijderd)

PZC, 20-2-2007 'De Schelde wordt nú verdiept' (door BN/DeStem uit internet-archief verwijderd)

PZC, 13-2-2007 Groen heeft de toekomst (door PZC uit internet-archief verwijderd) Het groene manifest van de milieuorganisaties werd in Middelburg gepresenteerd en politici reageerden erop.

PZC, 13-2-2007 Politici trots op eigen slimheid in ontpoldering (door PZC uit internet-archief verwijderd) Verwacht van een politicus op een door een landbouworganisatie op touw gezet verkiezingsdebat geen uitspraken die de zaal tegen de haren instrijken.

PZC, 13-2-2007 Waterschap wil geen uitstel Zwakke Schakels

PZC, 10-2-2007 D66 komt met referendumplan Onder de bevolking leeft een grote behoefte vaker geraadpleegd te worden over grote onderwerpen.

PZC, 10-2-2007 Uitspraak ontpolderen gevraagd Zes actiecomités tegen ontpoldering vragen de tien partijen in Provinciale Staten om vóór de verkiezingen van 7 maart een uitspraak hierover.

PZC, 9-2-2007 Verzet ontpoldering groeit Oppositiepartijen CDA, VVD en Gemeentebelangen in de gemeenteraad van Sluis steunen het gemeentebestuur van Knokke-Heist in de strijd tegen de dreigende ontpoldering van de Willem-Leopoldpolder

PZC, 8-2-2007 SGP beschouwt zichzelf als blijvertje in dagelijks bestuur provincie Van Heukelom eist duidelijkheid van het ministerie van LNV waarom nu kennelijk ook buiten de Westerschelde ontpolderd mag worden om de getijdennatuur te versterken.

PZC, 8-2-2007 Ontwikkeling landbouw moet ruim baan krijgen Pleidooi ZLTO en ZAJK voor ontwikkeling en kansen voor de landbouw in Zeeland

PZC, 8-2-2007 Natuurbescherming komt met manifest Kracht van Groen Wordt gepresenteert op de natuurbeschermingsavond op 12 febr in de Zeeuwse Bibliotheek, aanvang 19:45

PZC, 6-2-2007 Meer zeehonden in Westerschelde

PZC, 6-2-2007 Miljoenen extra voor kustverdediging CDA, PvdA en ChristenUnie zijn erin geslaagd de 1,6 miljard euro vrij te maken die tot 2020 nodig is.

PZC, 6-2-2007 Ontpolderen in de Delta De PvdA vindt dat mogelijkheden en plekken voor nieuwe getijdennatuur ook buiten de Westerschelde gezocht moeten worden.

BN De Stem, 5-2-2007 Gemeenteraad Knokke is tegen ontpoldering van de Willem Leopoldpolder nast Het Zwin

PZC, 5-2-2007 Fowairet liep op zandplaat vast door zeldzame stroming

PZC, 3-2-2007 Nú actie tegen hogere zee

PZC, 3-2-2007 Warmer klimaat maakt snelle aanpak kust nodig

PZC, 3-2-2007 Visclub voorspelt forse vissterfte

Volkskrant, 29-1-2007 Alle beurzen open en alle dijken dicht Gedeputeerden van Zeeland, Noord- en Zuid Holland pleiten er voor dat in het regeerakkoord vast komt te leggen dat in 2015 de waterkeringen weer aan de wettelijke veiligheidsnormen zullen voldoen.

PZC, 27-1-2007 Provincie wil meer tijd voor onderzoek naar getijdennatuur

Reformatorisch Dagblad, 23-1-2007 Voorlopig geen Kamerdebat over Scheldeverdragen De Tweede Kamer heeft op voorstel van CDA-er Koppejan de goedkeuring van de Scheldeverdragen opgeschort.

PZC, 23-1-2007 Knokke ook tegen ontpoldering

PZC, 19-1-2007 Van Gelder spoort bij afscheid Statenleden aan buiten de muren van Abdij te kijken. m.a.w. Statenleden luister naar de burgers en doe een gedegen onderzoek naar het draagvlak voor ontpolderen.

BN De Stem, 18-1-2007 GroenLinks Terneuzen is tegen ontpolderen in de Braakman (Artikel door de Stem van website verwijderd )

BN De Stem, 13-1-2007 "Alleen bij vrijwillige verkoop" (Artkel door de Stem van website verwijderd)

PZC, 12-1-2007 VVD is tegen verdeelsleutel rekening dijken

PZC, 9-1-2007. Ik heb geleerd me veel meer in te houden Interview met CvdK Van Gelder, die zijn functie neerlegt. (Artikel door de PZC van website verwijderd)

BN DeStem, 3-1-2007. Referendum ontpoldering op de agenda Partij voor Zeeland doet dringend beroep op GS om een raadgevend referendum over ontpolderen mogelijk te maken. (Artikel door de Stem van website verwijderd)

Reformatorisch Dagblad, 4-1-2007. "Dat ze dit met mijn Zeeland willen doen"
Interview n.a.v. burgerinitiatief.

PZC, 3-1-2007, Referendum ontpoldering
Burgerinitiatief om draagvlak voor ontpolderen te peilen.

PZC, 29-12-2006, Zoek de natuur buitendijks De Levende Delta blijft zich tot het uiterste verzetten tegen de voorgenomen ontpoldering van 600 hectare.

BN DeStem. 21-12-2006 Sluis steunt strijd Knokke-Heist (Artikel door de Stem van website verwijderd)

PZC, 20-12-2006 Knokke verzet zich tegen ontpoldering Knokke wil met Sluis samenwerken in het verzet tegen ontpoldering tot aan de Raad van State.

PZC, 20-12-2006 O-woord blijft onbespreekbaar Protestactie in Terneuzen

BN DeStem, 16-12-2006, Staten niet blij met Maljers (Artikel door de Stem van website verwijderd)

PZC, 16-12-2006, Meer onderzoek getijdennatuur De Staten van Zeeland accepteren het rapport Maljers niet.

Reformatorisch Dagblad, 14-12-2006, ZLTO: Ontpoldering in Zeeland onnodig

PZC, 14-12-2006, ZLTO tegen getij in Braakman De ZLTO heeft grote bedenkingen tegen het advies van de commissie Maljers.

PZC, 9-12-2006, Rapport Ontpoldering valt slecht Het rapport van de commissie Maljers over alternatieven langs de Westerschelde, is in Provinciale Staten met teleurstelling ontvangen. Dat bleek vrijdag in de Statenvergadering.

Reformatorisch Dagblad, 8-12-2006 „Ze kunnen niet zomaar zeggen: Vertrek maar” Oud-voorzitter van de vakgroep akkerbouw van de ZLTO Joris Van Waes slachtoffer van die nieuwe ontpolderingsplannen in de Braakman.

Agrarisch dagblad, 8-12-2006 ZLTO is kritisch over ontpolderingsadvies van cie Maljers

PZC, 8-12-2006 Veel kritiek op ontpolderadvies De actiecomités tegen ontpolderen schieten het rapport van de cie. Maljers over alternatieven voor getijdennatuur langs de Westerschelde af.

PZC, 7-12-2006 Ontpolderen is niet te vermijden Ontpolderen langs de Westerschelde is niet te vermijden. De commissie Maljers, die alternatieven voor aanleg van getijdennatuur onderzocht, ziet geen aanvaardbare andere mogelijkheden.

Reformatorisch Dagblad, 7-12-2006 Verzet tegen ontpolderen leeft breed

Reformatorisch Dagblad, 7-12-2006 Zeeuwen grijpen iedere strohalm

Reformatorisch Dagblad, 7-12-2006 Gemengde reacties op nieuw plan ontpoldering

De Stem, 6-12-2006 PvZ vreest ontpoldering Braakman (Artikel door de Stem van website verwijderd)

Volkskrant, 5-12-2006 Dijkbreuk eist mogelijk 4000 levens Nieuwe studies laten zien dat bij een dijkdoorbraak in de randstad meer slachtoffers zullen vallen dat tot nu toe verwacht werd.

PZC, 22-11-2006 ZMF wil verdieping Schelde niet loskoppelen van ontpoldering

PZC, 20-11-2006 Partij voor Zeeland verbijsterd over ontpoldergesprekken De fractie van de PvZ is verbijsterd over de ’informele’ gesprekken, die W. van Zandbrink vorige week heeft gevoerd met leden van het actiecomité Ontpolderen, nee!. De PvZ heeft de stellige indruk dat die ’visitaties’ verdacht veel op ’zieltjeswinnerij’ lijken.
Merkwaardige reactie; het actiecomité had toch gewoon nee kunnen zeggen. Bovendien is goed contact met de gedeputeerde ook in het belang van de boeren. Er speelt veel meer dan alleen ontpolderen.

PZC, 18-11-2006 Als de boeren hun kansen pakken, komt het nog goed! Opmerkelijke visie van Joris van Waes, voorzitter vakgroep akkerbouw ZLTO, die 23 november afscheid neemt als voorzitter van de ZLTO.

PZC, 18-11-2006 Gedeputeerde bezoekt actiegroep Gedeputeerde W. van Zandbrink heeft bij actieleiders thuis informeel overleg gevoerd met leden van het actiecomité tegen ontpoldering.

PZC, 15-11-2006 De ZMF laat zich niet muilkorven Voorzitter Jaap van der Doef neemt afscheid

PZC, 13-11-2006 Balkenende uitbundig onthaald. Kapelle heeft zijn bekendste zoon zaterdag uitbundig ontvangen. Balkenende werd opgewachtdoor de Commité‘s tegen Ontpoldering en hij sprak geruststellende woorden.

PZC, 3-11-2006 Boeren blijven tegen Waterdunen De negatieve effecten van het inlaten van zout water in de Breskenspolder zijn te groot

PZC, 1-11-2006 Gemeente Reimerswaal schrapt subsidie ZMF Aanleiding vormt de strijd van de ZMF tegen het uitzaaien van Ierse mosselen in de Oosterschelde. (Artikel door PZC van website verwijderd)

PZC, 27-10-2006 Meer fatsoen in omgang boeren Een vertrouwensman inschakelen om het vertrouwen van boeren in diverse landinrichtingsprojecten te herstellen. Gedeputeerde W. van Zandbrink, voorzitter van de gebiedscommissie West-Zeeuws-Vlaanderen, ziet het als een van de mogelijkheden gezien om de moeizame grondverwerving weer op gang te krijgen.

PZC, 22-10-2006 Kamer wil dijken sneller op orde

PZC, 19-10-2006 Westerscheldeplannen niet apart beoordelen Vragen Statenfactie GroenLinks aan de Provincie.

PZC, 14-10-2006 Verdieping Schelde gaat door

PZC, 12-10-2006 Antwerpen pikt uitstel verdieping niet

PZC, 11-10-2006 Getijdennatuur zonder te ontpolderen

PZC, 11-10-2006 Geloof in ontpoldering verdwijnt Het CDA en de PvdA in de Tweede Kamer, geloven dat het in Zeeland helemaal niet meer tot ontpoldering van landbouwgrond komt.

PZC, 10-10-2006 Rutte wil Franse boeren voorbijstreven Rutte is tegen ontpolderen in Zeeland. Er moet een alternatief komen, maar dat moet je wel willen.

PZC, 8-10-2006 Braakmanplan naar commissie-Maljers Gemeenteraadslid Freeke uit Terneuzen ziet veel voordelen in dit plan.

PZC, 8-10-2006 Van Gelder bagatelliseert ontpoldering en Affaire-Spar is hét dieptepunt Na 14 jaar CvdK in Zeeland geweest te zijn neemt hij het niet op voor de Zeeuwen. In tegendeel: Zeeuwen kunnen geen conflicten beheersen en zijn bang voor veranderingen. Goed dat hij weggaat.

PZC, 7-10-2006 Staten willen ontpolderen omzeilen Provinciale Staten leggen het lot van de ontpolderingsplannen in handen van de commissie Maljers. Ze hopen vurig dat deze club met bruikbare alternatieven komt

PZC, 5-10-2006 Veiligheidsnorm kust achterhaal De veiligheid tegen overstromingen is minder groot dan wordt aangenomen. Door de klimaatverandering zijn de huidige normen voor onze zeeweringen achterhaald.

PZC, 5-10-2006 Rammekensschor goed alternatief idee van de Statenfractie van GroenLinks

PZC, 5-10-2006 Kamer en kabinet dreigen te botsen over ontpoldering Minister Veerman (CDA, Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) en de Tweede Kamer stevenen af op een keiharde confrontatie over ontpoldering.

PZC, 5-10-2006 Analyse: Hopen op Maljers Kabinet en Kamer dreigen elkaar schaakmat te zetten in het debat over ontpoldering.

PZC, 22-9-2006 Hier is een frisse wind nodig Floris Maljers doet oproep voor alternatieven ontpoldering. Dit artikel is om duistere redenen niet opgenomen in het digitale archief van de PZC.

PZC, 22-9-2006 Emotioneel debat voor de bühne Minister Peijs liep op het plein voor de Tweede Kamer in de armen van een vijftigtal Zeeuwse demonstranten tegen ontpoldering. Die lieten zich deze buitenkans niet ontgaan. Met foto's van de web-redacteur.

PZC, 22-9-2006 Ontpoldering in de wacht Overhandiging van handtekeningen tegen ontpolderen. Vaste commissie LNV vergadert over voortgang Westerscheldeprojecten en Veerman besluit in afwachtingvan commissie Maljers ontpolderen in dewacht te zetten.

DeStem 19-9-2006 Ontpoldering dilemma voor parlement Een meerderheid van CDA, VVD, SGP, ChristenUnie en LPF ziet ontpoldering niet zitten. Toch lijkt Veerman het niet zwaar te krijgen. (Artikel door de Stem van website verwijderd)

PZC 18-9-2006 Zeeland Natuurlijk doodgeknuffeld Lijsttrekker Partij van Zeeland Johan Robesin 'te gast' in de PZC. ZMF gaat ook in ontpolderingszaak voorbij aan belangen van anderen.

www.nu.nl 11-9-2006 Natuur beschermen kan beter en met minder regels Nederland moet ophouden het braafste jongetje van Europa te zijn.

PZC, 7-9-2006 "Verdeeldheid over ontpoldering" De vermaarde NIPO enquête, waarbij alle mensen in de bedreigde polders geënquêteerd werden.

PZC, 30-8-2006 "Saftinghe afplaggen zinloos" Reden voor de web-redacteur om een ingezonden brief te schrijven.

VILT, 30-8-2006 "Ontpoldering verkeerd middel tegen verzanding Zwin" De effectiviteit is niet gegarandeerd en er is helemaal geen sociaal draagvlak voor deze operatie, aldus West-Vlaams provincieraadslid Bernard De Cuyper (CD&V) uit Brugge. (Artikel door PZC van website verwijderd)

PZC, 24-9-2006 "Scheldecampagne succesvol" Weer een voorbeeld van hoe voorstanders van ontpolderen de weg naar de (Europese) subsidiepot weten te vinden. Ondanks die campagne blijkt uit hun eigen onderzoek dat maar 40% voor ontpolderen is. Dat noemt men succesvol!

PZC, 24-8-2006 "Raad Terneuzen blijft tegen" C. Freeke (LCF): "Er ligt gewoon een deal. De ZMF maakt geen bezwaar tegen verdieping van de Schelde en in ruil daarvoor krijgen ze 600 hectare ontpoldering".

PZC, 21-3-2006 "Tweede maasvlakte vertraagd" Milieudefensie gaat de PKB aanvechten.

PZC, 21-3-2006 "In polders onder water kunnen wij niet meer fietsen" Fietstocht CDA Borsele door Beveland en de Everingepolder. (Artikel door PZC van website verwijderd)

PZC, 17-8-2006 "Ontpolderbeleid wijzigt niet" Gedeputeerde Suurmond neemt taken M. Kramer waar.

PZC, 16-8-2006 "Alternatief ontpolderen nodig" Kritiek van de Commissie MER op de startnotitie Hedwige- en Prosperpolder

Reformatorisch Dagblad, 2-8-2006 In memoriam M. Kramer (1955-2006)

Reformatorisch Dagblad, 1-8-2006 Kamer tegen gedwongen ontpolderen in Zeeland

Nederlands Dagblad, 1-8-2006 Zeeland verzet zich tegen de ontpoldering met uitspraken van Minderhoud, van Zonneveld (ZMF) en Eversdijk.

PZC, 29-7-2006 Verzanding Oosterschelde niet te stoppen De verplichting om het natuurgebied de Oosterschelde in stand te houden kan Nederland niet nakomen. Welke sanctie-maatregel zal de Europese Commissie nemen? Het Delta-plan terugdraaien?

PZC, 11-7-2007 Natuurplannen maken weinig kans De PZC analyseert de alternatieven tegen ontpolderen. Met commentaar van de web-redacteur.

PZC, 4-7-2007 "Geen begrip voor ontpoldering" Verslag van de hoorzitting na de startnotitie Hedwige/Prosper ontpoldering. Uw web-redacteur voerde het woord en staat in de PZC geboekt als Jan van Melle uit Zierikzee. Na mijn vele kritiek op de PZC: een goed verslag.

PZC, 1-7-2006 "Alternatieve plannen krijgen kans" Naar aanleiding van de Statenvergadering van 30 juni.

PZC, 22-6-2006 "Toekomst boeren ligt in het zoute water" Positieve rapporten van de universiteit van Wageningen over "zilte" landbouw.

PZC, 22-6-2006 "Omvang natuurherstel staat vast" Boeren in te ontpolderen gebieden langs de Westerschelde hebben goede hoop dat alternatieven voor ontpoldering kans van slagen hebben. Gesprekken met minister Veerman. Naar verluidt ging Veerman niet accoord met het overhandigen van de handtekeningen met de pers erbij.

PZC, 20-6-2006 "Kramer heeft weinig hoop op alternatief ontpoldering" Bespreking verslag van GS over voortgang grondverwerving in commissie ecologie en water.

PZC, 15-6-2006 "Koop grond in polders vlot niet" Van de 600 hectare is slechts 19 aangekocht.

PZC, 10-6-2006 "Aantal zeehonden neemt toe" Eenvoudige doch niet te beantwoorden vragen: Waarom en zal de populatie toe of afnemen?

PZC, 6-6-2006 "Weerstand tegen ontpoldering is nog onverminderd groot" Voorlichtingsmiddag van het actiecomité tegen ontpoldering van de Eendragt- en Hellegatpolder in de buurtschap Griete over landbouw en ontpoldering.

PZC, 3-6-2006 "Ontpolderen slaat emoties los" Lezersredacteur A.J. Snel over het verwijt dat de PZC subjectief in het ontpolderdebat is. Sinds mensenheugenis delen lezers hun krant in een kamp in. Dat was zo bij de discussie over de Oosterschelde en dat is nu zo over het ontpolderen. Met commentaar van de web-redacteur.

PZC, 2-6-2006 "Polders gingen kopje onder" Rinus Antonisse op z'n best. Hij beschrijft de vele overstromingen en veranderingen in het verleden de Zak van Zuid Beveland.

PZC, 2-6-2006 "ZLTO wil Saeftinge verlagen" Alternatief plan van ZLTO voor het onder water zetten van de Hedwige- en Prosperpolder

PZC, 1-6-2006 "Gedeputeerde neemt alternatieven ontpoldering serieus" Kramer laat groep deskundigen kijken naar alternatieve plannen.

PZC, 1-6-2006 "Provincie krijgt geen extra geld voor inrichting platteland" Zeeland komt 190 miljoen tekort bij de herinrichtingsplannen van Zeeland. Veerman: "Provincie verwart rijksdoel met eigen ambitie" Mijn grote zorg is nu waar de provincie nu haar financiële prioriteiten gaat leggen. Moeten ziekenhuizen, openbaar vervoer en sociale voorzieningen straks wijken voor de natuurplannen van Kramer?

PZC, 1-6-2006 "Getijplan voor Hedwigepolder" MER Hedwige- en Prosperpolder is uit.

PZC, 31-5-2006 "Erfgoedstichting wil inspraak bij ontpoldering" De Boerderijstichting Zeeland (BSZ) wil door provincie betrokken worden bij keuzes over ontpolderen i.v.m. cultuurhistorische waarden.

PZC, 30-5-2006. "Opponenten wensen studie naar noodzaak ontpolderen" Emeritus hoogleraar J. Schijve, Zeeuws Vlaming, beargumenteert en dringt in "te gast" aan op herbezinning over ontpolderen.

Telegraph.co.uk, 27-5-2006. "Dutch told to return land they won from the sea" Engelse pers over ontpolderen. Familie De Feijter, Van Overloop en Van Haperen worden geïnterviewd.

PZC, 24-5-2006 "Verzet tegen ontpoldering strandt" Het dagelijks bestuur van de provincie legt de moties van de gemeenteraden naast zich neer. De Provinciale Staten zullen dit niet waarderen. De kop had ook kunnen zijn "Waterschap Zeeuwse Eilanden is tegen ontpolderen"

PZC, 23-5-2006 "Tweede Kamer wil nooit onteigenen" zou de kop hebben kunnen zijn boven betreffend artikel, maar de redactie koos voor "Ontpolderingsplan blijft overeind" Hoe anders wordt hetzelfde artikel met een andere kop. Aan de koppen van de artikelen herken je de krant. En dan ook nog op de voorpagine en in het Zeelanddeel.

Trouw, 22-5-2006 "Zeeuwse boeren willen land niet kwijt" ZLTO: onteigenen niet aan de orde en verdrag met België kan opgezegd worden. (artikel door Trouw verwijderd)

PZC, 22-5-2006 "Ontpolderen is ontontkoombaar" Minister Veerman in Wemeldinge.

PZC, 19-5-2006 "Ontpolderen biedt veel nieuwe kansen" De Commissaris van de koningin
W. van Gelder en gedeputeerde M. Kramer grepen de opening van het museum Terra Maris aan om méér begrip te vragen voor ontpoldering.
Met niet mis te verstaan kommentaar van de web-redacteur.

Omroep Zeeland teletekst, 17/05/2006: Ontpolderen staat niet in contract
Oud-hoogleraar Jaap Schijve, van oorsprong Zeeuws-Vlaming, heeft in het verdrag met Vlaanderen niets gevonden wat erop wijst dat ontpolderen is verplicht. De natuurcompensatie voor verdieping van de Westerschelde, kan volgens hem ook buitendijks, of binnendijks zonder getijverschillen.

PZC, 17-5-2006 "Overleg is beter dan actie" Interview van Rinus Antonisse met de voorzitter van de ZMF, Jaap van der Doef. De ZMF zit in de beklaagdenbank. Zie ook mijn artikel "De rol van de ZMF"

PZC, 17-5-2006 "Ontpoldering vraagt om innovatie" Ventevogel van de Levende Delta ziet in innovatie de oplossing voor alternatieven voor ontpolderen.

PZC, 4-5-2006:"Natuurnetwerk duldt geen uitstel" Typische verslaglegging! De PZC bedoelt natuurlijk dat de plannenmakers geen uitstel dulden. Grote meningsverschillen tussen het rijk en de provincie. Hier klopt iets niet!

BN/De Stem, 6-5-2006: "Protestbord tegen ontpolderen bij A58" (door BN/DeStem uit internet-archief verwijderd)Het bord staat aan de Koedijk tussen Krabbendijke en Rilland. De agrariërs, verenigd in het Zeeuws Agrarisch Jongeren Kontakt (ZAJK), vinden het onverteerbaar dat vruchtbare landbouwgrond terug wordt gegeven aan het water. (Artikel door de Stem van website verwijderd)

PZC, 4-5-2006: "Vlaamse boeren eisen goed geld" Informatiemarkt in Kieldrecht. Zeeuwse boeren schitteren door afwezigheid.

PZC, 3-5-2006: "Ontpoldermarkt valt verkeerd" Boeren Hedwigepolder en ZLTO vinden plannenmakers arrogant

PZC, 26-4-2006: "Dreigen schaadt debat ontpolderen" door Siem Buijs Tweede Kamerlid. Opmerkelijke openbare beschuldiging aan de ZMF.

PZC, 26-4-2006: "Ontpolderen van alle tijden" door Rinus Antonisse met kritische kanttekeningen van de web-redacteur, die het hier absoluut niet mee eens is.

PZC, 21-4-2006: "Geen nieuw debat ontpoldering" door Rinus Antonisse

PZC, 19-4-2006: "Kamer wil ontpoldering herzien" door Ernst Jan Roozendaal. Meerderheid fracties hecht sterk aan vrijwillig afstaan grond

PZC, 19-4-2006: "Petitie tegen ontpolderen naar provincie"

PZC, 15-4-2006: "Kramer wil door met ontpolderen" Gedeputeerde M. Kramer voelt er niets voor de plannen voor ontpoldering nu al op te geven.„We moeten niet te snel de handdoek in de ring gooien.".

PZC, 15-4-2006: "Verzet tegen ontpolderen komt te laat" Waarom komen boeren en burgers pas massaal in verzet nadat vijf gebieden zijn aangewezen die in aanmerking komen voor ontpolderen?

PZC, 14-4-2006: "Boeren staan hun grond niet af", hoofdartikel op voorpaginadoor Rinus Antonisse.

PZC, 12-4-2006: "Verdieping Vlaamse Geul", Dertig miljoen voor vaarroute richting Westerschelde door Wout Bareman

PZC, 10-4-2006: "Laat droog wat droog is" door Melita Lanting. Aktie stop nieuwe natuur door C Bos uit Scharendijke.

PZC, 6-4-2006: "Er zijn wel degelijk goede redenen voor ontpolderen" door Marten Hemminga en Chiel Jacobusse van de Stichting Het Zeeuws Landschap

PZC, 31-3-2006: "Roep om referendeum ontpoldering" Politiek moet Zeeuws nee tegen getijdennatuur aankaarten in Den Haag door Rinus Antonisse.

PZC, 30-3-2006: "Emotie over ontpolderen komt los" ZLTO is grote organisator van akties, door Rinus Antonisse.

PZC, 29-3-2006: "Ontpolderen is kapitaalverlies", Landbouwgrond volgens boeren hard nodig voor bioenergie door Rinus Antonisse.

PZC, 8-3-2006 "Natuur voorop bij polderselectie" Grontmij beoordeelt gebieden op geschiktheid voor ontpolderen

PZC, 27-1-2006: "Geschil over natuurherstel afgewend" Europese Commissie gaat alsnog akkoord met natuurcompensatie. door Rinus Antonisse

PZC, 27-1-2006: "ontpoldering gaat door" Kamerfractie VVD en CDA laten bezwaren varen. door Ernst Jan Rozendaal

PZC, 19-1-2006: "Ontpolderen kans voor boeren", Gedeputeerde Poppelaars: Landbouwgrond voor natuur onvermijdelijk, door Rinus Antonisse.

PZC, 22-12-2005: "Provincie proeftuin nieuwe zeewering" Kramer maakt het soms erg bont. Hij noemde het opmerkelijk dat minister Veerman wél de Zeeuwse Staten wist te overtuigen van de noodzaak van nieuwe natuur ’en de woordvoerders van de regeringsfracties niet.’

De Stem, 17-11-2005: " Veerman: Niet onteigenen om te ontpolderen" Provincie Zeeland en Veerman zijn het eens.

PZC, 8-10-2005: "Staten akkoord met ontpolderen" Een meerderheid hechtte nadrukkelijk aan grondverwerving op vrijwillige basis. Kramer stond niet te juichen.

PZC, 6-10-2005: "Samen Schelde ontwikkelen" Gedeputeerde Kramer plijt voor samenwerking met Vlaanderen. Hij ziet alleen maar pluspunten bij ontpolderen en verdiepen.

PZC, 21-9-2005: "Provincie eens met ontpoldering" De baggerboten kunnen de Schelde opstomen, dankzij druk uit Brussel

RTLnieuws, 20-9-2005 "Alarm in Westerschelde" Containerschip Fowairet met gevaarlijke stoffe naan boord vastgelopen en lek geslagen. met video.

PZC, 23-6-2005: "Ontpoldering erg duur" De rekenkamer vindt de natuurprojecten peperduur.

PZC, 25-5-2005: "Buitendijks is er niks aan te doen" Hier wordt het ontpolderen onderbouwd door Kramer en Antonisse

PZC, 27-4-2005: "Milieufederatie doet mee aan plannen voor Scheldeschets" Artikel over de fameuze ledenvergadering ZMF met toespraak van Mierloo

PZC, 19-4-2005: "Beslotenheid bij Scheldeschets" Veel kritiek op hoe de Ontwikkelingsschets voorbereid wordt; achterkamertjes gedoe; slikken of stikken

PZC, 15-04-2005 "ZLTO pleit tegen ontpoldering" Voor wie het vergeten was. De ZLTO is niet overtuigd van de noodzaak aan de Westerschelde boerengrond op te offeren.

PZC, 19-3-2005: "Ontpolderen Schelde staat vast" Boeiend om te lezen hoe de statenleden een jjaar geleden over de ontwikkelingsschets debateerden. Een meerderheid van de Staten wilde niets van het ’O-woord’ weten.

PZC, 12-3-2005: "We maken er een prachtige rivier van" Ook hier staat onomstoten dat er sprake was van koehandel. De HSL tegen de verdieping van de Westerschelde.

PZC, 12-3-2005: "Bijval voor Scheldemaatregelen" Boeiend om nu, een jaar na dato, de voorzichtige reacties van politici na het ondertekenen van het Scheldeverdrag te lezen. ZLTO is het voorzichtigst. ZMF is ook niet tevreden; er had meer ontpolderd moeten worden.

PZC, 20-1-2005: "Premiers zoeken uitweg voor impasse Scheldeverdieping" middels koehandel

PZC, 22-11-2004: "Boeren nog niet warm voor teelt biogewassen"

PZC, 16-11-2004: "Zeeland dreigt met procedure" Overheden en belangenorganisaties in Zeeland stappen naar de Raad van State om een stokje te steken voor de volgende verdieping van de Westerschelde als het kabinetsstandpunt hierover hen niet bevalt. Toen was Zeeland nog weerbaar.

PZC, 13-11-2004 "Staten tegen verdieping Schelde" Koehandel. De staten zijn tegen, maar....

PZC, 6-11-2004 "Breed front tegen Scheldeschets" Werkgevers, ZMF en politici zitten op één lijn.

PZC, 16-10-2004 "Nieuwe natuur voor verdieping" Door slimme baggerstort is een derde verdieping van de Westerschelde zonder grote natuurschade mogelijk. Om te voldoen aan Europese eisen zal toch nieuwe ’robuuste natuur’ noodzakelijk zijn.

PZC, 10-9-2004: "Natuurbeweging vecht Scheldeschets aan" De natuurbeweging gaat de Ontwikkelingsschets voor het Scheldebekken bij de rechter aanvechten. Een nieuwe verdieping is te risicovol en de plannen voor natuurherstel zijn volstrekt onvoldoende.

PZC, 4-9-2004: "Openheid Scheldeschets geŽist" Wiersma (GL) voelt Kramer aan de tand i.v.m. zijn dubbelrol.

PZC, 20-12-2003: "Kramer opent aanval op Delwaide" Een felle uitval naar de Antwerpse bestuurders deed gedeputeerde M. Kramer in deStatenvergadering.

PZC, 26-11-2003: "Natuurherstel Schelde is niet vrijblijvend" Kritiek van Natuurmonumenten op de overheid

PZC, 23-9-2003 "Niet enkel inzetten op ontpolderen" Ontpolderen niet te verkopen in Zeeland. Er zijn genoeg alternatatieven in de voordelta of het Haringvliet.

Scheldenieuwsbrief 37, december 2003 "Liever een nieuw natuurgebied dan een nieuwe nota" Interview met Thijs Kramer bij zijn rolwisseling van de milieubeweging naar gedeputeerde.

PZC, 4-9-2003: "Brussel verlangt ontpoldering"

PZC, 29-7-2003. "Nederland mag EC schending uitleggen van Vogelrichtlijn"

PZC, 16-7-2003 "Nieuw debat over ontpolderen"

PZC, 19-2-2003: "Westerschelde krijgt bescherming"

PZC, 7-11-2002: "Steun voor toekomst Schelde" Draagvlak gaan ze smeden, zeiden de projectleiders Baldewijns en Hendrikx bij hun aantreden bij Proses. Het kan verkeren!

PZC, 20-7-2002: "ZMF ontevreden over herstelplan voor natuurschade"

PZC, 24-4-2002: "Vlaanderen kan diepe Schelde afdwingen" Antwerpense advocaat heeft dossier van beton. Nederland is nu al ruim 170 jaar `egoïstisch, vals en perfide` en hij signaleert `een pijnlijke obstructiepolitiek, spitsvondigheden, draaierijen en kwade trouw`

PZC, 6-3-2002: Natuur heeft er baat bij Voorstel van Het Zeeuwse Landschap voor proefproject ontpolderen. Enguête PZC over ontpolderen

PZC, 18-1-2002: "Premier Dewael zet Nederlands kabinet onder zware druk" Voor het geval u het nog niet wist: Koehandel Nederland-België buiten de Zeeuwen om.

PZC, 21-12-2001 "Kamer stemt in met onderzoek naar verdere verdieping" Hier begint de ellende. Een kamermeerderheid is tegen ingrijpen in de Westerschelde, maar wil Vlaanderen niet voor het hoofd stoten.

PZC, 18-12-2001 "Steun voor versterking natuurcompensatie rond Westerschelde

PZC, 23-11-2001 "Onbegrip over advies verdieping" Provinciale Staten zijn onaangenaam verrast door het positieve advies van consultant J. Leemhuis over verdere verdieping van de Westerschelde.

PZC, 17-11-2001 "Zeeland debet aan problemen met natuurcompensatie" Discussie in Tweede Kamer over niet door gaan van natuurcompensatie Zuidgors

PZC, 29-11-2001 "Niet meer natuurcompensatie" Grote woorden in de Tweede Kamer. Het kabinet trekt zich niets aan van de felle kritiek van de Europese Commissie op het gebrek aan natuurcompensatie voor de verdieping van de Westerschelde.

PZC, 12-11-2001 "Vrees voor verdere verdieping" Zeeland moet oppassen dat het kabinet zich in de discussie over een verdere verdieping niet te veel laat leiden door Vlaamse belangen. Zeeuws landbouwvoorman H. Meijer en hoofd groene ruimte G. van Zonneveld van de Zeeuwse Milieufederatie (ZMF) laten allebei die waarschuwing horen.

PZC, 3-10-2001 Milieufederatie verspeelt krediet De vereniging richt zich te veel op hogere politieke spelletjes en houdt te weinig voeling met wat in brede lagen van de bevolking leeft.

PZC, 12-5-2001: "Natuurherstel stelt Kamerleden teleur"

PZC, 11-5-2001:"Teleurstelling over schraal natuurherstel" Zeer opmerkelijk hoe vijf jaar geleden nadat breed besloten was om niet te ontpolderen, de milieubeweging in mineur was.

PZC, 15-2-2001: "Twijfels over bescherming schor"

PZC, 9-10-2000: "Front tegen verdieping" Ruim dertig Nederlandse en Vlaamse natuur- en milieuorganisaties protesteren opnieuw tegen het verdiepen van vaargeulen in de Westerschelde. T Kramer was hier nog in zijn ZMF-rol. Hier is de milieubeweging bezig de positie op te bouwen die men nu bekleedt heeft.

PZC, 26-8-2000. "Natuurherstel zeearm aanfluiting"

PZC, 14-2-2000. "Vogels in vaargeul zijn verdwenen" T. Kramer (ZMF) vindt dat de Westerschelde alsnog in de Vogelrichtlijn opgenomen moet worden

PZC, 12-1-2000. "Naar een nieuw Schelde-gevoel" T. Kramer als ZMF-er: "Een volgende keer als er over een verdieping van de Westerschelde wordt gesproken, krijgt dat net zo`n lading als de discussie over het Waddengas".

PZC, 19-11-1999: "Natuurbeschermers past andere rol" Kramer nog in zijn ZMF functie

 

Standpunten ontpolderen Zeeuwse gemeenten

Links

 


 

 

 

e-mails/brieven
aan de overheid
en politici