PERSBERICHT.

 

 

Zeeuwen naar Den Haag met handtekeningen tegen ontpoldering

 

De in Zeeland tegen de ontpoldering ingezamelde handtekeningen zullen op donderdag 21 september a.s. op het Binnenhof in Den Haag worden aangeboden aan de Vaste Commissie voor Landbouw in de Tweede Kamer. De Commissie overlegt die dag met minister Veerman van LNV over de Natuurontwikkeling langs de Westerschelde.

 

Ruim 26.000 mensen uit Zeeland, binnen- en buitenland, van heinde en ver hebben tot nu toe hun handtekening gezet uit protest tegen het opofferen van 600 hectare landbouwgrond voor nieuwe getijdennatuur. Hoeveel het er precies zijn weten we nog niet. Er komen er nog iedere dag bij, zegt Magda de Feijter, belast met de coördinatie van de acties in Zeeuws-Vlaanderen.

 

De actiecomités zullen in  Den Haag ook eisen dat er serieus onderzoek wordt gedaan naar alternatieven. Ook herstel van de noordelijke deltawateren (m.n. Grevelingen en Haringvliet) moet bij de discussie over de natuurcompensatie worden betrokken. Over de uiteindelijk te nemen maatregelen zal de Zeeuwse bevolking zich moeten kunnen uitspreken, bij voorkeur via een referendum.

 

Op 14 september rijdt er een bus naar Den Haag om zoveel mogelijk mensen in de gelegenheid te stellen de overhandiging en het daaropvolgende overleg met de minister bij te wonen. Het aanbieden van de handtekeningen is gepland om 13.15 uur. Het overleg van de beide Kamercommissies voor Landbouw en Verkeer en Waterstaat met de minister begint om 13.30 uur (Troelstrazaal) en duurt tot circa 15.00 uur.

 

Opstapplaatsen voor de bussen zijn

Terneuzen (Busstation westsluis 9:30 uur), 

Kapelle (carpooling bij het wegenwachtstation 10.00 uur)

Bergen op Zoom (Wouwse Tol 10.30 uur). 

 

Aanmelden  bij voorkeur per e-mail: eendragt@ziezo.biz met vermelding van naam, telefoonnummer en gewenste opstapplaats.

of eventueel telefonisch op 0115 431718

 

Vertrek uit Den Haag terug naar Zeeland is gepland om 16.15 uur.

 

Noot voor redacties:

 

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met fam.de Feijter 0115 431718.

 

 

Terneuzen/Oudelande, 3 september 2006