Persberichten
   

Persberichten

De onderstaande persberichten betreffen nieuws van de website ikmaakmezorgen.nl of van het actiecomité Red onze Polders.
Er kunnen berichten van derden of andere organisaties, die van belang zijn, aan toegevoegd worden.

_____________________________________________________________________

17-03-2015. Persbericht over het beroep van de Stichting Red onze Polders bij de Raad van State tegen het rijksinpassingsplan Natuurgebied het Zwin n.a.v. de zitting op 18 maart 2015

09-1-1913. “Onderhandel opnieuw met Vlaanderen over Zwinproject”.
Zienswijze van Stichting Red onze Polders op het Rijksinpassingsplan voor het Rijksinpassingsplan voor ontpolderen van Het Zwin en de Willen Leopoldpolder.

13-02-2012. Persbericht n.a.v. uitspraken van Ed Nijpels over symboolpolitiek.

23-01-2012. Persbericht met commentaar op de brief van 13 januari 2012 van Staatsecretaris Henk Bleker aan de EU-commissaris Potocnik

09-04-2011. Brief van de Stichting Red onze polders aan de Tweede Kamer i.v.m. het aanstaande algemeen overleg op 28 april van de commissie EL&I n.a.v. de brief van de Staatsecretaris van EL&I over het alternatief voor het ontpolderen van de Hedwigepolder.
Het persbericht

22-02-2011.
Open brief aan Kandidaten Provinciale Staten Het actiecomité Red onze Polders gaat Statenleden volgen en biedt aan of zij de Statenleden behulpzaam kan zijn met het realiseren van de relevante kiezersbeloften. De open brief

22-02-2011.
Zeeuwsvlaamse Statenleden bakken ze goudgeel. Op uitnodiging van Red onze Polders krijgen Statenleden een gratis portie friet om zo van gedachten te wisselen over hoe onze polders te behouden.

8-11-2010. Verkiezingen waterschap Scheldestromen 2010. Acht van de negen partijen steunen het alternatief voor ontpolderen van het waterschap. Bijlagen: vragenlijst, spreadsheet met antwoorden en een foto regionale dijk.

12-10-2010.
Reactie van het actiecomité Red onze Polders op de brief van de Statenfractie van GroenLinks aan de heren Rutte en Verhagen. Het persbericht en de brief van het actiecomité.

11-8-2010. Het actiecomité Red onze Polders nu ook als stichting geregistreerd.

19-5-2010. "Kom en zie haar schoonheid" Open dag in de Hedwigepolder.

17-2-2010. Hernemen van het natuurbeschermingsbeleid Westerschelde.
Het actiecomité “Red onze Polders”, de stichting “De Levende Delta” en het internetplatform “ikmaakmezorgen.nl” schreven een open brief aan de Tweede kamer over natuurbeheerplannen.


11-1-2010. Actiecomité Red Onze Polders heeft de gemeenteraad van Hulst gevraagd zich niet neer te leggen bij de ontpoldering van de Hertogin Hedwigepolder

1-2-2009. Persbericht. Eerste en Tweede Kamerleden planten bomen in de Hertogin Hedwigepolder.

6-6-2008. Persbericht van POST ART  Hulst. Vijf gedreven kunstenaars en een bezield dichter tonen hun betrokkenheid met alle gedupeerden én de ontpolderproblematiek op zich door hun medewerking te geven aan de tentoonstelling 'ODE AAN DE POLDER'  

9-12-2007. Minister Verburg licht Tweede Kamer verkeerd in over Westerschelde.
Minister Verburg heeft in haar brief (kenmerk TRCJZ/2007/3952) in reactie op de motie Koppejan c.s. aan de Tweede Kamer genoemd dat in geheel Noordwest Europa maar twee Natura 2000-gebieden zijn waar habitattype 1130 estuaria voorkomen; te weten de Westerschelde en de Eems-Dollard. Dit is niet juist.

14-9-2006. Zeeuwen naar Den Haag met ruim 26.000 handtekeningen tegen ontpoldering.