Over deze site
Weblog
Lezers schrijven
de PZC
Ikmaakmezorgen artikelen
Krantenartikelen

Weblog
___________________________________________________________________________
29-10-2014. De polderkinderen van Rhoon hebben gisteren hun burgerinitiatief aan de Tweede Kamer aangeboden. Wij zijn benieuwd of het burgerinitiatief door de Tweede Kamer erkend zal worden. Er zijn best strenge criteria die aan een burgerinitiatief gesteld worden.
Het heeft ons steeds verbaasd dat voor de Maasvlakte 2 op deze plaats nieuwe natuur gecreëerd moet worden. Welke natuur verdwijnt door Maasvlakte 2 en welke natuur ontstaat door ontpolderen van het Buijtenland bij Rhoon?
Heel sterk dat er alleen kinderen stonden. Zij willen een toekomst als agrariër in de polders rond Rhoon.

19-08-2014. Verwacht van de ontpoldering van de Hedwigepolder geen wonderen voor de natuur in de Westerschelde, schrijft de PZC vandaag. Wat een eufemisme voor 'Ontpolderen levert niet op wat het zou moeten opleveren'. Wat zou je dan moeten verwachten van ontpoldering van de Hedwigepolder? Het ging uiteindelijk om 'natuurherstel' in de Westerschelde. Kennelijk levert ontpolderen van de Hedwige niet die natuurherstel die nodig zou zijn. Het krantenartikel vermeldt ook dat de adviseur van de Raad van State de millieueffectrapportage véél te optimistisch vindt. Bovendien is niet vastgelegd welke natuur er moet komen in de Hedwigepolder. Allemaal heel vrijblijvend, dus. Het ergste is dat Nederland voor Europa vastgelegd heeft dat de habitat 'estuarium' moet uitbreiden. In die zin voldoet ontpolderen van de Hedwigepolder, aldus de adviseur aan de Raad van State. Als je dit allemaal écht tot je door laat dringen dan moet je tot de conclussie komen dat dit peperdure project nooit opgestart had moeten worden. Nu pas bij de behandeling voor de Raad van State, komt de werkelijkheid boven water. Nu is het te laat. De politiek ging uiteindelijk akkoord en er is een verdrag met België gesloten. Dat kan de Raad van State niet terugdraaien. Ontpolderen zal geleidelijk bekend worden als een blamage. Over 20 jaar zal men zien dat het weggegooid geld was om de natuurlobby tevreden te stellen.

Ik kan helaas geen link naar het artikel in de PZC plaatsen, want het artikel staat niet op de website van de PZC. Al enige tijd plaatst de PZC niet meer alle artikelen op hun site. Eerder besloot de redactie al om slechts samenvattingen van artikelen op hun website te plaatsen met een verwijzing naar de papieren krant voor het volledige artikel. Als abonnee is er wel de mogelijkheid om het artikel op de website van de PZC te lezen. Vrije nieuwsgaring op het internet wordt meer en meer ingeperkt. Dat is natuurlijk begrijpelijk, gezien de moeilijkheden die de landelijke en regionale dagbladen in deze internettijd van ondervinden.
Ook een artikel scannen of knippen en plakken kan zo maar niet vanwege auteursrechten.

14-07-2014. Vandaag commentaar over het advies van de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak (StAB) over ontpolderen van de Hedwigepolder op deze site geplaatst. De Raad van State heeft om dit advies gevraagd om de beroepen tegen het rijksinpassingsplan te kunnen beoordelen. De StAB gaat voorbij aan het hoofddoel, t.w. de Westerschelde behoeft natuurherstel. De oorzaak is het menselijk ingrijpen door verdiepingen. Nu wordt er ontpolderd om de Vogelbescherming en milieuclubs tevreden te stellen, maar daarmee wordt de onbalans in de sedimentbalans niet opgelost. Triest maar waar.

25-06-2014. Het plan B van de eigenaar van de Hedwigepolder heeft het nodige stof doen opwaaien. "Tegenstanders ontpolderen verrast", schrijft de PZC. Een eigenaardige, verrassende wending, noemt Magda de Feijter van Red onze Polders het. Hoe kan een felle tegenstander van ontpolderen tóch mee gaan met de overheid? De druk van de overheid op belanghebbenden is groot. Als buitenstaander is het moeilijk om een beeld rond alles wat er bij zo'n onteigeningsproject speelt te krijgen. Mensen die zo iets overkomt zijn zeker niet te benijden!

16-06-2014. Door omstandigheden heeft uw web-redacteur zijn weblog een tijd niet bijgehouden. Tussen 2012 en 2014 is in het ontpolderdossier veel duidelijk geworden. In de afgelopen twee jaar werd duidelijk dat de projecten, zoals in het scheldeverdrag vastgelegd, gewoon uitgevoerd gaan worden. De rijksprojectenprocedures, vroeger onteigeningswet geheten, staat daar borg voor. Het project is van 'nationaal belang'. Op tal van punten hebben de tegenstanders tegen ontpolderen gelijk, maar argumenten tegenover het nationaal belang worden genegeerd of met een smoes terzijde gelegd. Dat is triest, maar wel waar. Deze bewering kan het beste onderbouwd worden door te verwijzen naar de strijd van 'de laatste der Mohikanen' tegen het Rijksinpassingsplan voor ontpolderen van de Hedwigepolder van Wil Lases.

20-02-2012. Terwijl het mediatumult rond de Hedwigepolder de afgelopen week opliep tot ongekende hoogte doet de Raad van State uitspraak over de bezwaren tegen het project Waterdunen. Geen aandacht is er bij de media voor de mensen die hun huis en grond moeten verlaten voor natuuraanleg, een recreatieondernemer en de omstreden 'economische impuls' voor West-Zeeuws-Vlaanderen. Er is teleurstelling en onbegrip bij de bewoners en overige Zeeuwen die zich het lot van de bewoners van de Oud-Breskenspolder aantrekken. Maar, de Raad van State heeft gesproken!

23-01-2012.
Zo zijn we een halfjaar verder en is er veel over het Deltaresrapport gezegd en geschreven. De belangrijke brief van Bleker aan de EU-commissaris Potocnik is verstuurd en de hoofdconclusie zijn door twee Duitse wetenschappers bevestigd. Pikant is dat Vlaanderen gezegd heeft akkkoord te gaan met het alternatief als Europa akkoord gaat. Ben benieuwd hoe de reacties uit Vlaanderen zullen zijn.

01-07-2011.
Alhoewel de meerderheid van de Tweede Kamer het alternatief van Henk Bleker steunt reden we gisteren toch met gemengde gevoelens terug naar Zeeland. De grote vraag blijft: Hoe reageert Vlaanderen? Het rapport van Deltares is naar het schijnt "wetenschappelijk verantwoord" en daar zal Brussel mee akkoord gaan. Teleurstellend is dat er nauwelijks een inhoudelijk debat plaats vond in de Tweede kamer. Dat gold bij de buizigingen op de kunsten en dat was gisteren het geval over het alternatief voor de Hedwigepolder. Het gaat er eigenlijk alleen maar om of de coalitie CDA-VVD-PVV stand kan houden. Daarmee liggen beslissingen en beleid voor vier jaar vast. Zo mag het alternatief voor de Hedwige 190 mio euro duurder worden en voor de kunsten gaan de bezuinigingen gewoon door en wordt er gekort op de zorg, sociale voorzieningen, etc. Politiek blijft iets hoogst merkwaardigs. De botte meerderheid beslist, want die heeft de macht.

26-06-2011. De Volkskrant besteedt twee volle pagina's aan Staatssecretaris Henk Bleker: "De Sfinx uit Westerwolde", die ten strijde trekt tegen de 'elite-natuur' en daarvoor natuurbeheer door agrariërs in de plaats wil. Daarbij schroomt hij niet om Staatsbosbeheer en milieuorganisaties te passeren. Dit levert hem tegenstanders in de milieubeweging op en grote steun bij boeren.

De pers neemt het vreemd genoeg niet op voor de Zeeuwen die in grote meerderheid tegen ontpolderen zijn. Ben Jansen, een goed PZC-journalist, verzuchte onlangs in een analyse "Wie is nu eigenlijk blij met het besluit van het kabinet om af te zien van ontpolderen?" Volgens de laatste stelling van Zeelandnet, hiernaast afgedrukt, is het antwoord op die vraag heel eenvoudig: ruim 307.000 Zeeuwen zijn blij als er niet ontpolderd wordt. (80,6% van 381.409 Zeeuwen) Deze manier van enquêteren is natuurlijk wel erg recht toe recht aan. Doch bij de laatste officiële enquête van een erkend bureau was de uitslag minder geprononceerd, maar net zo duidelijk.

23-06-2011.
Voor- en tegenstanders van ontpolderen, Zeeland, Vlaanderen en Den Haag hollebollen weer rond over ontpolderen nu Bleker zijn alternatief voor ontpolderen van de Hedwigepolder gepresenteerd heeft. Ik merk het aan het aantal bezoekers op deze site. Het kan nog alle kanten op gaan. Opvallend is hoe agressief de media richting Henk Bleker zijn. Gaat hier een minister in de fout? Dat is interesanter dan de benadering dat het bijzonder is dat Bleker een alternatief gevonden zou kunnen hebben. Zelfs binnen het CDA laat de linker vleugen bij monde van Rost van Tonningen met snieren naar Bleker van zich horen.
Het Vlaamse parlement is nog niet uit en minister president Peeters ook niet. Ben benieuwd naar de ontwikkelingen. Zou Rutte de Balkenende-truc toepassen?

05-06-2011. Geruchten over de alternatieven van staatssecretaris Henk Bleker voor het niet ontpolderen van de Hedwigepolder doen intussen flink de ronde. Het schijnt een combinatie van buitendijks herstel met ontpolderen van de Appelzak en getij in de Braakman-Noord te zijn. Eerst de officiële rapporten maar eens afwachten. Is het bijvoorbeeld met Vlaanderen gecommuniceerd en gaat Vlaanderen er mee akkoord? Intussen is de Vogenbeschemring met een offensief tegen Zeeland begonnen. Ze vliegen met vliegtuigjes boven het gebied en halen zo de pers. Ze moeten een stevig PR-budget hebben.
Ik moet ineens weer denken aan de discussie in de hoorzitting in de Tweede Kamer in februari 2009. De deskundige hoogleraren waren het er over eens dat ontpolderen aan de Westerschelde een symboolfunctie geworden was en de te nauwe jas rond de Westerchelde komt eigenlijk niet ruimer te zitten.

31-05-2011.
Tijdens het vragenuurtje in de Tweede Kamer was de Hedwigepolder weer aan de orde. De kamer wil het Deltares rapport over het alternatief, maar de regering wil het vergezeld doen gaan van een begeidend schrijven. Het kan niet lang meer duren.

Het is nu de tweede keer dat een grote rioolpijp een paar dagen op de Schelde/Westerschelde loost. Oude tijden herleven. Ik herinner me nog wel dat vroeger nadat je met je zeilbootje in een golf dook, je een drol aan dek kon hebben. De vorige keer dat een rioolpijp brak, was in Vlaanderen. Zeeland boos! Nu kunnen Zeeuwen boos zijn op hun eigen overheid en Vlamingen op Zeeland. Er heeft nog niet in de krant gestaan waarom dat lek ontstaan is. Men vermoedt betonrot. Dat betekent dus rot onderhoud. Dit soort lozingen zullen uiteraard invloed op de biologische toestand van de Westerschelde hebben. Hoeveel? Niemand zal het kunnen zeggen. Maar als straks de verdieping geëvalueerd wordt zal als oorzaak van achteruitgang van de biologische toestand naar het nauwe jasje van de Westerschelde verwezen worden.

23-5-2011. De samenstelling van de eerste Kamer is bekend. Nooit was het zo spannend. Achtertjeskamerpoltiek, wheelen en dealen zijn veel gehoorde woorden in de commentaren. Moet de Eerste Kamer veranderen? Het zou beter zijn als politici zouden veranderen. Het is altijd en eeuwig partijgewin wat speelt en Volksvertegenwoordigen komt altijd achteraan. Veel Nederlanders zullen bij zijn dat de CDA-PVVD regering geen meerderheid in de Eerste Kamer heeft. Ben benieuwd naar de ontwikkelingen.

15-5-2011. Grappig al die nieuwe records van steeds dieper stekende containerschepen op de Westerschelde, die op zich natuurlijk niets voorstellen. Immers Antwerpen sprak steeds over getij-onafhankelijke toegang tot de haven van Antwerpen. Officieel is de diepgang van de Westerschelde 13,5 m bij laagwater bij springtij. Uiteraard kun je dan met hoogwater met een grotere diepgang op de Westerschelde varen. Kennelijk wil men de derde verdieping optimaal gebruiken voor promotie van Antwerpen. Het eerste kwartaal van 2011 was beter dan dat van Rotterdam! Er komt voor Antwerpen een nieuw probleem aan: De nieuwste containerschepen worden breder en steken minder diep. Breedte wordt belangrijker dan diepgang. Een bredere vaargeul gaat ten koste van Schorren en slikken.
Zie artikel over de nieuwe Maersk schepen.

10-5-2011. 'Achterstallig onderhoud' zegt u ongetwijfeld wel iets. Afbladderende verf op kozijnen van een huis, was mijn eerste associatie, maar bij een website zijn dat onder andere 'broken links'. Deze site heeft nu 935 URL's (pagina's afbeeldingen, etc). Veel wordt naar andere websites verwezen en daar veranderingen allerlei zaken, waardoor 'broken links' ontstaan. 5% van de links op deze site bestaan niet meer. Dat betekent: onderhoud plegen, webmaster!.
Nieuwe artikelen schrijven is natuurlijk leuker. Bijvoorbeeld over die onzinnige motie van Pechteld waarin hij aan de regering vraagt om voor 23 mei met een alternatief voor de Hediwgepolder te komen. Alleen maar een politieke motie. Alles i.v.m. de verkiezingen van de Eerste Kamer en de stem van Robesin. Geen inhoudelijke motie over waarom het alternatief noodzakelijk is. Nee we gaan 'broken links' opsporen en vermeldingen als "Artikel door PZC van website verwijderd" plaatsen.
De personen die bepalen welke artikelen wel en welke artikelen niet in het digitale archief blijven bepalen wat toekomstige zoeker voor artikelen vinden. Zij bepalen op een bepaalde manier de geschiedenis. Ik heb de indruk dat er zo een bepaalde kleuring aan de dossiers gegeven wordt.

27-04-2011. Een historische dag voor deze site. Belangrijk voor de webredacteur, maar u zult er, hoop hij, niet warm of koud van worden. Vanaf vandaag zijn er namelijk Google advertenties in de website opgenomen. Hopelijk dekt het de onkosten van deze site.

Inmiddels is er de afgelopen maand het nodige gebeurd in Zeeland. Het nieuwe college van PvdA, VVD, CDA en SGP is met het collegeakkoord "stuwende krachten" aangetreden. De vijf leden moeten, gezien de portefeuilleverdeling, het wel heel goed met elkaar kunnen vinden. De taken zijn min of meer gelijkwaardig over de vier gedeputeerden verdeeld. Allemaal een gebiedsgericht project, de één milieu, de ander water & natuur; de één kernenergie, de ander biobases economy en weer een ander de havens en de WCT; de één landinrichting en een ander plattelandsontwikkeling; de één interbestuurlijk toezicht en een ander organisatie.
Duidelijk een politieke verdeling van taken. Wat zou Calon, inmiddels deskundig over de "bestuurskracht" in Zeeland, hiervan vinden?

19-03-2011. Een aantal Zeeuwse politici zullen zich in dit weekend voorbereiden op de onderhandelingen voor een nieuw college voor de provincie Zeeland. De rapporten van de commissies Calon (Bestuurskracht) en Mans (Thermphos) zullen bij de formatie aan de orde moeten komen. "Hoe kan het nieuwe provinciaal bestuur daadkrachtiger worden?" lijkt me een belangrijkere vraag dan: "Gaat de PvdA of de PVV deel uitmaken van het college?" Naar Omroep Zeeland kijkend lijkt men de tweede vraag het belangrijkste te vinden.

18-03-2011. Staatssecretaris Henk Bleker heeft de behandeling van de vragen van de Tweede Kamer over biodiversiviteit en ontpolderen in het algemeen overleg uitgesteld tot 28 april. De reden is 'interdepartementaire afstemming'. Ik krijg daar bepaalde associaties bij. In 2009 werd het spoeddebat over het besluit van de regering Balkenende om de Hedwigepolder niet te ontpolderen ook steeds maar uitgesteld. Inmiddels weten we dat de alternatieven toen niet goed onderzocht zijn. Zou Bleker en consorten de Balkenende-truc nog een keer uithalen? Maar ook: De Tweede Kamer vindt het onderwerp niet belangrijk genoeg om het overleg door te laten gaan.
Aan de ander kant is dit uitstel begrijpelijk. Het wachten is gewoon op het rapport van Bleker over alternatieven voor ontpolderen in mei/juni.

Borssele dicht nu17-03-2011.
De ramp in Japan relativeert alle andere problemen. Kernenergie is niet de oplossing van het energieprobleem en dat wordt na deze ramp weer eens duidelijk. Van medewerkers van die centrale wordt iets gevraagd, wat je niet van je medewerkers mag vragen: In het belang van de gemeenschap te lang in dodelijke straling staan. Bij Chernobyl was dat vele malen ernstiger. Die mensen worden dan helden genoemd. Ook wordt door deze ramp duidelijk dat kritische zaken zoals een kernenergiecentrale bouwen en runnen eigenlijk niet geprivatiseerd mogen worden. Fraude met inspectierapporten en cover-ups door de energie-industrie in Japan komen boven water. Zelfs nadat een rechter de uitspraak deed dat een kerncentrale moest sluiten gaf de regering opdracht om door te draaien.
Hoe dan ook de webredacteur heeft gistermiddag in Middelburg meegelopen in de demonstratie tegen kernenergie. Het curieuze is dat je dan meeloopt met organisaties en partijen die over het algemeen voor natuurherstel in de Westerschelde zijn door ontpoldering. Bij onderwerpen als kernenergie en bij ontpolderen graven mensen zich vaak in hun standpunt in en is een gesprek of debat niet meer mogelijk. Je ziet dat bij voor en tegenstanders. De regering maakt zich daar ook schuldig aan. Als één keer besloten om een project te realiseren, dan gaan de oogkleppen op en gaan ze er voor, zoals dat tegenwoordig heet. Het curieuze bij fysici, die deskundig zijn op het gebied van kernenergie, is dat je daar ook voor en tegenstanders hebt. Het gaat niet alleen om feiten, maar meer hoe je die interpreteert. En interpretatie wordt vaak bepaald door de relatie die men met het onderwerp heeft.

Remco Campert06-03-2011. De webredacteur heeft last van een verkiezingenkater. Columnist en schrijver Remco Campert idem dito. Hij voelde zich katterig en geneigd tot nooit meer stemmen.
Als tegenstander van ontpolderen had ik rechts moeten stemmen. Als kunst- en theaterliefhebber had ik links moeten stemmen. Misschien was een middenpartij wel het beste geweest. Of had ik een duidelijk signaal moeten afgeven door blanco te stemmen?
Campert hoefde de Tweede Kamergezichten niet meer te zien. Opdringerige kwiebussen. Hij overweegt om een frisse neus in België te gaan halen, gezien de Nederlandse toestanden die hier gaan ontstaan nu Rutte niet die meerderheid in de Eerste Kamer krijgt die hij wilde hebben. Een aparte persoonlijkheid, die Remco Campert. Ik teken er voor om op mijn 82-ste zulke heldere stukjes te schrijven. Zo mooi Nederlands schrijven is me nooit gelukt en zal ik dan maar in een volgend leven of zo doen.....

26-02-2011.
Gelukkig blijkt de Commissie Mans geen commissie Nijpels te zijn. Zowel GS als PS hebben onvoldoende invulling gegeven van hun bestuurlijke verantwoordelijkheid. GS heeft lange tijd geen sturing aan het dossier Thermphos gegeven. Te lang lagen de problemen op ambelijk niveau en werd aan details gewerkt. Het overzicht ontbrak. Twijfels over kundigheid bij de provincie wordt door de commissie geuit. De provinciale Staten, onze volksvertegenwoordigers, zijn onvoeldoende alert geweest. Daar kunnen de dames en heren het mee doen. Ben benieuwd hoe de politici hier mee omgaan.
Zou de parallel naar het Westerschle-dossier getrokken kunnen worden? Van meerdere politieke partijen hadden we meer support vanuit de Tweede Kamder dan vanuit PS. Dat is toch raar!

22-02-2011. Dat ik ooit nog eens zou gaan twitteren had ik nooit gedacht. Zo zie je alles is mogelijk. Dat geldt ook voor de komende verkiezingen. Het is spannend. Gaan er grote veranderingen komen op de gezapige provinciehuizen in Nederland? Of blijft het bij de bekende formatiespelletjes. Of wordt er strategisch gekozen voor de eerste kamer? Of blijft de meerderheid weer thuis achter de TV? Nog een dikke week en we weten het.

22-11-2010. Weet u de overeenkomst tussen Q-koorts en dioxine-uitstoot in Zeeland? Bij beide kan ineens door een uitzending van Zembla iets wat daarvoor onmogelijk leek. Statenbreed steunt men het VVD initiatief om een onderzoek naar de gang van zaken bij Thermphos te doen en daarnaast wordt een bevolkingsonderzoek gestart. Sinds april was die veel te hoge uitstoot aandioxines bekend. Maar wat wil men nu precies onderzocht hebben? Een stuurgroep vanuit de Staten gaat een commissie instellen. Ben benieuwd.

Intussen ziet het er naar uit dat het poldertje bij Bru gered is. Alle lof aan Ab Blok, de initiatiefnemer van deze actie. Het is interessant hoe het bezwaar van één Zeeuw direct aanslaat bij gemeenteraadsleden, waterschapbestuurders en Statenleden. Hoe zou dat nu toch komen?

14-11-2010. Zaterdagavond was er een uitzending van Zembla over Thermphos. Eén van de grootste vervuilers van Nederland wordt notabene door de provincie als voorbeeldbedrijf gesteld. Ook de Zeeuwse Milieufederatie vertrouwde Thermpfos en maakte duurzaamheidsafspraken. Bekijk de uitzending en verbaas u met mij. Sinds de jaren '90 overtreedt het bedrijf de milieuwetten. Deskundigen vinden de situatie zeer verontrustend. Soms wordt de uitstoot van dioxine met een factor 50 overschreden. Sinds 1993 weet de provincie dat er dioxines uitgestoten worden en heeft zowaar tot 2008 nauwelijks laten meten. Slecht milieubeleid, dus. VROM verwijt de provincie dan ook nalatigheid. Er is volgens de uitzendig wel degelijk gevaar voor de volksgezondheid, dat door de commisaris van de koningin Karla Peijs in een Statenvergadering ontkent werd. Het wordt de hoogste tijd dat er een provinciale enquête door de Staten van Zeeland gehouden wordt. Hoe heeft het kunnen gebeuren dat een provincie die blauw-groen wil uitstralen zo lang niet de adequate milieueisen gesteld heeft aan Thermphos.

23-10-2010. De kabinetsformatie is afgerond en de regering Rutte/Verhagen/Wilders is aangetreden. Veel van de afspraken in het regeerakkoord kunnen niet uitgevoerd worden hoor je geleidelijk aan van allerlei kanten. De militairen en de gemeenten bijvoorbeeld zien veel afspraken als niet-uitvoerbaar. Dat wordt ook voor de afspraak om de Hedwigepolder niet te ontpolderen gezegd. Ben benieuwd hoe de eerste debatten in de kamer hierover zullen zijn. In 2006 heb ik een artikel 'Ontpolderen na de verkiezingen' geschreven. Nu durf ik nog niets op te schrijven, of anders geformuleerd: het kan alle kanten op gaan met deze regering. En dus ook met ontpolderen.
Er worden veel kritieken en columns over de regering Rutte geschreven. Inhoudelijk de best vind ik tot nu toe die van Marc Chavannes.

11-8-2010. De Stichting 'Red onze polders' is op 2 augustus opgericht! Oplettende lezertjes, om met Olie B. Bommel te spreken, moeten opgevallen zijn dat de webredacteur in het bestuur van de Stichting zit. Met de opzet van deze website verandert er echter niets. Het blijft mijn persoonlijke website. Ik ben tegen ontpolderen, zoals dat in het natuurherstelprogeramma bij de verdieping van de Westerschelde afgesproken is. Dat valt overal op deze website te lezen. Het toetreden tot het bestuur van de Stichting verandert niets aan mijn opvattingen en deze website. ikmaakmezorgen.nl zal niet de officiële website van de Stichting worden. Mededelingen en verslagen van acties e.d. werden al op de website geplaatst en blijven uiteraard op de website komen.

11-7-2010.
Een schoolklas op de publieke tribune van de Statenzaal ontlokte afgelopen vrijdag een interessante uitspraak van de Commissaris van de Koningin Karla Peijs. Er komen in Perkpolder huizen, een golfbaan en misschien een jachthaven, zei ze tegen de jeugd. Nu is bekend dat het moeilijk is om het eens te worden met een exploitant voor de jachthaven. Daarom is het project naar achteren geschoven. Maar, dat het misschien niet doorgaat is groot nieuws. Gaan Perkpolder en Waterdunen wedijveren over wie de Blauwestad van Zeeland mag worden?

20-6-2010. Dat de politiek überhaupt werkt is een wonder waar ik me iedere dag over verbaas, schreef hoogleraar theoretische natuurkunde, Robbert Dijkgraaf, een paar weken voor de verkiezingen in de NRC. Formatie van een krachtige regering is met de huidige verkiezingsuitslag eigenlijk onmogelijk. Het zegt veel over Nederland anno 2010. Er heerst veel ontevredenheid. In 2006 schreef ik een artikel over de 100 dagen Balkenende IV en ontpolderen. Ik constateerde toen dat er niets van verkiezingsbeloftes t.a.v. ontpolderen overgebleven was. Met Van Kalkhoven van de Volkskrant schreef ik dat maar beter afscheid van Balkende IV genomen kon worden. Nu, een paar jaar verder, met goedgekeurde Scheldeverdragen en een parlement met uitersten die niet met elkaar willen regeren valt er op dit moment niets te zeggen over hoe een nieuwe regering tegen ontpolderen aankijkt. Bovendien áls er een nieuwe regering komt zal die terecht andere prioriteiten hebben. Maar de grootste partij in de Twee Kamer, de VVD, heeft kort voor de verkiezingen nog verklaart dat als zij in de regering komt het ontpolderbesluit teruggedraaid zal worden. Waarvan akte!

23-3-2010. Dit is toch niet te geloven. Het CDA doet het draaien over ontpolderen nog een keer over. De Tweede kamder vindt toch niet dat de inrichting van de Hedwigepolder controversieel is dankzij het CDA, die weer eens geen rechte rug toont. Ze zijn tegen ontpolderen, maar willen de consequenties niet aanvaarden. Vandaar dat gedraai. En de PvdA is kennelijk vergeten dat zij verleden jaar ook tegen ontpolderen was. Lees de PZC: Voorbereidingen ontpoldering mogen van Kamer toch doorgaan.

17-3-2010. Ja hoor, het is weer verkiezingstijd! Je kunt dat aan verschillende dingen merken. Één van de signalen hiervoor is het standpunt van de Tweede Kamer over ontpolderen voor natuurherstel in de Westerschelde. Het is niet te geloven, maar vier maanden geleden heeft de Tweede Kamer de regering gedwongen om af te zien van het alternatief tegen ontpolderen van de Zeeuwse Waterschappen, waar de regering nota bene op aandringen van de Tweede Kamer toe besloten had. En gisteren werd bekend dat de Tweede Kamer het verder invullen van de Hedwigepolder contreoversieel verklaard heeft. Meteen weer ruzie tussen PvdA en CDA. Zogenaamd heeft het niets met al of niet ontpolderen te maken, maar Robesin verklaart terecht, dat na de verkiezingen de kaarten anders verdeeld kunnen zijn.

13-3-2009.
Door omstandigheden heeft de webredacteur de afgelopen tijd minder aandacht aan zijn website kunnen besteden. De ontwikkelingen rond ontpolderen hebben de afgelopen maanden alles behalve stilgelegen. Zo begint het tot Zeeland door te dringen wat het betekent als het rijk voor het nationaal belang in je provincie aan de slag gaat. Bestuurders en belangengroepen worden symbolisch "gehoord", maar er wordt niet meer naar hen geluisterd. Het rijk bepaalt wat er moet gebeuren. In Hulst is dat flink in het verkeerde keelgat geschoten. Gisteren discussieerden de Staten van Zeeland of het nog zinvol is om je tegen ontpolderen te verzetten. "'Tot de spa in de dijk gaat", zeiden PvZ en de VVD. Windmolengevechten vonden PvdA en GL het. De SP had al een goede naam voor het nationaal park bedacht: "Het verdriet van Zeeland".
We gaan hier bij "ik maak me zorgen" geleidelijk aan weer wat meer commentaar geven. Eerst is er een achterstand aan ingezonden brieven naar de PZC weg te werken.

26-12-2009. Het kerstcadeautje in het kerstnummer van de PZC voor Zeeland staat op pagina 2:
"In de maanden waarin de Tweede Kamer en het kabinet steggelden over de vraag of de Hedwigepolder al dan niet aan het getij zou moeten worden prijsgegeven, hebben Nederlandse en Vlaamse ingenieursbureaus een groot deel van het huiswerk al gemaakt."
(Bij het schrijven van dit weblog staat het artikel nog niet op de PZC-site)
Hoe kan dat nou? De regering had toch besloten om niet te ontpolderen? De ingenieursbureaus zouden moeten werken aan het alternatief waar de regering voor gekozen had. Nu weten we waarom het zo lang duurde voordat de opdracht om het alternatief van de Zeeuwse Waterschappen door het zogenaamde consortium onder leiding van de Grontmij te onderzoeken. Men werkte gewoon door aan ontpolderen van de Hedwige. Hoe kun je het electoraat beter bedonderen? Zeg A, omdat de kiezers dat willen horen, en doe intussen gewoon B, wat je zelf wilt.
Het wordt tijd voor een tweede serie WOB-vragen: "Welke ingenieursbureaus hebben sinds wanneer aan het ontpolderen van de Hedwigepolder gewerkt en hoe waren de opdrachten geformuleerd?"

24-12-2009.
Biologische en ecologische processen zijn complex en lang niet zo te sturen als men bij natuurherstel van de Westerschelde graag zou willen, maar soms maakt de mens er ook potje van. Brussel loost vanwege een conflict over geld ongezuiverd afvalwater "Geen invloed van het dumpen van ongezuiverd afvalwater uit Brussel in de Westerschelde te merken" meldt Rijkswaterstaat vol bravoer in de PZC. Tegenwoordig werken bij Rijkswaterstaat ook biologen en ecologen, maar die waren even niet aan het woord. Natuurlijk zal er schade zijn. Hoeveel? Zal het zich überhaupt weer herstellen? Niemand weet het. Als over een aantal jaren geïnventariseerd wordt hoe het met de Natura 2000 staat, kan Nederland niet zeggen dat dit gebiedje of dat plantje of visje in slechte staat van instandhouding is door die riooldumping. Maar we kunnen ook niet zeggen dat komt door de lozing van PAK's, PCB, zware metalen van de Vlaamse en Franse industrie. In Nederland hebben we wel een instandhoudingsverplichting voor de Westerschelde op ons genomen. Hoe gek kan EU natuurbescherming in een grensgebied zijn? Zeer terecht heeft dr. Cor Scheele in een wetenschappelijk onderbouwde literatuurstudie de Tweede Kamer onder de aandacht gebracht dat het onverantwoord is om natuurgebieden aan te leggen bij een industriegebied op de grens met Vlaanderen. En wat zegt Gerda Verburg: "Er is genoeg bestudeerd. We gaan ontpolderen".
Prettig Kerstfeest en een goed 2010!

20-12-2009. Weeralarm over Nederland omdat het sneeuwt; alsof je dat niet ziet als je naar buiten kijkt... Alles wordt vanuit officiële instanties voor ons geregeld. De KNMI voor het weer en de EU voor nog complexere zaken als natuurbeheer. Zo hebben de regeringen van de Europese Unie in 2002 besloten dat in 2010 de achteruitgang van de biodiversiteit zal stoppen. Ja, u leest het goed! Bepaalde gebieden zijn aangewezen om tesamen het Natura 2000 netwerk te vormen. Dit netwerk zal de biodiversiteit waarborgen. "Er is afgesproken dat lidstaten alle maatregelen nemen die nodig zijn om een gunstige staat van instandhouding van soorten en habitattypen van communautair belang te realiseren.", schrijft de provincie Zeeland op haar website. Dat hebben we geweten in Zeeland. Zoals de KNMI bepaalt dat we vandaag weeralarm hebben, hebben de regeringen van Vlaanderen en Nederland besloten dat, in het kader van die Natura 2000 doelstellingen, er ontpolderd moet worden. Om dat te onderbouwen werden tienduizenden pagina's vol geschreven, zodat niemand, behalve de specialisten op LNV en bij de milieubeweging, het nog snapt. Als het ontpolderen niet door dreigt te gaan, omdat er geen draagvlak in Zeeland en de Tweede Kamer is, loopt de milieubeweging even naar de rechter en de regering zwicht onmiddelijk, waarna de milieubeweging zijn bezwaar weer intrekt. De anderen die naar de rechter gelopen zijn hebben kennelijk niet die kennis als de milieubeweging, want de kranten schrijven dat na de laatste zitting van de Raad van State de verdieping van de Schelde bijna van start kan gaan. We leven in een wereld waar meer en meer machtstructuren voor ons gaan bepalen wat goed en verantwoord voor ons is. Bij ons in Zierikzee luistert de gemeente niet naar de bezwaren tegen een fout verkeersplan. En de regering houdt willens en wetens geen rekening met bezwaren tegen ontpolderen en neemt de alternatieven niet echt serieus. Het vervelende is dat zowel zo'n gemeente als het rijk doet alsof ze door spreekrecht- en inspraakprocedures naar de bevolking luistert. De webredacteur is een beetje somber gestemd vandaag. Het zullen wel de donkere dagen voor kerstmis zijn....

10-12-2009.
Het is zover, ook de Vogelbescherming staakt het verzet tegen de verdieping van de Westerschelde. Voor die beslissing had de Vogelbescherming twee maanden nodig. Wat is er allemaal in die twee maanden gebeurd? Minister Gerda Verburg heeft goed contact met de milieuorganisaties, zei ze op 3 december jl. in de Tweede kamer. Wat heeft de Vogelbescherming nog uit de onderhandelingen met het ministerie van LNV gehaald? Drie andere milieuorganisaties, waaronder de ZMF en het Zeeuws Landschap, hadden direct te kennen gegeven dat zij hun bezwaar tegen de verdieping zouden intrekken, nadat het kabinet besloot om toch de Hedwigepolder te ontpolderen. Dit is het vaste patroon bij de milieubeweging. Eén blijft lastig. Bij de Maasvlakte was het Milieudefensie. Op de dag voor de uitspraak van de Raad van State trok Milieudefensie pas haar bezwaarschrift terug. Wat er tijdens dat soort onderhandelingen afgesproken blijft onbekend en is onduidelijk. Soms worden afspraken openbaar gemaakt. Dat was bij de Maasvlakte 2 het geval. We zullen zien of er iets bekend gemaakt wordt over de deal tussen Vogelbescherming en LNV. Wordt er niets bekend gemaakt, dan is het misschien iets voor een wob-vraag.


9-12-2009. Ontpolderen is een moeilijk onderwerp voor politieke partijen. Ad Koppejan mocht gisteren manhaftig dissident binnen het CDA zijn. Ria Loefs en Ernst Cramer moeten het ook niet makkelijk gehad hebben. Deze drie woordvoerders van de regeringspartijen hebben namenlijk op 5 maart 2007 gedrieën een motie ingediend om vrijwillige grondverwerving in de Scheldeverdragen op te nemen. Vijf dagen later werden zij gedwongen om die motie in te trekken en werd die rampzalige cie. Nijpels, als doekje voor het bloeden, ingesteld. De Scheldeverdragen konden zo dankzij de drie regeringspartijen, inclusief dit driemansschap, ongewijzigd goedgekeurd worden.
Het besluit om te ontpolderen is nu door de Tweede Kamer goedgekeurd. Maar problemen rond ontpoldering verdwijnen niet met een regeringsbesluit.
Jan Schuurman Hess schreef voor de PvdA afdeling Zeeland naar aanleiding van het debat in de Tweede Kamer over de ontpoldering van de Hertogin Hedwigepolder een goed discussiestuk, getiteld 'Het antwoord van de Ziel'. Ik heb het naar 'ikmaakmezorgen.nl' 'geknipt en geplakt', omdat hij heel goed verwoordt waar het hier eigenlijk over gaat.
De PvdA is een partij die het debat niet uit de weg gaat en ik wens hen wijsheid toe bij de evaluatie van het genomen besluit.

8-12-2009.
Vandaag is het zover; het was geen verrassing. 'Onze volksvertegen-woordiging' heeft gesproken: De Hedwige gaat onder water gezet worden!
Die uitspraak was zeer voorspelbaar. Vandaag was slechts een bevestiging van bekende standpunten. Voor de analyse moeten we naar het verleden. Ik neem u mee naar de verkiezingen van de Tweede kamer in 2006. Kort voor de verkiezingen heb ik alle fracties die de motie Van der Staaij over vrijwillige grondverwerving voor het natuurherstel rond de Westerschelde steunden, gevraagd of ze ook vinden dat de rijkprojectenprocedure (=onteigeningswet) opgeheven dient te worden. Zie bv. de brief aan de ChristenUnie. Voor overige brieven zie pagina e-mails/brieven. LPF-er Wien van de Brink bracht mij op het idee om deze vraag te stellen. Hij was het nl. die bij het debat in 2006 cynisch en scherp opmerkte dat, als de Kamer vrijwilligheid zo belangrijk vindt, het geen probleem voor hen moet zijn om de onteigeningswet buiten werking te stellen. Bijna alle partijen hebben op mijn verzoek gereageerd. Niet één partij (ook niet de SGP van Van der Staaij) vond het buitenwerking stellen van de Rijksprojectenprocedure wenselijk of noodzakelijk. Vandaag werd duidelijk waarom niet. De politieke agenda was immers als volgt: Als de grondeigenaren niet vrijwillig hun grond afstaan dan moet onteigend worden. Dat men tegen ontpolderen was, was dus slechts voor de bühne. Hét verwijt van GroenLinks en D66 aan hun colega's. Statenlid Leen Harpe heeft het vaak geschreven: puur kiezersbedrog. Lees meer over mijn analyse over de verhoudingen tussen voor en tegenstanders van ontpolderen na de verkiezingen van 22 november 2006.
Ik verwijt de vorige Tweede kamer in de eerste plaats dat zij in 2006 het niet eens de moeite waard vond om een stemming over de Ontwikkelingsschets aan te vragen, laat staan de ontwikkelingsschets te wijzigen. Dit is cruciaal moment één. Er werd slechts in
LNV-commissies met Veerman wat gediscussieerd. Kennelijk was toen de motie Van der Staaij over vrijwilligheid vanuit de oppositie het maximaal haalbare. Puur kiezersbedrog, want de rijksprojectenprocedure was ook van toepassing verklaard.
In de tweede plaats verwijt ik de huidige Tweede kamer dat zij in dec. 2007 de Schelde-verdragen ongewijzigd goedgekeurd hebben. Ad Koppejan, Ria Loefs en Ernst Cramer hadden de motie Koppejan van 3 dec. 2007 niet terug moeten trekken. Daarin werd het verdrag met België gewijzigd. Dat was het tweede cruciale moment. Maar nee, ze kwamen, waarschijnlijk onder grote druk vanuit de regering, met een nieuwe motie, waardoor de politieke cie. Nijpels ingesteld werd. Wederom kiezersbedrog.
Ten vierde verwijt ik de Eerste kamer dat zij in die laatste vergadering voor het zomerreces met een overvolle agenda zich bewust hebben laten misleiden door Gerda Verburg, die de cie. Nijpels zogenaamd 'Carte Blanche' gaf. Zo konden ze met vakantie. Nijpels veranderde niets aan zijn opdracht en de Tweede Kamer (vijfde verwijt) deed daar in zijn controlerende functie niets aan.
Tot slot verwijt ik de regering dat zij een dubbelbesluit nam nadat de Scheldeverdagen ongewijzigd goedgekeurd waren. Dat was puur omdat ze niet voldoende ruggegraat had om een moeilijk besluit over ontpolderen in Zeeland te nemen.

5-12-2009. Waarschijnlijk begrijpt u het ook niet. Ik in ieder geval niet meer. De milieubeweging - en daarin staat zij niet alleen - is bang dat het verder uitbaggeren van de Westerschelde niet goed is voor de natuur in de Westerschelde. Daarvoor is zij naar de Raad van State gestapt en het ziet er naar uit dat de Raad van State haar gelijk gaat geven. En wat doet de milieubeweging? Ze trekt haar bezwaar bij de Raad van State in! Alleen de Vogelbescherming twijfelt nog een beetje. Waarom doen ze dit? Omdat de regering besloten heeft om tóch de Hedwige te ontpolderen. Het onder water zetten van de Hedwige heeft echter niets met baggeren te maken. Kennelijk is het voor de milieubeweging belangrijker dat ze hun zin krijgen (Ontpolderen van de Hedwige is afgesproken in het voortraject van de Scheldeverdragen) dan dat de natuur in de Westerschelde achteruit gaat door de derde verdieping.
De Vogelbescherming is nog niet zover. Zij wil in de onderhandelingen met Gerda Verburg er natuurlijk nog meer uithalen. Gerda Verburg zei afgelopen donderdag heel nadrukkelijk dat ze in goed gesprek met de milieubeweging is. Wat voor verschrikkelijke afspraken worden er tussen de Vogelbescherming en LNV afgesproken? Opeens zal dat in de toekomst hier of daar in Nederland ineens duidelijk worden.... Zo werkt het in Nederland vandaag de dag.

4-12-2009. De kranten schrijven niet over de volle bus uit Zeeland met tegenstanders van ontpolderen die gisteravond laat naar Den Haag reed. Het debat begon pas om 10 uur 's avonds, zodat de protestgangers pas in de kleine uurtjes weer thuis waren. Niemand vond dat bezwaarlijk. De mensen waar zonder hoop naar Den Haag getogen. Ze wisten hoe het zou gaan; ze waren niet voor de eerste keer in Den Haag. Ze waren vooral naar Den Haag gekomen omdat de vergadering van gisteravond een nieuwe fase van het verzet tegen ontpoldering in zou luiden. Er komt een tractor estafette, als eerste signaal.
De oppositie maakte gehakt van de niet aanwezige Koppejan, die naar verluidt het woordvoerderschap over de Westerschelde ontnomen is. Verburg en Balkenende draaide hun standaard verhaaltjes af. Met Van der Staaij zijn we teleurgesteld, gezien wat de kamer in het verleden beslist heeft over ontpoldering; met Polderman zijn we ongerust over overstromingen in Antwerpen; met Van de Ham vinden we dat de regering een charade naar de Zeeuwse bevolking opgevoerd heeft.
Van Gent van GroenLinks vroeg aan Balkende hoe hij nu terugkijkt op dit dossier. Wat heeft hij hiervan geleerd? Balkende negeerde die vraag gewoon, wat politici altijd doen als er een vraag gesteld wordt die hen niet aanstaat. Maar dat brengt me op het idee om een variant, als open vraag, aan onze volksvertegenwoordigers te stellen: "Hoe kijken zij terug op dit dossier? In 2005 vonden ze een plenair debat niet nodig. Er is destijds in 2005 nooit gestemd over de ontwikkelingsschets. Hoe kijken ze terug op 'vrijwillige grondverwerving' met tegelijkertijd de onteigeningswet van toepassing verklaren? Lijkt dit niet op volksverlakkerij? Waarom werden de Scheldeverdagen ongewijzigd goedgekeurd? Was er naast 'Ad kop in het zand' niet veel meer sprake van 'Tweede kamer kop in het zand?"

3-12-2009. Met enig leedvermaak las ik vanmorgen de kop in de PZC 'Verdieping toch nog onzeker'. Bij de MER was het al duidelijk. De modellen die de gevolgen van de verdieping moesten uitrekenen waren te onnauwkeurig. Er zijn te veel onzekerheden. Tijdens een debatavond in Terneuzen in 2007 heb ik Rijkswaterstaat al eens geconfronteerd met het feit dat het woord onzekerheid 176 keer in het MER rapport voorkomt. Maar, projectleiders zijn altijd inventief. Een project moet doorgaan. Dus, hadden ze voor de onzekerheid iets fantastisch bedacht: een expertpannel mag advieseren. Die experts echter waren ook de mensen die aan de modellen gewerkt hadden. Kan iemand beter voorspellen dan zijn zelf gemaakte model? Natuurlijk niet. Er zal altijd onzekerheid bij een verdieping bestaan. Ben benieuwd hoe men verder zal gaan. Er wordt natuurlijk kost wat kost verdiept. Een verdag is een verdrag.
Vanavond wordt het een latertje. Op naar Den Haag voor de laatste fase van het "spoeddebat" uit april. Interessant dat dat bericht van de Raad van State over de Westerschelde uitgesproken vandaag bekend werd.

30-11-2009. Het is verstandig om van tijd tot tijd eens terug te gaan in de tijd. De grote lijn weet je nog wel, maar de vergeten, vaak belangrijke details van een paar jaar geleden kunnen vandaag van groot belang zijn.
Al browsend kwam ik het artikel 'Alternatief ontpolderen nodig' van Rinus Antonisse in de PZC van 16 aug. 2006 tegen. "Nederland en Vlaanderen moeten helder aantonen waarom ontpoldering van de Hedwigepolder en het noordelijk deel van de Prosperpolder dé oplossing is voor natuurherstel in het oostelijk deel van de Westerschelde. Dit stelt de Commissie voor de Milieueffectrapportage.", schrijft Antonisse met vette letters in de sub-kop. Dat is allesbehalve gebeurd; mede door de beperkingen die de Ontwikkelingsschets opgelegd heeft. Want ontpolderen van de Hedwigepolder hadden Nederland en Vlaanderen immers afgesproken? Ontpolderen is gewoon in het Scheldeverdrag vastgelegd. Dit artikel uit 2006 laat weer eens zien hoe goed ontpolderen in de verdragen verankerd is, omdat men wist als we dat niet doen gaat het niet door. Het betreffende advies van de Commissie voor de MER, waar Antonisse over schreef, staat HIER. Het is geen lichte kost, maar goed om weer eens te lezen. De adviezen die de commissie voor de MER gegeven heeft zijn niet volledig gerealiseerd. Neem bijvoorbeeld de onzekerheden, die niet weggenomen konden worden. Daarmee had besloten moeten worden dat niet ontpolderd mag worden. Dat staat in de Europese richtlijnen. Zo hebben de milieuclubs de verdieping ook geblokkeerd. Omdat ontpolderen gekoppeld is aan de verdieping, had daarmee de verdieping niet gerealiseerd mogen worden. Dáár hadden de samenwerkende milieuorganisaties voor moeten gaan. Helaas kozen ze voor een akkoord met de haven van Antwerpen: 600ha ontpolderen in Nederland en 1000 ha in België. Als het allemaal doorgaat krijgen ze immers meer vogelrustgebied; want dat vinden ze, gezien het aantal vogelaars in die organisaties (Vogelbescherming Nederland heeft ook aan de Ontwikkelingsschets meegewerkt), belangrijk.

25-11-2009. Met gemengde gevoelens volg ik de discussie over het korten op de subsidie van de Zeeuws Mileufederatie. Ik ben daarin verdeeld. De ZMF heeft namelijk een visie op het gebied van duurzaamheid en energievoorziening die ik van harte ondersteun. Zo hoop ik dat zij de MER voor een nieuwe kerncentrale, die vandaag in de krant staat, goed bestuderen en een kritische zienswijze zullen opstellen. Ook hun visie t.a.v. de WCT deel ik.
Echter, ten aanzien van het natuurbeleid en het natuurherstel n.a.v. de verdieping van de Westerschelde verschil ik zeer met de ZMF van mening.
In de discussie over het korten op subsidie heb ik de andere, minstens zo belangrijke, organisaties gemist. Voor de verdieping van de Westerschelde heeft destijds de zogenaamde werkgroep Schelde-estuarium er voor gezorgd dat 600 ha ontpoldering in Nederland in de Scheldeverdragen opgenomen werd. Die werkgroep Schelde Estuarium werd gevormd door de Vereniging Natuurmonumenten, de Stichting Het Zeeuwse Landschap, Vogelbescherming Nederland, Staatsbosbeheer, de Zeeuwse Milieufederatie en nog 4 Belgische organisaties. Drie daarvan zijn landschapsbeheerders en hebben direct belang bij ontpolderen. Staatsbosbeheer is in mijn ogen zijn boekje ver te buiten gegaan door zich als semi-overheid bij deze werkgroep aan te sluiten. Subsidies naar deze andere organisaties dienen net zo goed heroverwogen te worden.
Het is zo dat we mogen verwachten dat in Nederland de komende tijd op alle beleidsterreinen voor miljarden bezuinigd zal moeten gaan worden. Op het natuurbeleid (Natura 2000 en EHS) mag van mij, na de overkill op dit terrein in de afgelopen jaren, binnen een zekere redelijkheid, flink bezuinigd worden.

19-11-2009. Net het boek 'De Slag om de Oosterschelde' van Paul de Schipper gelezen. Een indrukwekkend boek! Hij heeft alle betrokkenen geïnterviewd, alle stukken gelezen en prachtig omschreven hoe het allemaal gegaan is. Er was na de ramp maar één weg om de veiligheid te verhogen en dat was dijkverkorting door alle zeegaten, op de Westerschelde na, af te sluiten. Milieu en visserij waren onbelangrijk. Het is aan de volharding van een aantal mensen te danken dat de Oosterschelde nog open is. Het liefst hadden het comité Oosterschelde Open, net als in de Westerschelde, de dijken willen verhogen. Vandaag weten we dat ze ook daarin gelijk hadden. De rol van het Zeeuwse Landschap en de ZMF in die tijd was uiterst merkwaardig. Ik verklap het niet. Lees het boek en zie de parallelen naar de ontpolderproblematiek vandaag.
Een mooi sinterklaascadeau!

14-11-2009. Gisteren werd ik verblijd met een brief van de Directie Juridische Zaken van het ministerie van LNV met de documenten waarom ik in mijn wob-verzoek gevraagd had. Het ging om de offerte en opdracht om het alternatief voor ontpolderen, waartoe het kabinet op 17 april besloten had, nader te onderzoeken. Het meest opvallende is dat na het opmerkelijke besluit van het kabinet om de Hedwigepolder niet te ontpolderen, het ruim drie maanden duurde voordat een offerteaanvraag de deur uitging. En in de tweede plaats valt op dat er met allelei maatschappelijk organisaties in Zeeland een klankgroep gevormd werd, maar geen overleg of samenwerking met de bedenker van het idee Adri Provoost van de Waterschappen in de plan van aanpak opgenomen is.

4-11-2009. De Tweede Kamer kan weer eens geen tijd vrij maken om het dubieuze dubbelbesluit van het kabinet over ontpoldering van de Hedwigepolder te bespreken. Het is twee keer uitgesteld en nu komt het zelfs niet meer op de voorlopige agenda t/m 17 december voor. Hier moet iets bijzonders spelen, maar wat weet ik nog niet. De tijd zal het leren. De situatie lijkt op die van het spoeddebat, aangevraagd door Polderman (SP) over het dubbelbesluit in april jl.. Dat werd ook steeds een weekje vooruitgeschoven. Totdat er ineens geen tijd meer was. Dan maar over de vakantie heen tillen. Als dan in september eindelijk vergaderd wordt blijkt er al die maanden bijna niets gedaan te zijn. Gerda Verburg werd er zelfs onwel van.

30-10-2009. Morgen is het partijcongres van het CDA. Bij de ingediende moties is geen motie over het zwalkende beleid van de regering en het CDA betreffende ontpolderen in Zeeland. Er is wel een motie ingediend dat ontpolderen op basis van wetenschappelijk onderzoek onveilig is. In de motie is de onderbouwing niet bijgevoegd. Hopelijk worden tijdens de discussie op het congres die wetenschappelijke rapporten aangedragen, want zonder onderbouwing komt zo'n motie er niet door.

16-10-2009. Gisteren was het spoeddebat, aangevraagd door de PvZ en de VVD, in de Provinciale Staten van Zeeland. Er zijn vier moties aangenomen, waarmee de Staten van Zeeland aan Den Haag een duidelijk geluid tegen ontpoldering nu en 3000 ha in de toekomst afgeeft. Het CDA stemde dus mee met de oppositie. Landelijk is het CDA gedraait naar 'ontpolderen is onontkoombaar' en het CDA in Zeeland draait nu weer even de kant van 'ontpolderen nee' op. De oppositiepartijen GL en PvdA probeerden een positief geluid te laten horen door enthousiast te doen over hoe mooi de Hedwige gaat worden en de impulsen die de Hedwige aan de economie, net als Perkpolder en Waterdunen (!), kan geven. Ze hebben kennelijk een spoedcursus gevolgd: "Hoe vervreem ik van mijn kiezer?" De PvdA raakt écht het contact met de wekelijkheid in Zeeland kwijt. Holterink ging er namelijk vanuit dat Perkpolder en Waterdunen draagvlak zouden hebben.

Intussen ben ik er achter gekomen waarom een paar dagen geleden 'Het fenomeen Commissie Nijpels' zo vaak bezocht werd (nu is het aantal bezoekers weer normaal). Geenstijl.nl schreef een artikel over de DSB bank en Lakeman. Men vroeg zich af of Lakeman zo slim, of de media zo dom of de bank zo brak is. Nijpels is commissaris geweest bij DSB bank. Dit artikel op Geenstlijl.nl kreeg 919 reacties en één reactie verwees naar het op deze site geplaatse artikel over de Commissie Nijpels. Daardoor had ikmaakmezorgen.nl ineens veel lezers op dat artikel.
Nu Nijpels bestuursvoorzitter van het Pensioenfonds ABP geworden is, heeft de web-redacteur daar zo zijn bedenkingen bij. Zijn pensioen zit gelukkig niet bij het ABP......

13-11-2009. Goed initiatief van VVD en PvZ om a.s. donderdag een spoeddebat over ontpolderen van de Hedwigepolder te houden. De Staten van Zeeland mogen, wat mij betreft, voor ontpolderen in de herkansing, als het om het ontpolderendossier gaat. De landelijke informatie dat Zeeland zich neerlegt bij ontpoldering moet gauw van tafel.

Wat is er aan de hand? Normaal heb ik 100 tot 200 bezoekers op mijn site. Maar vandaag wordt de pagina 'Het fenomeen Commissie Nijpels' allen al 400 keer bezocht. Morgen meer duidelijkheid hierover.
Vanmiddag naar Colijnsplaat geweest voor de inhuldiging van het toetermonument voor de verdronken dorpen. Luister en kijk naar de inhuldiging van het monument.

11-10-2009. Nu het rapport van het 'LNV-Grontmij-consortium' bekend is, weten we nog steeds niet welke opdracht het consortium gehad heeft. In de inleiding formuleert de Grontmij de opdracht zelf heel uitgebreid. Daarin staat in ieder geval niet wat Adrie Provoost vertelde voor Omroep Zeeland. De Tweede Kamer kan het natuurlijk opvragen, maar ik twijfel of ze dat nog zullen doen. Tijdens het debat op 3 september vond de kamer de formulering van de opdracht wel cruciaal. Hoe dan ook, de web-redacteur heeft gisteren LNV herinnert aan de WOB aanvraag over dit onderwerp. LNV heeft n. l. niet binnen de voorgeschreven periode gereageert.

9-10-2009. Balkende zei op de persconferentie vanmiddag dat hij met de mening van de Tweede Kamer en de Zeeuwen rekening gehouden heeft en daarom het alternatief van de Zeeuwse Waterschappen voor ontpolderen wilde laten bestuderen. Ontpolderen is nu onontkoombaar geworden. Dat klinkt zo logisch, maar dezelfde geluiden die de afgelopen maanden klonken, klonken ook in december 2007 toen de Tweede Kamer ook daadwerkelijk tegen ontpolderen was en men nog ontpolderen uit het Scheldeverdrag kon halen. Dat was de gelegenheid om een krachtig besluit conform de Kamer en de wens van de Zeeuwen te nemen. Vandaag was te laat. Datzelfde geldt voor de Eerste Kamer. Ook daar was de meerderheid tegen ontpoldering. Door toen met de commissie Nijpels te komen en die ook nog een zogenaamde 'carte blanche' (die geen wijziging in de opdracht aan de cie. Nijpels tot gevolg gehad heeft) te geven konden de beide Kamers zonder gezichtverlies het scheldeverdrag goedkeuren. Toen had de regering conform de geluiden van de politiek en van Zeeland kunnen handelen. En de Kamers hadden gewoon een motie kunnen aannemen. Als het kabinet met de CDA-PvdA-CU coalitie de AOW-, de Irak-missie-problematiek en het nieuwe beleid t.g.v. de crisis kan overleven, dan zal ze zeker niet door de Hedwigepolder vallen.
De politiek en de regering hebben willens en wetens gedaan alsof ze naar de gevoelens en de argumenten van de Zeeuwen luisterden, maar ze zijn nooit van plan geweest daarnaar te handelen. Als ze echt geluisterd hadden, hadden ze wel op die momenten dat ze konden de Ontwikkelingsschets niet geaccepteerd of gewijzigd. Bij het goedkeuren van de Scheldeverdragen was er een tweede kans. Twee Kamers maal twee beslissingen geeft vier mogelijkheden. De politiek heeft dat willens en wetens niet gedaan. Ze hebben daarintegen de rijksprojectenprocedure van toepassing verklaard, zodat makkelijker onteigent kan worden.
We zijn belazerd, bedonderd, misleid!

8-10-2009. Gery de Cloedt, eigenaar van de Hedwigepolder, heeft ook een beroepsprocedure tegen de vergunning voor het uitdiepen van de Westerschelde kunnen we in de Vlaamse krant Metrotime lezen. Zijn acties zullen de verdieping vertragen. Het is intesessant dat de Nederlandse kranten weten te vermelden dat de Cloedt naar de rechter gaat, maar niet dat hij een beroepsprocedure tegen de verdieping heeft lopen. Het is opvallend dat het Nederlandse nieuws vaak onvolledig of niet correct in de Vlaamse kranten verschijnt. Maar, andersom is ook het geval. De Belgisch-Nederlandse grens is voor de journalistiek nog een echte grens.

7-10-2009. Flauw van LNV om dat rapport van het Grontmij-consortium niet te publiceren.
Maar, fantastisch dat onze CvdK Karla Peijs haar toespraak voor de onthulling van het monument voor verdronken Zeeland pas volgende week houdt. Dan kan zij het inunderen van Vrouwe Hedwigede Hertogin Hedwigepolder in haar toespraak opnemen. De Vlaamse Zeeuw heeft al een goede suggestie op zijn blog geplaatst. Deze onthulling in Colijn staat symbool voor het hedendaagse beleid in en met Zeeland. De bewoners van Kats vonden het 'kunstwerk' smakeloos (de webredacteur ook) en wilden het niet op de dijk hebben. Dan zet je het toch een dorp verder op de dijk, moet een ambtenaar gedacht hebben. Zo redeneert men ook met het ontpolderen. Bij de tweede verdieping van de Westerschelde was het toch duidelijk dat er geen draagvlak was bij zowel bestuurlijk Zeeland als de bevolking voor ontpolderen. Dan kies je voor het opstellen van een langetermijnvisie en geleidelijk aan duw je het Zeeland met wat euro's en asfalt door de strot.

30-9-2009. Morgen weer naar Den Haag voor het vervolg van het debat met Gerda Verburg. De zin ontgaat me een beetje, omdat op 9 oktober de regering met een besluit komt. Waarom nu dan nog debatteren? De kamer zal waarschijnlijk nu toch willen debatteren, vanwege de rol van Jan Peter Balkenende in deze. Ik ben wel benieuwd of er nog kamerleden geïnteresseerd zijn in de onderzoeksopdracht aan het consortium. Voor het geval ze niet naar die opdracht vragen, dan heeft de web-redacteur dat via een WOB-procedure gedaan.

18-9-2009. Intussen is duidelijk dat een consortium van onderzoekinstituten onder leiding van de Grontmij gaat onderzoeken of het kabinetsalternatief voor ontpoldering volwaardig is. De webredacteur wil graag weten hoe die opdracht aan dat consortium geformuleerd is en heeft aan het ministerie van LNV een kopie gevraagd van de opdracht aan het consortium. We weten namenlijk intussen maar al te goed hoe het ministerie van LNV opdrachten aan commissies opstelt. Leest u hoe wij vinden dat zowel de commisie Maljers als de Commissie Nijpels een verkeerde opdracht kregen. Daarom is het van belang dat zo gauw mogelijk bekend wordt hoe de opdracht aan het consortium geformuleerd is.

16-9-2009 Het kabinet neemt geen beslissingen en schuift belangrijke onderwerpen voor zich uit, is de teneur van oppositie en commentatoren na Prinsjesdag. Oud minister Ruding: Bezuinigingen zijn te laat en te zwak. Ook in het Westerscheldedossier hebben politici geen beslissingen durven nemen. Ondanks dat er krachtige moties tegen ontpolderen lagen, hebben de Eerste en Tweede Kamer toch de scheldeverdragen ongewijzigd goedgekeurd. Maar, het alternatief van de Zeeuwse Waterschappen is reëel en bied een mogelijkheid om én te verdiepen én natuurherstel te realiseren. Bovendien wordt het Comcoast principe toegepast: Veiligheid vergroten met natuur!

9-9-2009 Het debat in de Tweede Kamer werd afgebroken omdat Gerda Verburg onwel werd. Pas in oktober wordt het debat voortgezet. Dat heeft natuurlijk met Prinsjesdag te maken.
Ik moet zeggen dat Gerda Verburg in het debat duidelijk was over het te voeren beleid. Maar over dat "consortium van experts met veel ervaring" heeft ze wel wat uit te leggen. Ze zal dus, zoals ze in het debat zei, samen met Tineke Huizinga (V&W), een voorstel aan het kabinet doen en vervolgens de kamer informeren. We zijn benieuwd.

4-9-2009 Het Westerschelde-dossier staat landelijk zo enorm in de belangstelling dat wij de laatste tijd keuzes moeten maken over wat we uit de landelijke en vlaamse kranten op ikmaakmezorgen plaatsen. De NRC weidt zelfs een pagina aan het Westerschelde-dossier met daarin zelfs een opinie artikel van zowaar Marc Chavannes. Het aantal ingezonden brieven in de PZC is nu zelfs meer dan in 2006, toen de ontpolderplannen bekend gemaakt werden. Het lot van de Westerschelde is nu een speelbal van de Haagse politiek geworden. Opmerkelijk is dat nu ineens D66 en GroenLinks van zich laten horen. Tijdens de debatten in de commissie LNV én het bezoek aan de Hedwigepolder blonken zij uit door afwezig te zijn. Zijn politici opportunisten? Ik denk van wel. Want, toen in 2005 de Ontwikkelingsschets naar de kamer gestuurd werd, vond niemand het een debat waard. Ja, en toen moesten de Scheldeverdragen eind 2007 ineens goedgekeurd worden. Daarvoor werd Nijpels in stelling gebracht.
Het curieuze in dit dossier is dat, als het waar is dat Balkende het ontpolderen van de Hedwigepolder naar zich toegetrokken heeft, dat hij dan gedaan heeft wat de Tweede en Eerste Kamer nagelaten hebben. En van die Tweede Kamer krijgt Balkenende er nu van langs. Ik heb het hier eerder geschreven: Ik houd niet van politiek.

20-8-2009 De uitspraak van de Raad van State heeft menigeen een onrustige vakantie bezorgd. Opvallend is de onjuiste interpretatie van de uitspraak van de RvS. Marc van Peel, GroenLinks en Ed Nijpels lopen voorop in de foute uitleg. De uitspraak van De Raad van State zou vooral komen doordat de regering besloten heeft om een alternatief voor ontpolderen van de Hedwigepolder. Dat is onzin! Lees de uitspraak van de Raad van State zelf en constateer dat het al of niet ontpolderen van de Hedwigepolder niet in de overwegingen voorkomt. Het gaat puur om de onzekerheden die met slim baggeren gepaard gaan. Daardoor is er onzekerheid over de gevolgen voor de natuur. Dat is de essentie van de uitspraak. In september 2006 heeft de webredacteur het probleem van de onzekerheden al aan de Tweede Kamer geschreven. Tijdens de informatieavond in november 2007 hield de webredacteur de directeur van Rijkswaterstaat, Hans van der Togt, voor dat het woord 'onzekerheid' 176 keer in de MER over de verdieping van de Westerschelde voorkomt. De onzekerheid over de gevolgen van slim bagger is het zwakke punt in de MER over verdieping. Dát heeft de ZMF c.s. gebruikt om de verdieping te vertragen, omdat dat wat ze met de onderhandelingen geen draagvlak in Zeeland heeft.

18-7-2009 Terwijl Antwerpen zich opwind over de vertraging die door het bezwaarschift van de Vogelbescherming ontstaat heeft de Tweede Kamer opnieuw de behandeling van het besluit om de Hedwigepolder niet te ontpolderen uitgesteld. Dat wil zeggen dat er geen politicus in Den Haag te vinden was die vond dat behandeling voor het zomerreces moest plaats vinden. Met andere woorden: politiek niet interessant.
Intussen is het wachten op de uitspraak van de Raad van State op de bezwaren van de ZMF c.s. tegen de verdieping van de Westerschelde. Spannend. Nog veertien dagen.

27-4-2009 Bij het schoorvoetende begin van deze website, drie jaar geleden, zou ik niet bedacht kunnen hebben dat ik ooit een artikel tegen zes hoogleraren op deze site zou plaatsen. Maar, vandaag heb ik dat artikel daadwerkelijk geplaatst.
Natuurlijk mogen, ja moeten zelfs, wetenschappers zich in maatschappelijke en politieke debatten mengen. De problematiek rond natuurherstel in de Westerschelde is door de vele belangen en regelgeving zo complex geworden dat juist van wetenschappers distantie en goede en objectieve informatie verwacht mag worden. Dat was niet het geval in genoemd artikel.

19-4-2009 Het bericht dat het kabinet besloten heeft om de Hedwigepolder niet te ontpolderen bereikte mij op het moment dat ik mijn echtgenote, Victoria Kloek, hielp met het inrichten van een tentoonstelling in Heerde, Gelderland. Wij waren natuurlijk blij verrast met dit moedige besluit! Dat moment is vereeuwigd door een foto van ons beiden naast haar pastel "Omfloerst", die zij destijds tentoongesteld heeft op de tentoonstelling van vier betrokken kunstenaars tegen ontpolderen eind 2007 in Galerie Kos in Zierikzee en begin 2008 in Hulst.
Zij die regelmatig deze webstek lezen, weten dat ik flinke kritiek heb geuit op de besluitvorming rond de Scheldeverdragen, zowel in Zeeland, als in de Eerste en Tweede Kamer. Zeker nadat de Scheldeverdragen onvoorwaardelijk door beide kamers goedgekeurd waren heb ik het negeren van het ontbreken van draagvlak voor ontpolderen in Zeeland door de politiek aan de kaak gesteld.
Nú wil ik graag mijn waardering uitspreken over het besluit van de regering en in het bijzonder voor Gerda Verburg. Men heeft uiteindelijk de gevoelens van de Zeeuwen willen respecteren. Dat is bewonderenswaardig. In te veel dossiers zien we dat van hogerhand beslissingen aan de bevolking opgelegd worden. Daarom zing ik hier luid achter mijn PC: Gerda bedankt, Gerda bedankt, Gerda, Gerda, Gerda bedankt!!!!
Naast de vreugde voor de betrokkenen van de Hedwigepolder zijn er nog altijd Zeeuwen die grote zorgen hebben doordat zij met het natuurherstel rond de Westerschelde geconfronteerd worden. Je zal maar boer in de Perkpolder of de Oud Breskens polder zijn, of wonen op dat stukje grond bij het Zwin tegen de Belgische grens aan. Onteigening van je bezit hangt je boven het hoofd! Het bericht over de Hedwigepolder moet voor deze mensen uiterst triest zijn, want het persbericht van LNV geeft geen uitsluitsel voor hun gebieden.

16-4-2009 Het was te verwachten. De MSC Francesca (zusterschip van de MSC Beatrice), die op 11 april absoluut niet van Karla Peijs naar Antwerpen mocht, voer gisteren rustig naar Antwerpen. En, ja hoor, in de krant kunnen we lezen dat de limiet van schepen aangepast wordt, zodra er met Vlaanderen een adequater beleid voor incidentenbestijding op water is. Alles het gevolg van even de Westerschelde blokkeren door de Veiligheidsregio Zeeland!!!!

12-4-2009 Met de proefvaart van de MSC Beatrice met een lengte van 366 meter op de Schelde is een nieuwe akte van het theaterstuk "Vrije en onbelemmerde vaart op de Schelde" begonnen. Een spel dat in 1839 begonnen is met het scheidingsverdrag. Het voorspel begon veel eerder tijdens de opstand tegen Spanje in de 80-jarige oorlog in de zestiende en zeventiende eeuw toen Nederland de Westerschelde afsloot en er een einde kwam aan een periode van voorspoed voor Antwerpen. (Nederlanders en Zeeuwen vergeten dat nogal eens) Het deel dat MSC Beatricenu begonnen is gaat weer over diepgang en geld. Ik geef toe: Het wordt een beetje saai. De Beatrice voer demonstratief eerst naar Felixtowe in Engeland om 2000 containers van boord te zetten om de Westerschelde op te kunnen varen. Na het bezoek aan Antwerpen moest de Beatrice die 2000 containers weer in Felixtowe ophalen. (Terwijl ik dit schrijf ligt de Beatrice nog in Felixtowe) Economisch belachelijk in een tijd van crisis en lage tarieven voor de containervaart. Maar zo kon de heer Aponte, een topman van MSC, de grootste containerreder in Antwerpen, in De Standaard van 8 maart wijzen op de noodzaak om de Westerschelde verder te verdiepen. De aankondiging dat binnenkort de MSC Francesca met een lengte van 364 m naar Antwerpen zou komen schoot bij de Nederlandse autoriteiten in het verkeerde keelgat. Karla Peijs en Jan Lonink riepen dat het onverantwoord is zonder evaluatie van de Beatrice alweer een containerreus de rivier op te sturen. Dit is natuurlijk belachelijk, want schepen tot een lengte van 360 meter mogen de rivier al lang opvaren. De Francesca is maar 4 meter langer; als of dat iets uit maakt. Maar het gaat Peijs en Lonink om de centjes.
Lees Gekrakeel over containerschepen

21-2-2009 De hoorzitting van de Tweede Kamer over de commissie Nijpels zit er op.
De ultieme vraag rond het al of niet ontpolderen is niet gesteld en die vraag is voor mij: "Hoe is het mogelijk dat, als de Tweede Kamer in overgrote meerderheid tegen ontpolderen is, deze Kamer het Scheldeverdrag, met ontpoldering daarin opgenomen, dan toch onvoorwaardelijk goedkeurd heeft?"
Ja, bij het goedkeuren van de Scheldeverdragen werd de commissie Nijpels ingesteld om naar alternatieven te zoeken. En de politieke commissie Nijpels adviseert wat Gerda Verburg wil: Onteigen en ontpolder de Hedwigepolder. Kennelijk zijn dat de procedures die de politiek volgt bij hekele dossiers.
Daar wordt je niet vrolijk van!

28-1-2009 Onlangs op de krantenartikelen-pagina en de 'lezers schrijven-pagina' de google zoekfunctie geplaatst. De site wordt maar groter en zo hoop ik dat de lezer toch kan vinden waar hij/zij op mijn webstek naar zoekt.

25-1-2009 De afgelopen dagen heb ik artikelen toegevoegd, die wat ouder zijn, en die mij destijds ontgaan waren. Het gaat om artikelen van Kees Slager, Wil Lases en Eric van Hooydonk. De bezoeker van deze site moet zich realiseren dat deze site niet compleet kan zijn én de web-master bepaalt wat op de site komt......
De kaartenactie i.v.m. de komende hoorzitting in de Tweede Kamer over ontpolderen loopt goed. Veel wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheid om op de website van de Levende Delta digital een kaart te sturen.

8-1-2008 Het is interessant om de reacties in de PZC in de rubriek 'Lezers schrijven' te lezen naar aanleiding van het interview van Antonisse met Hemminga van het Zeeuwse Landschap. Het is vooral de sfeer van het artikel, waaraan de lezers zich gestoord hebben. Alsof het Zeeuwse Landschap het recht heeft op de enige en juiste feitenkennis. Natuurlijk negeren zij de échte argumenten van de tegenstanders van ontpolderen. En dan dat hautaine zuchten van Hemminga, dat zo breeduit door Antonisse beschreven werd. Natuurlijk mag dat. Het zegt veel meer dan er feitelijk in het artikel staat.

29-12-2008 De webredacteur kreeg een kerstcadeautje van de Raad van State: Zijn beroep tegen de Tracéwet van de verdieping van de Westerschelde is niet-ontvankelijk verklaard. Hij woont 30 km van de Westerschelde af en dan ben je geen belanghebbende meer. Ik ben benieuwd of het bezwaar van de milieubeweging wél ontvankelijk zal zijn.

22-12-2008 De gemeente Schouwen Duiveland meent dat het tourisme op Schouwen zou kunnen lijden onder de natuurcompensatie van de tweede maasvlakte. Vandaar dat bezwaar gemaakt werd. Maar wat bleek een paar miljoen euro wasvoldoende om de bezwaren te doen verdwijnen. Een mooi voorbeeld van hoe 'normaal' koehandel in de politiek geworden is. De informatie over dit soort deals staan ook open en bloot in de media. Wat dat betreft is dat wat er in de Staten van Zeeland en in de gemeente Hulst rond ontpolderen gebeurd geen uitzondering. Maar als een project van regeringswege 'moet', dan biedt dat lager overheden alle kans om te chanteren, waar door men in een spagaat naar de achterban komt te zitten.

16-12-2008 Een weblog beginnen is één en een weblog consequent bijhouden is twee! Anderhalve maand niets geschreven hier, maar dat wil niet zeggen dat er niets rond de Westerschelde gebeurd is.
Zo was er een indrukwekkende uitvoering van de Schöpfung van Händel in een stampvolle kerk in Doel. De organisatoren wensten met dit scheppingsconcert de geboorte van een nieuw Doel aan te kondigen!
In Vlaanderen en Nederland wordt ondanks de vele bezwaren van de bevolking doorgewerkt aan principieel ontpolderen. Want dat is het. Als er aanvankelijk een zoete Honte was, die oostwaarts stroomde en de Schelde in de romeinse tijd nog naar het Haringvliet en de Oosterschelde liep, dan is ontpolderen aan de Westerschelde geen natuurherstel over een iets langere periode gezien. Dat hield Ir Lases de historische vereniging van Kloosterzande onlangs voor tijdens een lezing.
Ja, en dan heeft de gemeente Hulst (op papier tegenstander van ontpoldering) als eerste gemeente haar ruimtelijke ordening voor ontpolderen goedgekeurd. Reynaert de Vos is in Hulst weer gekeerd!

24-10-2008 Het advies van de commissie natuurherstel is uit. Ondanks alle pogingen, zowel schriftelijk, als via contacten in de Tweede Kamer, wordt door de commissie de fout van LNV en de Tweede Kamer die niet opgelet heeft, door alleen maar naar alternatieven van de Hedwigepolder te zoeken genegeerd. Dat is typerend. De indruk dat de regering via de commissie Nijpels de plannen door wilt duwen wordt hierdoor bevestigd.

7-10-2008 De provincie heeft de voorstellen voor natuurherstel voor het middengebied intussen klaar en naar de Staten gestuurd. De Cie. Ruimte, Ecologie en Water vergadert voor deze gelegenheid in Terneuzen met als enige agendapunt het spoorboekje voor het Middengebied. Twee projecten, Perkpolder en Waterdunen, worden door het spoorboekje in het natuurherstel Westerschelde opgenomen. Hiermee krijgen deze twee projecten een ander kader. Nu is de vrijwillige grondverwerving discutabel geworden. De Statenleden waren er lauw onder. En dat ondanks hun uitgesproken standpunten in de verkiezingstijd. Zie spreadsheet.

7-9-2008 De tweede Deltacommissie heeft gerapporteerd.
Opmerkelijke zaken zijn: meer zeespiegelstijging dan IPCC, Oosterscheldekering verdwijnt op termijn, Waddenzee verdwijnt waarschijnlijk (was al bekend), geen revolutionaire ideeën zoals eilanden voor de kust, veel mogelijkheden voor natuur, waardoor het huidig gedoe over 600 ha in de Westerschelde peanuts is. De Oosterschelde wordt weer een estuarium. Qua natuur prachtig, maar het betekent wel ook superdijken rond de Oosterschelde. Al met al een goed rapport. Ik ben benieuwd wat de Haagse politiek er van over laat.
En wat gaat men in Vlaanderen doen? Gecontroleerde overstromingsgebieden (GOG's) zullen niet voldoende zijn.

14-8-2008 "Politici doen willens en wetens loze beloften zegt 93% van de Nederlanders" Het cynisme over de politiek groeit en de kloof tussen burger en politiek wordt groter, aldus een onderzoek van het CBS. De ontwikkelingsschets met de verdieping van de Westerschelde en ontpolderen zijn het levende bewijs van genoemd onderzoek. Toch weet het CBS te concluderen dat de politieke betrokkenheid groter geworden is. Door onvrede gaat men initiatieven ontplooien en politici benaderen. Ook dat zien we in Zeeland gebeuren.

13-8-2008 Van de 51 huizen waarvoor in Doel een sloopvergunning afgegeven is, is er één gered. (zie de Standaard) Er heeft zich namelijk een zwaluw in gevestigd. Op grond van vogelbeschermingsregels is de sloop van dat huis geblokkeerd. De rechten van die zwaluwen zijn kennelijk belangrijker dan de rechten van bewoners. Dit geeft te denken!

Scheldewijding in 20085-8-2008 De Scheldefeesten in Doel zijn weer voorbij. De webredacteur was met zijn zeilboot naar Doel gevaren voor de Scheldewijding; ook zijn bootje is gewijd. Als niet-katholiek was hij er écht even stil van.
Het evenement is 34 jaar geleden gestart om de vernietiging van het dorp Doel tegen te houden. Zo lang is men dus al bezig met zich te verzetten tegen de plannen van de Vlaamse overheid. Het dorp moet verdwijnen voor het Saeftinghedok, dat in de langetermijnvisie tot 2030 van Nederland en Vlaanderen niet eens voorkomt. Dat geeft te denken over hoe de bestuurders in Vlaanderen en Nederland samenwerken.

Je wordt onpasselijk als je geconfronteerd wordt met de keerzijde van onze welvaart. Je wordt geforceerd om na te denken over wat de gevolgen kunnen zijn van beslissingen van bestuurders die "economie en vooruitgang" boven alles stellen; beslissingen waarin voor menselijkheid kennelijke geen plaats meer is.
Je raakt onder de indruk van de kracht van het verzet van de mensen, die zich rond Doel geschaard hebben. Mensen, die het niet opgeven en die blijven vechten tegen de o zo sterke en machtige overheid. Zij blijven zoeken naar de achilleshiel van de overheid.

30-7-2008 Vogelbescherming Nederland heeft flink wat over zich afgeroepen. In Lezers Schrijven staan vijf reacties op rij van mensne die kennelijk moesten reageren op het artikel Vogelbescherming houdt vast aan ontpolderen.

27-7-2008 Tja, dat schiet niet op. Net een alternatieve visie per e-mail verzonden naar de Commissie Nijpels en het e-mailadres geeft als autorespons dat men tot 12 augustus met vakantie is en alternatieven moeten voor 1 augustus ingeleverd worden. Dan morgen ook maar per post sturen.

22-7-2008 Een week na het goedkeuren van de Scheldeverdragen heeft Rijkswaterstaat het Tracébesluit voor de verruiming van de Westerschelde gepubliceerd. 22 mensen of organisaties in Zeeland hebben bij het Inspraakpunt bezwaar gemaakt. Alléén deze 22 personen of organisaties kunnen straks nog bezwaar maken tegen de vergunning voor het verdiepen. Onder deze 22 personen zijn de Vogelbescherming, de ZMF, het actiecomité Red onze polders, de eigenaar van de Hedwigepolder en de web-redacteur. Zowel voorstanders als tegenstanders van ontpolderen. U kunt er op rekenen dat tenminste één de vergunningen zal aanvechten. In België is men al begonnen met de uitvoering van de verdieping en ontpoldering. De vraag kan gesteld worden, waarom men in België zo snel klaar is met alle procedures.

19-7-2008 Stel: Je bent eerste Kamerlid voor het CDA, PvdA of CHU en je bent tijdens het reces heerlijk op vakantie in Zeeland en je koopt de provinciale krant en dan lees je dat Vlaanderen gewoon doorgaat met het voorbereiden van het ontpolderen van het Vlaamse deel van de Hedwigepolder.
Wat zou dan je reactie zijn? Of denk je tijdens je vakantie niet aan je werk? Zou je nog tevreden zijn met het onvoorwaardelijk goedkeuren van de scheldeverdragen en met de belofte van Kris Peeters? Of had je misschien bij Gerda Verburg door moeten vragen over die mooie toezeggingen van Kris Peeters? Je had toch kunnen vragen of Verburg aan Peeters wilde vragen om in afwachting van het onderzoek van de commissie Nijpels het project een paar maanden stil te leggen? Want je wist dat Vlaanderen al begonnen was met dit project.
Of benader je het heel anders en ben je tevreden over het feit dat jullie als coalitiepartijen goed samengewerkt hebben. Jullie hebben tenslotte voorkomen dat Verburg moest aftreden. Jullie hebben met het ontslagrecht, Irak, Uruzgan en embryoselectie voor hetere vuren gestaan. Ach... en die belofte aan de Zeeuwen kunnen jullie wegwuiven met de alternatieven van de commissie Nijpels.

10-7-2008 De toespraak van Kees Slager op You Tube is reeds 100 keer bekeken. Ik raak helemaal enthousiast over You Tube. Zoek bijvoorbeeld in You Tube naar de "Groene Leugen" of "ontpolderen" en je komt bij Kees Slager en Wout van de Berg met zijn lied "Achter d'n diek verdienen wij ons kostje" Daarom ga ik meer videos naar mijn You Tube account 'Ontpolderen NEE' kopieren. De toezegging van Balkenende dat het met ontpolderen allemaal wel goed komt en de Tweede Kamerleden op de dijk van de Hedwigepolder die vinden dat dat gebied niet onder water gezet mag worden komen breeduit op You Tube te staan. Voor het nageslacht.....

9-7-2008
Voor de Nederlandse televisie was het goedkeuren van de Scheldeverdragen geen nieuws. Wél voor de Antwerpse televisie. Voor Antwerpen is dit natuurlijk belangrijk nieuws. Havenschepen Van Peel kan tevreden zijn. Tot mijn grote verbazing gaf de Eerste Kamer geen échte folow up aan het debat van een week geleden. Men wilde kennelijk met vakantie. Daar werden ook grapjes over gemaakt. Men nam genoegen met het telefoontje dat Gerda Verburg met Kris Peeters gisteren gevoerd had, waarin hij noemde dat hij zich serieus en welwillend ten opzichte van alternatieven voor ontpolderen van de Hertoging Hedwigepolder zal opstellen. "Vertrouwen" is het sleutelwoord, aldus Meijndertsma, waarop de kamer moet beslissen.
Is Kris Peeters te vertrouwen?

7-7-2008 Aan de vooravond van het laatste debat in de Eerste kamer over de Scheldeverdragen, de brief van minister Gerda Verburg lezend, valt op dat door de minister nog steeds alleen maar over de Hedwigepolder gesproken wordt. In de motie Koppejan is duidelijk sprake van alternatieve natuurherstelmaatregelen, voor 600 ha. estuariene natuur. Gerda Verburg geeft echter alleen "carte blanche" voor het zoeken voor alternatieven voor de Hedwigepolder. Morgen op naar Den Haag......

3-7-2008 Wat wordt er in Vlaanderen en Nederland verschillend over de Scheldeverdragen gedacht en geschreven! Wat Europa? Wat goed nabuurschap? Kris Peeters zegt openlijk dat hij er voor gezorgd heeft dat de Eerste Kamer voor het reces de verdragen ondertekent. En in de Eerste Kamer wordt gesteld dat België een beroep op ons doet om zo snel mogelijk te verdiepen én te ontpolderen, terwijl zij zelf nog steeds veel industrieel en rioolwater op de Schelde lozen. (Je kunt er donder op zeggen dat als de Scheldeverdragen ongewijzigd goedgekeurd zijn, Kris Peeters ontpoldering van de Hedwige zal eisen. Hij moet wel, omdat er in Vlaanderen ook veel land voor natuur en veiligheid onteigend wordt)
Op 3 mei 2006 schreef ik al in Triest Kieldrecht: "Op de vraag wat er gaat gebeuren als er in Nederland vertraging ontstaat omdat de Nederlandse boeren niet meewerken, werd geantwoord dat ze in Vlaanderen dan tóch gewoon beginnen met dijken leggen." Destijds hield ik het niet voor mogelijk dat men dat zou doen, maar de onteigeningen in het Vlaamse deel van de Hedwigepolder zijn ze zo goed als rond, terwijl Nederland de beslissing van de Eerste kamer nog moet nemen.
Op de inspraakavond van de Verdieping werd gezegd dat men op zijn vroegst volgend voorjaar kan gaan beginnen met baggeren. In België praat men steeds over september 2008. Ik bedoel maar....

31-6-2008 Groot nieuws uit Den Haag: De Eerste Kamer is tegen ontpoldering.
Voor de PZC is dit nieuws niet belangrijk genoeg voor de voorpagina van de krant. Pinpasfraude in Middelburg is veel 'belangrijker' nieuws en de kop geworden. Het belangrijkste plaats je op de voorpagina! Het nieuws over de Eerste Kamer komt zelfs niet op pagina 2 of 3; nee achterin bij het algemene Zeeuwse nieuws op pagina 35.
Interessant is dat alleen GroenLinks voor ontpoldering is. De drie regeringspartijen zijn dus tegen. Het gaat weer spannend worden.

2-6-2008 De problematiek wordt duidelijker en duidelijker.
Vandaag konden we in de PZC lezen hoe Minister Gerda Verburg vooruit blikt naar de wereldvoedseltop. "Het gaat niet om een voedselcrisis, maar om een koopkrachtcrisis", zegt Verburg. Vooral de vrije sector zou het probleem moeten oplossen. Alsof we de laatste jaren gezien hebben dat privatiseren en globalisering een rechtvaardig systeem is voor die gebieden, waar men écht honger heeft.
Een paar dagen eerder konden we in de PZC lezen dat de Deltacommissie van Cees Veerman alvast vooruit loopt op haar rapport in september met de mededeling dat versterking van de kust fors duurder gaat worden. Dat doen ze niet voor niets! Deze twee berichten gecombineerd voor ontpolderen bevestigt mijn stelling dat ontpolderen een luxeprobleem is en binnen afzienbare tijd hebben we er geen geld meer voor én willen we er geen grond meer voor beschikbaar stellen. Zie de recente akties van de VVD en het CDA in de Tweede Kamer: Stoppen met de meeste ontpolder-natuurprojecten.

25-5-2008 ‘Het blijkt voor de politiek lastig om voor dijken te kiezen.’ zeggen Cees Veerman en Louise Fresco in het dubbelinterview in de Volkskrant, waarin zij al met hun zorgen en dillema's van de Deltacommissie naar buiten komen. De Deltacommissie zal in september Nederland confronteren met een een enorme opgave: Wat gaan we doen met minimaal anderhalve meter zeespiegelstijging? Heel Zeeland ontpolderen? Met het rapport zal duidelijk worden dat ontpolderen voor de problematiek van de zeespiegelrijzing onnodig duur en gerommel in de marge is.

19-5-2008 En ja hoor, minister Gerda Verburg geeft een beperkte vergunning af om 750.000 kg mosselzaad in de Waddenzee te vissen. Volgens de uitspraak van de Raad van Staate was het ook aan haar om een beslissing te nemen. Het is opmerkelijk dat de waddenvereniging en de vogelbescherming geen bezwaar tegen deze vergunning zullen indienen. Dat zegt genoeg! Het feit dat de culinaire top van Nederland pal voor de Zeeuwse mossel is gaan staan zal daar zeker toe bijgedragen hebben.

8-4-2008 Met belangstelling hoor en lees ik de reacties van politici op het ontbreken van vertrouwen bij de Zeeuwen in Haagse politici. Gisteren was Omroep Zeeland nog gematigd en voor de PZC was het geen voorpagina nieuws. Maar vanavond zijn Haagse politici geïnterviewd en zij zijn geschrokken van de slechte cijfers. Maar nog steeds wordt geen direct verband gelegd tussen de ontpolder- en mosselproblematiek en het ontbreken van vertrouwen in de politiek. Op de VVD na (Soms een partij in de oppositie? Politiek blijft politiek!). Ineke Dezentjé Hamming vond het begrijpelijk als je ziet wat de Zeeuwen de laatste tijd voor hun kiezen gekregen hebben. Zeeuwen moeten zich wel laten horen, zeiden anderen. Alsof de Zeeuwen er niet waren bij de behandeling van de scheldeverdragen en de mosselvergunningen.

5-4-2008 Het was de week van Geert Wilders en Rita Verdonk. Twee populisten/nationalisten op rechts en de SP op links maken de Tweede Kamer niet sterker. Elke politieke partij zal op zijn manier zieltjes proberen te winnen. Landelijke- en grote stedenproblematiek zullen de thema's zijn. Zie de themagraadmeter op www.trotsopnederland.com. Geen ruimte voor specifieke streekgebonden problemen als ontpoldering rond de Westerschelde en de mosselproblematiek. Daar wordt je niet vrolijk van.

4-4-2008 Gisteren in een koude bries uit het noorden mijn zeilbootje maar weer naar Breskens gezeild voor het komende zomerseizoen. Ik werd weer "verwelkomd" door de zeehondjes op de Hooge platen. De Commissie voor de MER vraagt zich voor plan Perkpolder af of door een paar zeilbootje meer op de Westerschelde de rust van de zeehonden verstoord zal worden. Naast mijn passage waren er ook zandzuigers met veel kabaal naast de Hooge platen actief. De komende derde verdieping heeft een enorme toename van zandzuiger en bagger activiteiten tot gevolg; ook langs de Hooge platen. Dat mag allemaal en heeft volgens diezelfde commissie voor de MER geen gevolgen voor de zeehondenstand..... Tsja...

1-4-2008 In de PZC beschrijft Chiel Jacobusse van het Zeeuws Landschap in een redactioneel artikel de verstilde historie van Retranchement. Dezelfde Chiel Jacobusse is voorstander van het ontpolderen van het Zwin, waarmee een superzeedijk, zonder enig respect voor de geschiedenis, vlak langs Retranchement gelegd zal worden. Een opmerkelijk contrast.

30-3-2008 Het is op het ontpolderfront wachten op de dingen die komen gaan. Intussen is Zeeland in rep en roer geraakt door de beslissing van de Raad van State om de vergunning voor het vissen naar mosselzaad op de Waddenzee onrechtmatig te verklaren. Onbegrijpelijk de mosselpercelen in de Waddenzee zijn maar 3030 ha groot, terwijl de hele Waddenzee 272449 ha groot is. Daar moet je natuurlijk iets voor de vaargeulen aftrekken. Die verhouding is belachelijk. Na wat leeswerk heb ik voorlopig geconcludeerd dat de mosselvisserij "ingeleverd" is voor de gasboringen én natuurprojecten. De gasboring zijn afgekocht door het Waddenfonds (800.000.000!!) voor investeringen in projecten op ecologisch en economisch gebied. De mosselvisserij schiet er bij in. Al dat geweeklaag van de politici is dus komedie. Net als bij de Westerscheldeproblematiek. Alleen op basis van vrijwilligheid riep iedereen. Totdat Gerda Verburg de kamer onder druk zette. De politici en LNV trekken zich nu terug en laten de mosselsector en de milieubeweging het onder het oog van een bemiddelaar uitvechten, terwijl de Raad van State in de uitspraak zei dat de minister van LNV een andere beslissing kan nemen. Maar door dat verhaal over die gasboringen is duidelijk waarom ze niets doet. Het stinkt weer eens in de politiek. Bah!
Ik heb maar weer eens een brief naar de PZC geschreven.

3-3-2008
Prof. dr. ir. Louise O. Fresco bezoekt deze dagen Zeeland. Een vrouw met een indrukwekkende staat van dienst; zij is universiteitshoogleraar van de UVA voor duurzame ontwikkeling en internationaal perspectief. Voor Zeeland is haar benoeming in de nieuwe deltacommissie van Veerman belangrijk. Google op 'Louise Fresco'. Uit haar vele publicaties raad ik Biomass, food and sustainability. Is there a delemma? aan om te lezen.

2-3-2008 Vandaag ben ik bezig geweest met het onderhoud van mijn website. Dat ziet er droevig uit. Tientallen links bleken niet meer te werken. Dat komt door verwijzingen naar krantenartikelen die na verloop van tijd van het internet verwijderd worden en natuurlijk door foutjes van mijzelf. Het wordt tijd dat ik ook subsidie bij de provincie ga aanvragen voor het onderhoud van mijn website. Gezien het aantal bezoekers en de informatie die er op staat is het zo gek nog niet. Maar, voorlopig geef ik er zelf maar weer de nodige uren aan. Wat me wel opvalt dat het wel specifieke krantenartikelen zijn die verdwijnen. Als beheerder van krantenarchieven op het internet kun je zo wel aardig de geschiedenis sturen.

Balkende24-2-2008 Jan Peter Balkenende ging ontspannen het kerstreces in, kunnen dit weekend in de Volkskrant lezen. Dat fijne gevoel had Balkenende dus kort nadat onder druk van Gerda Verburg de Tweede kamer akkoord ging met de Scheldeverdragen voor de verdieping van de Westerschelde met het bijhorende "natuurpakket". Balkende zal dan met kerst niet in Zeeland geweest zijn, want dan zou hij zich zeker zijn sussende woorden uit de verkiezingstijd over ontpoldering nog herinneren. Dat zijn kabinet zo inpopulair is komt door de aandacht van de media voor Wilders met zijn PVV, zegt hij. Wel, voor de zeeuwen is er een andere reden: De regering doet niet wat de overgrote meerderheid van de Zeeuwen wil. Bron foto: Corbino.

12-2-2008 De Volkskant komt vandaag met een interessant artikel over innovaties rond dijkverzwaring. In de strijd tegen het water heeft dijkverzwaring afgedaan. Er is alleen nog maar oog voor nieuwe oplossingen. Zeer ten onrechte betoogt Ties Rijcken van de TU Delft. In Zeeland zien we dat inderdaad gebeuren. Dijkverzwaring moet vooral met nieuwe natuur en Perkpolderachtige projecten gerealiseerd worden. Gewoon berekenen hoeveel hoger de dijken moeten worden en wat dat kost is uit de mode. Dit is een slechte zaak. Lees meer....

11-2-2008 De Zeeuwen worden door Gerda Veburg met een kluitje in het riet gestuurd, want de brief waarin ze de opdracht aan de commissie Nijpels, die alternatieve natuurherstel-mogelijkheden in het Westerscheldegebied gaat onderzoeken, formulieert stelt niets voor. Ze noemt de echte problematiek niet. Lees meer....

25-1-2008 Vanmorgen in de Commisie van Ruimte, Ecologie en Water heb ik van het spreekrecht gebruik gemaakt. Er lagen een aantal stukken (agendapunt 9) ter bespreking die na het goedkeuren van de Tweede kamer van de Scheldeverdragen de moeite waard zijn. Alhoewel er in de Tweede Kamer een motie van Van der Staaij lag over vrijwillege grondverwerving wilde de Tweede Kamer absoluut niet de vrijwilligheid via een amendement in de Scheldeverdragen opnemen. Voor de Staten van Zeeland was vrijwilligheid essentieel en zij hebben vrijwilligheid zelfs als voorwaarde voor hun instemming met de hele Ontwikkelingsschets gesteld. Nu vrijwilligheid niet in het Scheldeverdrag opgenomen is, mag de vraag gesteld worden waar de Staten van Zeeland nu staan. Die vraag heb ik vanochtend gesteld. De Staten van Zeeland hebben op 7-10-2005 een amendement toegevoegd aan het voorstel van de provincie om de Ontwikkelingsschets te aanvaarden. In dat amendement wordt vrijwillige grondverwerving in de provincieplannen opgenomen. Bovendien hebben nagenoeg alle Zeeuwse politieke partijen in de verkiezingstijd beloftes over alléén vrijwillig ontpolderen gedaan. We blijven met belangstelling de politiek in Middelburg volgen. Het laatste is er nog niet over gezegd en geschreven.

9-1-2008 Goed discusieren over ontpolderen valt velen moeilijk. Dat geldt ook voor mijzelf trouwens. Je wilt immers de ander overtuigen van jouw standpunt, maar tegelijkertijd wil de ander jou van zijn standpunt overtuigen. Het komt in dit soort discussies vaak voor dat de argumenten van de één niet dezelfde waarde hebben voor de ander. Dat is heel duidelijk te zien in de laatste debatten in "te gast" van de PZC. Ir Van der Hoofd reageert op Eversdijk en de Bat. En J. Boogert geeft haar visie als oud-europarlementarier op de commissie die alternatieven moet onderzoeken. Zij probeert het debat open te trekken met een goede bijdrage, maar de andere twee graven zich in.

4-1-2008 Met mijn bezwaar tegen de verdieping ben ik niet meer alleen, lees ik vandaag in de PZC. Ook de ZMF bij monde van de Vogelbescherming meldt dat de werkgroep Schelde Estuarium bezwaar maakt tegen de komende verdieping. Het onderzoek naar derde verdieping van de Westerschelde bevat onvolledige gegevens, onjuiste gevolgtrekkingen en soms zeer onzekere aannames. Verder acht de ZMF het verkeerd dat de verdieping en uitvoering van de natuurplannen zijn ontkoppeld. De aanleg van 600 hectare getijdennatuur 'van de hoogste kwaliteit' moet gelijktijdig met de verdieping plaats vinden.
Dit wordt interessant: zowel voorstanders als tegenstanders van ontpoldering tekenen bezwaar aan tegen de verdieping van de Schelde.

3-1-2008 In navolging van de Tweede Kamer doet ook de gemeente Hulst en de provincie (gedeputeerde van Waveren) t.a.v. ontpolderen niet wat ze beloofd hebben: Ook voor het project Perkpolder zal de grond niet vrijwillig verworven worden.

31-12-2008 Op de laatste dag van het jaar moet ik onwillekeurig terugdenken aan de eerste week van dit jaar toen op een nieuwjaarsreceptie vermeld werd dat we met een burgerinitiatief zouden komen. Daarmee hadden we in de verkiezingstijd veel aandacht voor ontpolderen.
Nu gaan we met een bezwaar tegen de Verdieping van de Schelde over naar het nieuwe jaar. We zullen wel zien hoe het af zal lopen.

25-12-2007 Het was de bedoeling om voor de kerst mijn inspraak voor de verruiming van de Westerschelde klaar te hebben, maar dat is helaas niet gelukt. Nu zit ik op eerste kerstdag 's morgens achter de PC "in te spreken". Dat is niet goed voor mijn kerstgedachten. Want ik wordt nog steeds boos en ben verontwaardigd hoe de besluitvorming in een een project als de verdieping tot stand gekomen is. Daar zit ik dan op kerstmorgen de Commisie voor de Milieueffectrapportage te adviseren om het bevoegd gezag te adviseren de verruiming van de vaargeul niet uit te voeren. Wie bepaalt dan ook dat de inspraak voor de verdieping op 27 december sluit?

12-2007 Het is opmerkelijk hoe verschillend er in Vlaanderen en in Nederland over de verdieping geschreven en gesproken wordt. Ook door de minister-presidenten. Zo zei Kris Peeters bij het beginnen van het baggeren ".. na jarenlange onderhandelingen..." en Jan Peter Balkenende en Gerda Verburg hebben het maar steeds over "goed nabuurschap". De burger in Vlaanderen vindt het niet terecht dat Vlaanderen het leeuwendeel van de kosten van de verdieping én het natuurpakket betaald, terwijl de Zeeuwen weer vinden dat wij onze kostbare landbouwgrond in moeten leveren voor Vlaanderen. Ze gaat het maar door. Hierbij moet men niet vergeten dat na de 80-jarige oorlog de Westerschelde een paar eeuwen afgesloten geweest is tot het beroemde Scheidingsverdrag van 1835 aan toe. Vindt je het gek dat Vlamingen daaraan vastklampen?

Kris Peeters op OmroepZeeand20-12-2007 De Vlaams president Kris Peeters was vandaag op OmroepZeeland duidelijk: "....dat men in Nederland nog altijd zoekt naar betere alternatieven, naar betere locaties. Ik heb daar begrip voor. Vanuit Vlaanderen kent men die gevoeligheden ook. Maar een verdrag moet uitgevoerd worden." (Klik op foto voor de uitzending)
En als je daarnaast leest wat Vincent Klap van de ZMF in de PZC gezegd heeft en voor www.trends.be herhaald heeft, dan moet voor elke weldenkende Zeeuw duidelijk zijn dat van de commissie die naar alternatieven gaat zoeken niets te verwachten valt. Net als bij de totstandkoming van de Ontwikkelingsschets hebben Vlaanderen en de milieubeweging een wederzijds belang: De één zijn verdieping en de ander zijn ontpoldering, want bij de vorige verdieping kon de ZMF de verdieping immers niet tegenhouden?

18-12-2007 De Scheldeverdragen zijn vandaag door de Tweede Kamer goedgekeurd: Een zwarte dag voor Zeeland. Op het TV-nieuws van OmroepZeeland was dit niet de moeite van het vermelden waard. Een korte melding in teletekst was blijkbaar voldoende. Wat voor een regionale tvzender is dat nou? Mag u zelf invullen..................

Gerda tot ziens in Straatsburg16-12-2007 Gisteren hebben de protestborden die steeds mee naar Den Haag gevoerd zijn op het Havenpark in Zierikzee gestaan (dank aan Kees de Broekert uit Baarland) om het winkelend publiek even uit de sfeer van hun kerstinkomen te halen en te confronteren met wat het rijk van plan is met Zeeland. Politici in de Tweede Kamer, Provinciale Staten en Zeeuwse gemeenten zijn in meerderheid tegen ontpolderen en a.s. dinsdag gaat de Tweede Kamer de Scheldeverdragen toch goedkeuren. Te gek voor woorden. Toevallig hebben in dezelfde periode in de afgelopen week de EU-landen ook het verdrag van Lissabon getekend, wat Europa democratischer moet maken, lees ik in de krant. Uit referenda bleek dat de Nederlanders en Fransen tegen zijn. De EU veranderde een paar artikelen en houdt geen referendum meer. Zo doe je dat. Zie www.free-europe.org. Hoe voer je plannen uit tegen de wil van de burger? Excuus, lezer, voor mijn cynisme.
De spandoeken stonden mede in Zierikzee vanwege de afsluiting van de tentoonstelling van vier betrokken kunstenaars bij ontpolderen in Galerie Kos in Zierikzee. Het is bijzonder dat kunstenaars stelling nemen in de ontpolderdiscussie. Er is veel gedebatteerd en gepraat in de galerie. Het heeft een olievlekeffect gehad. Vaak hebben we moeten uitleggen waarom, ook niet-Zeeuwse kunstenaars zich bij ontpolderen betrokken voelen. Er komt nog een pagina die gewijdt is aan de tentoonstelling.

14-12-2007 Ongekend, hoe de politiek met de kiezers betreffende de Scheldeverdragen omgaat. Vandaag lezen we in de PZC dat CDA-er Koppejan zegt dat maximaal ingezet wordt op de alternatieven. Sinds 1995 is naar buitendijkse alternatieven in de Westerschelde gezocht en niets gevonden. Elders in de delta zijn tal van mogelijkheden, maar dat staat niet in de Koppejan-motie. Hij noemt Saeftinge afplaggen als alternatief. Hij weet donders goed dat Saeftinghe afgewezen zal worden omdat het bestaat uit habitat 1320 en 1330. Resultaat: de Hertogin Hedwige wordt onderwater gezet.
Politici zijn draaikonten. De motie van der Staaij tegen gedwongen ontpoldering is destijds aangenomen met een grote meerderheid en alleen GL, PvdA en D66 waren tegen. PvdA en SP hebben intussen boompje verwisseld. PvdA nu voor vrijwilligheid en SP tegen. En het CDA heeft de afgelopen week de bekende, gigantische ommezwaai gemaakt. Vervolgens proberen nu weer een aantal Zeeuwse CDA-ers nog een brief aan de Tweede Kamer te schrijven. Dat is natuurlijk te laat. Ze hadden Koppejan moeten overtuigen zijn eerste motie gestand te doen. Iedereen die ik spreek is teleurgesteld in de politiek. De belangrijkste politici hebben wel allemaal op de dijk van Hertogin Hedwige gestaan en gezegd: "Dit mag niet onder water gezet worden". En a.s. dinsdag laten ze de Zeeuwen vallen als een baksteen. De motie Koppejan die aangenomen zal worden heeft geen enkele kracht meer. Maximaal haalbaar, zegt hij. Een doekje voor het bloeden, om makkelijk de Scheldeverdragen goedgekeurd te krijgen; meer is het niet. Zeeuwen vergeten dit niet.

11-12-2007 Vandaag is voor de PZC het belangrijkste nieuws dat Topmannen in het bedrijfsleven steeds rijker worden en niet dat de Tweede Kamer onder aanvoering van de Zeeuw Koppejan de Zeeuwen laat zinken als een baksteen. Dit valt te concluderen uit het feit dat de "topmannen" op de voorpagina komen en de te grote broek van Koppejan die op zijn enkels gezakt is, staat zelfs niet op pagina 2 of 3, maar achterin het Zeeland-deel bij het gewone Zeeuwse nieuws. De ommezwaai van het Zeeuwse kamerlid Koppejan had mijns inziens met de grootst mogelijke kop op de voorpagina moeten staan.

10-12-2007 Een week geleden schreef ik na het wetgevend overleg van de vaste kamercie's VenW en LNV nog: "Dualisme in de Tweede kamer: De motie Koppejan c.s tegen het regeringsbeleid betreffende ontpoldering wordt door coalitiepartijen CDA, PvdA en CU gesteund. Alleen GL notabene steunde het regeringsbeleid!!!" Vandaag echter, een weekje later, bij het tweede wetgevend overleg is het dualisme totaal verdwenen. Er is weer eenheid en eensgezindheid in de coalitie. De Haagse/Vlaamse koehandel heeft goed gewerkt. Weg échte volksvertegenwoordiging; weg dat beetje vertrouwen wat er in de politiek nog was. Het is uiterst zorgwekkend als willens en wetens tegen de meerderheid van een provincie in die provincie iets opgedrongen wordt dat tegen de cultuur en de volksaard van die provincie gaat. En dat ook nog met een minister president uit die provincie. De Krom (VVD) verving terecht de naam "Staten Generaal" door "Schapen Generaal".
Op de publieke tribune zittend en naar die politici kijkend vroeg ik me af wat er écht in die hoofden omging. Zouden ze 's avonds thuis komend tegen hun partner zeggen: "Hé, lekker gewerkt vandaag." Kan ik me niet voorstellen.

7-12-2007 Teleurstelling allom in Zeeland over de brief van minister Verburg. En terecht. Het gaat natuurlijk om veel meer dan alleen maar vrijwillige grondverwerving. Te makkelijk gaat de minister voorbij aan het gegeven dat er geen draagvlak voor ontpolderen in Zeeland is. Zij erkent in de brief dat er volgens de habitatrichtlijn rekening gehouden dient te worden gehouden met overwegingen van sociaal-culturele aard, maar stelt keihard daar tegenover dat Nederland samen met Vlaanderen veel waarde aan het estuarium hecht en daarom aan de 600 hectare vasthoud. Eigenlijk stelt de minister onteigenen alleen maar uit. Kamerlid Van der Staaij heeft inmiddels een amendement op de Scheldeverdragen ingediend.

4-12-2007 Met genoegen heb ik gisteren in Den Haag bij de vergadering van de vastie Kamercommissie van V&W en LNV geconstateerd dat het dualisme in de Nederlandse politiek wel degelijk kan werken. De Staten van Zeeland moeten wat het dualisme in de politiek in Den Haag in de leer gaan. Alle coalitiepartners zijn het niet eens met het regeringsstandpunt en maakten het Gerda Verburg behoorlijk lastig. Alleen GroenLinks steunde de regering merkte de Krom (VVD) cynisch op. Welk een contrast met de laaste vergadering van de Staten in Zeeland waarin na veel wikken en wegen een eenduidig signaal kwam; een signaal van niks, wat in het geheel niet van belang bleek in de felle discussies in Den Haag.

29-10-2007 Al browsend op het internet vond ik de website van Taskforce Management Overstroming. Dit door de regering ingesteld 'aanjaagteam' heeft tot taak om Nederland beter voor te bereiden op op de gevolgen van een overstroming. In dat licht past de oefening op 28 november in Terneuzen en Zelzate. De uitspraak van koningin Beatrix bij het openen van de Oosterscheldekering dat 'Zeeland nu veilig is' wordt eindelijk gerelativeerd. De Katrina-ramp in New Orleans heeft het één en ander wakker geschud. Absolute veiligheid bestaat niet en het is goed dat het TMO platform opgericht is.

Lia Goene21-10-2007 Met veel genoegen kan ik vermelden dat er in Zierikzee een tentoonstelling van 5 kunstenaars tegen ontpoldering gehouden zal worden. Als kunstenaars hun betrokkenheid middels hun werk tonen, dan is dat een heel krachtig signaal. Kunstenaars zijn over het algemeen maatschappijkritisch en houden zich meestal verre van politieke activiteiten. Daarom is deze expositie veelzeggend! (foto: Lia Goené)

19-10-2007 Even reageren op iets dat niets met ontpolderen te maken heeft en waarover ik me grote zorgen maak: Dat is de 'Trots op Nederland' van Rita Verdonk. Met verbazing lees ik dat het een beweging is en geen democratische politieke partij, waarin de leden het voor het zeggen hebben of controleren. Wilders heeft trouwens ook geen partij achter zich. Van hetzelfde allooi. Als dit soort mensen het voor het zeggen krijgen, dan is het echt gebeurd met de democratie in dit land. Was de NSB ook niet een beweging?

7-10-2007 Vandaag meer informatie over de 'Haakse Zeedijk' op de website geplaatst. Als je leest wat voor ingrijpende maatregelen genomen moeten worden als de versnelde zeespiegelrijzing doorzet, dan is een opmerking als "blij dat Zeeland proeftuin wil zijn" pure onzin. Het gaat gewoon om een structurele visie, waar geen "proeftuin" voor nodig is. Dat soort opmerkingen worden alleen maar geplaatst om natuurprojecten aan dijkwerkzaamheden te koppelen.

6-10-2007 Velen spreken de laatste weken over 'ontpolderen uit de Scheldeverdragen halen'. Dit verbaasd me, omdat de tegenstanders van ontpolderen dat helemaal niet willen. Ze willen slechts natuurmaatregelen buitendijks en/of elders in de Delta. Ik vrees dat heel bewust door de plannenmakers (inclusief minister Peeters in vlaanderen) deze foute uitspraken gedaan worden. Want dan creëer je het beeld van iets dat niet uitvoerbaar is. Graag citeer ik Mark Rutte uit de verkiezingstijd over alternatieven voor ontpolderen: "Je moet het wel willen"

statenvergadering zeeland29-9-2007 Met belangstelling heb ik gisteren vanaf de publieke tribune de discussie in de Staten van Zeeland gevolgd over de herijking van de regietaak van Zeeland voor het natuurpakket Westerschelde, zoals dat zo mooi heet. Redelijkerwijs verwacht je van oppositiepartijen oppositie. Zo werkt dat niet in de Staten van Zeeland. Gisteren voerden over dit onderwerp alléén de VVD en PvZ oppositie. De andere oppostiepartijen steunden hen niet. Dat kan, maar ze voerden vreemd genoeg ook geen eigen oppositie (op Maria le Roy na).
Uiteindelijk zwichtten VVD en PVZ en trokken hun motie in om de veel minder krachtige motie van het CDA te steunen. Beter deze motie dan geen motie. Jammer, het geluid aan Den Haag had heel veel krachtiger moeten/kunnen zijn.

11-9-2007 Gisteren was Zeeland in rep en roer door het bezoek van de kamerleden.
Maar net een drie kwartier zijn de Tweede Kamerleden in de Hedwigepolder geweest. Dat was genoeg om uitlatingen als "Dit is een vergissing. Dit moet echt stoppen" van Paul de Krom (VVD) of "Wat een prachtig gebied. Wij blijven vasthouden aan géén ontpoldering" van Kees van der Staaij (GPV) en "De discussie over alternatieven is extra nieuw leven ingeblazen" van Ad Koppejan (CDA). Zie uitzending van OmroepZeeland. Een memorabele dag; dit keer goed verslagen door OmroepZeeland en de PZC.

8-9-2007 Je bent ergens voor of tegen en je maakt je standpunt bekend, om vervolgens daarnaar te handelen. Zo werkt het niet in de politiek. Ze doen als of. Ze zeggen dat ze tegen ontpolderen zijn, maar handelen niet overeenkomstig hun standpunt. De Statencommissie heeft daar gisteren weer een staaltje van laten zien. Nu hebben ze zich in het verleden behoorlijk in de nesten gewerkt door hun toestemming voor de verdieping van de Westerschelde te geven tegen betaling van het nodige asfalt en veel euro's. Hoe verkoop je dat aan de kiezer? Je doet alsof je daarnaast wél tegen ontpolderen bent. Zo ook de Tweede Kamer: Zij spannen de kroon door tegenstrijdige besluiten te nemen: Ontpoldering mag allen vrijwillig en tegelijkertijd stemmen ze in met de onteigeningswet voor die gebieden. Bah!

5-9-2007 Met de column 'Mensen zijn net ezels' neemt dijkgraaf Jan Geluk stevig stelling. Met beveiliging tegen overstromen zijn mensen net ezels. We moeten ons eerst tegen een steen stoten voordat we wat doen. Zie 1953, 1995 en 1998 op Schouwen met zeer zware regenval.
Het Rijk heeft volstrekt onvoldoende geld vrij gemaakt voor sterkere zeeweringen en dijken in de monding van de rivieren voor de komende 20 jaar. Wél wil de regering geld vrijmaken voor ontpolderen. De zee nog dichterbij brengen. Over ezels gesproken...
Dat doet me denken aan de scriptie van Toine Poppelaars bij zijn afstuderen voor bestuurkunde op de universiteit van Heerlen. Hij analyseert het falend beleid van het Bestuurlijk Overleg Westerschelde bij de tweede verdieping van de Westerschelde. Er zou ontpolderd moeten worden. Het BOW's moest daar de minister daarover adviseren. In het BOW's zitten de waterschappen. Poppelaars spreekt van een bestuurlijke zeperd. Alleszins begrijpelijk. Je moet ook niet aan waterschappen vragen om over ontpolderen te adviseren.

19-8-2007 In de opmars naar het bezoek van de vaste Tweede Kamercommissies aan Zeeland plaatst de PZC meerdere artikelen over het natuurpakket en ontpolderen. Dat voor die plannen geen draagvlak is lezen we nergens. Wél dat het van Europa moet; wat niet waar is. Nederland heeft de Europese regels als zodanig geïnterpreteerd. Dat is wat anders. En toen Europa Nederland op de vingers tikte bij de Tweede verdieping was dat ook naar aanleiding van tips vanuit Nederland. Ra, ra van wie?

10-8-2007 Tijd valt soms als zand door je vingers. Anderhalve maand heb ik zowaar niets in deze weblog geschreven. Niet dat er niets in de afgelopen tijd gebeurd is. In tegendeel. Op het politieke ontpolderveld worden de posities ingenomen voor het politieke debat over de Scheldeverdragen in de 2e Kamer in september. De vaste kamercommissies Verkeer & Waterstaat en LNV komen binnenkort weer naar Zeeland om met de diverse groeperingen in Zeeland te spreken. Daarna kunnen zij, met de wetenschap dat de meerderheid van de Zeeuwen tegen ontpolderen is, hun standpunt bepalen. Ik ben benieuwd of en hoe ze zich daaruit weten te redden.

Voor mijn vrouw en mij is deze maand om heel andere redenen een drukke maand. Mijn echtgenote organiseert elk jaar in ons huis vanuit het thema "Kunst in de Huiskamer" een tentoonstelling. Dit jaar heeft mijn vrouw een expositie voor de Franse beeldend kunstenaar Chirstian Lamirand georganiseerd. Meer informatie op www.victoriakloek.nl.

21-6-2007 Deze webstek is uitgebreid met een zoekfunctie. U kunt daarmee op deze webstek met zoekwoorden zoeken. Het aantal pagina's is intussen behoorlijk opgelopen en de factor tijd begint ook mee te spelen. De webstek is ruim een jaar in de lucht. Zoeken wordt moeilijker. Daarom is de zoekfunctie toegevoegd op de startpagina, op de krantenartikelen-pagina en op de lezers schrijven-pagina.

4-6-2007 De capaciteit voor deze webstek is op de server inmiddels uitgebreid. Zowel de grootte van de site, als de hoeveelheid dataverkeer zijn aanzienlijk vergroot. Hierdoor kunnen meer filmpjes van OmroepZeeland en rapporten op de webstek geplaats worden. Zie bijvoorbeeld hoe de eilanden voor de kust van Adriaan Geuze op het nieuws was.

27-5-2007 Zeer tevreden over behandeling en verzorging in het Oosterscheldeziekenhuis in Goes zit ik al weer een paar dagen thuis om bij te komen van de operatie. Alles gaat goed en iedereen bedankt voor de belangstelling.
De 100 eerste dagen van Balkenende IV zijn voorbij. Dan wordt het tijd om de vraag te stellen of de nieuwe ministers en staatssecretarissen zich écht verdiept hebben in dat wat de Zeeuwse bevolking bezig houdt.

19-5-2007 Op 21 mei gaan de galstenen van de webredacteur er uit.
Even geen ontpolderen, dus!

28-4-2007 Galstenen of niet, vandaag moet ik toch even reageren op het bericht dat minister Verburg dreigt met onteigenen. Dit is waar iedereen bang voor is: Het wordt langzaam doorgeduwd. Je leest dat ook in het "Zeeuwse voorstel". Het is nu aan de politici om hun verkiezingstoezeggingen waar te maken. Wij zullen hen volgen en in ieder geval hen er aan herinneren.
Vandaag worden in Knokke de handtekeningen tegen het ontpolderen van het Zwin aan de Vlaamse minister Peters aangeboden.
Er is nog veel te schrijven en bij te werken op deze webstek. Het komt allemaal wel. Een beetje geduld. "It's just a one man's website."

22-4-2007
Uw webredacteur maakt zich sinds een paar dagen zorgen over de onlangs bij hem geconstateerde galstenen. Terwijl zijn zorgen over ontpoldering alles behalve afgenomen zijn. Er is veel te schrijven over de "overeenkomst" tussen de betrokken Zeeuwse partijen met hun "Zeeuws voorstel voor natuurherstel in de Westerschelde". Maar ja, hij moet een beetje kalm aan doen. U zult het even zonder hem moeten doen. Zijn website houdt hij nog wel bij en e-mailen kan hij ook nog prima.

4-4-2007 Ontpolderen is van de baan schrijft de PZC vanmorgen onterecht. "Ontpolderen is voor de helft van de baan", had de kop moeten zijn. Krantenkoppen monden nooit uit in juiste informatie. Voor de Hedwigepolder en Het Zwin is ontpolderen nog niet van de baan, maar voor die gebieden geldt altijd nog de motie Van der Staaij c. s. Het wachten is op de reactie van de regering en de Tweede Kamer over de ratificatie van de Scheldeverdragen en de motie Van der Staaij.
Het is vreemd dat Van Zandbrink aan dit compromis voor het middengebied gewerkt heeft. Officieel had de provincie toch aan LNV duidelijkheid gevraagd, omdat er zoveel onzekerheden zijn? De wil om een oplossing te vinden met wat politieke diplomatie hebben tot deze oplossing voor het middengebied geleid. Dat heeft bepaalde voordelen, maar ook nadelen voor betrokkenen in de Hedwigepolder en Tetranchement.

17-3-2007 Het ontpoldercollectief laat vandaag flink van zich horen. "Vlaanderen eist ontpolderen" staat op de voorpagina van de PZC en in het Zeeland-deel van dezelfde krant wordt aangekondigd dat de hele milieubeweging in het geweer zal komen (zeg: naar de rechter zal stappen) als het natuurherstel in de Westerschelde uitgesteld wordt of vertraagd wordt. Waarom komt Vlaanderen zo op voor de natuur in Zeeland? Welk belang zou Vlaanderen toch hebben bij die natuur in Zeeland? Ze willen volgens mij alleen een diepe vaargeul naar Antwerpen; meer niet. Om die te krijgen moeten ze lief zijn voor de milieubeweging. Zou dat het zijn?

14-3-2007 Gisteren werd het burgerinitiatief door de Staten behandeld en ik mocht een toelichting geven. Er is niet besloten om een referendum of enquête te houden. Dat lijkt alsof we niet geslaagd zijn, maar wij hadden zelf ook aangegeven dat het met de recente enquête van de Zeeuwse media belangrijker is om zo snel mogelijk met kracht in Den Haag de uitslag van de enquête en de standpunten van de politieke partijen in Zeeland kenbaar te maken.

23-2-2007 Nu in de verkiezingstijd raak ik wel erg achter met wat ik allemaal op de webstek zou willen zetten en schrijven. Als ik daarintegen op de websites van de politieke partijen kijk, dan zijn de meeste ook achter met informatie over de verkiezingscampagnes.

22-2-2007 De verkiezingsbijeenkomst van de ChristenUnie in Nieuwerkerk was boeiend. Uit bijna alle polders die in aanmerking komen voor getijdennatuur, waren mensen naar Nieuwerkerk op Schouwen getogen om het debat tussen Arjan Beekman van de CU en Gijs van Zonneveld van de ZMF te volgen. Van Zonneveld won het debat duidelijk op punten door inhoud en kennis. Lijstaanvoerder Van Ginkel zette uiteen hoe de CU ontpolderen alleen in combinatie met veiligheid acceptabel vindt.

statenzaal 17-2-2007 Gisteren werd door de Staten het burgerinitiatief ontvankelijk verklaard en besloten de Staten dat Zeeland een referendumverordening moet hebben. Daarmee blijkt Zeeland ineens een uiterst progressieve provincie te zijn. Niet één provincie heeft een actuele referendumverordening.
Betreffende het dramadossier, de WCT, werd besloten ondanks concrete nieuwe mlieubezwaren van Red de Kaloot en de nieuwe plannen van de Verbrugge Container Terminal toch gewoon door te gaan met de verkorte WCT.

6-2-2007 We gaan ons opmaken voor de verkiezingen. Vandaag een overzichtje gemaakt van de verkiezingsbijeenkomsten in Zeeland en de verkiezingsprogramma's. Er zijn maar een paar dubbel geplande bijeenkomsten. Opvallend is dat alleen de ChristenUnie een debatavond
gericht op ontpolderen georganiseerd heeft.

27-1-2007. Gisteren vergaderde de statencommissie ecologie en water in de statenzaal vanwege de stevige agenda: Cie. Maljers, WCT en Natura 2000, waardoor er veel statenleden waren, 6 insprekers en veel publieke belangstelling was. De Hengelsportvereninging Philippine vroeg mij om namens hun van het spreekrecht gebruik te maken. Met een citaat van Henk Saeijs aandacht gevraagd voor de natuur die, nadat de Braakman zoet geworden, opnieuw vernietigd wordt. De Staten schuiven hete hangijzer ontpolderen uit tot na de verkiezingen, maar de plannen voor Het Zwin gaan gewoon door. Zo werken politici en bestuurders (sic!) De MER voor Het Zwin verschijnt gewoon in februari. Is natuurlijk wel kort voor de verkiezingen.

24-1-2007. Veiligheid heb ik nooit als argument tegen ontpolderen wilen gebruiken. Daar is sinds kort verandering in gekomen. De vorig jaar, wettelijke verplichte vijf-jaarlijkse inspectie van de dijken overeenkomstig de wet op de waterkering levert een triest beeld op van de staat van de dijken en kunstwerken in Zeeland. De Commissie Vellinga heeft gerapporteerd dat er onvoldoende geld gereserveerd is om de dijken op sterkte te brengen. In een dergelijke situatie dient heel anders over "luxe"-projecten als ontpolderen gesproken worden.

19-1-2007. De rust keert weer. Daardoor was er tijd om op zoek te gaan naar een fout in het doorsturen van e-mail leendert@ikmaakmezorgen.nl naar mijn mailbox bij zeelandnet. De "redirect" bleek niet goed te staan. Er stond een enorme hoeveelheid mail te wachten. Flink wat bezoekers van de webstek hadden problemen met downloaden van het handtekeningenformulier. Die krijgen allemaal een mailtje dat ze het formulier alsnog kunnen opsturen. Kijken wat het oplevert.

15-1-2007. Het is nog steeds een gekkenhuis hier. Steeds staan er berichten op de voicemail. Af en toe nog de pers, maar veel mensen die na willen praten. Op deze webstek kan ik onmogelijk actuele informatie geven over waar ik mee bezig ben. Door het burgerinitiatief ben ik met tal van Zeeuwen in contact gekomen, die van wezenlijk belang zijn voor het behoud van landbouwgrond voor Zeeland. Geleidelijk aan zal dat op de webstek komen en duidelijk worden. Mijn eerste berichtje op deze webstek op 13 april 2006 begon met "Soms lopen dingen uit de hand....", nou, dat is nu weer het geval.

8-1-2007 De reacties op de handtekeningen actie blijven overweldigend. Vellen vol handtekeningen van mensen die ik helemaal niet ken en die ook geen connecties met de actiecomités hebben. De webstek blijft druk bezocht worden. Straks bereik ik nog de maximum hoeveelheid verkeer van 6 GB per maand. Maar dat komt door het filmpje van OmroepZeeland over het bezoek van premier Balkenende aan Kapelle tijdens de verkiezingstijd; dat geeft het meeste dataverkeer. Desnoods haal ik dat er af of betaal een paar euro’s meer.

7-1-2007 Twee daagjes in Overijsel/Gelderland geweest, maar daar was eigenlijk geen tijd voor.
Er zijn tal van vermeldenswaardige ontwikkelingen.
De belangrijkste komt door de Partij voor Zeeland, die onmiddelijk op het burgerinitiatief gereageerd heeft. Middels een brief aan het college van GS heeft de PvZ voorgesteld om de referendumverordening, zoals deze van kracht is in de Provincie Noord-Holland, naar de Zeeuwse situatie te vertalen en met een positief advies tot invoering, op de agenda te doen plaatsen voor de Statenvergadering van vrijdag 12 januari a.s. Hier kan ik mij helemaal in vinden. Het referendum mag wat mijn betreft ook in april of mei gehouden worden. De startnotities van het natuurpakket voor het middengebied en het Zwin moeten immers nog geschreven worden!

Belangrijker zijn de reacties van de Zeeuwse burgers, want daar gaat het mij om. Na twee dagen "eventjes weg" lag er een stapel van een 40 brieven in de brievenbus. Soms met slechts één handtekening; soms met 60 handtekeningen. Het handtekeningenformulier is ruim 200 keer gedownload. Gezien de sombere reacties van de provincie over de haalbaarheid van een referendum lijkt het mij van belang dat we de 500 handtekeningen zeer ruim overschrijden. Graag dus doorgaan met handtekeningen verzamelen.

Door het burgerinitiatief kreeg ik contact met gepensioneerde ambtenaren van Rijkswaterstaat, waaronder ing. H. Bijl, hoofdambtenaar, die direct een opmerkelijke bijdrage, Verhoogde dijkbewaking, schreef.
Het interview met het Reformatorisch Dagblad wat gepubliceerd is als "Dat ze dit met mijn Zeeland willen doen", heb ik als zeer prettig ervaren. In mijn leven heb ik heel wat interviews gegeven. Zelden maak je mee dat de journalist exact die accenten legt, die je zelf wil.

3-1-2007 Vanaf gisteravond stond de telefoon niet stil hier in Zierikzee. Pers, politici, actievoerders hadden allerlei vragen.
Een referendum gelijk met de statenverkiezing is niet mogelijk, vandaar dat we in het burgerinitiatief een enquête als tweede mogelijkheid opgenomen hebben. De politici in Middelburg moeten zich zorgen maken over het ontbreken van voldoende draagvlak voor het Natuurpakket in de Westerschelde. Juist met behulp van een enquête over het draagvlak voor ontpolderen kunnen de politici in Middelburg een politiek standpunt innemen. Dat hebben de Zeeuwse gemeenten en de Tweede Kamer reeds gedaan. De Statenleden nemen in het kader van het dualisme gewoon niet hun verantwoordelijkheid. Dat is verwijtbaar!
Het is natuurlijk niet de bedoeling om met een referendum via een burgerinitiatief de beslissing van het rijk om te ontpolderen ongedaan te maken. Dat is aan de Tweede Kamer. De Ontwikkelingsschets biedt door wijzigingsartikelen daar alle mogelijkheden toe. "Je moet het wel willen", waren de fameuze woorden van Mart Rutte (VVD) tijdens zijn verkiezingscampagne in Zeeland. De motie van der Staaij is een eerste stap in de goede richting. En Ad Koppelan, de nieuwe Zeeuwse CDA-er in de Tweede Kamer, heeft met zijn uitspraak voor OmroepZeeland dat goede Zeeuwse grond niet aan de zee prijs gegeven mag worden een krachtig statement neergelegd. Hij gaat daarmee verder dan de motie Van der Staaij.

31-12-2006 Met het plaatsen van het verzoek met de bijbehorende handtekeningenformulieren om aan de provinciale Staten te vragen een referendum te organiseren, sluiten we het jaar 2006 af. Het is het jaar geworden waarin duidelijk werd dat de plannen om te ontpolderen uiterst serieus genomen moeten worden en na de voorlichtingsavonden in maart gingen de Zeeuwen over tot actie. Met als climax het overhandigen van de handtekeningen aan de Tweede Kamer en de uitspraak van de kamer via de motie Van der Staaij c.s. tegen onvrijwillige ontpoldering.
Vanuit allerlei hoeken kwamen steunbetuigingen, die in een bloemlezing gebundeld zijn. Recentelijk kwam er nog een uit Canada.

17-12-2006 Het gaat de goede kant uit in Middelburg! De statenleden eisen tegen het advies van Zandbrink in nader onderzoek van de alternatieven. Men had immers met het rapport Maljers in de hand Zandbrink kunnen steunen. Alleen de PvdA was het met Zandbrink eens. Zelfs GroenLinks steunde Zandbrink niet. Dit is een duidelijk signaal dat de Staten van houding aan het veranderen zijn.

14-12-2006 Koehandel werd de deal rond de Ontwikkelingsschets, de HSL en het afkopen van Zeeland met wat infrastructuur, genoemd. Gisteren hebben we een tweede staaltje van koehandel gezien door premier Bakenende. Na vier moties tegen haar blijft ze gewoon minister. Het zal mij benieuwen hoe deze soap afloopt.

13-12-2006 Het rapport van de cie. Maljers wordt zeelandbreed slecht ontvangen. Het doel van de commissie was om het draagvlak in Zeeland voor de ontpolderingsplannen te verhogen. Ik denk dat het tegendeel bewerkstelligd is. Om meer inzicht te krijgen heb ik vandaag bij de provincie kopieën opgevraagd van een aantal ingediende alternatieven, waaronder die van de Braakman. Ik wil graag weten waar het idee om ten zuiden van de Braakman te ontpolderen vandaan komt.

8-12-2006 Het mirakel heeft niet plaats gevonden. De cie. Maljers heeft gedaan wat de bestuurders van hen verlangden. Het is een slim alternatief; immers er moet minimaal onteigent worden. Ik ben benieuwd waarom het idee van Freeke om van de Braakman zelf weer een getijdengebied te maken afgewezen is. Daarbij zou nl. niet meer ontpolderd moeten worden.
Als indiener van een alternatief kreeg ik vandaag keurig het rapport door de Provincie toegestuurd. Bespreking volgt.

28-11-2006 Na drie jaar trouwe dienst heeft mijn PC het begeven. Ik schrijf nu op een langzame ouwe reserve PC. Hij kan Dreamweaver maar net aan. Wat gaat die ontwikkeling toch snel. Zoiets komt natuurlijk altijd ongelegen. Een nieuwe PC uitzoeken is daarintegen leuk. Wat wil ik, wat is er en hoeveel wil ik er aan uit geven?
Het is op het moment stil rond ontpolderen, maar ik ben achter met onderwerpen die ik op de webstek wil plaatsen. De antwoordnota's op de inspraak zijn uit en die behoeven zeker kommentaar. En de uitslag van de TK verkiezingen niet te vergeten.

Balkendende13-11-2006 Premier Balkenende in Kapelle op verkiezingstournee sprak tegen de actievoerders, die hem met een spandoek opwachten, de geruststellende woorden: "Het gaat nu de goede kant uit. Ik snap de gevoeligheden in Zeeland. Maar, als ik zie hoe de discussie in de Tweede Kamer nu is en hoe het kabinet er op inspeelt, dan komt het allemaal wel goed"

8-11-2006 De bloemlezing van steunbetuigingen aan de actiecomités tegen ontpolderen, samengesteld door Lex Kattenwinkel uit Goes, is op dit moment de meest gelezen pagina van deze webstek. Het is een fors Word-document van 33 paginas en 9 Mb groot. Het is nu ruim honderd keer gedownload, maar de limiet aan verkeer van mijn host-provider is nog lang niet bereikt. De belangstelling voor deze pagina illustreert dat de bezoekers van deze webstek op zoek zijn naar de ware beweegredenen van de tegenstanders van ontpolderen. De reacties in de bloemlezing zijn van 'gewone' Zeeuwen die geen enkel belang bij ontpolderen hebben of politiek bijbedoelingen hebben. Ontpolderen is voor veel Zeeuwen gewoon niet te begrijpen. Er is geen draagvlak, zoals politici zeggen.

4-11-2006 Om ontpolderen tegen te houden moeten we bij de politiek zijn. De gemeenten in Zeeland zijn met hun moties overduidelijk geweest. De Staten van Zeeland kiezen, ondanks het dualisme niet voor hun kiezers. Ze willen er ook niet over debatteren. De Tweede kamer daarintegen heeft wel oor voor draagvlak. De motie Van der Staaij is eigenlijk ook een motie tegen de Rijksprojectenprocedure om te onteigenen. Vandaar dat ik in de verkiezingstijd open e-mails naar de potitieke partijen stuur. Zie e-mails en brieven

3-11-2006 De cie. Maljers had zich in tweeën gesplits om alle indieners van alternatieven persoonlijk te woord te staan. Lovenswaardig! Op mijn voorstel om ook elders alternatieven te mogen aanwijzen werd afwijzend gereageerd. Alternatieven moeten in de Westerscheldegebied gerealiseerd worden. Het is natuurlijk krankzinnig dat de plannen voor de Grevelingen en het Veerse Meer niet overwogen mogen worden. Er staat zoveel goeds in de delta te gebeuren. Het blijft vreemd dat in Zuid-Holland de natuurschade door de tweede maasvlakte wél in Zeeland gecompenseerd mag worden.

17-10-2006 De commissie Maljers pakt de alternatieven voortvarend aan. Direct op korte termijn worden er afspraken met de indienders gemaakt. Een half uur per persoon voor overleg. Ik ben a.s. vrijdag aan de beurt.

De stemwijzer is uit. Het wordt tijd om eens in de programma's van de haagse partijen naar ontpolderen te gaan zoeken.

16-10-2006 De 30 paginas tellende bloemlezing met steunbetuigingen van de Zeeuwse bevolking aan actiecomités tegen ontpoldering is gisteren op deze webstek geplaatst. Deze bloemlezing is o.a ook aan de politici in Den Haag op 21 september jl. overhandigd. Het bevat nogal wat afbeeldingen, waardoor het een flink bestand is (9,17Mb, downloaden duurt even!) Ontroerend tot uiterst creatieve uitingen tegen ontpolderen staan er in. Zeer de moeite waard.

11-10-2006 Van politiek begrijp ik niets. Gisteren werd een motie aangenomen die alleen maar bevestigde wat al afgesproken was, nl. geen onvrijwillige landbouwgrondverwerving voor ontpoldering en de PZC kopt Kamer tegen gedwongen ontpoldering. Dat was toch al zo? Er is niets afgesproken over wat er moet gebeuren als er onvoldoende grond aangekocht is. Men hoopt op een 'mirakel' via de Commissie Maljers.
Jaren lang is ons voorgehouden dat buitendijks onvoldoende getijdennatuur gecreëerd kan worden; de rivier heeft ruimte nodig, etc. Maar er komen verkiezingen aan. Zelfs de PvdA-ers Le Roy en Zandbrink waren bij Omroep Zeeland heel omzichtig in hun woordkeuze toen ontpoldering ter sprake kwam.
vanhekken

22-9- 2006 Deze webstek is nu 5 maanden oud. In april wist ik in het geheel niet waar het opstarten van deze site toe zou leiden. Ik had zeker niet gedacht dat ik een paar maanden later met de actiecomité‘s mee zou gaan naar Den Haag om bij het overhandigen van handtekeningen aanwezig te zijn.
En ik was er écht bij en stond helemaal vooraan met mijn camera en al. Tijdens het overhandigen van de handtekeningen vroeg iemand of ik een stapje opzij wou doen. Dat bleek een persfotograaf te zijn, die op dat moment de grote foto op de voorpagina van de PZC maakte. Rechts beneden in de hoek van die persfoto ziet u een fotocamera. Dát is nu mijn fraaie Sony H5, waar ik een paar dagen geleden vol trots over schreef.
De actiecomité‘s mogen tevreden zijn. Ze hebben met veel vrijwilligers er hard voor gewerkt. De alternatieven worden serieus genomen en de gesprekken over grondverwerving worden stop gezet tot de bevindingen van de commissie Maljers bekend zijn. Proficiat!.

14-9-2006
Eigenlijk had ik vandaag in de bus van het 'Actiecomité ontpoldering nee!' naar Den Haag moeten zitten. Maar de actualiteit in Den Haag, zoals de geheime gevangenissen van Bush en onze minister van justitie met zijn niet alledaagse ideeën over het invoeren van de sharia in Nederland, hebben roet in het eten gegooid. Alles was tot in details door vrijwilligers geregeld, tot en met de eigen ordedienst (eis van de politie) en dan een dag van te voren wordt de afspraak een week verschoven.

emma15-9-2006 Vandaag was het grootste containerschip ter wereld in Rotterdam. De Emma Maersk, 398 m lang, 56,4 m breed en 15,5 m diepgang. (Bron foto: nu.nl) Dit schip kan niet naar Antwerpen. Niet vanwege de diepgang, maar vanwege zowel de breedte als de lengte. Volgens de website van de Port of Antwerp mogen schepen met een lengte van 335 m en een breedte van 55 m en een diepgang van 15,54 m laden en lossen in Antwerpen. En iedereen praat maar over verdiepen. Het is vooral ook verbreding, wat Antwerpen wil. Dat zit dan ook in het programma voor de komende verdieping, alleen het is merkwaardig dat in de Ontwikkelingsschets en startnotitie alleen over diepgang van containerschepen gesproken wordt. De lengte en breedte van toekomstige containerschepen worden in die documenten nergens genoemd. Toch vreemd voor planning- en informatienotities.

5-9-2006
Hè, hè, de brief naar de Tweede Kamer is er uit. Het duurt altijd even voordat je echt tevreden bent over zo'n brief. Deze en gene hebben commentaar gegeven. Bedankt!. Aanvankelijk wilde ik een e-mail sturen, maar de grifier van de vaste commissie had toch het liefst een brief. Nu wordt het een agendastuk. Volgende week ga ik mee naar Den Haag voor het overhandigen van de handtekeningen en de bespreking door de vaste commissie LNV van de voortgang van de verdieping en ontpoldering.

Je kunt wel ingezonden brieven blijven schrijven. Net heb ik gereageerd op het afplaggen van het Land van Saeftinghe en een dag later verschijnt het artikel over ontpolderen vanwege de zeespiegelstijging. Daar maak ik dan maar een artikel van. Dat is het leuke van een eigen webstek.

1-9-2006
Laat ik de top 4 bezoekers in augustus van mijn webstek eens onthullen. Op de eerste plaats komt ingrid.ilse.nl met 73 bezoekjes op de tweede plaats kom ik zelf door al het testen, op de derde plaats msnbot.msn.com en op de vierde plaats googlebot.com. Dus: Drie zoekmachines en ik zelf. Als een webstek één keer in een zoekmachine opgenomen is wordt hij meerdere keren per dag bezocht. Dat is best veel.
De identiteit van een bezoeker op een webstek is natuurlijk onbekend. Wel is zijn hostnaam en IP nummer bekend. Een hostnaam van iemand die zeelandnet heeft zal er zo uit zien:
kbl-zrzXXXX.zeelandnet.nl. (op de XXXX staan specifieke cijfers) Een provider zal nooit onthullen wie welke hostnaam heeft. Maar als de hostnaam xxxxxminvenw.nl is, zegt mij dat natuurlijk wel hoe vaak iemand van V en W mijn webstek bezocht heeft. Grote bedrijven heb ook de neiging om hun naam in de hostnaam op te nemen. Deze maand zijn 3102 keer paginas van deze webstek bekeken. Dat is bijna twee keer zo veel dan de vorige maand. "Kramer wilde ontpolderen niet door de strot rammen" is met 136 keer het meest gelezen artikel.

25-8-2006
Onlangs vroeg iemand me naar mijn digitale camera. Ik heb er lang naar gezocht en kwam tot de conclusie dat de Sony H5 voor mij de beste camera is. Mijn eisenpakket zag er zo uit:
geen lenzen verwisselen i.v.m. stof, groot zoombereik, schokabsorptie, niet te groot, bij zonlicht bruikbaar, groot lcd scherm. Met deze camera met een zoombereik tot 435 mm kunnen uit de hand vanaf een bewegend schip vogels gefotografeerd worden. En hij is betaalbaar: ruim 400 euro.

21-8-2006
Afgelopen zaterdag ben ik naar de nieuwe protestborden in de Everingepolder gaan kijken. Forse teksten! De jaarlijkse fietstocht van de CDA Borsele door Zuid-Beveland voerde o.a. door de Everingepolder. Langs de route waren, naast de bestaande protestborden, vijf spandoeken geplaatst. De foto's staan hier en de PZC schreef schreef "In polders onder water kunnen wij niet meer fietsen"

16-8-2006
"Onpolderen is zo gek nog niet" meldde de PZC gisteren n.a.v. het essay "Weg van water" van Henk Saeijs. Dat boek komt op mijn lijstje "huiswerk" te staan; misschien bespreek ik het later. Dit doet me denken aan de toespraak van onze Zeeuwse senator Eversdijk in 1996 in de Eerste Kamer bij de behandeling van het wetsvoorstel Goedkeuring van het verdrag met Vlaanderen voor de tweede verdieping van de Westerschelde. Eversdijk vond het verwarrend voor de buitenwacht als de hoogste man van Rijkswaterstaat in Zeeland als professor in Delft in een rede zich voor ontpolderen uitspreekt. Eversdijk was uiteraard voor volstrekte vrijheid en geen voorstander van spreekverboden, maar minister Jorritsma is verantwoordelijk voor haar ambtenaren...... etc. (Voor wie het op wil zoeken: wetsvoorstel 244551, Handelingen 95/96 publicatie 11-7-96 pagina's 1797-1810) Die vergaderingen zijn nu uiterst interessant omdat net bekend was dat de ZMF bij de Raad van State de vergunning voor de tweede verdieping geblokkeerd had. De noodwet moest nog gemaakt worden.

Iets curieus over Googelen. Door de pagina "Zo komt men op deze webstek" op deze site te maken ontstaat een mechanisme waar ik niet aan gedacht heb. Meer en meer mensen bezoeken mijn site door die pagina, omdat daar een rijke combinatie van zoekwoorden voor ontpolderen staat. In alle artikelen die ik over page-ranking gelezen heb, heb ik dit fenomeen niet beschreven gezien. Het woord "webstek" zal bij het googelen ook intrigeren, denk ik.
Nog altijd komen er 25 tot 30 bezoekers per dag op deze site, waarvan drie kwart voor het eerst.

1-8-2006
Wat een vreselijk nieuws vanavond. Thijs Kramer is overleden bij een tragisch busongeval in China. Als tegenstanders van ontpolderen was hij voor ons een opponent, maar als zo iets vreselijks gebeurt, valt alles waarmee we elkaar bestreden weg en ben je diep geschokt door wat er gebeurd is.

30-7-2006
De ZMF heeft naar aanleiding van mijn laatste ingezonden brief naar de PZC mij zowaar een brief geschreven. Kennelijk kiest de ZMF er voor om niet in de PZC met tegenstanders van ontpolderen van gedachten te wisselen. Lees en vorm uw eigen mening over de ZMF.

19-7-2006
In de inspraak voor de Hedwige- en Prosperpolder heb ik geschreven dat ik me als burger misleid voel en dat ik dat onder de aandacht van de politiek zal brengen. Dat is natuurlijk niet mis.
Drie maanden geleden schreef ik op de startpagina van deze webstek (een mooi Vlaams woord, wat wij als Nederlanders best zouden kunnen gaan gebruiken) dat ik op zoek ging naar de door de regering beloofde Kwaliteitsborging bij grote projecten. Ik weet nu zeker dat die kwaliteitsborging in dit project ontbreekt. Ook de politiek verdient, zachtjes uitgedrukt, geen schoonheidsprijs in dit dossier. Ik ben er nu van overtuigd dat de Ontwikkelingsschets 2010, waarin 600 hectare ontpolderen gekoppeld wordt aan verdieping en veiligheid, het resultaat is van de goede onderhandelingspositie van Antwerpen en de milieubeweging. Alle andere partijen, en vooral de boeren hadden het nakijken. Daar hielp geen OAP aan.

Als argumenten wordt steeds maar weer aangevoerd dat de Schelde in het verleden zo geleden heeft. Daarom moet ontpolderd worden. Niet omdat er nu weer een verdieping voor de deur staat, terwijl men wel erkent dat de vorige verdieping slecht was voor de natuur. Elke keer als ik dit typ wind ik me weer op. Dit is toch de grootste onzin die maar mogelijk is. Het is het resultaat van de door subsidies altijd goed geinformeerde milieubeweging, die zich in het overleg nestelt.

Er is geen Europese richtlijn die verplicht om situaties uit het midden of begin van de vorige eeuw terug te brengen.

Over hoe nu verder moet ik maar eens rustig nadenken. Het is nu te warm!

Iets heel anders.
Voor deze webstek zit ik de laatste tijd veel achter mijn computer en heb voor de zoveelste weer eens vast moeten vaststellen dat computers krengen van dingen zijn!
Ik blijk niet de enige te zijn.
Op het internet vond ik deze animatie.

12-7-2006
Phoe, de inspraak Hedwige-Prosperpolder is voorbij!. Dat heeft heel wat uurtjes gekost, maar de inspraak is verzonden. Met veel dank aan Victoria voor haar inbreng! Voor ons is het een kwestie van even bijkomen, maar iemand uit de 'bedreigde' gebieden e-mailde me dat ze zich als opgejaagd wild voelen. Dat is even wat anders. Ik ben erg benieuwd naar de schriftelijke inspraak van degenen die niet op de inspraakavond waren. Nu is het wachten op de Commissie voor de m.e.r.; wat gaan zij doen met de inspraak?

Intussen begint de discussie over de alternatieven op gang te komen. Anthonisse heeft een artikel geschreven met de kop: "Natuurplannen maken weinig kans", waar Rein Scheel in Lezers schrijven voortreffelijk op reageerde. Ik ga ook maar weer eens een ingezonden brief schrijven.

29-6-2006
Het is even geleden dat ik iets in deze weblog schreef. Tijd voor een ontboezeming!
Gisteren heb ik een link op de site aangebracht naar "de groene rekenkamer", een behoorlijk rechtse site en dat heeft me aan het denken gezet. Ik beschouw mezelf als progressief en stem over het algemeen op een linkse partij; bij de laatste provinciale verkiezingen heb ik op GroenLinks gestemd, de meest vervente voorstander van ontpolderen in de Staten en ik maak een behoudende site tegen ontpolderen. Hoe valt dat te rijmen, Leendert?
Dat komt waarschijnlijk doordat je tegenstanders van ontpolderen in Zeeland in alle gelederen van de Zeeuwse maatschappij vindt. Met land onder water zetten raak je de Zeeuwen in hun wezen, dwars door alle politieke gelederen heen.

8-6-2006
Dankzij ontpolderen.startpagina.nl is "ontpolderen" in de Google-zoekmachine een stuk duidelijker geworden. Met het zoekwoord "ontpolderen" komen bij Google op de eerste pagina de ontpolder.startpagina.nl, "zeg Nee tegen ONTPOLDEREN", "Ik maak me zorgen om de Westerschelde" met wat krantenartikelen en niet te vergeten Scheldenet.nl. Dat is heel mooi en het aantal unieke bezoekers hier is nu gestegen naar 25 per dag, die zo'n 100 pagina's bekijken. Via de log van mijn provider kan ik zien via welke zoekwoorden bezoekers op mijn site binnen komen. Dat is reuze interessant. Zo zijn er mensen die bij Google "voor ontpolderen", en een ander "milieuorganisatie ontpolderen", of "ierse mosselen AND biodiversiteit", of "verdrag ontpolderen", en een hele mooie "ontpolderen is een verkeerde manier van natuurcompensatie" ingetikt hebben en die allemaal op www.ikmaakmezorgen.nl terecht komen. Er zijn ook veel bezoekers die via de links van de ontpolderen.startpagina.nl en van "zeg Nee tegen ONTPOLDEREN" komen. De lezers schrijven-pagina wordt op deze site het meest bezocht.
usa wants google
Ik kan me voorstellen dat er mensen en/of overheden zijn die willen weten wie wat zoekt op het internet. Gelukkig zijn de surf-gegevens bij onze Nederlandse providers goed beschermd. Toch is privacy bescherming één van de zaken waar ik me ook zorgen om maak. Over anoniem internetten, privacy en de macht van Google wordt uiteraard veel geschreven. "Google AND privacy" levert maar liefst 1,1 miljoen hits op bij Google. Ik bedoel maar. Natuurlijk is er een www.google-watch.org en een www.google-watch-watch.org
"Ontpolderen" levert inmiddels 13.600 hits, dat is 3.100 hits meer dan een maand geleden. Het gaat goed met ontpolderen bij Google.

29-5-2006
Het is nu zo'n anderhalve maand dat ik me intensief met de plannen rond de Westerschelde bezig houd. Ik weet nu heel wat meer, dan toen ik begon en het is tijd voor een reflextie.

Wat is me het meest opgevallen?
Het surfen langs oude provincie- en tweede kamer stukken levert een bizar beeld op. Er is altijd een politieke meerderheid tegen verdieping van de Westerschelde en ontpolderen geweest. Desondanks worden er nu concrete plannen uitgewerkt voor zowel de verdieping als ontpolderen. Ik kan alleen maar concluderen dat dat komt doordat de Antwerpense havengemeenschap en de milieubeweging met goede dossierkennis en wilskracht een concreet doel voor ogen hadden en door samen te werken kreeg de een z’n verdieping en de ander z’n estuariene natuur ofwel ontpolderen. De tegenstanders waren verdeeld
Willens en wetens heeft men deze beslissing tegen de wil van de Zeeuwse bevolking in doorgevoerd. De druk van België en van de milieubeweging was groter dan de wens van de Zeeuwen en de Tweede en Eerste Kamer. Twee geliefde uitspraken van gedeputeerde Kramers onderbouwen e.e.a. in dit verband: “Draagvlak is de vijand van je ambitieniveau…In een centralistische samenleving als Frankrijk worden ambitieuze plannen gewoon van bovenaf opgelegd.”
Redenen genoeg om bij politici in de stembus af te rekenen en stopzetten van ontpolderen te verlangen. Verkiezingen staan voor de deur.

Verder is me opgevallen dat men uitgaat van een langetermijnvisie die niets voorstelt. Die LTV is gewoon geschreven voor verdieping van de Schelde en ontpolderen. Veiligheid moest er wel bij opgenomen worden. Geen visie op de andere sectoren van Zeeland. Bij een LTV is het gevaarlijk om drie facetten te belichten, zonder de overige aspecten mee te nemen. En iedereen citeert er braaf uit. Antwerpen zeurt al om verdere verdieping, terwijl de LTV tot 2030 zou moeten gelden. Hij is nu gewoon al verouderd.

23-5-2006
De PZC gaat steeds meer irriteren door het nieuws omtrent ontpolderen niet neutraal te brengen. Als b.v. in een krantenartikel vermeldt wordt dat men in de Tweede Kamer niet akkoord zal gaan met onteigenen en vrijwillige grondverwerving boven alles gaat, plaatst de PZC er de kop boven "Ontpolderen is onontkoombaar". Provinciale staten hebben ook verklaard dat grondverwerving op basis van vrijwilligheid voorwaarde voor goedkeuring was. Ik ga maar weer eens een ingezonden brief schrijven.

De pagina "ontpolderen in de Staten van Zeeland" een paar dagen geleden toegevoegd.
Dit is van belang i.v.m. de komende Statenverkiezingen in april 2007, als we net nog in de inspraak en/of bezwaarperiode van ontpoldering zitten.

16-5-2006
Vandaag de belangrijke constatering gedaan dat de meerderheid van de Zeeuwse gemeenten zich tegen ontpolderen uitsgeproken heeft. Gemeenteraden staan het dichtst bij de bevolking en ik beschouw dit gegeven als het bewijs dat de Zeeuwen dit ontpolderen niet willen. Ik heb er onmiddelijk de pagina "Standpunten ontpolderen Zeeuwse gemeenten" voor gemaakt om de ontwikkelingen te volgen. Er heeft zich nog geen gemeente voor ontpolderen uitgesproken. Met dit gegeven kan de druk op de statenleden en de Tweede Kamer onderbouwd en opgevoerd worden.

14-5-2006
Dit weekend bezig geweest met omzetten van Coffeecup naar Dreamweaver websitesoftware. Zo heeft de discussie rond ontpolderen minstens één voordeel. Ik leer Dreamweaver kennen. Het valt niet mee. Het is een beetje met Photoshop te vergelijken: Heel goed, maar niet eenvoudig om te leren.

11-5-2006
Het is ons vertrekpunt om het vertrekpunt van het vertrekpunt van 600 hectare ontpolderen te ontzenuwen. (In de ambtelijke stukken lees je van het ene op het andere vertrekpunt.) Een eerste stap hiervoor leest u in "Redenen om niet te ontpolderen"

Terecht is er door diverse mensen op gewezen dat ontpolderen taalkundig een rampzalig woord is. In de titel van bovenstaand artikel maak ik het wel erg bont "niet ontpolderen"; een soort dubbele ontkenning. Ik ben niet voor niets ing. geworden.
Betere woorden zijn "onpolderen" of "land onder water zetten"
Google kent "onpolderen" niet en ruim 10.000 hits op "ontpolderen". Levende taal zullen we maar zeggen. Dat maakt inburgeren wel steeds moeilijker. Sorry, flauw grapje.

10-5-2006
Van Google snap ik niks. Als je alleen "ontpolderen" intikt komt mijn site op de derde plaats van het resultaat van 10.500 gevonden sites. Dat is fantastisch; alleen geeft Google nog tekst van mijn oude site uit 2004 weer, waar het woord ontpolderen niet in voor komt. Curieus. Hoe dan ook, er kwamen diverse bezoekers vandaag via dat zoekwoord binnen. Er zijn nu 1200 pageviews geweest.

9-5-2006
In een e-mail reactie uit Zaamslag kreeg ik vandaag het verwijt dat er anonieme reacties op m'n site staan en anonieme commentaren doen afbreuk aan de discussie. Dat is niet de bedoeling. Tenzij anders vermeld: Alle commentaren en opmerkingen zijn van mij alleen. Deze website is een individueel innitiatief, van iemand die vindt dat er iets niet klopt en die de wegen van de overheid in Zeeland, met name op de Westerschelde gericht, kritisch volgt. Soms noem ik mezelf de "web-redacteur". De site levert wel enorm veel contacten op. Het leeft enorm in Zeeland.

Vandaag maar weer eens een ingezonden brief voor de PZC gedicht. Ik heb zo langzamerhand een knipkaart bij de PZC. De provincie komt geld tekort voor alle natuurprojecten. Vind je het gek? Opmerkelijk is dat de rubriek "lezers schrijven" goed gelezen wordt. Hier in Zierikzee wordt ik op straat er zelfs op aangesproken.

Vandaag naar het Provinciehuis, omdat het land waarop ooit mijn grootvader en oom boer waren wordt ontgrond. Het is al lang niet meer in de familie. Het moet natuur worden. Ik heb braaf in het bedrijfsleven gewerk, maar dit grijpt me aan. Kan iemand me zeggen wat dat Zeeuwse bloed nu precies is....

Met de verdeling van mijn tijd moet ik kiezen tussen Dreamweaver bestuderen om de site verbeteren en de stukken van Ontwikkelingsschets die nog bestudeerd moeten worden.

5-5-2006.
Bevrijdingsdag, een heerlijk zonnetje en tal van ontwikkelingen op het anti-ontpoldergebied. In allerlei hoeken van de Zeeuwse samenleving gebeuren er dingen. Zo heeft Schouwen Duiveland zich in een motie (behalve PvdA) tegen ontpolderen uitgesproken. Dat is na Borsele al de tweede gemeente die zich uitspreekt. Dus andere gemeenten pak de handschoen op en spreek u uit voor of tegen ontpolderen. De heer Boogaart uit Schouwen Duiveland heeft vastgesteld dat het "Ontpolderverdrag" met Vlaanderen op twee gronden niet rechtsgeldig is. Daarmee is ook de Vaargeulverruiming niet rechtsgeldig. Verder hoor ik van alles, wat nog niet naar buiten kan.

Betreffende mijn webbouw software: Vandaag een demoversie van Dreamweaver 8 gedownload met een gratis testperiode van een maand. Ziet er mooi uit. Is duur, maar schijnt het beste te zijn.

2-5-2006
Tja, dan toch maar besloten om mijn naam op de startpagina te zetten. Ik vond het leuk om voor de lezer door te gaan als leendert@ikmaakmezorgen.nl, maar uit de ontvangen e-mails heb ik geconcludeerd dat het beter is gewoon mijn naam te noemen. Er zijn veel anonieme sites en webmasters. Maar bij deze problematiek is het beter als persoon naar buiten te treden.

In de krant las ik dat er intussen 600.000 weblogs in Nederland geschreven worden. Dat is 4% van alle Nederlanders!

Het antwoord op de rol van de ZMF vond ik in de toespraak van T. van Mierlo, directeur van de ZMF op 15 mei 2005, waarin hij aan zijn leden het bereikte resultaat van hun inbreng in de Ontwikkelingsschets toelicht. Het wordt steeds duidelijker: Antwerpen z'n verdieping; de ZMF haar getijdennatuur. De een heeft de HSL en een scheidingsverdag uit 1838 in de hand en de ander kent, met subsidie van de provincie, de weg naar de Raad van State als geen ander. Meer weten?
Lees: het artikel "De rol van de ZMF..."
Het artikel "Waar komt de 600 ha. vandaan?" heb ik met deze informatie moeten updaten.

27-4-2006
De site www.zeeland/natuurpakket is inmiddels in de lucht. Bravo!
Druk bezig met de rol van de ZMF. Ik lees de stukken over de tweede verruiming in 1997. De ZMF heeft met succes tot in de de Raad van State baggerwerkzaamheden tegen kunnen houden. Kost veel tijd en spitwerk; dankzij het internet lukt het.

26-4-2006
Het begint druk te worden op deze site. Op diverse sites staan links en de site is in een persbericht van het actiecomité tegen ontpoldering geplaatst. Tot nu toe 417 pageviews met 4 pageviews per bezoek. Niet slecht en het loopt snel op de laatste dagen.

25-4-2006
Gisteren een merkwaardige ontdekking gedaan. Ik ben op zoek naar de MER-en van het ontpolderen. Een telefoontje naar Proses leerde dat de provincie het project moet uitvoeren en dat zij een website met informatie hebben. En hou je vast op die website www.zeeland/natuurpakket staat: "Deze pagina bevat binnenkort actuele informatie over het Natuurpakket Westerschelde" Terwijl er in Zeeland uitgebreid gesproken wordt over verkopen van landerijen is er geen actuele informatie? En de MER-en moeten er nog aankomen. Ook daarover is geen info beschikbaar. Vandaag het provinciehuis eens bellen.

23-4-2006
Vannacht kon ik niet slapen en dan ga je liggen denken.
Zo stelde ik mezelf op een gegeven moment de vraag: Hoe kan je, als je het leed van de betrokken boeren even buiten beschouwing laat, van de natuur houden en tegen ontpolderen zijn? Zit er niet een grote tegenstrijdigheid in waar je mee bezig bent? In Natuurprogramma Westerschelde is te lezen hoe de Schelde de afgelopen eeuw achteruit gegaan is. Er is de afgelopen 100 jaar n.l. plus minus 5000 hectare ingepolderd. Nu, 600 hectare weer teruggeven is toch een goede zaak? Ik heb veel in het Zwin gewandeld; stel je eens voor... straks, prachtig moet dat zijn en dan Oeps! bordjes met verboden toegang er omheen. ;-)
Mijn conclusie vannacht op die vraagstelling was dat het vooral mijn verbazing en ook boosheid is hoe de overheid tegenwoordig kromme beslissingen neemt en hoe zij met de bevolking omgaat. Het is democratisch en Europees en goed voor Zeeland en ga maar door. De boeren zitten aan het einde van een lange keten van dubieuze beslissingen en worden geforceerd vrijwillig hun land te verkopen. Daarom steun ik hen.

20-4-2006.
Gisteren gehoord dat de inspraak voor de MER verruiming vaargeul al voorbij is. Alles opgehaald bij ProSes en gelezen. Er komt nog een tweede inspraakronde. Eerste indruk: goede, inzichtelijke startnotitie. Veel leeswerk. Door steeds meer te lezen raken mijn eerste stukken op de site verouderd. Aanpassen of werwijderen? Nee, tenzij te gek, het is tenslotte een verslag van een speurtocht.
Uitzoeken hoever de MER-en van ontpolderen zijn.

19-4-2006
Groot nieuws in de PZC. Kamer wil ontpolderen herzien en Petitie tegen ontpolderen naar provincie Dit betekent nogal wat. Een dergelijke druk op politici had ik niet verwacht. Het Derde Memorandum van Overeenstemming met Vlaanderen in ogenschouw nemend mag je verwachten dat de regering ontpolderen zal doorzetten. Van de Ontwikkelingsschets blijft niets over als je ontpolderen eruit haalt. Ik vrees dat de aktie van de Tweede Kamer-leden gezien moet worden in het licht van de komende verkiezingen.
Op dit moment heb ik een dagtaak aan het lezen van alle rapporten en informatie. In mijn diensttijd in de jaren '60 had je KVV-ers. Dat waren Kort Verband Vrijwilligers, die voor 4 jaar hun diensttijd verlengden. Daar waren allerlei faciliteiten aan verbonden. Wel ik ben vandaag bij www.ikmaakmezorgen.nl KVV-er geworden en heb voor vier jaar bijgetekend. Over vier jaar is het n.l. 2010, het jaar dat alle plannen van de Ontwikkelingsschets in uitvoering of gerealiseerd moeten zijn. Dan zien we wel verder.

18-4-2006
Vandaag de behandeling in de Tweede Kamer van de Ontwikkelingsschets op de site geplaatst. Al lezend en schrijvend werd ik boos en cynisch, wat ik maar gewoon in het kommentaar genoemd heb. Op dit moment is mijn visie op de Ontwikkelingsschets: De onzekerheden over wat er in de Schelde gaat gebeuren worden bewust verzwegen of zelfs weggewerkt. en als over, zeg 15 jaar, want in 2007 wil Vlaanderen absoluut beginnen met baggeren, gebleken is dat de natuur toch achteruit is gegaan, Zeeland verplicht is weer natuurverlies te compenseren door te ontpolderen. In de PZC en Omroep Zeeland lees/hoor je dit niet. Hoe krijg ik deze site bekend in Zeeland?

16-4-2006
Rinus Antonisse schreef gisteren in het Zeeland-deel van de PZC een analyse "Verzet tegen ontpolderen komt te laat". Hij heeft gelijk over de passiviteit van de Zeeuwen in de afgelopen jaren. Maar het is niet te laat in de zin dat er niets meer te doen is. Dat ben ik absoluut niet met hem eens! In de eerste plaats zie ik verzet door fouten in de S-MER. en de definitieve MER-en moeten nog komen. Daarnaast kan het "op z'n Frans". Als Franse studenten een wet kunnen tegenhouden, kunnen Zeeuwen ontpolderen tegenhouden. Ze moeten het wel willen!
Alhoewel de site nog lang niet klaar is kan ik zo langzamerhand de site gaan aanmelden bij zoekmachines.
Als mijn artikel door de PZC geplaatst zou zijn, zou dat inhoudelijk recht tegenover de analyse van Rinus Antonisse komen te staan. Weigering was logisch. Timing van mijn artikel was slecht.

14-4-2006
Vandaag kopt de PZC: Boeren staan hun grond niet af. Bijna unaniem willen boeren niet verkopen. Het wordt tijd dat ik contact met hun op neem.
Shit! Eigenlijk heb ik iets tegen weblogs en dan begin ik er een!
Leendert, je bent geen Wim de Bie! Hij is iemand die het begrip weblog echt inhoud geeft. Maar, net als al die ministers, staatsecretarissen, kamerleden en niet te vergeten jan en alleman, ga jij ook al een weblog schrijven. Grrr!
Alterego: je kunt nu nog deleten, Leendert! It's all up to you.

13-4-2006
Soms lopen dingen uit de hand!
Ik heb net www.ikmaakmezorgen.nl van een ik-maak-me-zorgen-over-het-milieu-site tot een
ik-maak-me-zorgen-over-de-Westerschelde-site gewijzigd. Hij is nog lang niet klaar, maar nu leest toch niemand hem. En dat met het eenvoudige programma CoffeCup VisualSite Designer, wat voor zover ik dat zie niet zo geschikt is voor FireFox. We zien wel waar we uitkomen.

Mijn initiatief heeft alles te maken met het feit dat de PZC een artikel van mij voor de PZC weigerde omdat het niet voor een breed publiek geschikt was, zoals de adjunct-hoofdredacteur schreef. Daar had hij wel gelijk in, maar de inhoud was erg kritisch op de ontwikkelingsschets.
Dan gebruik ik toch mijn website, dacht ik meteen!

Hoe dan ook, toen ik een paar dagen geleden in de bittere kou met een vriend mijn zeilbootje van Zierikzee naar Breskens bracht, moest ik met zeer veel genoegen constateren dat de zeehondjes als vanouds op de "ploate" lagen en zowaar met jongen en moest ik er, net als de beroepsvaart, wel dicht langs varen. (waarschijnlijk tot grote irritatie van natuurfreaks) Met de zeehondjes gaat het volgens mijn monitoring in ieder geval ogenschijnlijk goed!

Ontpolderen in de
Staten van Zeeland
Zo komt men op deze webstek!
Foto's van de bedreigde polders

Links


 

 

e-mails/brieven
aan de overheid
en politici